Tworzenie metaobiektu

Metaobiekty można tworzyć w dwóch miejscach w panelu administracyjnym Shopify:

 • W opcji: Zawartość > Metaobiekty
 • W opcjach: Ustawienia > Dane niestandardowe

Gdy tworzy się definicję metaobiektu, należy podać następujące informacje:

 • Nazwa: używana do identyfikacji metapola w panelu administracyjnym Shopify, np. Authors.
 • Typ: typ danych przechowywanych w metapolu, np. tekst, plik lub adres URL.
 • Pola: zdefiniuj typ zawartości, którą chcesz wyświetlić w metaobiekcie

  • Każde pole ma nazwę (wymaganą), opis, typ i reguły walidacji określające limity znaków, wartość minimalną i maksymalną lub wstępnie ustawione wartości.
  • Wyświetlana nazwa jest przypisana do jednej nazwy pola i umożliwia identyfikowanie indywidualnego wpisu metaobiektu. Możesz w każdej chwili zmienić pole, do którego jest przypisana wyświetlana nazwa. Wyświetlana nazwa jest automatycznie przypisywana do pierwszego pola tekstowego we wpisie metaobiektu lub jest generowana automatycznie, jeśli w definicji metaobject nie ma pól tekstowych.
  • Można na przykład dodać pole dla tekstu i oznaczyć je jako wyświetlaną nazwę, pole dla obrazu i pole dla koloru.
 • Opcje: gdzie metaobiekt jest dostępny do wykorzystania.

  • Dostęp: Domyślnie dostęp do witryn sklepu jest aktywowany dla metaobiektu. Oznacza to, że metaobiekt można połączyć w szablonie za pomocą dynamicznych źródeł. Możesz dezaktywować dostęp do witryn sklepu. Dowiedz się więcej o opcjach dostępu.
  • Funkcje: Możesz użyć metaobiektu do tworzenia stron internetowych. Dowiedz się więcej o budowaniu stron internetowych z metaobiektami.

Tworzenie metaobiektu

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Zawartość > Metaobiekty lub Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Kliknij opcję Dodaj definicję.
 3. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji. Typ metaobiektu jest generowany automatycznie i można go edytować przed zapisaniem metaobiektu.
 4. Kliknij opcję Dodaj pole i wybierz typ zawartości, którą chcesz umieścić w tym metaobiekcie, na przykład tekst z jedną linią. Każde pole ma własny zestaw opcji i reguł weryfikacji.
 5. Skonfiguruj pole i informacje o jego walidacji:

  1. Wprowadź nazwę wpisu.
  2. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź opis swojego metaobiektu.
  3. Opcjonalnie: Wybierz opcję Użyj tego pola jako nazwy wyświetlanej, aby użyć pola jako nazwy wyświetlanej do wyszukiwania w indeksie.
  4. Skonfiguruj reguły walidacji dla pola, a następnie kliknij opcję Gotowe.
 6. W razie potrzeby dodaj dodatkowe pola do metaobiektu.

 7. Opcjonalnie: Aby wyłączyć dostęp do witryny sklepu, odznacz Witryny sklepu w sekcji Dostęp.

 8. Opcjonalnie: Aby zezwolić na opublikowanie wpisów z tego metaobiektu jako autonomicznych stron, wybierz Strony internetowe w sekcji Funkcje.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Po zapisaniu metaobiektu możesz rozpocząć tworzenie wpisów.

Usuwanie metaobiektu

Usunięcia metaobiektu nie można cofnąć. Jeśli usuniesz metaobiekt, wszystkie wpisy dla tego metaobiektu zostaną również usunięte.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. W sekcji Metaobiekty kliknij metaobiekt, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia, w którym możesz potwierdzić, że chcesz usunąć definicję.
 4. Kliknij opcję Usuń, aby usunąć definicję.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo