Listy metapól

Listy metapól umożliwiają przechowywanie wielu wartości w jednym metapolu. Używaj list metapól, aby wyświetlić dodatkowe produkty, które uzupełnią wybór dokonany przez klientów lub listy składników bądź w celu zastosowania bardziej zaawansowanych funkcji filtrowania w witrynie sklepu.

Listy metapól są dostępne dla następujących typów zawartości:

 • pola tekstowe
 • liczby
 • kolor
 • url
 • waga
 • objętość
 • wymiar
 • rating
 • date
 • data i godzina

Możesz utworzyć listę metapól dla następujących typów referencyjnych:

 • produkty
 • warianty
 • pliki
 • strony
 • kolekcje
 • metaobiekty
 • mieszane odniesienie

Przypadki użycia

Listy metapól umożliwiają przechowywanie i wyświetlanie informacji specyficznych dla Twojej firmy. Używaj list metapól, aby wyświetlić dodatkowe produkty, które uzupełnią wybór dokonany przez klientów lub listy składników bądź w celu zastosowania bardziej zaawansowanych funkcji filtrowania w witrynie sklepu. Możesz dynamicznie wyświetlać bogatsze treści w całym katalogu, aby pomóc klientom podejmować lepsze decyzje zakupowe w Twoim sklepie.

Przykład: butik odzieżowy chce umożliwić klientom filtrowanie opcji według pory roku. Wyszukiwanie zwracające produkty na podstawie jednej wartości „Wiosna” lub „Lato” można rozszerzyć, dodając do jednego produktu kilka sezonów (na przykład sweter, który będzie idealny zarówno na wiosnę, jak i lato). Kiedy więc klienci będą szukać ubrań na wiosnę, w wynikach wyszukiwania znajdzie się idealny sweter, ponieważ metapola produktu będą zawierały zarówno wartość „Wiosna”, jak i „Lato”.

List metapól można używać w celu wyszczególnienia składników w produktach. Przykład: piekarnia chce wyświetlić pełną listę składników ciasta. Wszystkie składniki można wyszczególnić jako jednoliniowe pola tekstowe, a następnie wyświetlić je w witrynie sklepu w sekcji lub bloku w formacie Tekst bądź Tekst sformatowany.

Listy metapól mogą być również używane do uzupełniania danych o klientach. Utwórz listę wstępnie ustawionych kolorów („różowy”, „granatowy”, „magenta”) dla swoich klientów i zapisz wyniki w profilu klienta. Wykorzystaj te dane, aby zapakować zakupy klienta w opakowanie prezentowe w jego ulubionym kolorze, co doda im szczególnego, osobistego charakteru.

Aby utworzyć listę metapól, zacznij od utworzenia nowej definicji niestandardowego metapola. Ustaw typ zawartości, a następnie zaznacz pole Akceptuj listę wartości.

Po skonfigurowaniu definicji w panelu administracyjnym Shopify przejdź do części sklepu, w której chcesz dodać wartość metapola. Listy pól bez odniesienia mogą być używane w sekcjach i blokach w formacie Tekst lub Tekst sformatowany, podczas gdy listy odniesień do produktów można wykorzystywać w niestandardowych sekcjach lub szablonie firmy zewnętrznej, w którym używane są ustawienia listy produktów.

Listy metapól

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do części sklepu, w której chcesz dodać wartość metapola, np. określonego produktu, kolekcji lub klienta.
 2. Przejdź do sekcji Metapola, w której odpowiednie definicje metapól są wyświetlane na liście.

 3. W sekcji Metapola kliknij metapole.

 4. W zależności od sposobu konfiguracji definicji metapola wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wprowadź swoją zawartość.
  • Kliknij Wybierz opcję, a następnie wybierz wstępnie ustawioną opcję z listy.
  • Powtórz tę czynność, aby dodać wiele wartości.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Listy metapól odwołania

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do części sklepu, w której chcesz dodać wartość metapola, np. określonego produktu, kolekcji lub klienta.
 2. Przejdź do sekcji Metapola, w której odpowiednie definicje metapól są wyświetlane na liście.

 3. W sekcji Metapola kliknij metapole referencji.

 4. W zależności od typu odniesienia będziesz mieć kilka różnych opcji.

  • Aby uzyskać odniesienia do produktów, kliknij opcję Wybierz produkty.
  • Aby uzyskać odniesienia do pliku, kliknij opcję Wybierz pliki.
  • Aby uzyskać odniesienia do stron, kliknij opcję Wybierz strony.
  • Aby uzyskać odniesienia do wariantów, kliknij opcję Wybierz warianty.
  • Aby uzyskać odniesienia do kolekcji, kliknij opcję Wybierz kolekcje.
  • Aby uzyskać odniesienia do metaobiektów i mieszane odniesienia, kliknij opcję Wybierz wpisy.
 5. Powtórz tę czynność, aby dodać kilka pozycji.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Po dodaniu wartości do listy metapól możesz połączyć swoje metapola z szablonem, aby wyświetlić niestandardowe informacje w sklepie online.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo