การสร้างเมตาอ็อบเจกต์

คุณสามารถสร้างเมตาอ็อบเจกต์ได้จาก 2 ที่ในส่วน Shopify admin:

 • จากเนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์
 • จาก การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างเมตาอ็อบเจกต์ คุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อ ซึ่งใช้เพื่อระบุเมตาอ็อบเจกต์ในส่วน Shopify admin
 • ประเภท ซึ่งใช้เพื่อระบุเมตาอ็อบเจกต์ใน API
 • ฟิลด์ ซึ่งกำหนดประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงในเมตาอ็อบเจกต์
  • แต่ละฟิลด์จะมีชื่อ คำอธิบาย ประเภท และกฎการตรวจสอบ เช่น ขีดจํากัดอักขระ ค่าต่ำสุดและสูงสุด หรือค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
  • ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มฟิลด์สำหรับข้อความ ฟิลด์สำหรับรูปภาพ และฟิลด์สำหรับสีก็ได้

สร้างเมตาอ็อบเจกต์ใหม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณให้ไปที่ส่วน เนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์ หรือ การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. คลิกที่ “เพิ่มคำจำกัดความ
 3. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับคำจำกัดความของคุณ ระบบจะกำหนดประเภทให้กับเมตาอ็อบเจกต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขประเภทก่อนที่จะบันทึกเมตาอ็อบเจกต์ดังกล่าวได้
 4. คลิก “เพิ่มฟิลด์” แล้วเลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการใส่ไว้ในเมตาอ็อบเจกต์นี้ ตัวอย่างเช่น ข้อความบรรทัดเดียว แต่ละฟิลด์จะมีชุดตัวเลือกและกฎการตรวจสอบเป็นของตัวเอง
 5. กําหนดค่าของฟิลด์และข้อมูลการตรวจสอบ:

  1. ตัวเลือกเสริม: ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายสำหรับเมตาอ็อบเจกต์ของคุณ
  2. เลือกว่าจะให้ฟิลด์นี้เป็นชื่อที่แสดงของเอนทรีหรือไม่โดยเลือก “ใช้ฟิลด์นี้เป็นชื่อที่แสดง” ชื่อที่แสดงคือฟิลด์ที่ใช้เพื่อสร้างชื่อที่สามารถค้นหาได้ในมุมมองแบบดัชนี ชื่อที่แสดงจะถูกตั้งเป็นฟิลด์ใส่เฉพาะข้อความฟิลด์แรกในคำจำกัดความของเมตาอ็อบเจกต์ หรือสร้างโดยอัตโนมัติหากไม่มีฟิลด์ข้อความ
  3. กําหนดกฎการตรวจสอบสำหรับฟิลด์ดังกล่าว จากนั้นคลิก “เพิ่ม
 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการให้แสดงผลในหน้าร้าน ให้เลือก “เข้าถึงได้” จากเมนูดรอปดาวน์ “การแสดงผลในหน้าร้าน

 7. เพิ่มฟิลด์อื่นๆ ไปยังเมตาอ็อบเจกต์ของคุณตามต้องการ

 8. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากบันทึกเมตาอ็อบเจกต์แล้ว คุณก็สามารถเริ่มสร้างเอนทรีได้

การลบเมตาอ็อบเจกต์

การลบเมตาอ็อบเจกต์ไม่สามารถเลิกทำได้ หากคุณลบเมตาอ็อบเจกต์ เอนทรีทั้งหมดของเมตาอ็อบเจกต์นั้นก็จะถูกลบออกไปด้วย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. คลิกที่เมตาอ็อบเจกต์ที่คุณต้องการลบออกในส่วนเมตาอ็อบเจกต์
 3. คลิก “ลบ” กล่องโต้ตอบสำหรับยืนยันจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบเอนทรีดังกล่าว
 4. คลิก “ลบ” เพื่อลบเอนทรี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี