การอ้างอิงเมตาอ็อบเจกต์

หากคุณต้องการใช้เมตาอ็อบเจกต์ของคุณในส่วนใดส่วนหนึ่งของ Shopify เช่น สินค้า คำสั่งซื้อ หรือลูกค้า ให้สร้างการอ้างอิงเมตาฟิลด์ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างเมตาอ็อบเจกต์ “ฟีเจอร์สินค้า” และต้องการใช้เมตาอ็อบเจกต์นั้นในหน้าสินค้าของคุณ คุณสามารถสร้างเมตาฟิลด์สินค้าที่อ้างอิงเมตาอ็อบเจกต์เฉพาะนี้ได้ การอ้างอิงช่วยให้คุณสามารถแสดง “ฟีเจอร์สินค้า” ที่ไม่ซ้ำกันบนสินค้าเฉพาะรายการได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอ้างอิงเอนทรีที่ชื่อว่า “ความยั่งยืน” บนสินค้า A และเอนทรีที่ชื่อว่า “วัสดุ” บนสินค้า B

สร้างการอ้างอิงถึงเมตาอ็อบเจกต์

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. เลือกส่วนของร้านค้าที่คุณต้องการสร้างการอ้างอิงไปถึง ตัวอย่างเช่น สินค้า
 3. คลิกที่ “เพิ่มคำจำกัดความ
 4. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับคำจำกัดความของคุณ
 5. คลิก “เลือกประเภท” > “เมตาอ็อบเจกต์” คุณควรตั้งชื่อเมตาฟิลด์นี้โดยใช้ชื่อเดียวกันกับเมตาอ็อบเจกต์ของคุณ เพื่อให้กลับมาค้นหาในภายหลังได้อย่างสะดวก นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก “การอ้างอิงแบบผสม” ซึ่งจะทำให้คุณเลือกเมตาอ็อบเจกต์ได้มากกว่าหนึ่งประเภท
 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก หนึ่งค่า หากคุณต้องการแสดงเอนทรีเพียงหนึ่งรายการของสินค้าหนึ่งรายการ
  • เลือก “รายการค่า” หากคุณต้องการแสดงเอนทรีมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับสินค้าหนึ่งๆ
 7. เลือก “Storefronts” เพื่อให้เนื้อหาเมตาฟิลด์สามารถเข้าถึงได้ในหน้าร้านของคุณ

 8. คลิกที่ “บันทึก

เนื่องจากขณะนี้คุณได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลกับเมตาอ็อบเจกต์แล้ว คุณจะต้องเชื่อมต่อเอนทรีบางส่วนกับสินค้าเฉพาะรายการที่คุณต้องการนำเมตาอ็อบเจกต์ไปแสดง

เชื่อมต่อเอนทรี

หลังจากตั้งค่าเมตาอ็อบเจกต์ เพิ่มเอนทรีบางส่วน รวมถึงสร้างคำจำกัดความสำหรับการอ้างอิงเมตาอ็อบเจกต์แล้ว คุณก็สามารถเชื่อมโยงเอนทรีแต่ละรายการไปยังส่วนอื่นๆ ของร้านค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ส่วนในร้านค้าที่คุณต้องการให้ระบบแสดงเอนทรีเนื้อหาตัวอย่างเช่น คุณสามารถไปที่หน้าสินค้าในส่วนผู้ดูแลจาก Products
 2. ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้ค้นหาคำจำกัดความแบบกำหนดเองที่คุณเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้ แล้วคลิกที่ชื่อคำจำกัดความ หากไม่พบคำจำกัดความของเมตาฟิลด์ที่คุณเคยสร้างไว้ ให้คลิก “แสดงทั้งหมด
 3. คลิก เอนทรีที่เลือกเมนูดรอปดาวน์จะแสดงเฉพาะเอนทรีที่ตรงกันทั้งหมดของประเภทนั้นๆหากคุณตั้งค่าให้คำจำกัดความยอมรับรายการค่า คุณก็จะสามารถเลือกเอนทรีหลายรายการได้
 4. ทําซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อเชื่อมโยงเอนทรีไปยังสินค้ารายการอื่นๆ ตามต้องการ

คุณก็สามารถสร้างเอนทรีจากแหล่งข้อมูลที่ถูกอ้างอิงได้เช่นเดียวกันคุณสามารถคลิก สร้างใหม่ เพื่อสร้างเอนทรีสำหรับเอนทรีใหม่ซึ่งสินค้า Product A จะนำไปใช้อ้างอิงโดยอัตโนมัติ รวมถึงให้สินค้ารายการอื่นๆ นำไปใช้อ้างอิงได้เช่นกัน

การสร้างการอ้างอิงแบบผสม

คุณสามารถสร้างการอ้างอิงแบบผสมได้โดยทำตามขั้นตอนการสร้างการอ้างอิง

คุณสามารถเชื่อมต่อการอ้างอิงแบบผสมกับหน้าร้านผ่าน Liquid หรือผ่าน API หน้าร้านสำหรับ Custom Storefronts และ Hydrogen ได้เท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับผู้พัฒนา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี