Updating themes (Cập nhật chủ đề)

Shopify và các nhà thiết kế chủ đề khác định kỳ phát hành phiên bản cập nhật dành cho chủ đề họ đã đăng trên Shopify Theme Store. Những phiên bản cập nhật này thường bao gồm tính năng mới, cải tiến về thiết kế và sửa lỗi.

Nếu bạn cài đặt bất kỳ chủ đề miễn phí hoặc trả phí nào trong Shopify Theme Store thì khi phiên bản cập nhật của chủ đề đó được phát hành, bạn có thể thêm phiên bản cập nhật vào thư viện chủ đề của mình miễn phí. Không hỗ trợ cập nhật đối với các chủ đề bên thứ ba được mua từ bên ngoài Shopify Theme Store.

Tùy thuộc vào kích cỡ chủ đề và kết nối Internet, một số chủ đề sẽ mất vài phút để hoàn tất cập nhật.

Kiểm tra phiên bản chủ đề

Bạn có thể xác minh trạng thái của chủ đề bằng cách nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề trên trang quản trị Shopify rồi nhấp vào số phiên bản của chủ đề bạn muốn kiểm tra. Số phiên bản có sẵn trên chủ đề đã đăng và trên tất cả các chủ đề đã cài đặt trong mục Thư viện chủ đề.

Khi chủ đề của bạn đã ở phiên bản mới nhất hiện hành, thông báo trạng thái Đã cập nhật chủ đề này lên phiên bản mới nhất sẽ hiển thị.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có chủ đề Dawn được cập nhật lên phiên bản mới nhất

Khi có bản cập nhật cho chủ đề, thông báo sẽ thay thế số phiên bản chủ đề trên trang quản trị Shopify.

Cập nhật chủ đề theo cách thủ công

Để thêm phiên bản cập nhật của chủ đề vào thư viện chủ đề, nhấp vào thông báo để mở hộp thoại thông tin chi tiết rồi nhấp vào Thêm vào thư viện chủ đề.

Bạn cũng có thể nhấp vào Xem ghi chú phát hành để đọc về bản phát hành chủ đề mới.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có bản cập nhật cho chủ đề Dawn đã xác minh.

Mọi nội dung tùy chỉnh đã thực hiện đối với chủ đề bằng trình biên tập chủ đề đều được sao chép và áp dụng cho chủ đề đã cập nhật. Các nội dung này bao gồm các sửa đổi sau:

Nếu bạn hoặc một ứng dụng đã cài đặt thực hiện bất kỳ thay đổi về mã nào đối với chủ đề thì bạn sẽ nhận được thông báo rằng Các thay đổi về mã của bạn sẽ không có trong phiên bản cập nhật. Nếu muốn giữ lại những thay đổi này, bạn cần sao chép mã sang phiên bản mới của chủ đề hoặc định cấu hình lại một số ứng dụng.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có bản cập nhật cho chủ đề Dawn đã thay đổi mã

Bạn có thể sử dụng ứng dụng trong Shopify App Store để xác định các thay đổi về mã đã được thực hiện đối với chủ đề. Bạn phải luôn lưu bản sao của mọi mã đã tùy chỉnh trước khi cập nhật chủ đề.

Các thay đổi về mã bao gồm:

  • Các thay đổi mã thủ công đã được thực hiện đối với tệp chủ đề trong trình biên tập mã (ngoại trừ các tệp trong thư mục Mẫu và tệp settings_data.json trong thư mục Cấu hình).
  • Các thay đổi mã tự động mà ứng dụng bạn cài đặt trên cửa hàng đã thay mặt bạn thực hiện đối với các tệp chủ đề.

Khi bạn thêm phiên bản chủ đề mới vào Thư viện chủ đề, tên chủ đề đó sẽ có tiền tố là Bản cập nhật của.

Sau đó, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Nhấp vào Xem ghi chú phát hành để xem ghi chú phát hành của phiên bản chủ đề mới nhất.
  • Nhấp vào Xem lại để đảm bảo giao diện và chức năng của phiên bản chủ đề mới giống như mong đợi.
  • Nhấp vào Đăng khi bạn sẵn sàng cập nhật phiên bản chủ đề mới cho cửa hàng trực tuyến đang hoạt động của mình.

Nếu đã thêm CSS tùy chỉnh vào chủ đề, bạn nên đảm bảo rằng hộp chọn bạn đang nhắm mục tiêu vẫn tồn tại trong phiên bản mới nhất của chủ đề, đồng thời CSS được áp dụng như dự kiến.

Nếu tùy chọn Thêm vào thư viện chủ đề không hiển thị đối với chủ đề có trên Shopify Theme Store, bạn sẽ không thể cập nhật chủ đề bằng quy trình cập nhật tiêu chuẩn. Bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất bằng cách cài đặt bản mới của chủ đề trong Shopify Theme Store, sau đó áp dụng thủ công các cài đặt và tùy chỉnh của bạn.

Bản cập nhật tự động cho chủ đề

Khi Shopify áp dụng cập nhật tự động cho chủ đề của bạn, một thông báo sẽ thay thế số phiên bản chủ đề trên trang quản trị Shopify.

Cập nhật tự động giúp sửa lỗi hoặc khắc phục các sự cố bảo mật trong chủ đề của bạn. Những bản cập nhật này không sửa đổi giao diện của chủ đề hay thay đổi nội dung hoặc cài đặt. Bạn có thể xem ghi chú phát hành của những bản cập nhật này bằng cách nhấp vào Xem ghi chú phát hành trong hộp thoại trạng thái của chủ đề.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có chủ đề Dawn được cập nhật tự động

Bản cập nhật không được hỗ trợ cho chủ đề

Bạn chỉ có thể nhận các bản cập nhật cho chủ đề đã cài đặt trong Shopify Theme Store. Nếu bạn đã mua chủ đề từ một nhà thiết kế chủ đề bên thứ ba ngoài Shopify Theme Store, hãy liên hệ nhà thiết kế đó để được cập nhật.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có chủ đề không hỗ trợ cập nhật vì đây không phải chủ đề được mua từ cửa hàng chủ đề

Bạn chỉ có thể nhận bản cập nhật cho chủ đề Online Store 2.0. Nếu bạn đang dùng một chủ đề Shopify cũ thì đó là chủ đề đã lỗi thời và không còn được Shopify cập nhật nữa. Hãy cân nhắc nâng cấp lên chủ đề Online Store 2.0 hoặc yêu cầu trợ giúp từ Đối tác của Shopify để tận dụng các tính năng mới nhất của Shopify.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có chủ đề không hỗ trợ cập nhật vì đó là chủ đề cũ

Nếu bạn sử dụng chủ đề trả phí cũ, bạn có thể trao đổi với Đối tác của Shopify để nâng cấp lên Online Store 2.0 và đủ điều kiện nhận bản cập nhật chủ đề trên trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí