Webbshoppens webbprestanda

Webbshoppens instrumentpanel för webbprestanda mäter inläsningshastighet, interaktivitet och visuell stabilitet. Med hjälp av dessa mätningar kan du förstå hur besökare upplever din webbplats från när sidan först läses in till layoutförändringar som kan bero på popup-innehåll.

I det här avsnittet

Hur mäts webbprestanda?

Webbprestanda mäts med hjälp av nyckeltal som kallas Core Web Vitals.

Core Web Vitals inkluderar följande prestandamått:

 • Largest Contentful Paint (LCP): mäter inläsningshastighet, baserat på hur snabbt det största elementet eller huvudinnehållet blir synligt för besökare. Ett bra LCP-resultat uppnås när huvudinnehållet laddas inom 2,5 sekunder från början av sidinläsningen.
 • First Input Delay (FID): mäter interaktivitet, baserat på hur lång tid det tar för sidan att bli responsiv för användaråtgärder, som när någon klickar på en länk eller en knapp. En FID på mindre än 100 millisekunder betraktas som ett bra resultat eftersom sidan snabbt blir interaktiv.
 • Cumulative Layout Shift (CLS): mäter visuell stabilitet, baserat på hur mycket innehållet ändras om oväntat under inläsningen. Ett CLS-resultat på mindre än 0,1 betraktas som ett bra resultat.

Utöver Core Web Vitals utvärderar Google andra faktorer såsom mobil kompatibilitet, säker bläddring, HTTPS-säkerhet och frånvaro av påträngande mellansidesannonser, vilket är sidelement som hindrar en fullständig bild av innehållet, till exempel kampanj-popup-fönster eller åldersverifiering. Dessa faktorer bidrar tillsammans till att utvärdera användarupplevelsen av en webbsida, samt dess prestanda.

Varför är det viktigt med webbprestanda?

Din webbshops prestanda påverkar shoppingupplevelsen för dina kunder, din konverteringsgrad och din butiks synlighet.

Upplevelse och konvertering

När en webbshop läses in snabbt och interaktionerna är smidiga får alla besökare en positiv upplevelse, oavsett enhet eller anslutningshastighet. Om en webbplats är långsam eller svårnavigerad är besökare mer benägna att lämna sidan innan de köper något. Genom att förbättra butikens webbprestanda kan du förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsgraden.

Synlighet

Sökmotorer såsom Google använder sidhastighet som en rankningsfaktor. Om dina webbshopssidor får dåliga Core Web Vitals-resultat kan de rankas lägre, även om din butik annars är optimerad för sökmotorer. Genom att förbättra webbprestandan förbättrar du butikens möjligheter att rankas högre i sökningar och att ditt företag får mer synlighet.

Webbshopsfunktioner jämfört med webbprestanda

Din webbshop består av en uppsättning funktioner, som temakod, appar, bilder, videor, karuseller, flöden på sociala medier och analysverktyg. Dessa funktioner kan förbättra besöksupplevelsen och utöka webbplatsens kapaciteter.

Varje funktion som du lägger till i din webbshop kan dock påverka din butiks Core Web Vitals. Vissa funktioner kan göra webbplatsen långsammare eller skapa oväntade beteenden som kan påverka användarupplevelser.

När du överväger att lägga till en funktion i din butik bör du väga fördelarna med funktionen mot dess inverkan på Core Web Vitals. Du kan behöva hitta balansen mellan användarupplevelse och webbprestanda.

Ställ dig själv följande frågor när du överväger funktioner för din butik:

 • Vad hjälper kunderna att fatta beslutet om att köpa från butiken?

  • Fundera till exempel på om dina kunder föredrar en enkel hemsida med länkar till detaljrika produktsidor eller en mer kraftfull hemsida där de snabbt kan se och köpa produkter.
 • Vilken funktionalitet ska finnas högst upp på sidan för att driva konverteringen?

  • Till exempel, varumärkeselement, utvalda bilder och en varukorg i kassan är alla funktioner som kan påverka prestandan men öka konverteringen.
 • Vilken funktionalitet kan läsas in senare när kunderna scrollar ner på sidan?

  • Till exempel så behöver inte analyser och produktomdömen laddas omedelbart när en kund besöker din butik. Du kan behöva rådfråga dina tema- eller apputvecklare för att förstå om en funktion laddas direkt.

Utforska instrumentpanelen Webbprestanda

Du kan se vilka Core Web Vitals-resultat din butik får genom att titta på instrumentpanelen för webbprestanda. Denna instrumentpanel visar hur butiken rankas i alla tre Core Web Vitals och ger insikter som du kan använda för att förbättra dem.

Du kan även utforska faktorer som påverkar din webbprestanda hur du kan åtgärda dem.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis