Naprawianie błędów podczas sprawdzania metapola

Po migracji istniejących metapól do definicji możesz użyć edytora zbiorczego, aby naprawić wszelkie wartości metapola, które nie są zgodne z Twoją niestandardową definicją. Po utworzeniu definicji z nieprawidłowymi wartościami system automatycznie przekieruje Cię do edytora zbiorczego na stronie Nieprawidłowe wartości metapola.

Na stronie Nieprawidłowe wartości metapola wyświetlane są reguły weryfikacji dla definicji metapola i tabela zawierająca następujące informacje:

 • części Twojego sklepu, które mają nieprawidłową wartość dla definicji metapola
 • opis błędu dla każdej wartości metapola
 • edytowalna kolumna, w której można wprowadzić nowe wartości dla swoich metapól

Jeśli niektóre z wartości metapola są nieprawidłowe, metapola będzie można użyć dopiero po naprawieniu wszystkich błędów. Aby uzyskać więcej informacji na temat wartości, które są prawidłowe dla różnych metapól, zapoznaj się z listą często używanych typów zawartości metapól oraz ich wartości.

Poprawianie wartości metapól za pomocą edytora zbiorczego

Jeśli utworzysz niestandardową definicję metapola zawierającą nieprawidłowe wartości, zostaniesz automatycznie przekierowany(-a) do edytora zbiorczego, aby naprawić błędy weryfikacji.

Kroki:

 1. Opcjonalnie: Najedź kursorem na ikonę i obok wartości metapola, aby wyświetlić powiązany z nią błąd.
 2. Kliknij i wpisz w polach kolumny WARTOŚĆ METAPOLA, aby edytować istniejące wartości. Aby zaktualizować wiele wartości jednocześnie, użyj następujących skrótów:

  • Aby zaznaczyć i edytować wiele pól jednocześnie, kliknij i przeciągnij kursor przez wiele komórek.
  • Aby zaznaczyć wiele sąsiadujących komórek, kliknij komórkę, aby ją wybrać, a następnie przytrzymaj klawisz shift i kliknij inną komórkę.
  • Aby zaznaczyć wiele komórek, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj Alt na komputerze stacjonarnym lub klawisz command na komputerze Mac i kliknij różne komórki.
  • Aby zastosować wartość komórki do komórek poniżej, kliknij i przeciągnij uchwyt wypełnienia komórki w komórkach poniżej.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Po zapisaniu zmian w tabeli wartości metapola wyświetlane są następujące zaktualizowane statusy:

 • Wszystkie wartości metapola zgodne z definicją metapola wyświetlają znacznik wyboru.
 • Wszelkie wartości metapola, które wymagają naprawy, są oznaczone ikoną i.

Jeśli dla jakiejś wartości metapola nadal wyświetla się błąd, powtórz ten proces, dopóki wszystkie wartości nie zostaną naprawione. Metapola można używać dopiero wtedy, gdy wszystkie wartości będą zgodne z definicją metapola.

Jeśli nie naprawisz od razu nieprawidłowych wartości, dla definicji metapola z nieprawidłowymi wartościami wyświetli się komunikat o błędzie Wymagane poprawki na stronie Definicje metapola. Możesz kliknąć Wyświetl nieprawidłowe metapola, aby wrócić do edytora zbiorczego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo