การทำซ้ำธีม

ก่อนที่คุณจะปรับแต่งธีม เป็นความคิดที่ดีหากคุณสำรองสำเนาไว้ก่อน ซึ่งทำให้คุณสามารถละทิ้งการเปลี่ยนแปลงและเริ่มใหม่อีกครั้งได้ตามต้องการ

หากคุณเพิ่มธีมไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจนครบ 20 ธีมแล้ว คุณจะต้องลบธีมออกอย่างน้อยหนึ่งรายการ จึงจะทำซ้ำธีมอื่นได้ โปรดทราบว่าการลบธีมจะเป็นการลบออกอย่างถาวร ทั้งนี้คุณสามารถดาวน์โหลดธีมที่คุณใช้ก่อนที่จะลบได้

ขั้นตอน:

ธีมที่ทำซ้ำจะแสดงบนหน้าธีม โดยจะมีชื่อว่าสำเนาของ + ชื่อของธีมที่คุณทำซ้ำ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี