Sao chép chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên tạo bản sao lưu để có thể hủy thay đổi và bắt đầu lại nếu cần. Bạn có thể nhân bản chủ đề trong cửa hàng và tùy chỉnh bản sao.

Nếu đã thêm 20 chủ đề vào trang quản trị Shopify, bạn cần xóa một chủ đề trước khi có thể sao chép một chủ đề khác. Xóa chủ đề là thao tác vĩnh viễn. Bạn có thể tải xuống chủ đề của mình trước khi xóa.

Nếu muốn nhân bản chủ đề để thêm vào cửa hàng khác, bạn cần tải xuống chủ đề đó. Nội dung tải xuống chủ đề không bao gồm sản phẩm, bộ sưu tập, menu điều hướng, trang, bài viết blog, hình ảnh hoặc các tệp khác của cửa hàng trong Content (Nội dung) > Files (Tệp). Nếu muốn tải chủ đề lên cửa hàng khác bằng bất kỳ tài nguyên nào trong số đó, bạn cần xuất hoặc nhân bản nội dung trong cửa hàng khác. Tìm hiểu thêm về nhân bản cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Chủ đề được nhân bản sẽ hiển thị trên trang Chủ đề. Chủ đề này có tên Bản sao của + tên chủ đề bạn nhân bản.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí