Tworzenie wpisów

Wpisy metaoobiektu przechowują niestandardowe dane dotyczące zasobów Shopify. Dostosowane dane są określane na podstawie pól w definicji metaobiektu. Po utworzeniu definicji metaobiektu możesz dodać informacje w każdym wpisie dla pól z definicji.

Możesz na przykład dodać w definicji metaopisu o nazwie „Główne cechy produktu” z nagłówkiem, podpisem, obrazem i opisem. Ta definicja tworzy strukturę dla każdego wpisu metaobiektu. Możesz utworzyć wiele wpisów „Główne cechy produktu”, które będą wyświetlać się z określonymi produktami.

Metapola kategorii mają domyślne wpisy metaobject oparte na standardowej kategorii produktu. Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops, możesz dodać metapola kategorii dla clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, material oraz color. Wszystkie te metapola mają domyślne wpisy metaobiektów, których można używać bez żadnych modyfikacji lub dostosować. Możesz użyć wpisu kolorów o nazwie black lub zmienić nazwę na graphite, tak aby lepiej pasowała do Twojej marki.

Tworzenie wpisów metaobiektu

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Zawartość > Metaobiekty.
 2. Kliknij definicję metaobiektu, do której chcesz dodać wpisy.
 3. Kliknij opcję Dodaj wpis.
 4. Wypełnij pola dla swojego wpisu. Te pola są określane przez definicję metaobiektu. Pole oznaczone jako Wyświetlana nazwa można wykorzystać do wyszukania wpisu.
 5. Jeśli tworzysz standardowy metaobiekt, dostosuj odpowiednio wartości podstawowe. Te wartości są wstępnie ustalone przez standardową listę wartości Shopify.
 6. Opcjonalnie: Ustaw status metaobiektu. Nowe wpisy są domyślnie ustawione jako Aktywne. Status Aktywne oznacza, że są one gotowe do wyświetlenia w Twoim sklepie, ale nie będą widoczne dla klientów, dopóki ich nie opublikujesz. Jeśli wpis ma ustawiony status Wersja robocza, nie możesz go opublikować w swoim sklepie.
 7. Opcjonalnie: Jeśli budujesz stronę internetową z wpisem, wybierz wzorzec szablonu. Możesz kliknąć ikonę oka, aby wyświetlić podgląd szablonu z wpisem metaobiektu.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Po utworzeniu wpisu, aby używać go dynamicznie w części sklepu, utwórz referencję do metapola dla niestandardowych wpisów. Następnie możesz połączyć wpisy dla poszczególnych produktów lub wyświetlić je w witrynie sklepu za pomocą dynamicznych źródeł w swoim szablonie.

Uchwyt wpisu

Wpis ma wygenerowany uchwyt, który jest czytelnym, bezpiecznym dla adresu URL unikalnym identyfikatorem specyficznym dla pojedynczego wpisu. Mimo że możesz edytować uchwyt wpisu po rozpoczęciu korzystania z wpisów, nie jest to zalecane. Edycja uchwytu wpisu używanego w innych częściach sklepu ma wpływ na wszelkie referencje ustawione ręcznie w Twoim sklepie, w tym w kodzie Liquid. Edycja uchwytu wpisu może spowodować błędy Liquid lub brak wpisu połączonego z produktem, kolekcją i innymi obszarami panelu administracyjnego Shopify.

Edytowanie wpisu

Możesz edytować wpisy w dowolnym momencie, klikając definicję metaobjektu na pulpicie Zawartość > Metaobiekty.

Jeśli wpis zostanie opublikowany w jakimkolwiek miejscu w sklepie, zmiany zostaną automatycznie odzwierciedlone w każdym miejscu, w którym wpis jest używany.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w polach, których używa wpis, musisz edytować definicję metaobiektu, a nie pojedynczy wpis.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Zawartość > Metaobiekty.
 2. Kliknij definicję metaobiektu zawierającą wpis, który chcesz edytować.
 3. Kliknij wpis, aby załadować szczegóły.
 4. Dokonaj wymaganych zmian we wpisie.
 5. Użyj menu rozwijanego, aby ustawić status Wersja robocza lub Aktywne.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lub edytuj wpisy dla metapól kategorii na stronie produktu

Metapola kategorii używają metaobiektów i mają domyślne wpisy, które zawierają referencje do metapól. Możesz je edytować lub dodać własne wpisy i powiązać je z kategorią produktu w taksonomii produktów Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij produkt z wpisami, które chcesz edytować lub dodać.
 3. W sekcji Kategoria kliknij metapole kategorii, a następnie kliknij wpis, który chcesz edytować lub kliknij opcję Dodaj, aby dodać nowy wpis. Jeśli korzystasz z metapola kategorii dla swoich wariantów, w sekcji Warianty kliknij opcję Edytuj obok wariantu. Następnie możesz kliknąć wpis, który chcesz edytować, a następnie kliknąć opcję Edytuj lub Dodaj, aby dodać nowy wpis.
 4. Edytuj lub dodaj pola. Możesz edytować wszelkie wartości podstawowe powiązane z wartościami taksonomii. Na przykład, jeśli chcesz zmienić black na graphite, wybierz opcję Kolor podstawowy black, a następnie edytuj Etykietę i zmień kolor na graphite.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń wpis

Usunięcia wpisu nie można cofnąć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Zawartość > Metaobiekty.
 2. Kliknij definicję metaobiektu zawierającą wpis, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij wpis, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij opcję Usuń. Wyświetli się tekst potwierdzenia, w którym możesz potwierdzić, że chcesz usunąć wpis.
 5. Kliknij opcję Usuń, aby usunąć wpis.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo