Edytowanie kodu szablonu

Możesz edytować kod szablonu, aby wprowadzić szczegółowe zmiany w swoim sklepie online. Większość plików tworzących szablon zawiera język tworzenia szablonów Shopify Liquid. Pliki szablonów zawierają także język HTML, CSS i JavaScript. Edytuj kod szablonu tylko wtedy, gdy znasz język HTML i CSS oraz posiadasz podstawową wiedzę na temat języka Liquid.

Jeśli edytujesz kod swojego szablonu, możesz sprawić, że nie będzie on kwalifikował się do automatycznych aktualizacji. Edytuj kod szablonu tylko wtedy, gdy nie możesz dokonać potrzebnych zmian za pomocą ustawień HTML, Liquid lub aplikacji Shopify.

Zanim dostosujesz swój szablon

Zanim dostosujesz swój szablon, dobrym pomysłem będzie wykonanie następujących zadań:

Edytuj kod szablonu

Możesz edytować kod swojego szablonu.

Kroki:

  1. Kliknij Czynności > Edytuj kod.

Edytor kodu wyświetla katalog plików szablonów po lewej stronie oraz miejsce do przeglądania i edycji plików po prawej stronie.

Możesz rozwinąć edytor kodu, aby wypełnić ekran, klikając ikonę rozwijania:

Ikona rozwijania

Możesz przywrócić stronę do pierwotnego stanu, klikając ikonę zwijania:

Ikona zwijania

Po kliknięciu pliku w katalogu po lewej stronie otwiera się on w edytorze kodu. Możesz otwierać i edytować wiele plików jednocześnie. Obok nazwy modyfikowanych plików wyświetli się kropka:

Katalog plików szablonów z fioletową kropką wyświetloną obok zmodyfikowanych plików

Pomaga ona śledzić miejsce dokonywania zmian.

Przełącz się na starszą wersję szablonu

Jeśli chcesz cofnąć zmiany dokonane w plikach szablonów, możesz to zrobić, wpisując w poszczególnych plikach .liquid godzinę i datę sprzed zmian.

  1. W nagłówku Szablony kliknij jeden z ostatnio edytowanych plików .liquid.

  2. Kliknij Starsze wersje obok nazwy pliku .liquid.

  3. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać starszą wersję. Po kliknięciu znacznika daty kod powróci do zapisanej wersji.

  4. Opcjonalnie: Kliknij Podgląd i sprawdź, czy błąd został naprawiony.

Tutoriale na temat dostosowywania kodu szablonu

Aby dokonać zmian w swoim sklepie online, możesz skorzystać z tutoriali na temat dostosowywania kodu szablonu. Ich struktura opiera się na typie strony lub funkcji podlegającej modyfikacji.

Tutoriale na temat dostosowywania szablonu są podzielone według wersji architektury szablonu, z której korzystają. Dowiedz się, jak ustalić wersję architektury swojego szablonu.

Skorzystaj z pomocy w zakresie dostosowania

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wprowadzania zmian w szablonie, możesz skontaktować się z twórcą Twojego szablonu.

Aby sprawdzić dostępność innych zasobów gotowych udzielić Ci pomocy w zakresie dostosowania szablonów, wyświetl Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w zakresie szablonów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo