Kopier metafeltverdier fra bestillingsutkast til bestillinger

Du kan aktivere alternativet for at metafelt kan overføres fra bestillingsutkast til fullførte bestillinger. Når bestillingsutkastene konverteres til bestillinger, og du har aktivert alternativet for å kopiere metafeltet, kopieres metafeltet automatisk til bestillingen.

For at verdiene skal kunne kopieres fra bestillingsutkastet til bestillingen, må valideringsdetaljene i bestillingsutkastet og metafeltene for bestillingen stemme overens.

Opprett enveissynkronisering på bestillingsdefinisjon

Du kan kopiere metafelter fra bestillingsutkast til bestillinger ved å opprette en samsvarende bestillingsutkastdefinisjon og enveissynkronisering.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
  2. Klikk på Bestillinger.
  3. Klikk på et metafelt som du vil oppdatere.
  4. I seksjonen Samsvarende bestillingsutkast-definisjon klikker du på Opprett en bestillingsutkast-definisjon.
  5. Klikk på Lagre.

Opprett enveissynkronisering på bestillingsutkast-definisjon

Du kan kopiere metafelt fra bestillingsutkast ved å opprette en Bestillingsdefinisjon som matcher og enveissynkronisering.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
  2. Klikk på Bestillingsutkast.
  3. Klikk på metafeltet du ønsker å oppdatere.
  4. I seksjonen Samsvarende bestillingsdefinisjon klikker du på Opprett bestilling-definisjon.
  5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis