Chủ đề cổ điển

Chủ đề kiểm soát cách sắp xếp, tính năng và phong cách của cửa hàng trực tuyến. Chủ đề cổ điển là loại chủ đề Shopify phổ biến nhất. Tìm hiểu cách xác định phiên bản cấu trúc mà chủ đề của bạn đang sử dụng.

Mục này chứa thông tin về các thành phần của chủ đề cổ điển, hướng dẫn sử dụng chủ đề cổ điển và các nội dung tùy chỉnh có thể tạo cho chủ đề cổ điển.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí