Dodaj pola odbiorcy do produktów typu karta prezentowa

Możesz aktywować następujące pola odbiorcy dla produktów typu karta prezentowa:

 • E-mail odbiorcy
 • Nazwa/nazwisko odbiorcy (opcjonalnie)
 • Wiadomość (opcjonalnie)
 • Data wysłania (opcjonalnie)

Klienci, którzy kupują produkt typu karta prezentowa, mogą wysłać kartę prezentową z niestandardową wiadomością do wybranego odbiorcy. Klient może wysłać kartę prezentową natychmiast po jej zakupie lub w zaplanowanym terminie. Zaplanowane karty prezentowe są wysyłane w godzinach od 4:00 do 10:00 rano w strefie czasowej kupującego klienta.

Odbiorca otrzymuje spersonalizowany e-mail zawierający niestandardową wiadomość i kod karty prezentowej. Klient otrzymuje powiadomienie zawierające kod karty prezentowej i potwierdzenie, że karta prezentowa została wysłana do odbiorcy.

Aktywuj formularz informacji o odbiorcy karty prezentowej

Formularz informacji o odbiorcy karty prezentowej może być niedostępny w niektórych szablonach. Możesz sprawdzić, czy w Twoim szablonie istnieje możliwość aktywacji formularza informacji o odbiorcy karty prezentowej.

Jeśli opcja aktywacji formularza informacji o odbiorcy karty prezentowej nie wyświetla się, Twój szablon nie obsługuje funkcji odbiorcy karty prezentowej. Możesz dowiedzieć się, jak zaktualizować szablon.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. W edytorze szablonów kliknij menu rozwijane Strona główna, a następnie kliknij opcje: Produkty > Produkt domyślny.
 4. W sekcji Podgląd na pasku bocznym kliknij opcję Zmień.
 5. W sekcji Wybierz produkt znajdź produkt typu karta prezentowa, a następnie go wybierz.
 6. W sekcji Informacje o produkcie kliknij blok Przyciski zakupu.
 7. Wybierz opcję Pokaż formularz danych odbiorcy dla produktów typu karta prezentowa.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Musisz również upewnić się, że powiadomienia o karcie prezentowej zawierają pola informacji o odbiorcy karty prezentowej.

Szablony powiadomień o karcie prezentowej

Istnieją dwa rodzaje powiadomień, które możesz wysłać po zakupie karty prezentowej w Twoim sklepie.

Nowa karta prezentowa

To jest powiadomienie, które otrzymuje odbiorca karty prezentowej. Powiadomienie Nowa karta prezentowa jest wysyłane w poniższych sytuacjach:

 • Tworzysz kartę prezentową w panelu administracyjnym Shopify i wydajesz ją bezpośrednio klientowi.
 • Klient kupuje kartę prezentową dla siebie bez wypełniania formularza informacji o odbiorcy karty prezentowej.
 • Ktoś otrzymuje kartę prezentową jako prezent.

Odbiór karty prezentowej

Jest to powiadomienie, które klient otrzymuje, gdy kupi kartę prezentową i wypełni formularz informacji o odbiorcy karty prezentowej. Powiadomienie Odbiór karty prezentowej potwierdza klientowi, że karta prezentowa została wysłana do wybranego odbiorcy.

Sprawdź, czy szablony powiadomień zawierają pola informacji o odbiorcy karty prezentowej

W przypadku modyfikacji szablonów powiadomienia o karcie prezentowej lub dodania nowych języków pola informacji o odbiorcy karty prezentowej mogą nie zostać uwzględnione w tych szablonach.

Możesz cofnąć zmiany i przejść do domyślnych szablonów zawierających pola z informacjami o odbiorcy karty prezentowej lub ręcznie dodać te pola do szablonów.

Musisz to zrobić dla każdego języka, w którym obsługujesz powiadomienia.

Cofnij zmiany powiadomień

Dodaj nowe pola do powiadomień

Jeśli chcesz zachować zmiany wprowadzone w szablonach powiadomień o karcie prezentowej, możesz ręcznie dodać pola informacji o odbiorcy karty prezentowej do szablonów.

Pola informacji o odbiorcy są dokumentowane w informacji o języku Liquid dotyczącej odbiorcy karty prezentowej.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo