Rette valideringsfeil i metafelter

Når du har migrert eksisterende metafelter til en definisjon kan du bruke masseredigeringsprogrammet til å rette metafeltverdier som ikke samsvarer med den tilpassede definisjonen. Du omdirigeres automatisk til masseredigeringsprogrammet på siden Ugyldige metafeltverdier når du har opprettet en definisjon med ugyldige verdier.

Siden Ugyldige metafeltverdier viser valideringsreglene for metafeltdefinisjonen, og en tabell som inneholder følgende informasjon:

 • hvilke deler av butikken som har en ugyldig verdi for metafeltdefinisjonen
 • en beskrivelse av feilen for hver metafeltverdi
 • en redigerbar kolonne der du kan angi nye verdier for metafeltene

Hvis noen av metafeltverdiene er ugyldige, kan du ikke bruke metafeltet før du har rettet alle feil. For mer informasjon om hvilke verdier som er gyldige for ulike metafelter, kan du se listen over vanlige innholdstyper og verdier for metafelter.

Rett metafeltverdier ved hjelp av masseredigeringsprogrammet

Hvis du oppretter en egendefinert metafeltdefinisjon som inneholder ugyldige verdier, blir du automatisk omdirigert til masseredigeringsprogrammet for å rette valideringsfeilene.

Trinn:

 1. Valgfritt: Hold markøren over i ved siden av en metafeltverdi for å vise feilen som er knyttet til den.
 2. Klikk og skriv inn i feltene i METAFELTVERDI-kolonnen for å redigere de eksisterende verdiene. Bruk følgende snarveier for å oppdatere flere verdier samtidig:

  • For å velge og redigere flere felt samtidig, klikker og drar du markøren over flere celler.
  • For å velge flere tilstøtende celler klikker du for å velge en celle og shift og klikker på en annen celle.
  • Hvis du vil velge flere celler som ikke ligger ved siden av hverandre, holder du inne Alt på en PC eller command på en Mac og klikker på ulike celler.
  • For å bruke verdien til en celle i cellene under den, klikker du og drar cellens fyllhåndtak over cellene under.
 3. Klikk på Lagre.

Etter at du har lagret endringene vil tabellen med metafeltverdier vise følgende oppdaterte statuser:

 • Alle metafeltverdier som samsvarer med metafeltdefinisjonen viser et merke.
 • Eventuelle metafeltverdier som fortsatt må rettes viser i-ikonet.

Hvis noen metafeltverdier fortsatt viser feil, gjentar du prosessen inntil alle verdier er rettet. Du kan ikke bruke metafeltet før alle verdiene samsvarer med metafeltdefinisjonen.

Hvis du ikke retter de ugyldige verdiene med én gang, vil metafeltdefinisjoner med ugyldige verdier vise feilmeldingen Rettelser kreves på siden Metafeltdefinisjoner. Du kan klikke på Vis ugyldige metafelter for å gå tilbake til masseredigeringsprogrammet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis