Bảo vệ bằng mật khẩu cho cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể hạn chế quyền truy cập của khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến bằng cách thêm trang mật khẩu trong mục Bảo vệ bằng mật khẩu. Trang mật khẩu là trang đích yêu cầu mọi khách truy cập phải cung cấp mật khẩu để truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn. Nếu bạn muốn khách hàng truy cập vào cửa hàng trực tuyến, bạn có thể cung cấp cho họ mật khẩu vào cửa hàng trực tuyến.

Khi trang mật khẩu đang hoạt động, các công cụ tìm kiếm sẽ chỉ tìm thấy trang mật khẩu của cửa hàng trực tuyến. Các trang khác như trang sản phẩm được ẩn và công cụ tìm kiếm sẽ không hiển thị những trang này trong kết quả tìm kiếm.

Thêm mật khẩu của cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm tính năng bảo vệ bằng mật khẩu cho cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Cuộn đến phần Bảo vệ bằng mật khẩu và chọn Hạn chế quyền truy cập đối với khách truy cập bằng mật khẩu.

 3. Trong mục Password (Mật khẩu), nhập mật khẩu bạn định cung cấp cho khách hàng được bạn cho phép truy cập vào cửa hàng trực tuyến. Không sử dụng mật khẩu giống với mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào trang quản trị.

 4. Trong Message for your visitors (Thông báo dành cho khách truy cập), nhập thông báo bạn muốn hiển thị trên trang mật khẩu. Nếu không muốn hiển thị thông báo, bạn hãy để trống trường này.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến

Nếu bạn gỡ tính năng bảo vệ bằng mật khẩu, bất kỳ ai cũng có thể truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn.

Bạn chỉ có thể xóa chức năng bảo vệ bằng mật khẩu khỏi cửa hàng trực tuyến sau khi chọn gói giá. Nếu bạn đăng ký gói trong khi vẫn đang dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí đăng ký cho tới khi hết hạn dùng thử miễn phí.

Có hai cách xóa mật khẩu của cửa hàng trực tuyến: vào trang Chủ đề hoặc trang Tùy chọn trong mục Cửa hàng trực tuyến trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể xóa mật khẩu của cửa hàng trực tuyến từ trang Chủ đề của cửa hàng trực tuyến trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề
 2. Sẽ có một biểu ngữ ghi: "Cửa hàng trực tuyến của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu." Nhấp vào Xóa mật khẩu. Nếu biểu ngữ không hiển thị thì cửa hàng trực tuyến của bạn không được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn cũng có thể xóa mật khẩu của cửa hàng trực tuyến từ trang Tùy chọn của cửa hàng trực tuyến trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Chuyển đến mục Bảo vệ bằng mật khẩu.

 3. Bỏ chọn Hạn chế quyền truy cập đối với khách truy cập bằng mật khẩu.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa cài đặt trang mật khẩu

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị trên trang mật khẩu như văn bản, màu và kiểu chữ.

Các bước thực hiện:

Bạn có thể ẩn mục chân trang trên trang mật khẩu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Cuộn đến vùng Password protection (Bảo vệ bằng mật khẩu). Trong Message for your visitors (Thông báo dành cho khách truy cập), dán mã sau:

<style>footer { display: none; }</style>

Bạn có thể dán mã này bên trên hoặc bên dưới bất kỳ nội dung hiện có nào.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn tên cửa hàng trên trang mật khẩu

Bạn có thể ẩn tên cửa hàng trên trang mật khẩu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Cuộn đến vùng Password protection (Bảo vệ bằng mật khẩu). Trong Message for your visitors (Thông báo dành cho khách truy cập), dán mã sau:

<style>h1 { display: none; }</style>

Bạn có thể dán mã này bên trên hoặc bên dưới bất kỳ nội dung hiện có nào.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa mã chủ đề của trang mật khẩu

Nếu muốn thực hiện những tùy chỉnh không có sẵn trong cài đặt chủ đề, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề dành cho trang mật khẩu.

Các bước thực hiện:

Tệp password.liquid trong thư mục Templates được thêm vào chủ đề bằng thẻ Liquid {{ content_for_layout }}. Bạn sẽ thấy thẻ này trong tệp bố cục trang mật khẩu. Để thay đổi tệp bố cục trang mật khẩu, nhấp vào password.liquid trong thư mục Layout.

Để tìm hiểu thêm về mẫu password.liquid, hãy xem password.liquid.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí