Sao chép chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên tạo bản sao lưu để có thể hủy thay đổi và bắt đầu lại nếu cần.

Nếu đã thêm 20 chủ đề vào trang quản trị Shopify, bạn cần xóa một chủ đề trước khi có thể sao chép một chủ đề khác.

Các bước thực hiện:

  1. Đối với chủ đề bạn muốn nhân bản, nhấp vào nút ... để mở menu thao tác rồi nhấp vào Nhân bản.

Chủ đề được sao chép sẽ xuất hiện trên trang Chủ đề. Nó có tên Bản sao của + tên chủ đề bạn sao chép.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí