Thêm cửa sổ bật lên vào trang sản phẩm bằng trường thông tin bổ sung

Trường thông tin bổ sung giúp bạn tùy chỉnh chức năng và giao diện của cửa hàng Shopify bằng cách cho phép bạn lưu thông tin chuyên biệt thường không được thu thập trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung trong nội bộ trang quản trị Shopify, đồng thời có thể chọn hiển thị trường thông tin bổ sung trong cửa hàng trực tuyến.

Với trường thông tin bổ sung, bạn có thể thêm tham chiếu trang vào khối cửa sổ bật lên có hiển thị liên kết trên trang sản phẩm. Khi nhấp vào, liên kết sẽ mở một cửa sổ bật lên hiển thị nội dung của trang. Bạn có thể thêm hình ảnh và phương tiện khác bằng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức cho trang.

Dưới đây là một số ví dụ về thông tin cửa sổ bật lên mà bạn có thể thêm vào trang sản phẩm:

  • Bảng kích cỡ
  • Hướng dẫn chăm sóc
  • Hướng dẫn lắp ráp
  • Thông số kỹ thuật của sản phẩm
  • Câu hỏi thường gặp

Sau đây là phần hướng dẫn để đưa trường thông tin bổ sung tham chiếu trang vào, bao gồm 4 bước: tạo trường thông tin bổ sung sản phẩm cho tham chiếu trang, tạo mẫu trang sản phẩm cho cửa hàng trực tuyến, thêm trang mới, dẫn chiếu trang đó trong sản phẩm cụ thể và áp dụng mẫu trang sản phẩm cho sản phẩm cụ thể.

Nếu có chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể kết nối hầu hết các trường thông tin bổ sung với chủ đề của mình bằng trình biên tập chủ đề. Nếu đang sử dụng một chủ đề cổ điển hoặc nếu muốn thêm các loại trường thông tin bổ sung mà chủ đề của bạn không hỗ trợ, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề hoặc thuê Đối tác của Shopify hỗ trợ.

Bước 1: Tạo trường thông tin bổ sung sản phẩm cho trang

Để bắt đầu, bạn phải tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung tham chiếu trang cho trang sản phẩm. Trường thông tin bổ sung sản phẩm liên kết đến một trang cụ thể và có thể tùy chỉnh cho từng sản phẩm. Nếu bạn không thêm tham chiếu trang cho sản phẩm sử dụng mẫu đó, văn bản liên kết cửa sổ bật lên vẫn hiển thị như thể có nội dung. Để chỉ hiển thị liên kết cửa sổ bật lên cho một số sản phẩm cụ thể, bạn có thể tạo mẫu sản phẩm và chỉ áp dụng cho các sản phẩm liên quan.

Với trường thông tin bổ sung tham chiếu trang, bạn có thể hiển thị nhiều thông tin sản phẩm bằng cách tạo các trang khác nhau cho các loại sản phẩm khác nhau. Ví dụ: Bạn có thể tạo hai trang bảng kích cỡ cho hai nhóm tuổi khác nhau, chẳng hạn như bảng kích cỡ dành cho trẻ tập đi và bảng kích cỡ dành cho trẻ sơ sinh. Sau đó, bạn có thể thêm tham chiếu trang về kích cỡ dành cho trẻ tập đi chỉ riêng với các sản phẩm dành cho trẻ tập đi.

Bạn cần tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung cho tham chiếu trang để kết nối với khối cửa sổ bật lên trong trình biên tập chủ đề. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn quyền truy cập cửa hàng khi bạn tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Bước:

Bước 2: Tạo mẫu trang sản phẩm

Nếu có chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể kết nối tham chiếu trang với chủ đề của mình bằng trình biên tập chủ đề. Nếu đang sử dụng một chủ đề cổ điển hoặc nếu muốn thêm các loại trường thông tin bổ sung mà chủ đề của bạn không hỗ trợ, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề hoặc thuê Đối tác của Shopify hỗ trợ.

Sau khi thêm mục hoặc khối, bạn có thể chọn một trường thông tin bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng nguồn động:

Biểu tượng Kết nối nguồn động

Nếu không muốn thêm khối cửa sổ bật lên cho tất cả sản phẩm, bạn cần tạo mẫu trang sản phẩm mới. Sau đây là các bước giúp bạn tạo mẫu trang sản phẩm mới, tuy nhiên bạn cũng có thể chọn mẫu trang sản phẩm hiện có để tùy chỉnh.

Bước:

Bước 3: Thêm trang có thông tin sản phẩm của bạn

Bạn cần tạo trang có nội dung mà trường thông tin bổ sung dẫn chiếu. Nếu đã tạo trang, bạn có thể chuyển sang bước 4.

Bước:

Bạn có thể tạo nhiều trang để dẫn chiếu trong trường thông tin bổ sung nếu cần. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể liên kết một trang trong trường thông tin bổ sung sản phẩm.

Bước 4: Dẫn chiếu trang và áp dụng mẫu sản phẩm cho sản phẩm cụ thể

Khi bạn thêm tham chiếu trang cho một sản phẩm cụ thể, thông tin từ trang đó chỉ hiển thị với sản phẩm đó. Nếu bạn để trống tham chiếu trang đối với sản phẩm sử dụng mẫu sản phẩm đó, văn bản liên kết vẫn hiển thị dưới dạng liên kết. Tuy nhiên, cửa sổ bật lên sẽ trống, không có tham chiếu trang và có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng mẫu trang sản phẩm khác cho các loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể tạo mẫu sản phẩm cho quần áo có trang bảng kích cỡ trong khối cửa sổ bật lên, sau đó, bạn có thể tạo mẫu sản phẩm cho túi xách mà không cần thêm khối cửa sổ bật lên.

Tìm hiểu thêm về mẫu.

Bước:

Bạn có thể lặp lại những bước này cho nhiều sản phẩm nếu cần.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí