Typy stron

Każda strona ma własne domyślne sekcje i ustawienia.

Strony produktu

Domyślnie strony produktów mają sekcję Informacje o produkcie i sekcję Rekomendacje produktów.

Sekcja Informacje o produkcie zawiera następujące domyślne bloki:

 • Tekst (domyślnie wyświetlany jest atrybut vendor)
 • Tytuł
 • Tekst (domyślnie wyświetlany jest atrybut product subtitle)
 • Cena
 • Selektor wariantów
 • Selektor ilości
 • Przyciski zakupu
 • Opis
 • Udostępnij

Można także dodać następujące bloki:

 • Tekst
 • Niestandardowy Liquid
 • Ocena produktu
 • Zwijana karta
 • Wyskakujące okienko
 • Produkty uzupełniające

Sekcja Informacje o produkcie może zawierać maksymalnie 16 bloków.

Ustawienia sekcji informacji o produkcie

Ustawienia sekcji informacji o produkcie
Ustawienie Opis
Włącz przypiętą zawartość na komputerze Podczas przewijania w dół kolumna informacji o produkcie zaczyna się przewijać dopiero po przewinięciu wszystkich obrazów.
Pozycja multimediów na pulpicie Określ, czy multimedia produktu mają znajdować się po lewej czy po prawej stronie. To ustawienie dotyczy tylko użytkowników uzyskujących dostęp do strony na komputerze. Położenie multimediów jest automatycznie optymalizowane pod kątem użycia na urządzeniach mobilnych.
Układ pulpitu

Sposób wyświetlania multimediów produktu na pulpicie.

 • Karuzela z miniaturami - Jeśli produkt ma więcej niż jeden typ multimediów, pozostałe multimedia pojawią się jako miniatury w karuzeli pod głównymi multimediami produktu. Klient może kliknąć dowolną miniaturę, aby ją załadować lub użyć strzałek nawigacji karuzeli, aby zobaczyć inne multimedia.
 • Miniatury - Jeśli produkt ma więcej niż jeden typ multimediów, pozostałe multimedia pojawią się jako miniatury pod głównymi multimediami produktu. Klient może kliknąć dowolną miniaturę, aby ją załadować.
 • Ułożone w stos - Wyświetla wszystkie multimedia produktu ułożone w stos. Kliknięcie typu multimediów ułożonych w stos spowoduje otwarcie wyskakującego okna z większym widokiem wybranych multimediów.
 • Rozmiar plików multimedialnych dla komputera Wybierz odpowiedni rozmiar multimediów: mały, średni lub duży. Multimedia są automatycznie optymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.
  Układ na urządzeniu mobilnym Wybierz, aby ukryć lub wyświetlić obrazy miniatur na urządzeniu mobilnym.
  Ukryj multimedia innych wariantów po wybraniu wariantu Po wybraniu wariantu obrazy innych wariantów są ukryte. Obrazy pojawiają się ponownie, gdy wariant jest odznaczony.
  Włącz zapętlanie wideo Ustawia odtwarzanie filmu w pętli, tak by po zakończeniu filmu był on automatycznie odtwarzany od początku.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji Informacje o produkcie. Użyj suwaka zakresu, aby dodać odstęp od 0 do 100 pikseli powyżej lub poniżej informacji o produkcie.

  Bloki informacji o produkcie

  Do sekcji Informacje o produkcie można dodać następujące bloki.

  Blok tekstowy

  Blok tekstowy może być używany do wyświetlania tekstu statycznego lub zmiennych danych wykorzystujących źródła dynamiczne. Możesz na przykład dodać tekst wiadomości marketingowej „Darmowa wysyłka powyżej 100 USD”, który wyświetla się tak samo dla każdego produktu. Można również dodać dynamiczne źródło, takie jak pole Dostawca zmieniające się w zależności od tego, który produkt jest przeglądany.

  Ustawienia bloku tekstu w sekcji informacji o produkcie
  Ustawienie Opis
  Tekst Dodaje informacje do strony produktu. Obsługuje źródła tekstowe lub dynamiczne.
  Styl tekstu

  Zmienia styl tekstu:

  • Treść – zmienia tekst na tekst w stylu akapitu.
  • Podtytuł – zmienia tekst na tekst podtytułu, który jest nieco większy niż tekst w stylu akapitu.
  • Wielkie litery – zmienia tekst na mniejszy niż tekst w stylu akapitu. Wszystkie znaki są pisane wielką czcionką.

  Blok tytułu

  W tym bloku wyświetlany jest tytuł produktu. Blok nie ma ustawień, które można dostosować.

  Blok cenowy

  W tym bloku wyświetlane są informacje o cenach produktu, takie jak cena i cena do porównania. Blok nie ma ustawień, które można dostosować.

  Blok selektora wariantów

  W tym bloku wyświetlane są opcje wariantów dla produktu.

  Ustawienia bloku do wyboru wariantów w sekcji informacji o produkcie
  Ustawienie Opis
  Typ

  Zmienia sposób wyświetlania wariantów klientom:

  • Okrągłe przełączniki - Wyświetla warianty jako przyciski do kliknięcia.
  • Rozwijane menu - wyświetla warianty w rozwijanym menu.

  Blok przycisków zakupu

  W tym bloku wyświetlany jest przycisk „Dodaj do koszyka” i wszelkie informacje o odbiorze w sklepie. Mogą być w nim również wyświetlane wszystkie dynamiczne przyciski realizacji zakupu.

  Ustawienia bloku przycisków zakupu w sekcji informacji o produkcie
  Ustawienie Opis
  Pokaż dynamiczne przyciski realizacji zakupu Wyświetla wszystkie dynamiczne opcje realizacji zakupu, które zostały włączone w ustawieniach płatności.

  Blok opisu

  W tym bloku wyświetlany jest opis produktu. Blok nie ma ustawień, które można by dostosować.

  Blok oceny produktu

  W tym bloku wyświetlana jest średnia ocena produktu wyrażona za pomocą gwiazdek, wraz z liczbą recenzji podaną w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8).

  Wyświetlanie ocen produktów wymaga aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.

  Blok produktów uzupełniających

  W tym bloku wyświetlają się produkty uzupełniające, które należy skonfigurować za pomocą aplikacji Shopify Search and Discovery.

  Ustawienia bloku produktów uzupełniających w sekcji informacji o produkcie
  Ustawienie Opis
  Nagłówek

  Tytuł bloku.

  Pokaż jako zwijany wiersz

  Po wybraniu tej opcji zawartość jest zwinięta pod kartą wiersza. Gdy klient kliknie tytuł, karta rozwija się, aby wyświetlić dodatkową zawartość.

  Ikona

  Wybierz ikonę do sparowania z nagłówkiem, gdy produkty uzupełniające są wyświetlane jako zwijany wiersz.

  Maksymalna ilość produktów do wyświetlenia

  Wybierz maksymalną liczbę produktów uzupełniających do wyświetlenia. Możesz wybrać od 1 do 10 produktów.

  Liczba produktów na stronę

  Liczba produktów uzupełniających, które chcesz wyświetlić na stronie suwaka. Wybierz wartość od 1 do 4.

  Styl paginacji

  Styl nawigacji suwaka wyświetlany pod obrazami.

  • Kropki
  • Licznik (domyślne ustawienie)
  • Liczby
  Proporcja obrazu

  Określa współczynnik proporcji obrazów karty produktów.

  • Portret
  • Kwadrat (domyślnie)
  Wyświetl przycisk szybkiego dodawania

  Przycisk szybkiego dodawania umożliwia klientom dodawanie pozycji do koszyka z poziomu karty produktu. Jeśli produkt ma warianty, po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się wyskakujące okienko z komunikatem Wybierz opcje oraz szczegółami produktu. Klienci mogą wybrać warianty, które zostaną dodane do koszyka, przejść bezpośrednio do realizacji za pomocą opcji Kup teraz lub wyświetlić wszystkie szczegóły pozycji. Opcję Kup teraz należy skonfigurować niezależnie od strony produktu, tak aby pojawiła się w opcjach szybkiego dodawania. Gdy nie skonfigurowano opcji Kup teraz, klienci mogą nadal dodać pozycję do koszyka.

  Blok udostępniania

  W tym bloku wyświetlany jest link do kliknięcia, który umożliwia klientom udostępnianie produktu w mediach społecznościowych.

  Ustawienia dla bloku udostępniania w sekcji informacji o produkcie
  Ustawienie Opis
  Tekst Tekst do kliknięcia, który klienci klikają, aby udostępnić produkt w swoich mediach społecznościowych.

  Blok selektora ilości

  Ten blok wyświetla selektor ilości, za pomocą którego klienci mogą zmienić liczbę kupowanych sztuk produktu. Nie ma on opcji dostosowania ustawień. Domyślna ilość to 1.

  Blok niestandardowego kodu liquid

  W tym bloku wyświetlany jest niestandardowy kod Liquid lub HTML, który można dodać do bloku.

  Ustawienia niestandardowego bloku liquid w sekcji informacji o produkcie
  Ustawienie Opis
  Niestandardowy Liquid Wyświetla treści, które można wprowadzić jako kod Liquid lub HTML.

  Blok zwijanej karty

  Ten blok wyświetla zwijaną kartę z tytułem. Gdy klient kliknie tytuł, karta rozwija się, aby wyświetlić dodatkową zawartość.

  Ustawienia zwijanego bloku karty w sekcji informacji o produkcie
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł karty. Wyświetla się w przypadku zwinięcia i rozwinięcia.
  Zawartość karty Zawartość karty. Jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta jest rozwijana.
  Zawartość karty ze strony Wyświetla zawartość strony na karcie. Wyświetla tylko zawartość strony z edytora stron; w tym bloku nie jest wyświetlany styl Liquid z szablonu strony. Wszelkie treści wprowadzone w Zawartości karty są wyświetlane nad zawartością strony.

  Blok wyskakującego okienka

  W tym bloku wyświetlany jest tekst, który po kliknięciu otwiera się w wyskakującym okienku. Jest w nim wyświetlana zawartość jednej z Twoich stron.

  Ustawienia dla bloku wyskakującego okienka w sekcji informacji o produkcie
  Ustawienie Opis
  Etykieta linku Tekst do kliknięcia, który klienci klikają w celu wyświetlenia wyskakującego okienka.
  Strona Strona, której zawartość chcesz wyświetlić w wyskakującym oknie. Wyświetla tylko zawartość strony z edytora stron. W wyskakującym okienku nie jest wyświetlany styl Liquid z szablonu strony.

  Ustawienia sekcji Rekomendacje produktów

  Na podstawie aktualnie wyświetlanego produktu w tej sekcji wyświetlane są podobne produkty, produkty z podobnym opisem lub produkty, które są często kupowane razem z tym produktem.

  Ustawienia sekcji rekomendacji produktów
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji. Możesz użyć dynamicznego źródła dla nagłówka sekcji.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Maksymalna ilość produktów do wyświetlenia Użyj suwaka zakresu, aby wybrać maksymalną liczbę rekomendowanych produktów do pokazania, minimalnie: 2, maksymalnie: 10.
  Liczba kolumn na komputerze Liczba kolumn do wyświetlenia na komputerach. Minimalnie: 1. Maksymalnie: 4.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji rekomendacji produktów. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Proporcja obrazu Proporcje obrazu dla obrazów rekomendowanych produktów:
  • Dostosuj do obrazu – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obraz nie zostanie przycięty.
  • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
  Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.
  Pokaż dostawcę Wyświetla dostawcę każdego produktu.
  Pokaż ocenę produktu Wyświetla średnią ocenę produktu wyrażoną za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.
  Liczba kolumn na urządzeniu mobilnym Ustaw określony układ kolumn dla urządzeń mobilnych. Wybierz jedną lub dwie kolumny.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji.

  Aby dowiedzieć się więcej o rekomendacjach produktów, zapoznaj się z sekcją Informacje o rekomendacjach produktów.

  Strony kolekcji

  Domyślnie strony kolekcji zawierają sekcję Baner kolekcji i Siatka produktów.

  Ustawienia sekcji Baner kolekcji

  Ustawienia sekcji banera kolekcji
  Ustawienie Opis
  Pokaż opis kolekcji Wyświetla opis kolekcji.
  Pokaż obraz kolekcji Wyświetla obraz kolekcji.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji wielu kolumn. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.

  Ustawienia sekcji Siatka produktów

  Ustawienia sekcji siatki produktów
  Ustawienie Opis
  Liczba produktów na stronę Liczba produktów, które chcesz wyświetlić na każdej stronie. Może być dowolną wielokrotnością 4 – od 8 do 24. Domyślnie liczba ta wynosi 16.
  Liczba kolumn na komputerze Użyj skali zakresu, aby wybrać liczbę kolumn, które są wyświetlane na komputerach. Minimalnie: 1, maksymalnie: 5.
  Proporcja obrazu Współczynnik obrazu dla obrazów produktów:
  • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
  • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
  Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.
  Pokaż dostawcę Wyświetla dostawcę każdego produktu.
  Pokaż ocenę produktu Wyświetla średnią ocenę produktu wyrażoną za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.
  Włącz przycisk szybkiego dodawania Przycisk szybkiego dodawania umożliwia klientom dodawanie pozycji do koszyka z poziomu karty produktu. Jeśli produkt ma warianty, na przycisku pojawi się napis Wybierz opcje. Po jego kliknięciu wyświetlą się szczegóły produktu w wyskakującym okienku, w którym klient będzie mógł wybrać żądane warianty, dodać pozycję do koszyka, od razu zrealizować zakup dzięki opcji Kup teraz lub kliknąć, aby wyświetlić wszystkie szczegóły pozycji. To ustawienie zależy od tego, czy włączony został przycisk Kup teraz na stronie produktu. Jeśli przycisk Kup teraz nie został włączony w szablonie produktu, klienci mają możliwość dodania produktu do koszyka, ale nie zobaczą workflow szybkiej realizacji zakupu za pomocą opcji Kup teraz. Ustawienie położenia multimediów na pulpicie dla strony określa, po której stronie mają być wyświetlane multimedia w oknie modalnym szybkiego dodawania.
  Włącz filtrowanie Umożliwia klientom filtrowanie produktów w kolekcji na podstawie filtrów w ustawieniach nawigacji.
  Układ filtrów na komputerze Możliwość wybrania jednego z dostępnych układów – poziomego (domyślny), pionowego lub szufladowego.
  Włącz sortowanie Umożliwia klientom sortowanie wyników wyszukiwania.
  Liczba kolumn na urządzeniu mobilnym Ustaw określony układ kolumn dla urządzeń mobilnych. Wybierz jedną lub dwie kolumny.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole siatki produktów. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej siatki produktów.

  Strona listy kolekcji

  Na stronie listy kolekcji wyświetlane są wszystkie kolekcje dostępne w kanale sprzedaży Sklep online.

  Ustawienia strony listy kolekcji
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł strony.
  Sortuj kolekcje według

  Określa, w jakiej kolejności mają być wyświetlane kolekcje:

  • Alfabetycznie, A-Z – wyświetla kolekcje w kolejności alfabetycznej.
  • Alfabetycznie, Z-A – Wyświetla produkty w odwrotnej kolejności alfabetycznej.
  • Data, od najpóźniejszej do najwcześniejszej – wyświetla kolekcje od najnowszej do najstarszej na podstawie daty utworzenia każdej kolekcji w sklepie.
  • Data, od najpóźniejszej do najwcześniejszej – Wyświetla kolekcje od najstarszej do najnowszej, na podstawie daty utworzenia każdej kolekcji w sklepie.
  • Liczba produktów, od najwyższej do najniższej – wyświetla kolekcje na podstawie liczby zawartych w nich produktów, od najwyższej do najniższej.
  • Liczba produktów, od najniższej do najwyższej – Wyświetla kolekcje na podstawie ilości zawartych w nich produktów, od najniższej do najwyższej.
  Proporcja obrazu Współczynnik obrazu dla obrazów kolekcji:
  • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
  • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
  Liczba kolumn na komputerze Liczba kolumn do wyświetlenia na komputerach. Minimalnie: 1. Maksymalnie: 5.
  Liczba kolumn na urządzeniu mobilnym Ustaw określony układ kolumn dla urządzeń mobilnych. Wybierz jedną lub dwie kolumny.

  Strony

  Możesz utworzyć niestandardowe strony w panelu administracyjnym Shopify, aby opracować treści dla swoich klientów, takie jak strona O nas lub dodatkowe informacje o produktach. Takie strony nie mają dodatkowych ustawień w edytorze szablonów.

  Strony blogu

  Strony blogów to strony główne wszystkich blogów, które tworzysz w panelu administracyjnym Shopify. Domyślnie zawierają sekcję Posty na blogu.

  Ustawienia sekcji postów na blogu

  W sekcji postów na blogu wyświetlane są najnowsze posty na blogu. W każdym poście na blogu wyświetlany jest obraz bloga, tytuł bloga oraz fragment lub kilka pierwszych słów posta na blogu. Na większym ekranie możesz wybrać wyświetlanie postów na blogu w formacie siatki lub kolażu.

  Ustawienia dla sekcji postów na blogu
  Ustawienie Opis
  Układ na dużych ekranach Wyświetla posty na blogu w siatce lub kolażu.
  Pokaż wyróżniony obraz Wyświetla wyróżniony obraz posta na blogu.
  Wysokość wyróżnionego obrazu W menu rozwijanym możesz wybrać domyślną opcję Dostosuj do obrazu, Mały, Średni lub Duży.
  Pokaż datę Wyświetla datę publikacji każdego posta na blogu.
  Pokaż autora Wyświetla autora każdego posta na blogu.

  Strony posta na blogu

  Na stronach postów na blogu wyświetlana jest zawartość posta na blogu. Domyślnie zawierają one sekcję Post na blogu. Sekcja Post na blogu nie ma konfigurowalnych ustawień, ale zawiera następujące domyślne bloki:

  • Wyróżniony obraz
  • Tytuł
  • Udostępnij
  • Treść

  Blok wyróżnionego obrazu

  Ustawienia bloku wyróżnionych obrazów na stronie posta na blogu
  Ustawienie Opis
  Wysokość wyróżnionego obrazu

  Określa wysokość wyróżnionego obrazu posta na blogu:

  • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – zachowuje oryginalne proporcje obrazu.
  • Specyfikacje obrazu wymieniono poniżej. Możesz wybrać mały, średni lub duży wyróżniony obraz.

  Rozmiary wyróżnionych obrazów

  Rozmiary bloku wyróżnionych obrazów na stronie posta na blogu
  Małe karty Duże karty
  Wysokość małego wyróżnionego obrazu

  • Komputer stacjonarny - 177 pikseli
  • Tablet - 143 piksele
  • Urządzenie mobilne - brak danych
  Wysokość dużego wyróżnionego obrazu

  • Komputer stacjonarny – 275 pikseli
  • Tablet – 220 pikseli
  • Urządzenie mobilne - 110 pikseli
  Wysokość średniego wyróżnionego obrazu

  • Komputer stacjonarny – 307 pikseli
  • Tablet - 219 pikseli
  • Urządzenie mobilne - brak danych
  Wysokość średniego wyróżnionego obrazu

  • Komputer stacjonarny - 550 pikseli
  • Tablet – 440 pikseli
  • Urządzenie mobilne –- 220 pikseli
  Wysokość dużego wyróżnionego obrazu

  • Komputer stacjonarny – 407 pikseli
  • Tablet - 275 pikseli
  • Urządzenie mobilne - brak danych
  Wysokość dużego wyróżnionego obrazu

  • Komputer stacjonarny – 825 pikseli
  • Tablet – 660 pikseli
  • Urządzenie mobilne - 330 pikseli

  Blok tytułu

  Ustawienia bloku tytułu na stronie posta na blogu
  Ustawienie Opis
  Pokaż datę Wyświetla datę publikacji posta na blogu.
  Pokaż autora Wyświetla autora posta na blogu.

  Blok udostępniania

  W tym bloku wyświetlany jest link do kliknięcia, który pozwala klientom udostępnić post na blogu w swoich mediach społecznościowych.

  Ustawienia dla bloku udostępniania na stronie postu na blogu
  Ustawienie Opis
  Tekst Tekst do kliknięcia, który klienci klikają, aby udostępnić post na blogu w swoich mediach społecznościowych.

  Blok zawartości

  W bloku zawartości wyświetlana jest treść posta na blogu. Blok ten nie ma konfigurowalnych ustawień.

  Strona koszyka

  Domyślnie strona koszyka zawiera sekcję Pozycje oraz Suma częściowa.

  Ustawienia sekcji Pozycje

  W sekcji Pozycje wyświetlane są produkty i ilości dodane przez klienta do koszyka.

  Ustawienia dla sekcji pozycji na stronie koszyka
  Ustawienie Opis
  Pokaż dostawcę Wyświetla dostawców każdego produktu w koszyku.

  Ustawienia sekcji Suma częściowa

  Sekcja Suma częściowa zawiera blok Cena cząstkowa i Przycisk realizacji zakupu. Żaden z bloków nie ma konfigurowalnych ustawień.

  Ustawienia sekcji sumy częściowej na stronie koszyka
  Ustawienie Opis
  Włącz uwagę dotyczącą koszyka Wyświetla pole Uwaga dotycząca koszyka, w którym klienci mogą wprowadzić dodatkowe informacje.

  Strona hasła

  Strona hasła jest wyświetlana, gdy w Twoim sklepie online jest włączone zabezpieczenie hasłem i klient próbuje odwiedzić Twoją stronę internetową. Ta strona ma własny nagłówek i stopkę i domyślnie zawiera sekcję Rejestracja w celu otrzymywania e-maili.

  Sekcja nagłówka hasła

  Ustawienia sekcji nagłówka hasła na stronie hasła
  Ustawienie Opis
  Obraz logo Logo, które chcesz wyświetlić.
  Niestandardowa szerokość logo Szerokość logo. Może być dowolną wielokrotnością 10 – od 50 pikseli do 250 pikseli. Domyślnie wynosi 100 pikseli.
  Schemat tła Ustawiając tło dla sekcji nagłówka hasła i dopełnienia obrazu, można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.

  Sekcja rejestracji w celu otrzymywania e-maili

  Ta sekcja ma na celu umożliwienie klientom subskrybowania Twoich e-maili marketingowych, aby mogli dowiedzieć się więcej o Twojej firmie, na przykład o godzinach jej otwarcia.

  Ustawienia sekcji rejestracji w celu otrzymywania e-maili na stronie hasła
  Ustawienie Opis
  Kolorystyka Kolor tła sekcji osoby zarejestrowanej w celu otrzymywania e-maili. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Powiększ sekcję na całą szerokość ekranu Rozszerza sekcję na szerokość okna przeglądarki.

  Blok nagłówka

  Ustawienia bloku nagłówka w sekcji nagłówka hasła na stronie hasła
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.

  Blok nagłówka podrzędnego

  Ustawienia bloku nagłówka w sekcji nagłówka hasła na stronie hasła
  Ustawienie Opis
  Opis Zawartość tekstowa sekcji.

  Blok formularza e-maila

  W tym bloku wyświetlane jest pole formularza e-maila, w którym klienci mogą wprowadzić swój adres e-mail. Nie ma on konfigurowalnych ustawień.

  Sekcja stopki hasła

  Ustawienia dla sekcji stopki na stronie hasła
  Ustawienie Opis
  Kolorystyka Kolor tła sekcji stopki hasła. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.

  Strona 404

  Strona 404 jest wyświetlana, gdy klient próbuje odwiedzić link do Twojej strony, która nie istnieje, np. strona produktu, który został usunięty z Twojego sklepu. Ta strona nie ma konfigurowalnych ustawień.

  Strona wyszukiwania

  Strona wyszukiwania to miejsce, w którym klienci mogą wyszukiwać określone produkty lub strony w Twoim sklepie online. Strona zawiera domyślnie sekcję Wyniki wyszukiwania.

  Ustawienia sekcji wyników wyszukiwania

  Ustawienia sekcji wyników wyszukiwania
  Ustawienie Opis
  Liczba kolumn na komputerze Liczba kolumn do wyświetlenia na komputerach. Minimalnie: 1. Maksymalnie: 5.
  Proporcja obrazu Proporcje obrazu dla obrazów rekomendowanych produktów:
  • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
  • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
  Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz produktu, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.
  Pokaż dostawcę Wyświetla dostawcę każdego produktu.
  Pokaż ocenę produktu Wyświetla średnią ocenę produktu wyrażoną za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.
  Włącz filtrowanie Kliknij, aby włączyć filtrowanie wyników wyszukiwania.
  Układ filtrów na komputerze Możliwość wybrania jednego z dostępnych układów – poziomego (domyślny), pionowego lub szufladowego.
  Włącz sortowanie Kliknij, aby włączyć sortowanie wyników wyszukiwania.
  Pokaż datę Wyświetla datę publikacji każdego posta na blogu.
  Pokaż autora Wyświetla autora każdego posta na blogu.
  Liczba kolumn na urządzeniu mobilnym Ustaw określony układ kolumn dla urządzeń mobilnych. Wybierz jedną lub dwie kolumny.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstępy na górze lub na dole wyników wyszukiwania. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu nad lub pod wynikami wyszukiwania.

  Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

  Wypróbuj za darmo