Dostosuj szablon do określonych rynków lub B2B na platformie Shopify

Jeśli masz aktywowaną więcej niż jedną funkcję rynku lub B2B na platformie Shopify, możesz dostosować obsługę klientów w swoim sklepie online w zależności od ich rodzaju, edytując sekcje i bloki specyficzne dla kontekstu. Kontekstem może być rynek lub B2B.

Na przykład, jeśli skonfigurujesz rynki dla Kanady i Australii, ale chcesz wprowadzić zmiany w zawartości i układzie swojego szablonu, który ma zastosowanie tylko do Australii, możesz wprowadzić następujące przykładowe zmiany w swoim sklepie online:

 • Dodaj sekcję, np. pasek ogłoszeń, aby wyróżnić promocję oferowaną tylko klientom australijskim.
 • Zmień menu dla australijskiego kontekstu.
 • Zastąp nagłówek wyświetlany na banerze obrazu.

Opis kontekstów

Konteksty pomagają dostosować sposób obsługi w sklepie online do potrzeb różnych klientów. Podczas dostosowywania szablonu możesz wybrać kontekst, który chcesz edytować, z menu rozwijanego Kontekst w górnej części strony.

Zrzut ekranu nowego menu rozwijanego kontekstu, które jest wyświetlane obok rozwijanego menu wzorca na górze strony szablonu do dostosowywania.

Opcje menu rozwijanego Kontekst

Opis opcji menu rozwijanego Kontekst
Opcja kontekstu Opis
Domyślne Kontekst Domyślny służy do tworzenia domyślnego układu i zawartości, którą inne konteksty mogą dziedziczyć lub nadpisać. Zmiany wprowadzone w Domyślnym kontekście mają zastosowanie do wszystkich kontekstów, o ile nie zostaną one nadpisane.
Rynek Wszystkie Twoje rynki są wyświetlane w menu rozwijanym Kontekst. Możesz wybrać rynek, aby wprowadzić zmiany, które mają zastosowanie tylko do konkretnego kontekstu.
B2B Jeśli korzystasz z planu Shopify Plus i B2B na platformie Shopify, opcja B2B wyświetla się w menu rozwijanym Kontekst. Możesz wybrać opcję B2B i wprowadzić zmiany, które mają zastosowanie do kontekstu B2B.

Nadpisania kontekstu

Jeśli dokonasz zmiany w sekcji lub bloku w kontekście Domyślnym, zmiana taka zostanie wprowadzona we wszystkich kontekstach z wyjątkiem kontekstów z nadpisaniem.

Nadpisanie występuje, gdy zmienisz Kontekst tak, aby różnił się od ustawień w kontekście Domyślnym.

Po utworzeniu nadpisania wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach lub kolejności sekcji w kontekście Domyślnym nie są automatycznie aktualizowane w kontekście, który modyfikujesz. Możesz jednak ręcznie wprowadzić te zmiany w kontekstach.

Opis nadpisań kontekstu
Typ nadpisania kontekstu Opis Ikona lub etykieta
Nadpisanie ustawienia Występuje w przypadku zmiany ustawienia np. obrazu lub tekstu z wartości kontekstu Domyślnego. Na przykład w Domyślnym kontekście tekst Pasek ogłoszeń to Witaj, ale w kontekście Kanada tekst Pasek ogłoszeń został zmieniony na Howdy. Obok ustawienia pojawi się wypełniona do połowy zielona ikona w kształcie rombu. ikona półrombu wyświetlana w edytorze szablonów, wskazująca nadpisanie ustawienia.
Nadpisanie sekcji Występuje, gdy dodajesz sekcję lub blok w kontekście, który nie jest Domyślnym kontekstem. Na przykład w kontekście Kanada dodano sekcję Obraz z tekstem. Obok sekcji pojawi się zielona ikona w kształcie rombu, wskazująca, że w kontekście występuje unikalne nadpisanie sekcji. pełny romb wyświetlany w edytorze szablonów, wskazujący nadpisanie sekcji.
Niestandardowa kolejność sekcji Występuje, gdy domyślna kolejność sekcji jest nadpisana poprzez dodanie, usunięcie lub przesunięcie sekcji lub bloku w kontekście. Na przykład w kontekście Kanada kolejność sekcji różni się od kolejności w kontekście Domyślnym. Tekst dostosowanej kolejności sekcji wskazuje, że domyślna kolejność sekcji została nadpisana. Przykład tekstu dostosowanej kolejności sekcji, który jest wyświetlany, ponieważ domyślna kolejność sekcji została nadpisana.

Język kontekstu

Jeśli podstawowy język Twojego sklepu nie jest dostępny dla kontekstu, musisz użyć aplikacji tłumaczeniowej, aby dostosować zawartość w języku kontekstu.

Edytuj istniejącą sekcję lub blok

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Kliknij opcję Dostosuj obok szablonu, który chcesz edytować.
 3. Otwórz menu rozwijane Kontekst w górnej części strony.
 4. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać kontekst, który chcesz dostosować.
 5. Edytuj sekcję lub blok, który chcesz zmienić dla kontekstu.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj sekcję lub blok

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Kliknij opcję Dostosuj obok szablonu, który chcesz edytować.
 3. Otwórz menu rozwijane Kontekst w górnej części strony.
 4. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać kontekst, który chcesz dostosować.
 5. Dodaj sekcję lub blok dla kontekstu.
 6. W oknie dialogowym Nadpisać domyślną kolejność sekcji? kliknij opcję Kontynuuj.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj ręcznie sekcję lub blok

Po dodaniu sekcji lub bloku do kontekstu Domyślnego są one automatycznie dodawane do wszystkich innych kontekstów, z wyjątkiem kontekstów z niestandardową kolejnością sekcji. Jeśli chcesz, aby dodana sekcja lub blok były wyświetlane w kontekście z niestandardową kolejnością sekcji, musisz ręcznie dodać taką sekcję lub blok.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Kliknij opcję Dostosuj obok szablonu, który chcesz edytować.
 3. Otwórz menu rozwijane Kontekst w górnej części strony.
 4. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać kontekst, który chcesz dostosować.
 5. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 6. W sekcji DOMYŚLNE SEKCJE SZABLONU kliknij sekcję, którą chcesz ręcznie dodać do swojego kontekstu.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj sekcję Lista szybkich zamówień do strony produktu

Sekcja Lista szybkich zamówień optymalizuje obsługę zamówień hurtowych i klientów B2B.

Jeśli korzystasz z darmowego szablonu Shopify w wersji 11.0.0 lub nowszej, możesz dodać sekcję Lista szybkich zamówień do szablonu Produkty, aby ułatwić klientom B2B kupowanie dużych ilości różnych wariantów produktów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Kliknij opcję Dostosuj obok szablonu, który chcesz edytować.
 3. Otwórz menu rozwijane Kontekst w górnej części strony.
 4. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać kontekst, który chcesz dostosować.
 5. Otwórz menu rozwijane Szablon.
 6. Kliknij Produkty, a następnie wybierz produkt.
 7. W sekcji Szablon kliknij opcję Dodaj sekcję > Lista szybkich zamówień.
 8. Kliknij opcję Zapisz.
Zrzut ekranu nowego menu rozwijanego kontekstu, które jest wyświetlane obok rozwijanego menu wzorca na górze strony szablonu do dostosowywania.

Dowiedz się więcej o ustawieniach sekcji Lista szybkich zamówień.

Przywracanie domyślnego kontekstu

Możesz zresetować kontekst, aby używać zawartości i układu Domyślnego kontekstu, klikając ikonę strzałki w tył i w przód. Aby uzyskać więcej informacji na temat grupowania sekcji w szablon strony, zapoznaj się z grupami sekcji.

Opis czynności resetowania
Czynność resetowania Opis Przykład
Zresetuj nadpisanie ustawienia w sekcji lub bloku Resetując nadpisanie ustawienia w sekcji lub bloku, usuwasz konkretne nadpisanie, które zostało zastosowane w takiej sekcji lub bloku. Po usunięciu nadpisania ustawienie w sekcji lub bloku zacznie ponownie dziedziczyć wartości używane w kontekście Domyślnym. Przykład użycia strzałki w tył i w przód w celu przywrócenia domyślnego ustawienia nagłówka.
Zresetuj całą sekcję lub blok Resetując całą sekcję lub blok, usuwasz wszystkie ustawienia nadpisania, które zostały zastosowane w takiej sekcji lub bloku. Po usunięciu nadpisania sekcja lub blok zacznie ponownie dziedziczyć wszystkie wartości ustawień używane w kontekście Domyślnym. Przykład użycia strzałki w tył i w przód w celu zresetowania sekcji banera z obrazem. W tym przykładzie po kliknięciu ikony <b>strzałki w tył i w przód</b> przywrócisz domyślną sekcję banera z obrazem.
Zresetuj cały szablon lub grupę sekcji Resetując szablon, usuwasz wszystkie ustawienia nadpisania, które zostały zastosowane w sekcjach szablonu, w tym zmiany wprowadzone w kolejności sekcji. Przykład użycia strzałki w tył i w przód w celu zresetowania szablonu. W tym przykładzie po kliknięciu ikony <b>strzałki w tył i w przód</b> przywrócisz domyślny szablon.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo