การค้นหาร้านค้า

การค้นหาในร้านค้าออนไลน์คือเครื่องมือมากประสิทธิภาพที่มีฟีเจอร์หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการค้นหาสินค้า บล็อกโพสต์ และหน้าทั้งหมดในร้านค้าของคุณ

พฤติกรรมการค้นหา

Shopify ใช้พฤติกรรมหลายแบบกับข้อความค้นหาเพื่อเพิ่มจำนวนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ตั้งหลักของร้านค้าของคุณจะกำหนดพฤติกรรมที่รองรับดูข้อมูลเพิ่มเติม

คำที่ใช้ค้นหาในรูปเอกพจน์และพหูพจน์

การค้นหาในร้านค้าออนไลน์จะพยายามจับคู่คำค้นทั้งในรูปเอกพจน์และพหูพจน์

การค้นหาสำหรับ puppies ตรงกับผลลัพธ์ที่มี “puppy” หรือ “puppies”

การรักษาข้อกำหนดเอกพจน์และพหูพจน์เป็นเทียบเท่าเป็นตัวอย่างของการแตกกิ่ง ที่มีการทำผังคำกับก้าน (กิ่ง) ทั่วไป การแตกกิ่งของ Shopify ยังคำนึงถึงกิ่งทั่วไปของคำต่างๆ ด้วยเช่นกัน

การค้นหาสำหรับ body:leggings ตรงกับผลลัพธ์ที่มี “ขา” หรือ “เลกกิ้ง”

หากคุณต้องการค้นหาคำโดยอิงจากการจับคู่รูปแบบบางส่วน ให้ใช้การค้นหาคำขึ้นต้น

ฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกด

การค้นหาในร้านค้าออนไลน์มีฟังก์ชันตรวจสอบจับตัวสะกด โดยการค้นหาสามารถจับคู่คำที่ถูกต้องจากคำค้นหาที่สะกดผิดได้

ผลลัพธ์การค้นหาจะรวมคำที่ตรงกันซึ่งสะกดแตกต่างจากคำค้นหา 1 ตัวอักษร หรือ 2 ตัวอักษรในคำสั่งซื้ออื่น โดยต้องพิมพ์คำค้นหา 4 ตัวอักษรแรกให้ถูกต้องฟังก์ชันการตรวจสอบตัวสะกดจึงจะสามารุตรวจจับได้

ตัวอย่างเช่น การค้นหา chocollate จะแสดงผลลัพธ์ที่มี chocolate หรือ chocolates ในชื่อหรือคำอธิบาย

ไม่ยอมรับการสะกดผิดเมื่อค้นหาโดยใช้ไวยากรณ์การค้นหาในแบบสอบถาม

ไม่ยอมรับการสะกดผิดในทุกช่องเมื่อสร้างผลการค้นหา ตัวอย่างเช่น chocollate จะไม่ตรงกับแท็กสินค้าใดๆ ของแท็กบล็อกโพสต์ chocolate ช่องข้อมูลต่อไปนี้รองรับฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกด:

ประเภทของทรัพยากร ช่องที่รองรับ
สินค้า
 • title
 • product_type
 • variants.title
 • เวนเดอร์
หน้า
 • ผู้เขียน
 • title
โพสต์บล็อก
 • ผู้เขียน
 • title

โครงสร้างทางไวยากรณ์ของการค้นหา

โครงสร้างทางไวยากรณ์ของการค้นหากำหนดวิธีการจัดการกับคำค้นหาเมื่อ Shopify ค้นหาผลลัพธ์

การใช้คำเชื่อม AND, OR และ NOT

AND

การค้นหาผลลัพธ์ด้วยการดำเนินการของ AND ระหว่างข้อความที่ค้นหาจะส่งผลลัพธ์กลับเมื่อคำที่ใช้ค้นหาทั้งหมดอยู่ในผลลัพธ์

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความค้นหาทั้งหมดจะถือว่ามี AND อยู่ระหว่างคำเหล่านั้น การค้นหาสำหรับ artichoke hearts หรือ artichoke AND heartsผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีทั้งคำว่า “อาร์ติโชค” และ “ใจ” จึงไม่จำเป็นต้องใช้คำเชื่อม

หรือ

การค้นหาผลลัพธ์ด้วยคำเชื่อม OR ระหว่างคำค้นหาจะแสดงผลลัพธ์เมื่อคำที่ใช้ค้นหาคำใดคำหนึ่งอยู่ในผลลัพธ์

การค้นหา artichoke OR hearts ผลลัพธ์ที่ได้จะมีคำว่า “อาร์ติโชค” หรือ “ใจ” อย่างน้อยคำใดคำหนึ่ง

NOT

หากไม่ต้องการให้คำๆ หนึ่งปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา ให้เติมเครื่องหมายลบด้านหน้าของคำๆ นั้น (-)

การค้นหา artichoke -heart จะตรงกับคำว่า “อาร์ติโชค” คำเดียว ไม่รวม “ใจ”

การค้นหาคำขึ้นต้นจะแสดงผลลัพธ์โดยที่คำค้นหาตรงกับคำขึ้นต้นของคำอื่นๆ ในผลลัพธ์ การค้นหาคำขึ้นต้นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการค้นหาทั้งหมด

การค้นหา artich จะตรงกับคำที่ขึ้นต้นด้วย “อาร์ติ” เช่น “อาร์ติโชค” นอกจากนี้ ยังใช้ได้กับคำสุดท้ายของคำค้นหาอีกด้วย การค้นหา artichoke hea จะตรงกับคำที่ขึ้นต้นด้วย “อาร์ติโชค ใจ”

หากค้นหาคำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูด ("") ระบบจะค้นหาคำหรือวลีที่ตรงกันทั้งหมดในช่องค้นหาช่องใดช่องหนึ่ง

การค้นหา "artichoke hearts" ตรงกับสินค้ากับชื่อ “ใจอาร์ติโชคกระป๋อง” ไม่ใช่สินค้าอื่นที่มีชื่อ “ใจของอาร์ติโชคบรรจุกระป๋อง”

การค้นหาช่องข้อมูลเฉพาะ

เพิ่มชื่อช่องข้อมูลโดยใส่เครื่องหมายโคลอนในคำค้นหา เพื่อจำกัดวงการค้นหาให้อยู่ในช่องข้อมูลช่องใดช่องหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น การค้นหา title:artichoke ระบบจะค้นหาชื่อที่มีคำว่า “อาร์ติโชค”

หากค้นหาคำที่สะกดผิดในช่องข้อมูลเฉพาะ ระบบจะไม่พบข้อมูล เนื่องจากเป็นการค้นหาคำที่ตรงกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การค้นหา title:artichoqe จะไม่พบผลลัพธ์ใดๆ

ผลการค้นหาจะอิงตามส่วนที่ค้นหาได้ส่วนต่างๆ แล้วแต่ประเภทการค้นหา โดยขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา (ผลิตภัณฑ์ หน้า บล็อกโพสต์)

แหล่งข้อมูล ส่วนที่ค้นหาได้
สินค้า
 • เนื้อหา
 • product_type
 • แท็ก
 • title
 • บาร์โค้ดตัวเลือกสินค้า
 • variants.sku
 • variants.title
 • เวนเดอร์
หน้า
 • ผู้เขียน
 • เนื้อหา
 • title
โพสต์บล็อก
 • ผู้เขียน
 • เนื้อหา
 • แท็ก
 • title

ทำให้สินค้า หน้า และบล็อกโพสต์สามารถค้นหาได้

สินค้า หน้า และบล็อกโพสต์ต้องได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อส่งคืนข้อมูลในผลลัพธ์การค้นหา นอกจากนี้ ระบบยังไม่สามารถค้นหาประเภทของทรัพยากรที่ซ่อนจากเครื่องมือค้นหาได้

หากต้องการแสดงสินค้า หน้า และบล็อกโพสต์บนร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้ตั้งค่าต่อไปนี้:

เปลี่ยนการแสดงผลประเภทของทรัพยากร
ประเภทของทรัพยากร การตั้งค่าการแสดงผล
สินค้า เผยแพร่สินค้าของคุณในช่องทางร้านค้าออนไลน์
หน้า เผยแพร่หน้า
โพสต์บล็อก ตั้งค่าโพสต์บล็อก ให้แสดง

ซ่อนสินค้า หน้า และบล็อกโพสต์จากเครื่องมือค้นหาและแผนผังเว็บไซต์

คุณสามารถซ่อนหน้าสินค้า บล็อกโพสต์ หรือหน้าที่ต้องการซ่อนจากเครื่องมือค้นหาด้วยวิธีต่อไปนี้ได้

เพิ่มเมตาฟิลด์แบบปรับแต่งเองในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเมตาฟิลด์ลูกค้าไปยังสินค้า หน้า หรือบล็อกโพสต์ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify และตั้งค่าเป็น 1 เพื่อซ่อนสินค้า หน้า หรือบล็อกโพสต์จากการค้นหาและแผนผังเว็บไซต์

ขั้นตอน

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้เลือกประเภทหน้าที่มีสิทธิ์ (สินค้า หน้า หรือบล็อกโพสต์) ที่คุณต้องการซ่อน
 3. คลิกหรือแตะ “เพิ่มคำจำกัดความ
 4. ตั้งค่าช่องต่อไปนี้:

  • ตั้งชื่อเป็น SEO Hidden
  • ตั้งเนมสเปซและคีย์เป็นseo.hidden
 5. คลิกหรือแตะ “เลือกประเภท” แล้วเลือก “จํานวนเต็ม” ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกค่าหนึ่งค่าแล้ว

 6. ไปที่สินค้า หน้า หรือบล็อกโพสต์ที่คุณต้องการซ่อนจากเครื่องมือค้นหา

 7. ตั้งค่าเมตาฟิลด์ SEO Hidden เป็น 1

หากต้องการแสดงสินค้า หน้า หรือบล็อกโพสต์ให้สามารถค้นหาได้ ให้ลบค่าเมตาฟิลด์ SEO Hidden

คุณสามารถปรับแต่งผลการค้นหาด้วยแอป Search & Discovery จาก Shopify แอปนี้มีคุณสมบัติการค้นหาและการตั้งค่าที่หลากหลายที่เปลี่ยนพฤติกรรมการค้นหาร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

สำหรับการปรับแต่งขั้นสูงเพิ่มเติม คุณสามารถแก้ไขโค้ดธีมของคุณเพื่อเปลี่ยนวิธีการขอผลการค้นหาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งที่ Shopify.dev

ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าส่งผลต่อพฤติกรรมการค้นหา

ตำแหน่งที่ตั้งหลักของร้านค้าจะมีผลต่อพฤติกรรมการค้นหาที่คุณได้รับ

ภาษาที่รองรับ

ตารางต่อไปนี้จะระบุว่าภาษาที่รองรับสามารถใช้ค้นหาด้วยพฤติกรรมการค้นหาใดบ้าง

ภาษา ฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกด การแตกกิ่งของการค้นหา Trigram
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
สเปน
โปรตุเกส (บราซิล)
เยอรมัน
ดัตช์
อิตาลี
ญี่ปุ่น
รองรับคาตากานะ ฮิรางานะ และคันจิ
เดนมาร์ก
ภาษาสวีเดน
ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส)
ภาษาฟินแลนด์
ภาษานอร์เวย์ (Bokml)
ภาษาตุรกี
โรมาเนีย
ภาษาฮังการี
ภาษารัสเซีย
ภาษาโปแลนด์
ภาษาเช็ก
ภาษากรีก
ภาษาไอซ์แลนด์
ภาษาลิทัวเนีย
ภาษาสโลวีเนีย
ภาษาสโลวัก
ภาษาบัลแกเรีย
ภาษาเวียดนาม
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาลัตเวีย
ภาษาเอสโตเนีย
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษายูเครน
ภาษากาตาลา
ภาษานอร์เวย์ (นอสก์)
โร
โปรตุเกส
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาบอสเนีย
ภาษาแอฟริกา
ภาษามาซิโดเนีย
ภาษาอาร์เมเนีย
ภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย
ภาษาละติน
ภาษาเวลส์
ภาษาเกลิก
ภาษามอลโดวา

ภาษาญี่ปุ่น

ในภาษาญี่ปุ่นรองรับการแตกกิ่งของการค้นหาและการค้นหาแบบ Trigram แต่ไม่รองรับการการคาดเดาการสะกด

Trigram

สำหรับคาตากานะ ฮิรางานะ และคันจิ การค้นหาจะจับคู่คำตามลำดับอย่างน้อย 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหา “アップルグリーンラップドレス” ได้โดยค้นหาคำต่อไปนี้:

 • ップル
 • アップル
 • ップルグリーンラ

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาคันจิเป็นคู่ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี