Migrera till Shopify

Om du flyttar till Shopify från en annan e-handelsplattform finns det några butiksmigreringsöverväganden som du kan använda för att säkerställa att din butiksmigrering går så smidigt som möjligt.I vissa fall är migreringen okomplicerad, men migreringsprocessen kan vara komplicerad när din butik har stora mängder data i flera uppsättningar.De steg du behöver ta för att migrera din butik till Shopify beror på hur din butik för närvarande är konfigurerad.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis