Duplicera teman

Du bör säkerhetskopiera ditt tema innan du anpassar det för att kunna avvisa ändringar och börja om vid behov.

Du kan inte ha fler än 20 teman i Shopify. Radera ett tema innan du kan duplicera ett annat.

Obs! När du köper ett tema från Shopify Theme Store, är det temat licensierat endast till den butik som du ursprungligen köpte den för. Om du vill överföra en temalicens till en annan butik, måste du kontakta Shopifys support.

Icke-licensierade teman är inte berättigade till support eller uppdateringar när nya funktioner släpps. Om du vill veta mer om licensiering, se Shopifys användarvillkor.

Steg:

  1. Klicka på knappen ... för att öppna åtgärdsmenyn och klicka sedan på Duplicera för det tema du vill duplicera.

Det duplicerade temat visas på sidan Teman. Det heter Kopia av + namnet på det tema du duplicerade.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis