Sao chép chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên tạo bản sao lưu để có thể hủy thay đổi và bắt đầu lại nếu cần.

Nếu đã thêm 20 chủ đề vào trang quản trị Shopify, bạn cần xóa một chủ đề trước khi có thể sao chép một chủ đề khác. Xóa chủ đề là thao tác vĩnh viễn. Bạn có thể tải xuống chủ đề của mình trước khi xóa.

Các bước thực hiện:

Chủ đề được nhân bản sẽ hiển thị trên trang Chủ đề. Chủ đề này có tên Bản sao của + tên chủ đề bạn nhân bản.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí