Wyświetlanie metaobiektów w sklepie online

Jeśli masz szablon Online Store 2.0, możesz połączyć większość metaobiektów ze swoim szablonem, używając dynamicznych źródeł w edytorze szablonów. Jeśli używasz klasycznych szablonów lub chcesz dodać typy metapól, których nie obsługuje Twój szablon, możesz edytować kod swojego szablonu lub zatrudnić eksperta Shopify, który Ci w tym pomoże. Dowiedz się więcej o zatrudnianiu ekspertów Shopify.

Musisz upewnić się, że metaobiekt ma dostęp do witryn sklepu. Dowiedz się więcej o opcjach dostępu.

Łączenie metapól z szablonem za pomocą edytora szablonów

Jeśli Twój szablon obsługuje metaobiekty, możesz wybrać sposób wyświetlania metaobiektów w sklepie online za pomocą edytora szablonów. Aby dowiedzieć się, które bloki mogą łączyć się z referencjami do metaobiektów w Twoim szablonie, zapoznaj się z dokumentacją szablonu lub skontaktuj się z jego twórcą.

Metaobiekty możesz połączyć ze swoim szablonem, dodając sekcje z blokami, które obsługują dynamiczne źródła. Na przykład bloki w sekcji Informacje o produkcie można połączyć z metaobiektami.

Po dodaniu sekcji z blokami lub blokiem możesz dokonać połączenia z referencjami do metaobiektów, klikając ikonę Podłącz źródło dynamiczne obok nazwy bloku:

Podłącz ikonę dynamicznego źródła

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. W edytorze szablonów wybierz część szablonu, w której chcesz umieścić referencję do metaobiektu, np. domyślny szablon produktu.
 4. Wybierz już istniejącą sekcję, która ma bloki, lub dodaj nową sekcję z blokami.
 5. Kliknij blok.
 6. Obok nazwy bloku kliknij ikonę Podłącz źródło dynamiczne.
 7. Wybierz referencje do metaobiektu, które chcesz wyświetlić z tym blokiem. Jeśli jest to pojedyncza referencja do metaobiektu, wypełnia ona ustawienia zawarte w bloku. Jeśli jest to referencja do metaobiektu w formie listy, wypełnia ona ustawienia bloku i powtarza się dla każdego wystąpienia bloku.

Blok automatycznie mapuje pola metaobiektów do ustawień bloku. Jeśli pola nie zostaną odpowiednio zamapowane, użyj ikony Podłącz źródło dynamiczne w każdym ustawieniu, aby je zmienić.

Dowiedz się więcej o zgodności między polami i ustawieniami.

Powtarzanie limitów bloków

Podczas dodawania metaobiektów przy użyciu źródeł dynamicznych może się okazać, że liczba bloków, które można dodać, jest ograniczona. Zależy to od liczby wpisów w metaobiekcie, które są połączone z tym zasobem. Na przykład sekcja wielowierszowa ma limit 50 wierszy. Jeśli masz 20 wyróżnionych produktów i połączysz je w sekcji wielowierszowej, możesz dodać dodatkowe 30 wierszy do sekcji. Jeżeli jednak masz 60 wyróżnionych produktów, w sekcji wielowierszowej wyświetlanych jest tylko pierwszych 50 wyróżnionych produktów.

W zależności od limitu bloków lub sekcji w przypadku sekcji mogą obowiązywać poniższe limity:

 • Jeśli dla typu bloku obowiązuje limit, maksymalna liczba powtarzających się bloków jest równa limitowi typu bloku minus wszelkie bloki tego samego typu dodane ręcznie.
 • Jeśli dla sekcji określono limit, maksymalna liczba powtarzających się bloków jest równa limitowi sekcji minus wszelkie bloki dodane ręcznie.
 • Jeśli dla sekcji nie obowiązuje limit, maksymalna liczba powtarzających się bloków wynosi 50 minus wszelkie bloki dodane ręcznie.

Po osiągnięciu limitu i wykonaniu próby dodania innego wiersza lub bloku obok opcji Dodaj wiersz lub Dodaj blok wyświetla się limit, a przycisk Dodaj jest wyszarzony, co wskazuje, że limit został osiągnięty.

Po osiągnięciu maksymalnego limitu

Po osiągnięciu limitu dodatkowe wpisy nie są wyświetlane. Aby wyświetlić wszystkie swoje wpisy, możesz wykonać następujące czynności:

 • dodaj inną sekcję z wyższym limitem bloków, co pozwoli zwiększyć liczbę wpisów metaobiektów
 • zmniejsz liczbę użytych wpisów
 • usuń wszystkie niepotrzebne bloki, które zostały dodane ręcznie w edytorze

Edytowanie kodu szablonu w celu dodania metaobiektów

Wpisów metaobiektów możesz używać w dowolnym miejscu w swoim sklepie online przy użyciu języka Liquid. Możesz łączyć wpisy metaobiektów ze stronami, blogami, stroną główną i stronami kolekcji. Do tych wpisów mogą odwoływać się metapola, ale zależy to od tego, czy mają być one dynamiczne czy statyczne.

Jeśli chcesz edytować kod szablonu, aby wyświetlić metaobiekty w sklepie online, możesz użyć języka Liquid, aby włączyć referencyjne metapola w szablonach stron.

Nie modyfikuj kodu szablonu, jeśli nie masz doświadczenia w kodowaniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie edycji kodu szablonu, możesz zatrudnić eksperta Shopify z Shopify Experts Marketplace.

Dowiedz się więcej o zatrudnianiu ekspertów Shopify.

Możesz także używać metaobiektów z niestandardowymi witrynami sklepu i Hydrogen.

Dowiedz się więcej o niestandardowych danych dla programistów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo