การซ่อนเพจจากเครื่องมือค้นหา

เครื่องมือค้นหา เช่น Google รวบรวมอินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลใหม่ เมื่อเว็บไซต์ของคุณกำลังถูกรวบรวม ไฟล์ robots.txt ของร้านค้าคุณจะบล็อกเนื้อหน้าของหน้าที่อาจลดประสิทธิภาพกลยุทธ์ SEO ของคุณโดยการขโมย PageRank

หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหน้าไปยังเว็บไซต์ของคุณแล้วต้องการให้ Google รวบรวมข้อมูล URL ของคุณใหม่ คุณมีตัวเลือกอยู่สองทาง คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL หรือส่งแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Google ก็ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ขอให้ Google รวบรวมข้อมูล URL ของคุณใหม่

ไฟล์ robots.txt อยู่ที่ไดเรกทอรีรากของชื่อโดเมนหลักของร้านค้า Shopify ตัวอย่างเช่น: johns-apparel.com/robots.txt

แม้ว่าคุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ robots.txt ของร้านค้าของคุณได้ คุณควรทราบว่าเนื้อหาใดที่ไฟล์นั้นๆ บล็อกไปจากเครื่องมือค้นหา ตัวอย่างเช่น หน้าตะกร้าสินค้าถูกบล็อกจากเครื่องมือค้นหา เนื่องจากคุณต้องการให้ลูกค้าพบหน้าสินค้าก่อนหน้าตะกร้าสินค้า

คุณสามารถซ่อนหน้าที่ไม่รวมอยู่ในไฟล์ robots.txt ของคุณได้โดยการปรับแต่งส่วน <head> ของไฟล์เลย์เอาต์ theme.liquid ของร้านค้าคุณ คุณจำเป็นต้องใส่รหัสบางอย่างไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งที่ไม่มีดัชนี

ขั้นตอน:

  1. คลิกไฟล์เลย์เอาต์ theme.liquid

  2. หากไม่ต้องการรวมเทมเพลตการค้นหา วางรหัสรหัสต่อไปนี้ในส่วน <head> :

{% if template contains 'search' %}
<meta name="robots" content="noindex">
{% endif %}
  1. หากไม่ต้องการหน้าใดหน้าหนึ่ง วางรหัสต่อไปนี้ในส่วน <head>:
{% if handle contains 'page-handle-you-want-to-exclude' %}
<meta name="robots" content="noindex">
{% endif %}

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแทนที่ page-handle-you-want-to-exclude ด้วยแฮนเดิลเพจที่ถูกต้อง

  1. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี