การสร้างเมตาอ็อบเจกต์

คุณสามารถสร้างเมตาอ็อบเจกต์ได้จาก 2 ที่ในส่วนผู้ดูแล Shopify:

 • จากเนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์
 • จาก การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ คุณต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ: ใช้เพื่อระบุเมตาฟิลด์ในส่วนผู้ดูแล Shopify เช่น Authors
 • ประเภท: ประเภทข้อมูลที่เมตาฟิลด์จัดเก็บ เช่น ข้อความ ไฟล์ หรือ URL
 • ฟิลด์: ซึ่งกำหนดประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงในเมตาอ็อบเจกต์

  • แต่ละฟิลด์จะมีชื่อ (ต้องระบุ) คำอธิบาย ประเภท และกฎการตรวจสอบยืนยัน เช่น ขีดจํากัดอักขระ ค่าขั้นต่ำและค่าสูงสุด หรือค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
  • ชื่อที่แสดงจะถูกมอบหมายไปยังชื่อช่องเดียวและใช้เพื่อระบุรายการเมตาอ็อบเจกต์แต่ละรายการ โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่องที่ชื่อที่แสดงถูกมอบหมายให้เมื่อใดก็ได้ ชื่อที่แสดงจะถูกมอบหมายไปยังช่องข้อความแรกโดยอัตโนมัติในรายการเมตาอ็อบเจกต์ หรือสร้างอัตโนมัติหากไม่มีช่องข้อความในคำจำกัดความของเมตาอ็อบเจกต์
  • ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มช่องข้อความและระบุว่าเป็นชื่อที่แสดง ช่องสำหรับรูปภาพ และช่องสำหรับสี
 • ตัวเลือก: ที่เมตาอ็อบเจกต์พร้อมใช้งาน

  • การเข้าถึง: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การเข้าถึงหน้าร้านจะเปิดใช้งานสำหรับเมตาอ็อบเจกต์ ซึ่งหมายความว่าเมตาอ็อบเจกต์สามารถเชื่อมต่อได้ในธีมของคุณโดยแหล่งข้อมูลแบบไดนามิก คุณสามารถปิดใช้งานการเข้าถึงหน้าร้านได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเข้าถึง
  • ฟีเจอร์: คุณสามารถใช้เมตาอ็อบเจกต์เพื่อสร้างเว็บเพจได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจด้วยเมตาอ็อบเจกต์

สร้างเมตาอ็อบเจกต์

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณให้ไปที่ส่วน เนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์ หรือ การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. คลิกที่ “เพิ่มคำจำกัดความ
 3. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับคำจำกัดความของคุณ ระบบจะกำหนดประเภทให้กับเมตาออบเจ็กต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขประเภทก่อนที่จะบันทึกเมตาออบเจ็กต์ดังกล่าวได้
 4. คลิก “เพิ่มฟิลด์” แล้วเลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการใส่ไว้ในเมตาอ็อบเจกต์นี้ ตัวอย่างเช่น ข้อความบรรทัดเดียว แต่ละฟิลด์จะมีชุดตัวเลือกและกฎการตรวจสอบเป็นของตัวเอง
 5. กําหนดค่าของฟิลด์และข้อมูลการตรวจสอบ:

  1. ป้อนชื่อของรายการ
  2. ตัวเลือกเสริม: ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายสำหรับเมตาอ็อบเจกต์ของคุณ
  3. ไม่บังคับ: เลือก ใช้ฟิลด์นี้เป็นชื่อที่แสดง เพื่อใช้ฟิลด์เป็นชื่อที่แสดงเพื่อค้นหาในดัชนี
  4. กําหนดค่ากฎการตรวจสอบยืนยันสำหรับฟิลด์ดังกล่าว จากนั้นคลิก “เพิ่ม
 6. เพิ่มฟิลด์อื่นๆ ไปยังเมตาอ็อบเจกต์ของคุณตามต้องการ

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการปิดการเข้าถึงหน้าร้าน ให้ยกเลิกการเลือกหน้า ร้านในส่วนการเข้าถึง

 8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการอนุญาตให้เผยแพร่เมตาอ็อบเจกต์นี้เป็นหน้าแบบสแตนด์อโลน ให้เลือกเว็บเพจในส่วนฟีเจอร์

 9. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากบันทึกเมตาอ็อบเจกต์แล้ว คุณก็สามารถเริ่มสร้างเอนทรีได้

ลบเมตาอ็อบเจกต์

การลบเมตาอ็อบเจกต์ไม่สามารถเลิกทำได้ หากคุณลบเมตาอ็อบเจกต์ เอนทรีทั้งหมดของเมตาอ็อบเจกต์นั้นก็จะถูกลบออกไปด้วย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. ในส่วนเมตาอ็อบเจกต์ ให้คลิกที่เมตาอ็อบเจกต์ที่คุณต้องการลบออก
 3. คลิก ลบกล่องโต้ตอบสำหรับยืนยันจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบคำจำกัดความดังกล่าว
 4. คลิก "ลบ" เพื่อลบคำจำกัดความออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี