จัดการพิกเซลแบบกำหนดเองของคุณ

คุณสามารถจัดการพิกเซลแบบกำหนดเองได้ในพื้นที่กิจกรรมสำหรับลูกค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify ก่อนจะเพิ่มพิกเซลไปยังร้านค้า Shopify คุณต้องสร้างโค้ดสำหรับพิกเซลแบบกำหนดเอง

เพิ่มพิกเซลแบบกำหนดเอง

หลังจากสร้างโค้ดสำหรับพิกเซลแบบกำหนดเองของคุณแล้ว คุณจะเพิ่มโค้ดดังกล่าวไปยังร้านค้า Shopify ของตัวเองได้

ก่อนที่จะเพิ่มพิกเซลแบบกำหนดเอง ให้ลบหรือแก้ไขพิกเซลที่มีอยู่ออก เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะไม่นับเหตุการณ์ของลูกค้าซ้ำสองครั้ง โดยคุณควรลบโค้ดพิกเซลที่มีอยู่ออกจากทุกตำแหน่งที่มีพิกเซลดังกล่าวด้วยตนเอง เช่น theme.liquid, checkout.liquid (ผู้ขายของ Plus เท่านั้น) และในสคริปต์เพิ่มเติมในการตั้งค่าการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้ไปที่ “การตั้งค่า” > “เหตุการณ์ของลูกค้า
 2. ตั้งชื่อพิกเซลของคุณให้มีเอกลักษณ์ หากคุณป้อนชื่อพิกเซลแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว ระบบจะเตือนให้คุณตั้งชื่อพิกเซลของตัวเองด้วยชื่ออื่น
 3. คลิก “เพิ่มพิกเซล” เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขเหตุการณ์
 4. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ให้เลือกการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตและการขายข้อมูลที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในพิกเซลของแอป
 5. วางโค้ดพิกเซล JavaScript แบบกำหนดเองลงในหน้าต่างโค้ด
 6. คลิก “บันทึก” หากพร้อมที่จะเชื่อมต่อพิกเซลแบบกำหนดเองของคุณแล้ว คุณสามารถคลิก “เชื่อมต่อพิกเซล” เพื่อเริ่มติดตามเหตุการณ์ของคุณ

เชื่อมต่อพิกเซลแบบกำหนดเอง

หลังจากเพิ่มพิกเซลแบบกำหนดเองแล้ว คุณจะต้องเชื่อมต่อพิกเซลเข้ากับร้านค้าของตัวเองเพื่อให้พิกเซลเริ่มติดตามกิจกรรมของลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าเหตุการณ์ของลูกค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่พิกเซลแบบกำหนดเอง
 2. ระบบจะแสดงพิกเซลแบบกำหนดเองที่ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้ที่ใต้ส่วนหัวพิกเซลที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ให้คลิก “เชื่อมต่อ” ในบรรทัดพิกเซลแบบกำหนดเองที่ต้องการ
 3. หลังจากที่คุณยืนยันว่าพิกเซลของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดการบริการของข้อกำหนดในการให้บริการของ Shopify ให้คลิก เชื่อมต่อ

ยกเลิกการเชื่อมต่อพิกเซลแบบกำหนดเอง

หากคุณต้องการหยุดการติดตามเหตุการณ์ที่คุณเพิ่มพิกเซลแบบกำหนดเอง คุณจึงต้องยกเลิกการเชื่อมต่อพิกเซลด้วยตนเองจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ การยกเลิกการเชื่อมต่อพิกเซลจะไม่ได้ลบพิกเซลด้วยแต่อย่างใด

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้ไปที่ “การตั้งค่า” > “เหตุการณ์ของลูกค้า
 2. คลิก “พิกเซลแบบกำหนดเอง
 3. คลิก เลิกเชื่อมต่อ ในพิกเซลแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเลิกเชื่อมต่อ

ลบพิกเซลแบบกำหนดเอง

คุณสามารถลบพิกเซลแบบกำหนดเองที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปได้ การลบพิกเซลแบบกำหนดเองนั้นไม่สามารถเลิกทําได้ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลบพิกเซลที่ต้องการจริงๆ

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้ไปที่ “การตั้งค่า” > “เหตุการณ์ของลูกค้า
 2. คลิก “พิกเซลแบบกำหนดเอง
 3. คลิกปุ่ม “...” ในบรรทัดพิกเซลแบบกำหนดเองที่คุณต้องการลบ
 4. คลิก “ลบ” จากนั้นคลิก “ลบ” ในกล่องโต้ตอบ

จัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าสำหรับพิกเซลแบบกำหนดเองแต่ละรายการในร้านค้าของคุณได้ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นตัวกำหนดว่า Pixels จะรวบรวมข้อมูลเมื่อใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ข้อมูลลูกค้าที่คุณรวบรวมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยวิธีที่ใช้คุกกี้เป็นหลัก

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าต่อไปนี้ใช้กับพิกเซลแบบกำหนดเองของคุณ:

 • การตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือไม่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับพิกเซลแบบกำหนดเองของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการตลาด การวิเคราะห์ และการทำงาน หากต้องการขอความยินยอมจากลูกค้าในการรวบรวมข้อมูลตามการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาต คุณต้องเพิ่มแบนเนอร์คุกกี้ในร้านค้าของคุณ
 • การตั้งค่าการขายข้อมูลช่วยให้คุณจัดการวิธีที่พิกเซลแบบกำหนดเองของคุณรวบรวมข้อมูลในกรณีที่ลูกค้าเลือกไม่ใช้การขายข้อมูลของตน ตามที่ระบุไว้ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกไม่ใช้การขายข้อมูล

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้ไปที่ “การตั้งค่า” > “เหตุการณ์ของลูกค้า
 2. คลิกแท็บ พิกเซลแบบกำหนดเอง
 3. คลิกพิกเซลแบบกำหนดเองที่คุณต้องการจัดการ
 4. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า คลิก สิทธิ์อนุญาต จากนั้นดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการกำหนดให้พิกเซลแบบกำหนดเองของคุณได้รับอนุญาตจากลูกค้าในการรวบรวมข้อมูล ให้เลือก จำเป็น จากนั้นเลือกวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่คุณต้องการให้ได้รับอนุญาตจากลูกค้า
  • หากคุณไม่ต้องการให้ลูกค้าอนุญาตสำหรับพิกเซลแบบกำหนดเองของคุณในการรวบรวมข้อมูล ให้เลือกไม่จำเป็น
 5. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า คลิก การขายข้อมูล จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตในการรวบรวมการขายข้อมูลที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับพิกเซลแบบกำหนดเองของคุณ

 6. คลิก บันทึก

ทดสอบพิกเซลแบบกำหนดเอง

บริการแต่ละรายการของผู้ให้บริการภายนอกมีวิธีทดสอบเป็นของตัวเองว่าพิกเซลถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างส่วนขยายทั่วไปของ Google Chrome ที่ใช้ในการทดสอบพิกเซล ได้แก่:

Shopify ไม่รองรับส่วนขยายเหล่านี้ หากต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับส่วนขยายของผู้ให้บริการภายนอก โปรดติดต่อผู้ให้บริการภายนอกโดยตรง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี