Typy stron

Każda strona ma własne domyślne sekcje i ustawienia.

Strony produktu

Domyślnie strony produktów mają sekcję Informacje o produkcie i sekcję Rekomendacje produktów.

Sekcja Informacje o produkcie zawiera następujące domyślne bloki:

 • Tekst (domyślnie wyświetlany jest atrybut vendor)
 • Tytuł
 • Tekst (domyślnie wyświetlany jest atrybut product subtitle)
 • Cena
 • Selektor wariantów
 • Selektor ilości
 • Przyciski zakupu
 • Opis
 • Udostępnij

Można także dodać następujące bloki:

 • Tekst
 • Niestandardowy Liquid
 • Ocena produktu
 • Zwijana karta
 • Wyskakujące okienko

Sekcja Informacje o produkcie może zawierać maksymalnie 16 bloków.

Ustawienia sekcji informacji o produkcie

Ustawienia sekcji informacji o produkcie
Ustawienie Opis
Włącz przypiętą informację o produkcie na dużych ekranach Podczas przewijania w dół kolumna informacji o produkcie zaczyna się przewijać dopiero po przewinięciu wszystkich obrazów.
Ukryj multimedia innych wariantów po wybraniu wariantu Po wybraniu wariantu obrazy innych wariantów są ukryte. Obrazy pojawiają się ponownie, gdy wariant jest odznaczony.
Włącz zapętlanie wideo Ustawia odtwarzanie filmu w pętli, tak by po zakończeniu filmu był on automatycznie odtwarzany od początku.

Bloki informacji o produkcie

Do sekcji Informacje o produkcie można dodać następujące bloki.

Blok tekstowy

Blok tekstowy może być używany do wyświetlania tekstu statycznego lub zmiennych danych wykorzystujących źródła dynamiczne. Możesz na przykład dodać tekst wiadomości marketingowej „Darmowa wysyłka powyżej 100 USD”, który wyświetla się tak samo dla każdego produktu. Można również dodać dynamiczne źródło, takie jak pole Dostawca zmieniające się w zależności od tego, który produkt jest przeglądany.

Ustawienia bloku tekstu w sekcji informacji o produkcie
Ustawienie Opis
Tekst Dodaje informacje do strony produktu. Obsługuje źródła tekstowe lub dynamiczne.
Styl tekstu

Zmienia styl tekstu:

 • Treść – zmienia tekst na tekst w stylu akapitu.
 • Podtytuł – zmienia tekst na tekst podtytułu, który jest nieco większy niż tekst w stylu akapitu.
 • Wielkie litery – zmienia tekst na mniejszy niż tekst w stylu akapitu. Wszystkie znaki są pisane wielką czcionką.

Blok tytułu

W tym bloku wyświetlany jest tytuł produktu. Blok nie ma ustawień, które można dostosować.

Blok cenowy

W tym bloku wyświetlane są informacje o cenach produktu, takie jak cena i cena do porównania. Blok nie ma ustawień, które można dostosować.

Blok selektora wariantów

W tym bloku wyświetlane są opcje wariantów dla produktu.

Ustawienia bloku do wyboru wariantów w sekcji informacji o produkcie
Ustawienie Opis
Typ

Zmienia sposób wyświetlania wariantów klientom:

 • Przycisk - Wyświetla warianty jako przyciski do kliknięcia.
 • Rozwijane menu - wyświetla warianty w rozwijanym menu.

Blok przycisków zakupu

W tym bloku wyświetlany jest przycisk „Dodaj do koszyka” i wszelkie informacje o odbiorze w sklepie. Mogą być w nim również wyświetlane wszystkie dynamiczne przyciski realizacji zakupu.

Ustawienia bloku przycisków zakupu w sekcji informacji o produkcie
Ustawienie Opis
Pokaż dynamiczne przyciski realizacji zakupu Wyświetla wszystkie dynamiczne opcje realizacji zakupu, które zostały włączone w ustawieniach płatności.

Blok opisu

W tym bloku wyświetlany jest opis produktu. Blok nie ma ustawień, które można by dostosować.

Blok oceny produktu

W tym bloku wyświetlana jest średnia ocena produktu wyrażona za pomocą gwiazdek, wraz z liczbą recenzji podaną w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8).

Wyświetlanie ocen produktów wymaga aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.

Blok udostępniania

W tym bloku wyświetlany jest link do kliknięcia, który umożliwia klientom udostępnianie produktu w mediach społecznościowych.

Ustawienia dla bloku udostępniania w sekcji informacji o produkcie
Ustawienie Opis
Tekst Tekst do kliknięcia, który klienci klikają, aby udostępnić produkt w swoich mediach społecznościowych.

Blok selektora ilości

Ten blok wyświetla selektor ilości, za pomocą którego klienci mogą zmienić liczbę kupowanych sztuk produktu. Nie ma on opcji dostosowania ustawień. Domyślna ilość to 1.

Blok niestandardowego kodu liquid

W tym bloku wyświetlany jest niestandardowy kod Liquid lub HTML, który można dodać do bloku.

Ustawienia niestandardowego bloku liquid w sekcji informacji o produkcie
Ustawienie Opis
Niestandardowy Liquid Wyświetla treści, które można wprowadzić jako kod Liquid lub HTML.

Blok zwijanej karty

Ten blok wyświetla zwijaną kartę z tytułem. Gdy klient kliknie tytuł, karta rozwija się, aby wyświetlić dodatkową zawartość.

Ustawienia zwijanego bloku karty w sekcji informacji o produkcie
Ustawienie Opis
Nagłówek Tytuł karty. Wyświetla się w przypadku zwinięcia i rozwinięcia.
Zawartość karty Zawartość karty. Jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta jest rozwijana.
Zawartość karty ze strony Wyświetla zawartość strony na karcie. Wyświetla tylko zawartość strony z edytora stron; w tym bloku nie jest wyświetlany styl Liquid z szablonu strony. Wszelkie treści wprowadzone w Zawartości karty są wyświetlane nad zawartością strony.

Blok wyskakującego okienka

W tym bloku wyświetlany jest tekst, który po kliknięciu otwiera się w wyskakującym okienku. Jest w nim wyświetlana zawartość jednej z Twoich stron.

Ustawienia dla bloku wyskakującego okienka w sekcji informacji o produkcie
Ustawienie Opis
Etykieta linku Tekst do kliknięcia, który klienci klikają w celu wyświetlenia wyskakującego okienka.
Strona Strona, której zawartość chcesz wyświetlić w wyskakującym oknie. Wyświetla tylko zawartość strony z edytora stron. W wyskakującym okienku nie jest wyświetlany styl Liquid z szablonu strony.

Ustawienia sekcji Rekomendacje produktów

W tej sekcji wyświetlane są produkty podobne do aktualnie wyświetlanego produktu lub produkty, które są często kupowane razem z tym produktem.

Ustawienia sekcji rekomendacji produktów
Ustawienie Opis
Nagłówek Tytuł sekcji.
Proporcja obrazu Proporcje obrazu dla obrazów rekomendowanych produktów:
 • Dostosuj do obrazu – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obraz nie zostanie przycięty.
 • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
 • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.
Dodaj dopełnienie obrazu Udostępnia dodatkowe miejsce wokół obrazów produktów.
Pokaż obramowanie obrazu Wyświetla obramowanie wokół obrazu.
Pokaż dostawcę Wyświetla dostawcę każdego produktu.
Pokaż ocenę produktu Wyświetla średnią ocenę produktu za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.

Aby dowiedzieć się więcej o rekomendacjach produktów, zapoznaj się z sekcją Informacje o rekomendacjach produktów.

Strony kolekcji

Domyślnie strony kolekcji zawierają sekcję Baner kolekcji i Siatka produktów.

Ustawienia sekcji Baner kolekcji

Ustawienia sekcji banera kolekcji
Ustawienie Opis
Pokaż opis kolekcji Wyświetla opis kolekcji.
Pokaż obraz kolekcji Wyświetla obraz kolekcji.

Ustawienia sekcji Siatka produktów

Ustawienia sekcji siatki produktów
Ustawienie Opis
Liczba produktów na stronę Liczba produktów, które chcesz wyświetlić na każdej stronie. Może być dowolną wielokrotnością 4 – od 8 do 24. Domyślnie liczba ta wynosi 16.
Proporcja obrazu Współczynnik obrazu dla obrazów produktów:
 • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
 • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
 • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.
Dodaj dopełnienie obrazu Udostępnia dodatkowe miejsce wokół obrazów produktów.
Pokaż obramowanie obrazu Wyświetla obramowanie wokół obrazu.
Pokaż dostawcę Wyświetla dostawcę każdego produktu.
Pokaż ocenę produktu Wyświetla średnią ocenę produktu za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.
Włącz filtrowanie Umożliwia klientom filtrowanie produktów w kolekcji na podstawie filtrów w ustawieniach nawigacji.
Włącz sortowanie

Umożliwia klientom sortowanie produktów w kolekcji na podstawie następujących kryteriów:

 • Polecany – Najlepiej sprzedający się produkt na podstawie liczby zamówień, które zawierają produkt. Jeśli jeszcze nie sprzedałeś(-aś) żadnych produktów, ta opcja spowoduje posortowanie produktów od najnowszych do najstarszych.
 • Najlepiej sprzedające się produkty – wyświetla produkty w kolejności malejącej na podstawie liczby zamówień każdego produktu.
 • Alfabetycznie, A-Z – Wyświetla produkty w kolejności alfabetycznej.
 • Alfabetycznie, Z-A – wyświetla produkty w odwrotnej kolejności alfabetycznej.
 • Cena, od niskiej do wysokiej – wyświetla produkty od najniższej do najwyższej ceny.
 • Cena, od wysokiej do niskiej – wyświetla produkty od najwyższej do najniższej ceny.
 • Data, od najwcześniejszej do najpóźniejszej – wyświetla produkty od najstarszego do najnowszego na podstawie daty dodania każdego produktu do sklepu.
 • Data, od najwcześniejszej do najpóźniejszej – Wyświetla produkty od najnowszego do najstarszego, na podstawie daty dodania każdego produktu do sklepu.
Zwiń na większych ekranach Klienci muszą kliknąć nagłówek „Filtruj i sortuj”, aby wyświetlić opcje filtrowania lub sortowania. Aby wyświetlić nagłówek „Filtruj i sortuj”, należy włączyć co najmniej jedną z opcji: Włącz filtrowanie lub Włącz sortowanie.

Strony listy kolekcji

Na stronie listy kolekcji wyświetlane są wszystkie kolekcje dostępne w kanale sprzedaży Sklep online.

Ustawienia strony listy kolekcji
Ustawienie Opis
Nagłówek Tytuł strony.
Sortuj kolekcje według

Określa, w jakiej kolejności mają być wyświetlane kolekcje:

 • Alfabetycznie, A-Z – wyświetla kolekcje w kolejności alfabetycznej.
 • Alfabetycznie, Z-A – Wyświetla produkty w odwrotnej kolejności alfabetycznej.
 • Data, od najpóźniejszej do najwcześniejszej – wyświetla kolekcje od najnowszej do najstarszej na podstawie daty utworzenia każdej kolekcji w sklepie.
 • Data, od najpóźniejszej do najwcześniejszej – Wyświetla kolekcje od najstarszej do najnowszej, na podstawie daty utworzenia każdej kolekcji w sklepie.
 • Liczba produktów, od najwyższej do najniższej – wyświetla kolekcje na podstawie liczby zawartych w nich produktów, od najwyższej do najniższej.
 • Liczba produktów, od najniższej do najwyższej – Wyświetla kolekcje na podstawie ilości zawartych w nich produktów, od najniższej do najwyższej.
Proporcja obrazu Współczynnik obrazu dla obrazów kolekcji:
 • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
 • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
 • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
Kolorystyka Kolor tła sekcji tytułu kolekcji i wypełnienie obrazu. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
Dodaj dopełnienie obrazu Udostępnia dodatkowe miejsce wokół obrazów kolekcji.

Strony

Możesz utworzyć niestandardowe strony w panelu administracyjnym Shopify, aby opracować treści dla swoich klientów, takie jak strona O nas lub dodatkowe informacje o produktach. Takie strony nie mają dodatkowych ustawień w edytorze szablonów.

Strony blogu

Strony blogów to strony główne wszystkich blogów, które tworzysz w panelu administracyjnym Shopify. Domyślnie zawierają sekcję Posty na blogu.

Ustawienia sekcji postów na blogu

W sekcji postów na blogu wyświetlane są najnowsze posty na blogu. W każdym poście na blogu wyświetlany jest obraz bloga, tytuł bloga oraz fragment lub kilka pierwszych słów posta na blogu. Na większym ekranie możesz wybrać wyświetlanie postów na blogu w formacie siatki lub kolażu.

Ustawienia dla sekcji postów na blogu
Ustawienie Opis
Układ na dużych ekranach Wyświetla posty na blogu w siatce lub kolażu.
Pokaż wyróżniony obraz Wyświetla wyróżniony obraz posta na blogu.
Wysokość wyróżnionego obrazu W menu rozwijanym możesz wybrać domyślną opcję Dostosuj do obrazu, Mały, Średni lub Duży.
Pokaż datę Wyświetla datę publikacji każdego posta na blogu.
Pokaż autora Wyświetla autora każdego posta na blogu.

Strony posta na blogu

Na stronach postów na blogu wyświetlana jest zawartość posta na blogu. Domyślnie zawierają one sekcję Post na blogu. Sekcja Post na blogu nie ma konfigurowalnych ustawień, ale zawiera następujące domyślne bloki:

 • Wyróżniony obraz
 • Tytuł
 • Udostępnij
 • Treść

Blok wyróżnionego obrazu

Ustawienia bloku wyróżnionych obrazów na stronie posta na blogu
Ustawienie Opis
Wysokość wyróżnionego obrazu

Określa wysokość wyróżnionego obrazu posta na blogu:

 • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – zachowuje oryginalne proporcje obrazu.
 • Specyfikacje obrazu wymieniono poniżej. Możesz wybrać mały, średni lub duży wyróżniony obraz.

Rozmiary wyróżnionych obrazów

Rozmiary bloku wyróżnionych obrazów na stronie posta na blogu
Małe karty Duże karty
Wysokość małego wyróżnionego obrazu

 • Komputer stacjonarny - 177 pikseli
 • Tablet - 143 piksele
 • Urządzenie mobilne - brak danych
Wysokość dużego wyróżnionego obrazu

 • Komputer stacjonarny – 275 pikseli
 • Tablet – 220 pikseli
 • Urządzenie mobilne - 110 pikseli
Wysokość średniego wyróżnionego obrazu

 • Komputer stacjonarny – 307 pikseli
 • Tablet - 219 pikseli
 • Urządzenie mobilne - brak danych
Wysokość średniego wyróżnionego obrazu

 • Komputer stacjonarny - 550 pikseli
 • Tablet – 440 pikseli
 • Urządzenie mobilne –- 220 pikseli
Wysokość dużego wyróżnionego obrazu

 • Komputer stacjonarny – 407 pikseli
 • Tablet - 275 pikseli
 • Urządzenie mobilne - brak danych
Wysokość dużego wyróżnionego obrazu

 • Komputer stacjonarny – 825 pikseli
 • Tablet – 660 pikseli
 • Urządzenie mobilne - 330 pikseli

Blok tytułu

Ustawienia bloku tytułu na stronie posta na blogu
Ustawienie Opis
Pokaż datę Wyświetla datę publikacji posta na blogu.
Pokaż autora Wyświetla autora posta na blogu.

Blok udostępniania

W tym bloku wyświetlany jest link do kliknięcia, który pozwala klientom udostępnić post na blogu w swoich mediach społecznościowych.

Ustawienia dla bloku udostępniania na stronie postu na blogu
Ustawienie Opis
Tekst Tekst do kliknięcia, który klienci klikają, aby udostępnić post na blogu w swoich mediach społecznościowych.

Blok zawartości

W bloku zawartości wyświetlana jest treść posta na blogu. Blok ten nie ma konfigurowalnych ustawień.

Strona koszyka

Domyślnie strona koszyka zawiera sekcję Pozycje oraz Suma częściowa.

Ustawienia sekcji Pozycje

W sekcji Pozycje wyświetlane są produkty i ilości dodane przez klienta do koszyka.

Ustawienia dla sekcji pozycji na stronie koszyka
Ustawienie Opis
Pokaż dostawcę Wyświetla dostawców każdego produktu w koszyku.

Ustawienia sekcji Suma częściowa

Sekcja Suma częściowa zawiera blok Cena cząstkowa i Przycisk realizacji zakupu. Żaden z bloków nie ma konfigurowalnych ustawień.

Ustawienia sekcji sumy częściowej na stronie koszyka
Ustawienie Opis
Włącz uwagę dotyczącą koszyka Wyświetla pole Uwaga dotycząca koszyka, w którym klienci mogą wprowadzić dodatkowe informacje.

Strona hasła

Strona hasła jest wyświetlana, gdy w Twoim sklepie online jest włączone zabezpieczenie hasłem i klient próbuje odwiedzić Twoją stronę internetową. Ta strona ma własny nagłówek i stopkę i domyślnie zawiera sekcję Rejestracja w celu otrzymywania e-maili.

Sekcja nagłówka hasła

Ustawienia sekcji nagłówka hasła na stronie hasła
Ustawienie Opis
Obraz logo Logo, które chcesz wyświetlić.
Niestandardowa szerokość logo Szerokość logo. Może być dowolną wielokrotnością 10 – od 50 pikseli do 250 pikseli. Domyślnie wynosi 100 pikseli.
Schemat tła Ustawiając tło dla sekcji nagłówka hasła i dopełnienia obrazu, można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.

Sekcja rejestracji w celu otrzymywania e-maili

Ta sekcja ma na celu umożliwienie klientom subskrybowania Twoich e-maili marketingowych, aby mogli dowiedzieć się więcej o Twojej firmie, na przykład o godzinach jej otwarcia.

Ustawienia sekcji rejestracji w celu otrzymywania e-maili na stronie hasła
Ustawienie Opis
Kolorystyka Kolor tła sekcji osoby zarejestrowanej w celu otrzymywania e-maili. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
Powiększ sekcję na całą szerokość ekranu Rozszerza sekcję na szerokość okna przeglądarki.

Blok nagłówka

Ustawienia bloku nagłówka w sekcji nagłówka hasła na stronie hasła
Ustawienie Opis
Nagłówek Tytuł sekcji.

Blok nagłówka podrzędnego

Ustawienia bloku nagłówka w sekcji nagłówka hasła na stronie hasła
Ustawienie Opis
Opis Zawartość tekstowa sekcji.

Blok formularza e-maila

W tym bloku wyświetlane jest pole formularza e-maila, w którym klienci mogą wprowadzić swój adres e-mail. Nie ma on konfigurowalnych ustawień.

Sekcja stopki hasła

Ustawienia dla sekcji stopki na stronie hasła
Ustawienie Opis
Kolorystyka Kolor tła sekcji stopki hasła. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.

Strona 404

Strona 404 jest wyświetlana, gdy klient próbuje odwiedzić link do Twojej strony, która nie istnieje, np. strona produktu, który został usunięty z Twojego sklepu. Ta strona nie ma konfigurowalnych ustawień.

Strona wyszukiwania

Strona wyszukiwania to miejsce, w którym klienci mogą wyszukiwać określone produkty lub strony w Twoim sklepie online. Strona zawiera domyślnie sekcję Wyniki wyszukiwania.

Ustawienia sekcji wyników wyszukiwania

Ustawienia sekcji wyników wyszukiwania
Ustawienie Opis
Proporcja obrazu Proporcje obrazu dla obrazów rekomendowanych produktów:
 • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
 • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
 • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz produktu, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.
Dodaj dopełnienie obrazu Udostępnia dodatkowe miejsce wokół obrazów produktów.
Pokaż obramowanie obrazu Wyświetla obramowanie wokół obrazu.
Pokaż dostawcę Wyświetla dostawcę każdego produktu.
Pokaż ocenę produktu Wyświetla średnią ocenę produktu za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.
Pokaż datę Wyświetla datę publikacji każdego posta na blogu.
Pokaż autora Wyświetla autora każdego posta na blogu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo