Strony

Jeśli posiadasz sklep online Shopify, możesz tworzyć strony w panelu administracyjnym Shopify. Strony zawierają informacje, które rzadko się zmieniają lub do których klienci często się odwołują, np. strony „O nas” lub „Kontakt”. Dowiedz się więcej na temat informacji, jakie warto umieścić na stronie „O nas”.

Możesz także dodać blog do swojego sklepu online, aby przekazywać klientom aktualne informacje o swojej firmie i produktach.


Dodaj nową stronę do sklepu online

Dodaj zawartość do strony

Edytor tekstu sformatowanego wyświetla tekst w polu Zawartość w takim samym stylu, w jakim będzie wyświetlany w sklepie. Można sformatować tekst i zmienić jego kolor, wybierając opcje w edytorze tekstu sformatowanego. Na stronie można również wstawić następujące elementy:

 • linki
 • tabele
 • zdjęcia
 • filmy

Dowiedz się więcej o edytorze tekstu sformatowanego.

Aby edytować kod HTML strony, kliknij przycisk Pokaż HTML, aby wyświetlić HTML i dokonać zmian:

Shopify - wyświetlanie edytora stron html

Można dodać link do strony, aby skierować klientów do innej strony dostępnej w sklepie online lub w innym miejscu w Internecie.

Kroki:

 1. W polu Zawartość wprowadź tekst, który można przekształcić w link.
 2. Wyróżnij tekst linku i kliknij przycisk Wstaw link:

Shopify - insert page link
3. Wprowadź adres internetowy w polu Link do. Wprowadź opisowy Tytuł linku, aby pomóc w pozycjonowaniu stron i zapewnić jego dostępność. 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj mapę Google do strony

Istnieje możliwość dodania mapy Google danego adresu do strony w sklepie online. Na przykład dobrym pomysłem jest dodanie mapy do strony O nas, aby wyświetlać lokalizację sklepu:

 1. W Google Maps wprowadź adres, który chcesz zamapować.
 2. Kliknij ikonę Udostępnij, aby otworzyć opcje udostępniania.
 3. Kliknij przycisk Osadź mapę, aby utworzyć kod osadzania.
 4. Wybierz żądany rozmiar mapy, a następnie skopiuj kod do pola tekstowego. Kod zaczyna się od <iframe src= i jest tagiem zapisanym w HTML, który osadza mapę.
 1. Kliknij tytuł strony, na której chcesz wyświetlić mapę.
 2. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Pokaż HTML, aby wyświetlić kod HTML dla Twojej strony:
  Shopify - display html toolbar
 3. Wklej kod skopiowany z Map Google do pola Zawartość. Możesz umieścić mapę na dole strony, wklejając kod za dowolną zawartością lub w innym miejscu na swojej stronie.
 4. Kliknij opcję Pokaż edytor, aby wrócić do edytora strony z przeglądarki HTML i wyświetlić podgląd mapy.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Automatycznie generuj zawartość dla strony

Do automatycznego generowania tytułu i zawartości strony możesz użyć narzędzia Shopify Magic. Domyślnie sugestie w języku angielskim są napisane w amerykańskiej odmianie tego języka. Dane językowe, których używa AI, pochodzą głównie ze źródeł amerykańskich, więc wygenerowane treści mogą zawierać słowa i wyrażenia typowe dla tego regionu. Możesz zmienić dowolną część sugerowanej treści zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Shopify Magic generuje tylko tekst dla Twoich stron. Wszelkie inne elementy interaktywne można dodać ręcznie. Na przykład, jeśli tworzysz stronę kontaktową, może być konieczne użycie niestandardowego kodu w celu utworzenia funkcjonalnego formularza kontaktowego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Strony.
 2. Kliknij Dodaj stronę.
 3. Wykonaj którąkolwiek z poniższych czynności:

  • Aby wygenerować tytuł strony, w pliku Tytuł kliknij ikonę Wygeneruj tekst, a następnie napisz opis strony.
  • Aby wygenerować treść strony, w edytorze tekstu sformatowanego w sekcji Treść kliknij ikonę Wygeneruj tekst, a następnie wykonaj poniższe kroki:
   1. Napisz opis strony.
   2. Opcjonalnie: Wybierz nowy ton z menu rozwijanego Ton. Dowiedz się więcej o wyborze tonu.
   3. Opcjonalnie: Kliknij ikonę Specjalne instrukcje i napisz wszelkie dodatkowe instrukcje, które chcesz dodać w polu Specjalne instrukcje. Więcej informacji na temat typów instrukcji, które można przekazać, znajduje się w sekcji Korzystanie z instrukcji specjalnych.
 4. Kliknij opcję Generuj.

 5. Opcjonalnie: Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Kliknij opcję Wygeneruj ponownie, aby wyświetlić różne wyniki.
  • Wybierz inny ton lub zmodyfikuj monit, a następnie kliknij opcję Wygeneruj ponownie.
 6. Kliknij przycisk Zachowaj, aby dodać sugerowaną treść do strony.

 7. Opcjonalnie: Edytuj i sformatuj wygenerowaną treść, aby dopasować ją do swojej marki.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Po wygenerowaniu zawartości dla strony możesz wykonać pozostałe kroki, aby dodać nową stronę w celu jej publikacji w sklepie online.

Edytuj stronę

Jeśli chcesz poprawić literówki, dodać nowe informacje lub wprowadzić zmiany w treści, możesz edytować stronę.

Kroki:

 1. Kliknij tytuł strony.
 2. Wprowadź zmiany w istniejącej zawartości lub ustawieniach strony.
 3. Kliknij opcję Zapisz. Wejdź na stronę w swoim sklepie online, aby się upewnić, że zmiany zostały właściwie wprowadzone. W celu wyświetlenia zapisanych zmian może być konieczne ponowne załadowanie przeglądarki.

Edytuj wpis w wyszukiwarce dla strony

Możesz edytować tekst wyświetlany w wynikach wyszukiwarki dla strony. Opisowe tytuły i opisy mogą pomóc nowym klientom znaleźć Twój sklep online i zachęcić ich do kliknięcia linku. Dowiedz się więcej o pozycjonowaniu stron.

Po wprowadzeniu zmian we wpisie strony w wyszukiwarce możesz wyświetlić jego podgląd.

Jeśli wprowadzisz więcej niż 70 znaków w tytule lub 320 znaków w opisie, tekst może zostać obcięty w wynikach wyszukiwarki.

Adres internetowy strony można zmienić, ale w większości przypadków nie będzie to konieczne. Jeśli mimo to wprowadzisz zmiany, dostępna będzie wstępnie wybrana opcja Utwórz przekierowanie adresu URL, a stary adres internetowy będzie przekierowywał na nowy adres internetowy.

Kroki:

Usuń stronę

 1. Kliknij tytuł strony, którą chcesz usunąć.
 2. Kliknij opcję Usuń stronę.
 3. Kliknij Usuń.

Jeśli usuniesz stronę używaną w nawigacji sklepu, powiązana pozycja menu zostanie również usunięta. Na przykład, jeśli usuniesz stronę Pytania dotyczące sprzedaży hurtowej, której używasz w pozycji menu Sprzedaż hurtowa, obie zostaną usunięte.

Możesz również skorzystać ze zbiorczych czynności, aby jednocześnie usunąć więcej niż jedną stronę.

Publikuj zbiorczo lub cofnij zbiorczą publikację stron

Możesz aktualizować ustawienia publikowania dla wielu stron w swoim sklepie online w tym samym czasie za pomocą menu rozwijanego Czynności.

Publikuj strony zbiorczo

 1. Zaznacz pole obok każdej strony, którą chcesz opublikować.
 2. Kliknij rozwijalne menu Czynności, a następnie wybierz opcję Ustaw wybrane strony jako widoczne.
 3. Opcjonalnie: Aby wyświetlić opublikowaną stronę w nawigacji sklepu online, dodaj link w menu.

Cofnij zbiorczą publikację stron

 1. Zaznacz pole obok każdej strony, której publikację chcesz cofnąć w Twoim sklepie online.
 2. Kliknij rozwijalne menu Czynności, a następnie wybierz opcję Ukryj wybrane strony.
 3. Usuń linki do nieopublikowanych stron z nawigacji sklepu online.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo