เมตาอ็อบเจกต์

เมตาอ็อบเจกต์ช่วยให้คุณเพิ่มและจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างเพิ่มเติมสำหรับร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้า เช่น ฟีเจอร์ ข้อมูลจำเพาะ และตารางขนาด โดยสามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเมตาอ็อบเจกต์ได้จากส่วน Shopify admin ส่วนแอปต่างๆ สามารถเข้าถึงเมตาอ็อบเจกต์ได้ผ่าน API ของเมตาอ็อบเจกต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเมตาอ็อบเจกต์ในธีมโดยใช้ Liquid และผ่าน API หน้าร้าน

องค์ประกอบที่สำคัญของเมตาอ็อบเจกต์มี 2 องค์ประกอบ:

  1. คำจำกัดความ: กลุ่มของฟิลด์ซึ่งทำหน้าที่กําหนดโครงสร้างของอ็อบเจกต์ โดยคุณสามารถจัดการข้อมูลนี้ได้ในการตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเองในส่วน Shopify admin
  2. เอนทรี: เนื้อหาหรือข้อมูลสำหรับเมตาอ็อบเจกต์ เอนทรีจะถูกสร้างและจัดการในเนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์ ในส่วน Shopify admin ของคุณ

เมื่อคุณสร้างเมตาอ็อบเจกต์ คุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อ ซึ่งใช้เพื่อระบุเมตาอ็อบเจกต์ในส่วน Shopify admin
  • ประเภท ซึ่งใช้เพื่อระบุเมตาอ็อบเจกต์ใน API
  • ฟิลด์ ซึ่งกำหนดประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงในเมตาอ็อบเจกต์
    • แต่ละฟิลด์จะมีชื่อ คำอธิบาย ประเภท และกฎการตรวจสอบ เช่น ขีดจํากัดอักขระ ค่าต่ำสุดและสูงสุด หรือค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
    • ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มฟิลด์สำหรับข้อความ ฟิลด์สำหรับรูปภาพ และฟิลด์สำหรับสีก็ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี