Migrera till Shopify

Om du redan har en e-handelswebbplats eller använder en annan e-handelsplattform för ditt företag är det viktigt att du ser till att din produktinformation och annat innehåll förs över till Shopify.

Du kan gå igenom dessa butiksmigrationsöverväganden. Det kommer att underlätta så att din butiksmigration går så smidigt som möjligt. De steg du behöver ta för att migrera din butik till Shopify beror på hur din butik är konfigurerad. Migreringsprocessen kan vara komplicerad om din butik har stora mängder data i olika uppsättningar. Om du inte är säker på hur du slutför migreringsstegen själv, kanske du vill anlita enShopify Expert för att hjälpa dig med processen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis