การค้นหาร้านค้า

การค้นหาในร้านค้าออนไลน์คือเครื่องมือมากประสิทธิภาพที่มีฟีเจอร์หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการค้นหาสินค้า บทความ และหน้าทั้งหมดในร้านค้าของคุณ

คำค้นในรูปเอกพจน์และพหูพจน์

การค้นหาจะพยายามจับคู่คำค้นทั้งในรูปเอกพจน์และพหูพจน์

ค้นหา

 Puppies 

ระบบจะจับคู่ผลลัพธ์การค้นหาที่มีคำว่า “puppy” หรือ “puppies”

การรักษาข้อกำหนดเอกพจน์และพหูพจน์เป็นเทียบเท่าเป็นตัวอย่างของการแตกกิ่ง ที่มีการทำผังคำกับก้าน (กิ่ง) ทั่วไป การแตกกิ่งของ Shopify ยังคำนึงถึงกิ่งทั่วไปของคำต่างๆ ด้วยเช่นกัน

ค้นหา

 body:leggings 

ผลลัพธ์ที่ตรงกันที่มี “ขา” หรือ “เลกกิ้ง”

หากคุณต้องการค้นหาคำโดยอิงจากการจับคู่รูปแบบบางส่วน ให้ใช้การค้นหาคำขึ้นต้น

ฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกด

การค้นหาในร้านค้าออนไลน์มีฟังก์ชันตรวจสอบจับตัวสะกด โดยการค้นหาสามารถจับคู่คำที่ถูกต้องจากคำค้นหาที่สะกดผิดได้

ผลลัพธ์การค้นหาจะรวมคำที่ตรงกันซึ่งสะกดแตกต่างจากคำค้นหา 1 ตัวอักษร หรือ 2 ตัวอักษรในคำสั่งซื้ออื่น โดยต้องพิมพ์คำค้นหา 4 ตัวอักษรแรกให้ถูกต้องฟังก์ชันการตรวจสอบตัวสะกดจึงจะสามารุตรวจจับได้

ฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกดไม่มีผลกับผลการค้นหาของแท็กสินค้าและแท็กบทความ ตัวอย่างเช่นหาก ลูกค้าค้นหา chocollate ระบบจะไม่แสดงผลการค้นหาที่อิงจากแท็ก อย่าง chocolate หรือ chocolates

ช่องต่อไปนี้รองรับฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกด

ช่องข้อมูลสินค้า

 • ชื่อ
 • product_type
 • variants.title
 • ผู้ขาย

ช่องข้อมูลบทความ

 • ผู้เขียน
 • ชื่อ

ช่องข้อมูลหน้า

 • ผู้เขียน
 • ชื่อ

ใช้คำเชื่อม AND, OR และ NOT

AND

คำค้นหาทุกคำจะอยู่ในรูป AND-ed รวมกันเป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้นหากค้นหา

 ใจ อาร์ติโชค 

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีทั้งคำว่า “อาร์ติโชค” และ “ใจ” จึงไม่จำเป็นต้องใช้ Joining Operator

หรือ

ค้นหา

 อาร์ติโชค OR ใจ 

ผลลัพธ์ที่ได้จะมีคำว่า “อาร์ติโชค” หรือ “ใจ” อย่างน้อยคำใดคำหนึ่ง

NOT

หากไม่ต้องการให้คำๆ หนึ่งปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา ให้เติมเครื่องหมายลบด้านหน้าของคำๆ นั้น

 อาร์ติโชค -ใจ 

ระบบจะจับคู่กับคำว่า “อาร์ติโชค” คำเดียว ไม่รวม “ใจ”

การค้นหาคำขึ้นต้น

การค้นหาคำขึ้นต้นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น:

 อาร์ติ 

ระบบจะจับคู่กับคำที่ขึ้นต้นด้วย “อาร์ติ”

นอกจากนี้ ยังใช้ได้กับคำสุดท้ายของคำค้นหาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น:

 อาร์ติโชค ใจ 

ระบบจะจับคู่กับคำที่ขึ้นต้นด้วย “อาร์ติ ใจ”

ค้นหาช่องข้อมูลเฉพาะ

เพิ่มชื่อช่องข้อมูลโดยใส่เครื่องหมายโคลอนในคำค้นหา เพื่อจำกัดวงการค้นหาให้อยู่ในช่องข้อมูลช่องใดช่องหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น

 ชื่อ:อาร์ติโชค 

ค้นหาชื่อที่มีคำว่า “อาร์ติโชค”

หากค้นหาคำที่สะกดผิดในช่องข้อมูลเฉพาะ ระบบจะไม่พบข้อมูล เนื่องจากเป็นการค้นหาคำที่ตรงกันทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น:

 title:อาร์ติโขค 

ไม่พบผลลัพธ์ใดๆ

ส่วนที่ค้นหาได้

ผลการค้นหาอิงตามส่วนที่ค้นหาได้ส่วนต่างๆ แล้วแต่ประเภทการค้นหา

ประเภทการค้นหา ส่วนที่ค้นหาได้
สินค้า
 • เนื้อหา
 • product_type
 • แท็ก
 • ชื่อ
 • บาร์โค้ดตัวเลือกสินค้า
 • variants.sku
 • variants.title
 • ผู้ขาย
หน้า
 • ผู้เขียน
 • เนื้อหา
 • ชื่อ
บทความ
 • ผู้เขียน
 • เนื้อหา
 • แท็ก
 • ชื่อ

การค้นหาวลี

หากค้นหาคำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูด ("") ระบบจะค้นหาคำหรือวลีที่ตรงกันทั้งหมดในช่องค้นหาช่องใดช่องหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น

 “ใจอาร์ติโชค” 

ระบบจะจับคู่สินค้ากับชื่อ “ใจอาร์ติโชคกระป๋อง” ไม่ใช่สินค้าอื่นที่มีชื่อ “ใจของอาร์ติโชคบรรจุกระป๋อง”

ภาษา

ตำแหน่งที่ตั้งหลักของร้านค้าจะมีผลต่อเวอร์ชันการค้นหาที่คุณได้รับ

ภาษาที่รองรับ

ตารางต่อไปนี้จะระบุว่าภาษาที่รองรับสามารถใช้ค้นหาด้วยพฤติกรรมการค้นหาใดบ้าง

ภาษา ฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกด การแตกกิ่งของการค้นหา Trigram
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
สเปน
โปรตุเกส (บราซิล)
เยอรมัน
ดัตช์
อิตาลี
ญี่ปุ่น
รองรับคาตากานะ ฮิรางานะ และคันจิ
เดนมาร์ก
ภาษาสวีเดน
ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส)
ภาษาฟินแลนด์
ภาษานอร์เวย์ (Bokml)
ภาษาตุรกี
โรมาเนีย
ภาษาฮังการี
ภาษารัสเซีย
ภาษาโปแลนด์
ภาษาเช็ก
ภาษากรีก
ภาษาไอซ์แลนด์
ภาษาลิทัวเนีย
ภาษาสโลวีเนีย
ภาษาสโลวัก
ภาษาบัลแกเรีย
ภาษาเวียดนาม
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาลัตเวีย
ภาษาเอสโตเนีย
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษายูเครน
ภาษากาตาลา
ภาษานอร์เวย์ (นอสก์)
โร
โปรตุเกส
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาบอสเนีย
ภาษาแอฟริกา
ภาษามาซิโดเนีย
ภาษาอาร์เมเนีย
ภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย
ภาษาละติน
ภาษาเวลส์
ภาษาเกลิก
ภาษามอลโดวา

ภาษาญี่ปุ่น

ในภาษาญี่ปุ่นรองรับการแตกกิ่งของการค้นหาและการค้นหาแบบ Trigram แต่ไม่รองรับการการคาดเดาการสะกด

Trigram

สำหรับคาตากานะ ฮิรางานะ และคันจิ การค้นหาจะจับคู่คำตามลำดับอย่างน้อย 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหา “アップルグリーンラップドレス” ได้โดยค้นหาคำต่อไปนี้:

 ップル 

หรือ

 アップル 

หรือ

 ップルグリーンラ 

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาคันจิเป็นคู่ได้

การค้นหาสินค้า หน้า และบทความ

สินค้า หน้า และบทความจำเป็นต้องตั้งค่าบางอย่างเพื่อให้ระบบสามารถค้นหาได้

สินค้า

หากต้องการให้ระบบสามารถค้นหาสินค้าได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หน้า

หากต้องการให้ระบบสามารถค้นหาหน้าได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

บทความ

หากต้องการให้ระบบสามารถค้นหาบทความได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

การปรับแต่งการค้นหาของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งโค้ดธีมของคุณเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ผลการค้นหาปรากฏในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การปรับแต่งการค้นหา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี