Tworzenie metaobiektu

Metaobiekty można tworzyć w dwóch miejscach w panelu administracyjnym Shopify:

 • W opcji: Zawartość > Metaobiekty
 • W opcjach: Ustawienia > Dane niestandardowe

Gdy tworzy się metaobiekt, należy podać następujące informacje:

 • nazwa używana do identyfikacji metaobiektu w panelu administracyjnym Shopify
 • typ wykorzystywany do identyfikacji metaobiektu w API
 • pola definiujące typ zawartości, którą chcesz wyświetlić w metaobiekcie
  • Każde pole na nazwę, opis, typ i reguły walidacji określające limity znaków, wartość minimalną i maksymalną lub wstępnie ustawione wartości.
  • Można na przykład dodać pole dla tekstu, pole dla obrazu i pole dla koloru.

Utwórz nowy metaobiekt

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Zawartość > Metaobiekty lub Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Kliknij opcję Dodaj definicję.
 3. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji. Typ metaobiektu jest generowany automatycznie i można go edytować przed zapisaniem metaobiektu.
 4. Kliknij opcję Dodaj pole i wybierz typ zawartości, którą chcesz umieścić w tym metaobiekcie, na przykład tekst z jedną linią. Każde pole ma własny zestaw opcji i reguł weryfikacji.
 5. Skonfiguruj pole i informacje o jego walidacji:

  1. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź opis swojego metaobiektu.
  2. Określ, czy pole będzie nazwą wyświetlaną wpisu, wybierając opcję Użyj tego pola jako nazwy wyświetlanej. Nazwa wyświetlana jest polem, które służy do generowania nazwy do wyszukiwania w widoku indeksu. Nazwa wyświetlana jest automatycznie ustawiana jako pierwsze pole tekstowe w definicji metaobiektu lub generowana automatycznie, jeśli nie ma pola tekstowego.
  3. Skonfiguruj reguły walidacja dla pola, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 6. Opcjonalnie: Aby zezwolić na widoczność witryny sklepu, wybierz opcję Dostępne z menu rozwijanego Widoczność sklepu.

 7. W razie potrzeby dodaj dodatkowe pola do metaobiektu.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Po zapisaniu metaobiektu możesz rozpocząć tworzenie wpisów.

Usuwanie metaobiektu

Usunięcia metaobiektu nie można cofnąć. Jeśli usuniesz metaobiekt, wszystkie wpisy dla tego metaobiektu zostaną również usunięte.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. W sekcji Metaobiekty kliknij metaobiekt, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia, w którym możesz potwierdzić, że chcesz usunąć wpis.
 4. Kliknij opcję Usuń, aby usunąć wpis.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo