การโอนย้ายพิกเซล

หากคุณเคยเพิ่มพิกเซลด้วยตนเองในร้านค้าของคุณในตำแหน่งที่ตั้ง เช่น theme.liquid, checkout.liquid (สำหรับผู้ขายของ Plus เท่านั้น) หรือสคริปต์เพิ่มเติมในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ คุณจะสามารถโอนย้ายพิกเซลเพื่อให้เข้ากันได้กับพิกเซลของแอป Shopify หรือพิกเซลแบบกำหนดเองสิทธิประโยชน์บางประการในการโอนย้ายพิกเซลเก่าของคุณ ได้แก่:

 • เข้าถึงการติดตามกิจกรรมของลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมถึงกิจกรรมการชำระเงิน
 • เครื่องมือภายในตัวสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการพิกเซลของ Shopify และสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของการโอนย้ายไปยังพิกเซลของแอป Shopify หรือพิกเซลแบบกำหนดเอง

การเตรียมโอนย้ายพิกเซล

คุณสามารถพิจารณาโอนย้ายพิกเซลในช่วงเวลาที่ร้านค้าของคุณไม่ค่อยวุ่นวายมากนักเพื่อหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมซ้ำซ้อนหรือพลาดกิจกรรมของลูกค้า

คุณเชื่อมต่อพิกเซลแบบกำหนดเองใหม่ก่อนหรือหลังการลบโค้ดพิกเซลเก่าของคุณก็ได้ โปรดพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนการโอนย้ายของคุณ:

 • หากคุณต้องการลดความเสี่ยงที่จะพลาดกิจกรรมของลูกค้า ให้เชื่อมต่อพิกเซลแบบกำหนดเองใหม่ของคุณก่อนที่จะลบพิกเซลเก่า
 • หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการติดตามกิจกรรมของลูกค้าที่ซ้ำกัน ให้เชื่อมต่อพิกเซลแบบกำหนดเองใหม่ของคุณหลังจากที่ลบพิกเซลเก่าไปแล้ว

โอนย้ายพิกเซลเก่าเพื่อให้เข้ากันได้กับพิกเซลของแอป

คุณอาจต้องการโอนย้ายพิกเซลเก่าเพื่อให้เข้ากันได้กับพิกเซลของแอป หากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้:

 • คุณได้ติดตั้งพิกเซลแอป Shopify ที่เก็บรวบรวมกิจกรรมของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • คุณได้เพิ่มโค้ดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมแบบกำหนดเองซึ่งพิกเซลของแอปไม่ได้ติดตาม

ในกรณีนี้ คุณควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้พัฒนาแอปในการโอนย้ายพิกเซลเก่า

โอนย้ายพิกเซลเก่าไปยังพิกเซลแบบกำหนดเอง

คุณอาจต้องการโอนย้ายพิกเซลเก่าไปยังพิกเซลแบบกำหนดเอง หากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้:

 • คุณติดตั้งพิกเซลที่เขียนโค้ดด้วยตนเองไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยที่ไม่ได้ติดตั้งแอป Shopify
 • ไม่มีพิกเซลของแอป Shopify ที่ตรงตามความต้องการของคุณ

ขั้นตอน

 1. สร้างพิกเซลแบบกำหนดเองที่ตรงกับมาตรฐานที่คุณต้องการและกิจกรรมแบบกำหนดเองของลูกค้า
 2. ลบหรือแทนที่โค้ดพิกเซลที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้จากไฟล์ Liquid หรือสคริปต์เพิ่มเติมของคุณในการตั้งค่าการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 3. เพิ่มพิกเซลแบบกำหนดเองไปยังร้านค้าของคุณ

 4. เชื่อมต่อพิกเซลแบบกำหนดเองของคุณ

การค้นหาโค้ดพิกเซลเก่า

หากต้องการโอนย้ายพิกเซลเก่า คุณจะต้องค้นหาโค้ดพิกเซลเก่าของคุณก่อน จึงจะสามารถลบหรือแก้ไขพิกเซลได้ พิกเซลส่วนใหญ่มีองค์ประกอบสองอย่างที่คุณจะต้องค้นหา:

 • JavaScript SDK พื้นฐาน
 • ฟังก์ชันอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันสำหรับการติดตามกิจกรรมของลูกค้า

ค้นหาอินสแตนซ์เก่าของพิกเซล JavaScript SDK

JavaScript SDK เป็นชุดโค้ดพื้นฐานของทุกพิกเซลที่ทำหน้าที่โหลดไลบรารีฟังก์ชันของพิกเซล ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นชิ้นส่วนรหัสแรกที่คุณต้องวางในร้านค้าออนไลน์เมื่อเพิ่มพิกเซล

JavaScript SDK มักจะวางอยู่บริเวณส่วนหัวและสามารถดูได้ที่ theme.liquid และสคริปต์เพิ่มเติมในการตั้งค่าการชำระเงิน

ค้นหาโค้ดพิกเซลเก่าสำหรับการเก็บรวบรวมกิจกรรมของลูกค้า

หากต้องการค้นหาพิกเซลเก่าเพื่อติดตามกิจกรรมของลูกค้า คุณควรดูเอกสารเกี่ยวกับพิกเซลของผู้ให้บริการภายนอกว่าจัดเก็บกิจกรรมของลูกค้าไว้อย่างไร เพื่อให้ทราบว่าคุณต้องค้นหาสิ่งใด ยกตัวอย่างเช่น พิกเซลของ Meta มีวิธีที่เรียกว่า fbq() และพิกเซลของ Google มักจะใช้ gtag() หรือ dataTager.push()

ปกติแล้วคุณสามารถค้นหาโค้ดนี้ได้ในไฟล์ Liquid ของธีมและสคริปต์เพิ่มเติมในการตั้งค่าการชำระเงิน

การลบหรือการแทนที่โค้ดพิกเซลเก่า

เมื่อพบโค้ดพิกเซลเก่า คุณต้องลบหรือแทนที่โค้ดดังกล่าวด้วยวิธี Shopify.analytics.publish() ของ Shopify ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรมที่พิกเซลติดตาม:

 • คุณลบอินสแตนซ์ทั้งหมดของ JavaScript SDK ที่คุณพบได้
 • หากพิกเซลเก่าติดตามกิจกรรมแบบมาตรฐานของลูกค้าและพิกเซลแบบกำหนดเองหรือพิกเซลของแอปที่คุณต้องการเพิ่มรองรับการเก็บรวบรวมกิจกรรมแบบมาตรฐานของลูกค้า คุณควรลบโค้ดของพิกเซลลูกค้า
 • หากพิกเซลเก่าติดตามกิจกรรมแบบกำหนดเองของลูกค้าและพิกเซลแบบกำหนดเองหรือพิกเซลของแอปที่คุณต้องการเพิ่มรองรับการเก็บรวบรวมกิจกรรมแบบกำหนดเองของลูกค้า คุณควรแทนที่โค้ดของพิกเซล

ตัวอย่างโค้ดพิกเซลเก่าที่ติดตามกิจกรรมแบบไม่ได้มาตรฐานของลูกค้ามีดังนี้:

<script>fbq("trackCustom", "my_custom_event");</script>

ตัวอย่างโค้ดเทียบเท่าซึ่งจะใช้แทนที่มีดังนี้:

<script>Shopify.analytics.publish("my_custom_event");</script>

หากสร้างพิกเซลแบบกำหนดเอง คุณควรใส่โค้ดขอรับข้อมูลลงในกิจกรรมแบบกำหนดเองดังตัวอย่างนี้:

analytics.subscribe("my_custom_event", event => { fbq("trackCustom", "my_custom_event"); });

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี