การป้องกันรหัสผ่านสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถจำกัดผู้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณได้โดยการเพิ่มหน้าป้อนรหัสผ่านในส่วนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ซึ่งหน้าป้อนรหัสผ่านคือแลนดิ้งเพจที่ผู้เยี่ยมชมจะต้องใช้รหัสผ่านจึงจะเข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ หากคุณต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถแจ้งรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ของคุณให้ลูกค้าทราบได้

เมื่อหน้ารหัสผ่านของคุณเปิดใช้งานอยู่ เครื่องมือค้นหาจะพบหน้ารหัสผ่านสำหรับร้านค้าออนไลน์เท่านั้น หน้าอื่นๆ เช่น หน้าสินค้าจะถูกซ่อนไว้ และเครื่องมือค้นหาจะไม่แสดงหน้าเหล่านี้ในผลการค้นหา

เพิ่มรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่านไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ

 2. เลื่อนไปที่ส่วน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน จากนั้นทำเครื่องหมายที่ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้เยี่ยมชมที่มีรหัสผ่าน

 3. ในรหัสผ่าน คุณสามารถป้อนรหัสผ่านและมอบให้แก่ลูกค้าที่ต้องการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ห้ามใช้รหัสผ่านเดียวกันกับที่ใช้เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. ในข้อความสำหรับผู้เยี่ยมชมของคุณ ให้ป้อนข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าป้อนรหัสผ่าน หากคุณไม่ต้องการแสดงข้อความ ให้เว้นว่างช่องดังกล่าว

 5. คลิกที่บันทึก

ลบรหัสผ่านออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากลบคุณลบการป้องกันรหัสผ่าน จะทำให้ทุกคนสามารถเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

คุณสามารถลบการป้องกันด้วยรหัสผ่านจากร้านค้าออนไลน์ของคุณได้หลังจากที่เลือกแผนอัตราค่าบริการแล้วเท่านั้น หากคุณเลือกแผนอัตราค่าบริการในขณะที่คุณอยู่ในช่วงทดลองใช้งานฟรี คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานจนกว่าการทดลองใช้งานฟรีของคุณจะสิ้นสุดลง

มีสองวิธีในการลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ: ในหน้าธีมหรือในหน้าการกำหนดลักษณะข้างใต้ร้านค้าออนไลน์ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ได้จากหน้าธีมของร้านค้าออนไลน์ของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. แบนเนอร์แสดงข้อความ “ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน” คลิก “ลบรหัสผ่าน” หากแบนเนอร์ไม่แสดง แสดงว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณไม่ได้ป้องกันด้วยรหัสผ่าน

คุณสามารถลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ได้จากหน้าการกำหนดลักษณะของร้านค้าออนไลน์ของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ

 2. ไปที่ส่วนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้เยี่ยมชมที่มีรหัสผ่าน

 4. คลิกที่บันทึก

แก้ไขการตั้งค่าหน้าป้อนรหัสผ่านของคุณ

คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาที่แสดงบนหน้าป้อนรหัสผ่านได้ เช่น ข้อความ สี และตัวพิมพ์

ขั้นตอน:

คุณสามารถซ่อนส่วนท้ายในหน้าป้อนรหัสผ่านได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ

 2. เลื่อนไปยังบริเวณการป้องกันรหัสผ่าน ในบริเวณข้อความสำหรับผูู้เยี่ยมชม ให้วางโค้ดต่อไปนี้:

<style>footer { display: none; }</style>

คุณสามารถวางโค้ดนี้ที่ด้านบนหรือด้านล่างเนื้อหาที่มีอยู่ก็ได้

 1. คลิกที่บันทึก

ซ่อนชื่อร้านค้าในหน้าป้อนรหัสผ่านของคุณ

คุณสามารถซ่อนชื่อร้านค้าในหน้าป้อนรหัสผ่านได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ

 2. เลื่อนไปยังบริเวณการป้องกันรหัสผ่าน ในบริเวณข้อความสำหรับผูู้เยี่ยมชม ให้วางโค้ดต่อไปนี้:

<style>h1 { display: none; }</style>

คุณสามารถวางโค้ดนี้ที่ด้านบนหรือด้านล่างเนื้อหาที่มีอยู่ก็ได้

 1. คลิกที่บันทึก

แก้ไขรหัสธีมสำหรับหน้าป้อนรหัสผ่านของคุณ

หากคุณต้องการใช้การปรับแต่งที่ไม่มีในการตั้งค่าธีม คุณสามารถแก้ไขโค้ดของธีมสำหรับหน้าป้อนรหัสผ่านได้

ขั้นตอน:

ไฟล์ password.liquid ในไดเรกทอรี Templates จะรวมอยู๋ในธีมของคุณโดยแท็ก Liquid {{ content_for_layout }} ซึ่งพบได้ในไฟล์เลย์เอาต์ของหน้าป้อนรหัสผ่าน วิธีทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์เลย์เอาต์ของหน้าป้อนรหัสผ่าน ให้คลิก password.liquid ในไดเรกทอรี Layout

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลต password.liquid ให้ไปที่ password.liquid

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี