เมตาอ็อบเจกต์

เมตาออบเจ็กต์ช่วยให้คุณเพิ่มและจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างเพิ่มเติมสำหรับร้านค้าของคุณตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้า เช่น ฟีเจอร์ ข้อมูลจำเพาะ และตารางขนาด

คุณสามารถกู้คืนและแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเมตาอ็อบเจกต์ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ส่วนแอปต่างๆ สามารถเข้าถึงเมตาอ็อบเจกต์ได้ผ่าน API ของเมตาอ็อบเจกต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเมตาอ็อบเจกต์ในธีมได้โดยใช้ Liquid และผ่าน API หน้าร้าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API เมตาอ็อบเจกต์

องค์ประกอบที่สำคัญของเมตาอ็อบเจกต์มี 2 องค์ประกอบ:

 1. คำจำกัดความ: กลุ่มฟิลด์ที่ทำหน้าที่กําหนดโครงสร้างของอ็อบเจกต์ โดยคุณสามารถจัดการข้อมูลนี้ได้ในการตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเองในส่วนผู้ดูแล Shopify
 2. เอนทรี: เนื้อหาหรือข้อมูลสำหรับเมตาอ็อบเจกต์ เอนทรีจะถูกสร้างและจัดการในเนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ คุณต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ: ใช้เพื่อระบุเมตาฟิลด์ในส่วนผู้ดูแล Shopify เช่น Authors
 • ประเภท: ประเภทข้อมูลที่เมตาฟิลด์จัดเก็บ เช่น ข้อความ ไฟล์ หรือ URL
 • ฟิลด์: ซึ่งกำหนดประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงในเมตาอ็อบเจกต์

  • แต่ละฟิลด์จะมีชื่อ (ต้องระบุ) คำอธิบาย ประเภท และกฎการตรวจสอบยืนยัน เช่น ขีดจํากัดอักขระ ค่าขั้นต่ำและค่าสูงสุด หรือค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
  • ชื่อที่แสดงจะถูกมอบหมายไปยังชื่อช่องเดียวและใช้เพื่อระบุรายการเมตาอ็อบเจกต์แต่ละรายการ โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่องที่ชื่อที่แสดงถูกมอบหมายให้เมื่อใดก็ได้ ชื่อที่แสดงจะถูกมอบหมายไปยังช่องข้อความแรกโดยอัตโนมัติในรายการเมตาอ็อบเจกต์ หรือสร้างอัตโนมัติหากไม่มีช่องข้อความในคำจำกัดความของเมตาอ็อบเจกต์
  • ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มช่องข้อความและระบุว่าเป็นชื่อที่แสดง ช่องสำหรับรูปภาพ และช่องสำหรับสี
 • ตัวเลือก: ที่เมตาอ็อบเจกต์พร้อมใช้งาน

  • การเข้าถึง: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การเข้าถึงหน้าร้านจะเปิดใช้งานสำหรับเมตาอ็อบเจกต์ ซึ่งหมายความว่าเมตาอ็อบเจกต์สามารถเชื่อมต่อได้ในธีมของคุณโดยแหล่งข้อมูลแบบไดนามิก คุณสามารถปิดใช้งานการเข้าถึงหน้าร้านได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเข้าถึง
  • ฟีเจอร์: คุณสามารถใช้เมตาอ็อบเจกต์เพื่อสร้างเว็บเพจได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจด้วยเมตาอ็อบเจกต์

ฟิลด์ในคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ของคุณจะกำหนดฟิลด์ในรายการเมตาอ็อบเจกต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างเมตาอ็อบเจกต์สำหรับโปรไฟล์โปรแกรมตัวแทน ด้วยชื่อ ชีวประวัติ รูปภาพสำหรับฟิลด์ รายการเมตาอ็อบเจกต์ของคุณจะมีฟิลด์สำหรับป้อนชื่อ ชีวประวัติ และอัพโหลดรูปภาพ ทุกรายการในตัวอย่างนี้จะเป็นโปรไฟล์โปรแกรมตัวแทนเดียว

การจำแนกผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่มาตรฐานของ Shopify ใช้เมตาอ็อบเจกต์เช่นกัน เมื่อคุณเพิ่มหมวดหมู่สินค้าไปยังสินค้า คุณสามารถเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่เฉพาะไปยังสินค้านั้น เมตาฟิลด์หมวดหมู่แต่ละรายการมี รายการเริ่มต้น ที่สร้างขึ้นด้วยคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มหมวดหมู่สินค้า Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops คุณจะสามารถเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่สำหรับ clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, material และ color ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี