Edytowanie kodu szablonu

Możesz edytować kod szablonu, aby wprowadzić szczegółowe zmiany w swoim sklepie online. Większość plików tworzących szablon zawiera język tworzenia szablonów Shopify Liquid. Pliki szablonów zawierają także język HTML, CSS i JavaScript. Edytuj kod szablonu tylko wtedy, gdy znasz język HTML i CSS oraz posiadasz podstawową wiedzę na temat języka Liquid.

Zanim dostosujesz swój szablon

Aby przygotować się do dostosowywania swojego szablonu, wykonaj następujące zalecane zadania:

Edytuj kod szablonu

Możesz edytować kod swojego szablonu.

Kroki:

Edytor kodu wyświetla katalog plików szablonów po lewej stronie oraz miejsce do przeglądania i edycji plików po prawej stronie.

Po kliknięciu pliku w katalogu po lewej stronie otwiera się on w edytorze kodu. Możesz otwierać i edytować wiele plików jednocześnie. Obok nazwy modyfikowanych plików wyświetli się kropka:

Katalog plików szablonów z kropką wyświetloną obok zmodyfikowanych plików

Pomaga ona śledzić miejsce dokonywania zmian.

Wróć do starszej wersji pliku szablonu

Jeśli chcesz cofnąć zmiany dokonane w plikach szablonów, możesz to zrobić, wpisując w poszczególnych plikach .liquid godzinę i datę sprzed zmian.

Kroki:

Sprawdź szablon

Edytor kodu zawiera funkcję kontroli szablonu, która pomaga zapobiegać błędom, zapewniając natychmiastową informację zwrotną podczas pisano kodu, zamiast wykrywania błędów w aktywnym szablonie.

Kontrola szablonu w edytorze kodu może zidentyfikować następujące błędy w edytowanym kodzie:

  • Skrypty blokujące parser, które mogą spowolnić witrynę sklepu
  • Niezgodności między plikami tłumaczeń, takie jak brakujące klucze tłumaczenia lub tłumaczenia, które nie pasują do pliku ustawień regionalnych
  • Brakujące szablony

Błędy są oznaczone czerwoną linią pod kodem. Aby wyświetlić błąd, najedź myszą na podświetloną linię.

Przykład wykrycia błędu kodu w ramach kontroli szablonu

Tutoriale na temat dostosowywania kodu szablonu

Aby dokonać zmian w swoim sklepie online, możesz skorzystać z tutoriali na temat dostosowywania kodu szablonu. Ich struktura opiera się na typie strony lub funkcji podlegającej modyfikacji.

Tutoriale na temat dostosowywania szablonu są podzielone według wersji architektury szablonu, z której korzystają. Dowiedz się, jak ustalić wersję architektury swojego szablonu.

Skorzystaj z pomocy w zakresie dostosowania

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wprowadzania zmian w szablonie, możesz skontaktować się z twórcą Twojego szablonu.

Aby sprawdzić dostępność innych zasobów gotowych udzielić Ci pomocy w zakresie dostosowania szablonów, wyświetl Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w zakresie szablonów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo