Lägga till, förhandsgranska och köpa teman

För att hjälpa dig att komma igång har sidan Teman i din administratör ett standardtema som konfigureras när du öppnar ett konto hos Shopify. Om du vill anpassa ett annat tema till din webbshop måste du lägga till ett via din administratör.

Du kan lägga till ett tema på flera sätt:

Om du är en utvecklare, eller om du arbetar med en Shopify partner eller byrå, kan du även lägga till ett tema i din butik på följande sätt:

Du kan lägga till flera teman till ditt konto för att testa nya teman, behålla säsongsversioner av ditt publicerade tema eller prova ändringar i en kopia av ditt publicerade tema. Du kan förhandsgranska dessa teman men du kan bara publicera ett tema åt gången. När du byter till ett nytt tema kan du fortfarande komma åt ditt gamla tema på temasidan i Shopify.

Hur många teman du kan lägga till beror på din plan. Du kan lägga till upp till 20 teman på ditt Shopify-konto. För temabegränsningar på Shopify Plus, se Shopify Plus. Om du når din plans begränsning så måste du ta bort ett tema innan du kan lägga till ett nytt.

Efter att du har lagt till ett tema kan du skapa en länk så att du kan dela en förhandsgranskning av ditt tema med andra. Detta kan vara bra om du vill ha feedback innan du publicerar ett nytt tema eller lanserar din webbutik.

Lägg till ett gratistema från admin

Gratisteman är utvecklade av Shopify. Hjälp med anpassningar för gratisteman stöds av Shopify.

Steg:

Prova ett betalt tema från Shopifys temabutik

Innan du åtar dig att köpa ett betalt tema kan du prova det genom att förhandsgranska temat i din Shopify-administratör. När du förhandsgranskar ett tema kan du använda din temaredigerare för att anpassa det, till exempel genom att ändra det för att använda dina varumärkesfärger, din varumärkesstil och dina produkter. Alla ändringar som du gör sparas när du köper temat.

Du kan förhandsgranska upp till 19 betalda teman samtidigt, vilket gör att du kan jämföra olika teman innan du köper ett. Betalda teman som du provar har en etikett för Provversion av tema.

Kontakta temautvecklaren för support för ett betalt tema.

Steg:

 1. Besök Shopifys temabutik och välj ett betalt tema.
 2. Klicka på Prova tema för att lägga till temat i din webbutik.
 3. I din Shopify-administratör klickar du på Webbshop > Teman.
 4. I avsnittet Temabibliotek klickar du på knappen ... för att öppna åtgärdsmenyn intill det tema du vill förhandsgranska.
 5. Klicka på Förhandsgranska.

Du kan även anpassa ett tema som du förhandsgranskar. Om du är nöjd med hur temat ser ut med din butik kan du köpa temat och behålla alla anpassningar som du gjorde när du förhandsgranskade det.

Köp ett tema från Shopifys temabutik

När du har provat ett betalt tema i din webbutik kan du välja att köpa det. Du kan bara publicera teman som du har köpt i din webbutik.

Betalda teman skapas av tredjeparts temautvecklare. Allmän support och uppdateringar för tredjepartsteman tillhandahålls av temautvecklaren. Det kan vara bra att anlita en Shopify partner om du behöver avancerade anpassningar men inte har erfarenhet av att utveckla webbplatser med HTML, CSS och JavaScript.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Online store.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Teman.

 5. Klicka på Lägg till teman > Besök Theme Store.

 6. Sök efter ett tema som du vill köpa och klicka sedan på Prova tema.

 7. I avsnittet Temabibliotek klickar du på Köp på det tema du vill köpa för att påbörja transaktionen.

Ladda upp en temafil från din dator

Om du har ett tema i en ZIP-fil på din dator kan du ladda upp det till administratörskontots Tema-sida.

Se till att komprimera dina temafiler till en enda ZIP-fil innan du laddar upp ditt tema.

Steg:

Byt teman

När du lägger till nya teman i din butik visas de i avsnittet Temabibliotek på sidan Teman i Shopify. Du kan byta till ett nytt tema genom att publicera det i din webbshop. När du publicerar ett nytt tema är det gamla temat fortfarande tillgängligt i temabiblioteket (och du kan byta tillbaka till det om du vill).

Om du uppdaterar ditt tema manuellt visas den uppdaterade versionen av ditt tema som en separat version i temabiblioteket. När du byter till den uppdaterade versionen är den gamla versionen av ditt tema fortfarande tillgänglig i temabiblioteket. Se Uppdatera teman om du vill veta mer.

Förbereder byte av tema

När du lägger till ett tema i ditt temabibliotek kan du anpassa det innan du publicerar det. Det här är ett bra tillfälle att granska det nya temat och justera inställningarna och innehållet så att det återspeglar ditt företag, innan du ersätter ditt befintliga tema. Du kan också växla mellan flera teman som du har förberett utan att behöva konfigurera dem igen.

Din butiks produkter, produktserier, navigeringsmenyer, sidor, blogginlägg ändras eller raderas inte när du byter till ett nytt tema, eftersom de hanteras i administratören, skilt från temat. Innehållet och inställningarna som hanteras med temaredigeraren, temakodsredigeraren och språkredigeraren är dock unika för varje tema och temaversion som du laddar upp.

Följande delar av din webbshop är kopplade till temat. Du måste anpassa dessa delar av din webbshop för varje tema du vill använda:

Alla teman stöder inte alla Shopify-funktioner. Du bör granska temats funktionslista för att se till att det har de funktioner du behöver.

Dela förhandsgranskning av ett tema med andra

Du kan be om feedback från andra genom att dela en förhandsgranskning av ditt tema om du har tänkt lansera din webbutik eller planerar att förändra dess utseende och känsla genom att publicera ett nytt tema. Du kan skapa en länk som andra kan använda för att få åtkomst till en förhandsgranskning av ett tema som du har lagt till på din Shopify-administrator. Temat behöver inte publiceras för att delas.

En förhandsgranskningslänk gör det möjligt för andra att utforska din webbutik men låter dem inte få tillgång till kassan. En förhandsgranskningslänk som du skapar är aktiv i två dagar. Du kan skapa nya länkar så ofta du vill, och nya länkar som du skapar kommer inte att påverka gamla förhandsgranskningslänkar.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis