Legge til metafeltdefinisjoner

Metafeltdefinisjoner fungerer som maler som angir hvilken del av butikken et metafelt gjelder for, og hvilke verdier metafeltet kan ha. Før du kan legge til metafeltverdier for bestemte produkter, bestillinger eller andre deler av butikken, må du legge inn metafeltdefinisjonen for denne informasjonen. Ved å legge til metafeltdefinisjoner sikrer du at de samme valideringsreglene gjelder for alle verdier du angir i et bestemt metafelt.

Når du legger til en metafeltdefinisjon, kan du gjøre en av følgende handlinger:

  • velge en standarddefinisjon
  • opprett en egendefinert definisjon

Når det er mulig bør du bruke en standarddefinisjon for metafelter. Standarddefinisjoner konfigureres automatisk, og er utviklet for å være universelt kompatible på tvers av Shopify. Fordi standarddefinisjoner for metafelter følger standarder som brukes på tvers av alle Shopify-butikker, støttes de av apper, temaer og andre deler av butikken.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Shopify-standardmetafelter.

Du må opprette en tilpasset definisjon under følgende omstendigheter:

Du kan legge til metafeltdefinisjoner på Metafelter-siden i Shopify-administrator. Du kan legge til flere typer metafelter på følgende måte:

Du kan ha opptil 250 metafeltdefinisjoner.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis