ดูข้อมูลทางการเงินของคุณจากส่วนผู้ดูแล Shopify

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินของร้านค้าคุณเป็นส่วนสำคัญในการจัดการและขยายธุรกิจของคุณให้เติบโต ส่วนการเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของข้อมูลทางการเงินทั้งหมด เพื่อให้สามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี