Updating themes (Cập nhật chủ đề)

Shopify và các nhà thiết kế chủ đề khác thường xuyên phát hành phiên bản cập nhật dành cho chủ đề họ đã đăng trên Cửa hàng chủ đề Shopify. Những phiên bản cập nhật này thường sửa lỗi và có tính năng mới.

Phiên bản mới nhất của tất cả chủ đề hiện có trên Cửa hàng chủ đề. Nếu đã mua chủ đề trả phí trong Cửa hàng chủ đề, bạn có thể thêm phiên bản cập nhật miễn phí. Nếu bạn đã mua chủ đề trả phí từ một nhà thiết kế chủ đề bên thứ ba, vui lòng liên hệ nhà thiết kế để được cập nhật.

Khi có bản cập nhật cho chủ đề, thông báo sẽ xuất hiện bên dưới chủ đề trong trang quản trị Shopify. Nhấp vào thông báo để mở cửa sổ bật lên chi tiết, rồi nhấp vào Thêm vào thư viện chủ đề để thêm phiên bản cập nhật vào thư viện chủ đề hoặc Xem ghi chú phát hành để xem bản phát hành mới.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có bản cập nhật cho chủ đề Dawn.
Cửa hàng trực tuyến mẫu có bản cập nhật cho chủ đề Dawn đã xác minh.

Bạn có thể cập nhật chủ đề của cửa hàng trực tuyến, miễn là bạn hoặc ứng dụng đã cài đặt chưa thực hiện bất kỳ thay đổi về mã nào đối với chủ đề.

Mọi nội dung tùy chỉnh đã thực hiện đối với chủ đề bằng Trình biên tập chủ đề đều được sao chép và áp dụng cho chủ đề đã cập nhật. Các nội dung tùy chỉnh này bao gồm:

 • Cài đặt chủ đề đã sửa đổi
 • Bố cục trang đã sửa đổi, ví dụ như thêm, sắp xếp lại, xóa hoặc ẩn các mục hay các khối
 • Cài đặt chủ đề đã sửa đổi
 • Mẫu mới
 • Các cài đặt thêm, xóa hoặc sửa đổi của mục nhúng ứng dụng hoặc phần mở rộng của ứng dụng

Thêm bản cập nhật vào thư viện chủ đề

Khi bạn thêm một chủ đề cập nhật, phiên bản mới của chủ đề sẽ được thêm vào thư viện của cửa hàng trực tuyến. Mọi tùy chỉnh mà bạn thực hiện bằng trình biên tập chủ đề cho cửa hàng trực tuyến sẽ được sao chép vào bản cập nhật của chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Chủ đề.

 5. Tìm chủ đề bạn muốn cập nhật và nhấp vào thông báo về phiên bản.

 6. Nhấp vào Thêm vào thư viện chủ đề. Thao tác này sẽ tạo bản sao của chủ đề gốc (tên là [tên chủ đề]), tải xuống bản cập nhật của chủ đề, sau đó áp dụng các tùy chỉnh trong trình biên tập chủ đề.

Sau khi thêm chủ đề đã cập nhật vào thư viện chủ đề, nhấp vào Đánh giá chủ đề để đảm bảo cửa hàng trực tuyến có giao diện và hoạt động đúng như kỳ vọng, sau đó nhấp vào Đăng khi bạn đã sẵn sàng đưa phiên bản chủ đề mới vào hoạt động.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có chủ đề được cập nhật đã sẵn sàng để đánh giá.

Tải xuống tệp chủ đề

Nếu chủ đề không có tính năng cập nhật hoặc bạn đã thay đổi mã, bạn sẽ không thể tự động cập nhật chủ đề. Bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất bằng cách cài đặt bản mới của chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify, sau đó áp dụng thủ công tất cả cài đặt và tùy chỉnh của bạn.

Khi không có bản cập nhật chủ đề hoặc bạn đang dùng bản mới nhất của chủ đề, bạn sẽ thấy ngày lưu gần nhất của chủ đề.

Cửa hàng trực tuyến mẫu không có bản cập nhật chủ đề

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí