การซ่อนเพจจากเครื่องมือค้นหา

เครื่องมือค้นหา เช่น Google จะใช้เว็บคลอว์เลอร์เพื่อหาข้อมูลใหม่ในอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ เมื่อเว็บคลอว์เลอร์เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ไฟล์ robots.txt ของร้านค้าคุณจะบล็อกเนื้อหาของหน้าที่อาจลดประสิทธิภาพกลยุทธ์ SEO ของคุณโดยการขโมย PageRank

หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหน้าไปยังเว็บไซต์ของคุณแล้วต้องการให้ Google รวบรวมข้อมูล URL ของคุณใหม่ คุณมีตัวเลือกอยู่สองทาง คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL หรือส่งแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Google ก็ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ขอให้ Google รวบรวมข้อมูล URL ของคุณใหม่

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ robots.txt ของร้านค้าคุณจะบอกกับบอท (โดยปกติแล้วจะเป็นบอททำดัชนีสำหรับเครื่องมือค้นหาหรือ “Crawlers”) ว่าหน้าหรือไฟล์ใดที่บอทควรหรือไม่ควรร้องขอดูจากเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ร้านค้าจะบอกกับเครื่องมือค้นหาว่าไม่ให้ทำการร้องขอดูหน้าตะกร้าสินค้า เพราะเป็นหน้าที่ไม่ซ้ำกันของลูกค้าแต่ละรายและการให้เครื่องมือค้นหาทำดัชนีในหน้าดังกล่าวนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด

ร้านค้า Shopify ทั้งหมดจะมีเทมเพลต robots.txt.liquid ที่มีการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและปรับให้เหมาะสมแล้ว หากคุณต้องการแก้ไข robots.txt ของคุณ ให้ดูที่การแก้ไข robots.txt

คุณสามารถซ่อนหน้าที่ไม่รวมอยู่ในไฟล์ robots.txt.liquid ของคุณได้โดยการปรับแต่งส่วน <code><head> ของไฟล์เลย์เอาต์ theme.liquid ของร้านค้าคุณ คุณจำเป็นต้องใส่รหัสบางอย่างไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งที่ไม่มีดัชนี

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี