Lägga till, förhandsgranska och köpa teman

För att hjälpa dig att komma igång har sidan Teman på ditt administratörskonto ett standardtema som konfigureras när du öppnar ett konto hos Shopify. Om du vill anpassa ett annat tema till din webbutik måste du lägga till ett via ditt administratörskonto.

Du kan lägga till ett tema på flera sätt:

 • Om du redan har ett tema i en .zip-fil på din dator kan du ladda upp det.
 • Du kan lägga till ett gratis tema snabbt och enkelt från admin.
 • Du kan köpa ett betaltema från Shopifys temabutik. Även om betalteman måste köpas innan du kan publicera dem i din webbutik kan du prova ett betaltema innan du köper det.

Obs! När du köper ett tema från Shopify Theme Store, är det temat licensierat endast till den butik som du ursprungligen köpte den för. Om du vill överföra en temalicens till en annan butik, måste du kontakta Shopifys support.

Icke-licensierade teman är inte berättigade till support eller uppdateringar när nya funktioner släpps. Om du vill veta mer om licensiering, se Shopifys användarvillkor.

Du kan lägga till flera teman till ditt konto för att testa nya teman, behålla säsongsversioner av ditt publicerade tema eller prova ändringar i en kopia av ditt publicerade tema. Du kan förhandsgranska dessa teman men du kan bara publicera ett tema åt gången. När du byter till ett nytt tema kan du fortfarande komma åt ditt gamla tema på temasidan i Shopify.

Hur många teman du kan lägga till beror på din plan. Du kan lägga till upp till 20 teman på ditt Shopify-konto. Se Shopify Plus för att se hur många teman man kan ha med Shopify Plus. Du behöver ta bort ett tema innan du kan lägga till ett nytt om du når din plans begränsning.

Efter att du har lagt till ett tema kan du skapa en länk så att du kan dela en förhandsgranskning av ditt tema med andra. Detta kan vara bra om du vill ha feedback innan du publicerar ett nytt tema eller lanserar din webbutik.

Ladda upp en temafil från din dator

Om du har ett tema i en .zip-fil på din dator kan du ladda upp det till administratörskontots Tema-sida.

Se till att komprimera dina temafiler till en enda .zip-fil innan du laddar upp ditt tema.

Steg:

 1. Klicka på Ladda upp tema i avsnittet Temabibliotek.
 2. Klicka på Välj fil från fönstret Ladda upp tema för att välja den .zip-fil du vill ladda upp.
 3. Klicka på Ladda upp. Temat läggs till på administratörskontots Tema-sida.

Lägg till ett gratistema från admin

Gratisteman är utvecklade av Shopify. Hjälp med anpassningar för gratisteman stöds av Shopify.

Steg:

 1. I avsnittet Gratisteman, nästan lägst ner på sidan, klickar du på Utforska gratisteman. Ett fönster som visar alla gratisteman kommer visas.
 2. Klicka på något tema för att läsa om dess funktioner och för att förhandsgranska de tillgängliga temastilarna.
 3. Klicka på Lägg till-knappen för temat. Temat läggs till på Tema-sidan i din admin.

Köp ett tema från Shopifys temabutik

Betalda teman utvecklas av tredjepartsdesigners. Allmän support och uppdateringar för tredjepartsteman tillhandahålls av temadesignern. Det kan vara bra att anlita en Shopify-expert om du behöver avancerade anpassningar men inte har erfarenhet av att utveckla webbplatser med HTML, CSS och JavaScript.

Steg:

 1. Besök Shopify Theme Store och välj ett tema. Om du fortfarande har din gratis provperiod väljer du ett gratistema för att undvika att betala några avgifter.
 2. Om du har valt ett gratistema klickar du på Lägg till tema eller Börja med det här temat. Om du har valt ett betaltema klickar du på Köp tema för att köpa temat. Betalteman återbetalas inte. För att vara säker på att det passar dina behov kan du prova ett betaltema innan du köper det.
 3. För betalteman klickar du på Godkänn debitering för att godkänna betalningen. Temat läggs till på Tema-sidan i din admin.

Obs: Om din butik är baserad i USA och du har tillräckligt med pengar i ditt kontosaldo på Shopify Payments kommer Shopify-saldo att väljas som din standardbetalningsmetod för inköp av tema.

Prova ett betaltema i din butik

Du kan prova ett betaltema för att se hur det ser ut tillsammans med dina produkter, varumärkesfärger och stil innan du förbinder dig att köpa temat. Medan du förhandsgranskar ett tema kan du göra anpassningar genom att använda temaredigeraren. Alla ändringar du gör sparas när du köper temat. Du kan förhandsgranska upp till 19 betalteman, vilket låter dig jämföra olika teman innan du köper dem. Kontakta temautvecklaren för support för ett betalt tema.

Steg:

 1. Besök Shopify Theme Store och välj ett betaltema.
 2. Klicka på Prova tema. En förhandsvisning av temat laddas för din webbbutik.
 3. Gör något av följande från verktygsfältet längst ned på sidan: - Klicka på Stäng förhandsgranskning för att sluta förhandsgranska temat.
  • Klicka på Köp tema för att köpa tema
  • Om du vill ändra temainställningarna med temaredigeraren klickar du på Anpassa tema.

Även om du väljer att inte köpa det, läggs betaltemat till i Temasidan för din admin. Betalt tema som du provar kommer ha en Testtema-märkning.

Byta teman

När du lägger till nya teman i din butik visas de i avsnittet Temabibliotektemasidan i Shopify. Du kan byta till ett nytt tema genom att publicera det i din webbutik. När du publicerar ett nytt tema är det gamla temat fortfarande tillgängligt i temabiblioteket (och du kan byta tillbaka till det om du vill).

Om du uppdaterar ditt tema manuellt visas den uppdaterade versionen av ditt tema som en separat version i temabiblioteket. När du byter till den uppdaterade versionen är den gamla versionen av ditt tema fortfarande tillgänglig i temabiblioteket. Se Uppdatera teman om du vill veta mer.

Förbereder byte av tema

När du lägger till ett tema i ditt temabibliotek kan du anpassa det innan du publicerar det. Det här är ett bra tillfälle att granska det nya temat och justera inställningarna och innehållet så att det återspeglar ditt företag, innan du ersätter ditt befintliga tema. Du kan också växla mellan flera teman som du har förberett utan att behöva konfigurera dem igen.

Din butiks produkter, produktserier, navigeringsmenyer, sidor, blogginlägg ändras eller raderas inte när du byter till ett nytt tema, eftersom de hanteras i administratören, skilt från temat. Innehållet och inställningarna som hanteras med temaredigeraren, temakodsredigeraren och språkredigeraren är dock unika för varje tema och temaversion som du laddar upp.

Följande delar av din webbutik är kopplade till temat. Du måste anpassa dessa delar av din webbutik för varje tema du vill använda.

 • Inställningarna som tillämpas för statiska avsnitt i din butik. Dessa avsnitt styr vanligtvis utseende och funktionalitet på sidor såsom produktsidan, eller avsnitt som visas på flera sidor, såsom sidhuvud- och sidfotavsnitt.
 • De dynamiska avsnitt som visas på din startsida och innehållet i varje avsnitt.
 • Temainställningar, inklusive färger och typsnitt som tillämpas i din webbutik.
 • Tematext.
 • Kodanpassningar, inklusive kodanpassningar som lagts till av en app.
 • Tillgängliga temamallar.

Alla teman stöder inte alla Shopify-funktioner. Du bör granska temats funktionslista för att se till att det har de funktioner du behöver.

Dela förhandsgranskning av ett tema med andra

Du kan be om feedback från andra genom att dela en förhandsgranskning av ditt tema om du har tänkt lansera din webbutik eller planerar att förändra dess utseende och känsla genom att publicera ett nytt tema. Du kan skapa en länk som andra kan använda för att få åtkomst till en förhandsgranskning av ett tema som du har lagt till på din Shopify-administrator. Temat behöver inte publiceras för att delas.

En förhandsgranskningslänk gör det möjligt för andra att utforska din webbutik men låter dem inte få tillgång till kassan. En förhandsgranskningslänk som du skapar är aktiv i 14 dagar. Du kan skapa nya länkar så ofta du vill, och nya länkar som du skapar kommer inte att påverka gamla förhandsgranskningslänkar.

Steg:

 1. Klicka på Åtgärder och välj Förhandsgranskning för det tema du vill dela.
 2. Klicka på Dela förhandsgranskning i förhandsgranskningsfältet längst ned på sidan. Ett fönster som innehåller en unik delningslänk kommer att öppnas.
 3. Klicka på Kopiera länk för att kopiera länken till ditt urklipp.
 4. Klistra in länken i e-postmeddelanden, chattar eller sociala medier för att dela.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis