การไปยังส่วนเนื้อหาภายในส่วนผู้ดูแล

เมตาอ็อบเจกต์และไฟล์สามารถเข้าถึงได้จากส่วนเนื้อหาภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ โดยคุณสามารถค้นหาส่วนนี้ได้จากแถบการนําทางของส่วนผู้ดูแล

การจัดการเมตาอ็อบเจกต์

หน้าเมตาอ็อบเจกต์จะแสดงรายการเมตาอ็อบเจกต์ทั้งหมดของร้านค้าคุณ มีมุมมองที่บันทึกไว้ตามค่าเริ่มต้นอยู่ 4 มุมมองที่ปรากฏเป็นบัตรตรงด้านบนซึ่งจะพาไปยังมุมมองที่กรองแล้วของรายการนี้ มุมมองที่บันทึกไว้ตามค่าเริ่มต้นซึ่งพร้อมให้ใช้งานได้มีดังต่อไปนี้

  • พร้อมให้ใช้งานหน้าร้าน: เอนทรีเมตาอ็อบเจกต์ที่พร้อมให้ใช้งานในหน้าร้านของคุณ
  • เว็บเพจ: เอนทรีเมตาอ็อบเจกต์ที่เปิดใช้งานความสามารถสำหรับเว็บเพจไว้
  • ใช้งานอยู่: เอนทรีเมตาอ็อบเจกต์ที่มีสถานะตั้งเป็นใช้งานอยู่
  • แบบร่าง: เอนทรีเมตาอ็อบเจกต์ที่มีสถานะตั้งเป็นแบบร่าง

บนหน้าจอที่ใหญ่กว่า ระบบจะแสดงการ์ดมุมมองที่บันทึกไว้จำนวน 6 ใบ ซึ่งจะทำให้คุณต้องสร้างมุมมองที่บันทึกไว้แบบกำหนดเองอย่างน้อย 2 มุมมอง คุณสามารถค้นหาการใช้มุมมองที่บันทึกไว้ได้จากคําแนะนําด้านล่าง

เอนทรีล่าสุดจะยังปรากฏอยู่ในหน้านี้และแสดงเอนทรีเมตาอ็อบเจกต์ทั้งหมดตามลำดับเวลาแบบย้อนกลับ

คุณสามารถค้นหา กรอง และจัดเรียงรายการคำจำกัดความของเมตาอ็อบเจกต์ได้ตามที่ต้องการ

การใช้มุมมองที่บันทึกไว้

คุณสามารถกําหนดค่ารายการเอนทรีเมตาอ็อบเจกต์ด้วยมุมมองที่บันทึกไว้ได้ เพื่อให้กลับไปยังรายการเอนทรีเมตาอ็อบเจกต์ที่กรองแล้วได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนมีดังนี้

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่เนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์
  2. เลือกไอคอน “+” ในแถบด้านบนเพื่อเปิดโมดอล “สร้างมุมมองใหม่
  3. ป้อนชื่อมุมมองที่บันทึกไว้
  4. เมื่อเปิดมุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งสร้างขึ้นใหม่แล้ว ให้เลือกไอคอนค้นหาและกรองในแถบด้านบน
  5. เพิ่มตัวกรองที่คุณต้องการให้มุมมองที่บันทึกไว้นี้ใช้ โดยสามารถเป็นการค้นหาข้อความแบบไม่กำหนดรูปแบบหรือตัวกรองแบบมีโครงสร้าง (อัปเดตโดย สร้างโดย เพิ่มโดย หรือฟิลด์ในคำจำกัดความของเมตาอ็อบเจกต์)
  6. คลิกบันทึก

การจัดการไฟล์

หน้าไฟล์จะแสดงรายการไฟล์ทั้งหมดของร้านค้าคุณ คุณสามารถค้นหาและกรองไฟล์ของคุณตามขนาดไฟล์ ประเภทไฟล์ (รูปภาพ วิดีโอ วิดีโอภายนอก โมเดล 3 มิติ หรืออื่นๆ) และจุดที่ใช้ไฟล์ (สินค้า และอื่นๆ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไฟล์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี