Sao chép giá trị trường thông tin bổ sung từ đơn hàng nháp sang đơn hàng

Bạn có thể kích hoạt tùy chọn sao chép dữ liệu trường thông tin bổ sung từ đơn hàng nháp sang đơn hàng đã hoàn thành. Khi đơn hàng nháp được chuyển đổi thành đơn hàng và bạn đã kích hoạt tùy chọn sao chép trường thông tin bổ sung, trường thông tin bổ sung sẽ tự động được sao chép vào đơn hàng.

Để sao chép các giá trị từ đơn hàng nháp sang đơn hàng, thông tin xác thực trong đơn hàng nháp và trường thông tin bổ sung đơn hàng phải trùng khớp.

Tạo quy trình đồng bộ một chiều đối với định nghĩa đơn hàng

Bạn có thể sao chép trường thông tin bổ sung từ đơn hàng nháp sang đơn hàng bằng cách tạo Định nghĩa đơn hàng nháp trùng khớp và đồng bộ một chiều.

Bước:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
  2. Nhấp vào Đơn hàng.
  3. Nhấp vào trường thông tin bổ sung bạn muốn cập nhật.
  4. Trong mục Định nghĩa đơn hàng nháp trùng khớp, nhấp vào Tạo định nghĩa đơn hàng nháp.
  5. Nhấp vào Lưu.

Tạo quy trình đồng bộ một chiều đối với định nghĩa đơn hàng nháp

Bạn có thể sao chép trường thông tin bổ sung từ đơn hàng nháp sang đơn hàng bằng cách tạo Định nghĩa đơn hàng trùng khớp và đồng bộ một chiều.

Bước:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
  2. Nhấp vào Đơn hàng nháp.
  3. Nhấp vào trường thông tin bổ sung bạn muốn cập nhật.
  4. Trong mục Định nghĩa đơn hàng trùng khớp, nhấp vào Tạo định nghĩa đơn hàng.
  5. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí