Bảo vệ bằng mật khẩu cho cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể hạn chế quyền truy cập của khách hàng vào cửa hàng trực tuyến bằng cách bật trang mật khẩu. Trang mật khẩu là trang đích đến cửa hàng trực tuyến của bạn và có thêm tầng bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn có thể tạo mật khẩu và cung cấp cho những khách hàng bạn muốn cho vào cửa hàng.

Các công cụ tìm kiếm chỉ tìm thấy trang mật khẩu của cửa hàng. Các trang khác như trang sản phẩm được ẩn và công cụ tìm kiếm sẽ không hiển thị những trang này trong kết quả tìm kiếm.

Thêm tính năng bảo vệ bằng mật khẩu vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm tính năng bảo vệ bằng mật khẩu vào cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Cuộn đến vùng Password protection (Bảo vệ bằng mật khẩu) và chọn Enable password (Bật mật khẩu).

 3. Trong mục Password (Mật khẩu), nhập mật khẩu bạn định cung cấp cho khách hàng được bạn cho phép truy cập vào cửa hàng trực tuyến. Không sử dụng mật khẩu giống với mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào trang quản trị.

 4. Trong Message for your visitors (Thông báo dành cho khách truy cập), nhập thông báo bạn muốn hiển thị trên trang mật khẩu. Nếu không muốn hiển thị thông báo, bạn hãy để trống trường này.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Gỡ tính năng bảo vệ bằng mật khẩu khỏi cửa hàng trực tuyến

Nếu bạn gỡ tính năng bảo vệ bằng mật khẩu, bất kỳ ai cũng có thể truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn.

Bạn chỉ có thể xóa chức năng bảo vệ bằng mật khẩu khỏi cửa hàng sau khi chọn gói giá. Nếu bạn đăng ký gói trong khi vẫn đang dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí đăng ký cho tới khi hết hạn dùng thử miễn phí.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Chuyển đến vùng Password protection (Bảo vệ bằng mật khẩu).

 3. Bỏ chọn Enable password (Bật mật khẩu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa cài đặt trang mật khẩu

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị trên trang mật khẩu như văn bản, màu và kiểu chữ.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Password page (Trang mật khẩu). Nếu không thấy Password page (Trang mật khẩu) trong menu, bạn cần thêm tính năng bảo vệ bằng mật khẩu vào cửa hàng trực tuyến.

 2. Để chỉnh sửa các mục trên trang mật khẩu, bạn thao tác như sau:

 3. Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt chủ đề như cài đặt kiểu chữ, màu sắc, mạng xã hội và biểu tượng trang web để tùy chỉnh trang mật khẩu. Những cài đặt này cũng áp dụng cho phần còn lại của chủ đề. Để chỉnh sửa cài đặt chủ đề, hãy thực hiện các bước sau:

Ẩn chân trang trên trang mật khẩu

Bạn có thể ẩn mục chân trang trên trang mật khẩu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Cuộn đến vùng Password protection (Bảo vệ bằng mật khẩu). Trong Message for your visitors (Thông báo dành cho khách truy cập), dán mã sau:

<style>footer { display: none; }</style>
You can paste this code either above or below any existing content.
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn tên cửa hàng trên trang mật khẩu

Bạn có thể ẩn tên cửa hàng trên trang mật khẩu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Cuộn đến vùng Password protection (Bảo vệ bằng mật khẩu). Trong Message for your visitors (Thông báo dành cho khách truy cập), dán mã sau:

<style>h1 { display: none; }</style>
You can paste this code either above or below any existing content.
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa mã chủ đề của trang mật khẩu

Nếu muốn thực hiện những tùy chỉnh không có sẵn trong cài đặt chủ đề, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề dành cho trang mật khẩu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong thư mục Templates, nhấp vào password.liquid.

 2. Trong mẫu password.liquid, bạn sẽ nhìn thấy thẻ Liquid chứa các mục tạo thành trang mật khẩu. Chủ đề của bạn có thể chứa những thẻ Liquid sau đây:

{% section 'password-header' %}
{% section 'password-content' %}
{% section 'password-footer' %}
 1. Để sửa đổi nội dung của bất kỳ mục nào bên trên, trong thư mục Sections, nhấp vào một trong những tệp sau:

 2. Chỉnh sửa mã để phù hợp với nhu cầu của bạn.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tệp password.liquid trong thư mục Templates được thêm vào chủ đề bằng thẻ Liquid {{ content_for_layout }}. Bạn sẽ thấy thẻ này trong tệp bố cục trang mật khẩu. Để thay đổi tệp bố cục trang mật khẩu, nhấp vào password.liquid trong thư mục Layout.

Để tìm hiểu thêm về mẫu password.liquid, hãy xem password.liquid.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí