พิกเซลและเหตุการณ์ของลูกค้า

พิกเซลคือส่วนย่อยของโค้ด JavaScript ที่รันอยู่บนร้านค้าออนไลน์หรือขั้นตอนการชำระเงินและได้รับการจัดการจากส่วนเหตุการณ์ของลูกค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ โดยพิกเซลจะเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลลูกค้าในเชิงพฤติกรรม เพื่อทำการตลาด โฆษณา และรายงาน

เหตุการณ์ของลูกค้าคือการดำเนินการจากลูกค้าที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าลูกค้ามีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณอย่างไร บริการจากภายนอกที่ได้ผสานการทำงานไว้กับร้านค้าของคุณจะใช้ข้อมูลเหตุการณ์ของลูกค้าที่เก็บได้ผ่านพิกเซลเพื่อปรับการวิเคราะห์และดำเนินการอัตโนมัติทางการตลาดของคุณให้เหมาะสม

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี