ข้อมูลแบบกำหนดเอง

แพลตฟอร์มของ Shopify ประกอบไปด้วยโมเดลข้อมูลสำหรับคอนเซ็ปต์พื้นฐานด้านการค้า เช่น สินค้า คอลเลกชัน และคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการโมเดลข้อมูลที่มีความซับซ้อนหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ข้อมูลแบบกำหนดเองจะช่วยให้คุณสามารถขยายโมเดลข้อมูลของ Shopify และสร้างโมเดลของคุณเองโดยใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 • เมตาฟิลด์: กําหนดและเชื่อมโยงช่องแบบกําหนดเองหรือมาตรฐานกับส่วนต่างๆ ของ Shopify เช่น สินค้า ลูกค้า หรือบล็อก

  • ตัวอย่างเช่น หากคุณมีร้านเสื้อผ้าและต้องการเพิ่มคําแนะนําการดูแลสินค้าของคุณ คุณอาจเพิ่มเมตาฟิลด์ที่มีชื่อว่า “คําแนะนําการดูแล” ให้กับสินค้า จากนั้นคุณจะสามารถเพิ่มคําแนะนำการดูแลสำหรับสินค้าหนึ่งรายการหรือทั้งหมดได้
 • เมตาอ็อบเจกต์: กําหนดและสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบกําหนดเองบน Shopify

  • ตัวอย่างเช่น หากคุณมีร้านผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและการดูแลผิว และต้องการจัดเก็บและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาอินฟลูเอ็นเซอร์ชั้นนำของคุณ คุณก็สามารถสร้างเมตาอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า “โปรไฟล์อินฟลูเอ็นเซอร์” จากนั้นใส่ช่องต่างๆ สำหรับหัวเรื่อง รูปภาพ และคำอธิบาย แล้วจึงสร้างเอนทรีสำหรับอินฟลูเอ็นเซอร์แต่ละราย คุณสามารถแสดงข้อมูลนี้ในธีมของคุณหรือจะแสดงเฉพาะในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณเท่านั้นก็ได้

ประเภทของเมตาฟิลด์

คุณสามารถสร้างเมตาฟิลด์ประเภทต่อไปนี้ได้:

 • มาตรฐาน: ระบบจะกําหนดค่าคำจำกัดความเหล่านี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยคำจำกัดความเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับ Shopify ได้ทุกส่วน เนื่องจากคำจำกัดความเมตาฟิลด์มาตรฐานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับร้านค้า Shopify ทุกร้าน ทำให้ได้รับการรองรับจากแอป ธีม และส่วนอื่นๆ ของร้านค้า
 • แบบกำหนดเอง: คำจำกัดความเหล่านี้จะใช้เฉพาะสำหรับร้านค้าของคุณใช้คำจำกัดความแบบกำหนดเองกับเมตาฟิลด์ใดๆ ที่ไม่มีคำจำกัดความมาตรฐาน หรือในกรณีที่คุณต้องการโอนย้ายเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังคำจำกัดความ
 • เมตาฟิลด์ข้อมูลแอป: คำจำกัดความเหล่านี้สร้างขึ้นโดยใช้แอปจาก Shopify App Store

โครงสร้างของเมตาฟิลด์

คำจำกัดความเมตาฟิลด์มีส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ ซึ่งใช้เพื่อระบุเมตาฟิลด์ในส่วน Shopify admin
 • คีย์ ซึ่งใช้เพื่อจัดกลุ่มเมตาฟิลด์สำหรับส่วนใดส่วนของร้านค้า เป็นต้น
 • คำอธิบาย (ไม่บังคับ) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับค่าที่จะป้อนในเมตาฟิลด์
 • ประเภท เช่น ข้อความ ไฟล์ หรือ URL
 • การตรวจสอบยืนยัน (ไม่บังคับ) เช่น ขีดจํากัดจำนวนอักขระ หรือค่าขั้นต่ำสุดและสูงสุด

การค้นหาเมตาฟิลด์แอปแบบอ่านอย่างเดียว

คุณสามารถเข้าถึงรายการเมตาฟิลด์ของแอปในแหล่งข้อมูลที่ระบุได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แหล่งข้อมูลที่มีเมตาฟิลด์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถไปที่หน้าสินค้า
 2. ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้คลิก “แสดงทั้งหมด
 3. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “ดูเมตาฟิลด์แอปแบบอ่านอย่างเดียว

โครงสร้างของเมตาอ็อบเจกต์

องค์ประกอบที่สำคัญของเมตาอ็อบเจกต์มี 2 องค์ประกอบ:

 1. คำจำกัดความ: กลุ่มของฟิลด์ซึ่งทำหน้าที่กําหนดโครงสร้างของอ็อบเจกต์ โดยคุณสามารถจัดการข้อมูลนี้ได้ในการตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเองในส่วน Shopify admin
 2. เอนทรี: เนื้อหาหรือข้อมูลสำหรับเมตาอ็อบเจกต์ เอนทรีจะถูกสร้างและจัดการในเนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์ ในส่วน Shopify admin ของคุณ

เมื่อคุณสร้างเมตาอ็อบเจกต์ คุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อ ซึ่งใช้เพื่อระบุเมตาอ็อบเจกต์ในส่วน Shopify admin
 • ประเภท ซึ่งใช้เพื่อระบุเมตาอ็อบเจกต์ใน API
 • ฟิลด์ ซึ่งกำหนดประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงในเมตาอ็อบเจกต์
  • แต่ละฟิลด์จะมีชื่อ คำอธิบาย ประเภท และกฎการตรวจสอบ เช่น ขีดจํากัดตัวอักษร ค่าต่ำสุดและสูงสุด หรือค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
  • ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มฟิลด์สำหรับข้อความ ฟิลด์สำหรับรูปภาพ และฟิลด์สำหรับสีก็ได้

การค้นหาเมตาอ็อบเจกต์ที่ควบคุมโดยแอป

คุณสามารถเข้าถึงเมตาอ็อบเจกต์ที่ควบคุมโดยแอปได้ในส่วน Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “ดูเมตาฟิลด์ที่ควบคุมโดยแอป

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี