Updating themes (Cập nhật chủ đề)

Các nhà thiết kế chủ đề đôi khi phát hành phiên bản mới, cập nhật dành cho chủ đề họ đã đăng trên Cửa hàng chủ đề. Những phiên bản cập nhật này thường sửa lỗi và có tính năng mới.

Chủ đề chỉ tự động cập nhật khi bạn hoặc ứng dụng đã cài đặt nào đó chưa thực hiện bất kỳ thay đổi mã chủ đề nào và bản cập nhật chủ đề không có cài đặt mới. Lý do là vì bản cập nhật tự động sẽ xóa những thay đổi mã tùy chỉnh. Nếu bạn muốn cập nhật chủ đề nhưng đã chỉnh sửa mã hoặc cài đặt ứng dụng đã thay đổi mã, bạn cần tự thêm phiên bản cập nhật của chủ đề vào cửa hàng trực tuyến của mình.

Phiên bản mới nhất của tất cả chủ đề hiện có trên Cửa hàng chủ đề. Nếu đã mua chủ đề trả phí trong Cửa hàng chủ đề, bạn có thể thêm phiên bản cập nhật miễn phí. Nếu bạn đã mua chủ đề trả phí từ một nhà thiết kế chủ đề bên thứ ba, vui lòng liên hệ nhà thiết kế để được cập nhật.

Thêm phiên bản mới của chủ đề vào cửa hàng trực tuyến

Khi bạn tự thêm phiên bản mới của chủ đề, phiên bản thứ hai của chủ đề sẽ được thêm vào cửa hàng trực tuyến. Phiên bản mới ở trạng thái mặc định, không áp dụng các tùy chỉnh của bạn. Bản cập nhật không ảnh hưởng đến phiên bản cũ và phiên bản cũ vẫn chứa tất cả tùy chỉnh mã.

Các bước thực hiện:

  1. Tạo bản sao lưu chủ đề hiện có.

  2. Truy cập vào Cửa hàng chủ đề Shopify và đăng nhập. Đối với chủ đề trả phí, cần đăng nhập vào tài khoản bạn dùng để mua chủ đề. Việc này sẽ giúp bạn không bị yêu cầu mua lại chủ đề.

  3. Sử dụng hộp tìm kiếm trên thanh đầu trang để tìm kiếm chủ đề.

  4. Trên trang kết quả tìm khiếm, nhấp vào chủ đề.

  5. Nhấp vào Add latest theme version (Thêm phiên bản chủ đề mới nhất) hoặc Add theme (Thêm chủ đề).

Sau khi thêm một chủ đề đã cập nhật

Sau khi đã thêm phiên bản cập nhật của chủ đề vào cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí