Aktualizowanie szablonów

Shopify i inni projektanci szablonów często udostępniają nowe, zaktualizowane wersje szablonów, które opublikowali w Sklepie z szablonami Shopify. Takie zaktualizowane wersje zazwyczaj zawierają poprawki błędów i nowe funkcje.

Aktualne wersje wszystkich szablonów są dostępne w Sklepie z szablonami. Jeśli zakupiłeś(-aś) płatny szablon w Sklepie z szablonami, możesz dodać zaktualizowaną wersję za darmo. Jeżeli zakupiłeś(-aś) płatny szablon od zewnętrznego projektanta szablonów, skontaktuj się z jego projektantem w celu uzyskania aktualizacji.

Gdy dostępna będzie aktualizacja szablonu, pojawi się pod nim odpowiednie powiadomienie w panelu administracyjnym Shopify. Kliknij powiadomienie, aby otworzyć wyskakujące okienko ze szczegółami, a następnie kliknij opcję Dodaj do biblioteki szablonów, aby dodać zaktualizowaną wersję do biblioteki szablonów, lub Wyświetl noty o wersji, aby zapoznać się z nową wersją.

Przykładowy sklep online z dostępną aktualizacją szablonu Dawn.
Przykładowy sklep online z dostępną zweryfikowaną aktualizacją szablonu Dawn.

Możesz aktualizować szablony swojego sklepu online, o ile w danym szablonie nie zostały wprowadzone żadne zmiany kodu w szablonie.

Wszelkie dostosowania dokonane w szablonie za pomocą edytora szablonów są kopiowane i stosowane do zaktualizowanego tematu. Obejmują one:

 • Zmodyfikowane ustawienia szablonu
 • Zmodyfikowane układy stron, np. dodawanie, zmodyfikowanie, usuwanie lub ukrywanie sekcji bądź bloków
 • Zmodyfikowane ustawienia szablonu
 • Nowe szablony
 • Dodano, usunięto lub zmodyfikowano ustawienia osadzeń aplikacji lub rozszerzeń aplikacji

Dodaj aktualizację do biblioteki szablonów

Gdy dodajesz zaktualizowany szablon, do biblioteki sklepu online dodawana jest nowa wersja tego szablonu. Wszelkie dostosowania dokonane w sklepie online za pomocą edytora motywów są kopiowane do zaktualizowanej wersji szablonu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Online store.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Szablony.

 5. Znajdź szablon, który chcesz zaktualizować, i kliknij powiadomienie o wersji.

 6. Kliknij opcję Dodaj do biblioteki szablonów. Spowoduje to utworzenie kopii pierwotnego szablonu (o nazwie [nazwa szablonu]), pobranie zaktualizowanej wersji szablonu, a następnie zastosowanie dostosowań wprowadzonych w edytorze szablonów.

Po dodaniu zaktualizowanego tematu do biblioteki szablonów kliknij opcję Sprawdź szablon, aby upewnić się, że Twój sklep online wygląda i działa zgodnie z oczekiwaniami, a następnie kliknij opcję Publikuj, aby zastosować nową wersję szablonu.

Przykładowy sklep online ze zaktualizowanym szablonem gotowym do weryfikacji.

Pobierz plik szablonu

Jeśli dla danego szablonu funkcja aktualizacji nie jest dostępna lub wprowadzono zmiany kodu, automatyczne zaktualizowanie szablonu nie będzie możliwe. Możesz skorzystać z najnowszej wersji, instalując świeżą kopię szablonu ze Sklepu z szablonami Shopify, a następnie ręcznie wprowadzając wszystkie ustawienia i dostosowania.

Gdy nie ma dostępnej aktualizacji szablonu lub korzystasz z najnowszej wersji, wyświetli się ostatnia data zapisania szablonu.

Przykładowy sklep online bez dostępnej aktualizacji szablonu

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo