Återbetalning av ordrar

Du kan återbetala en hel order eller bara en del av en order i din Shopify-admin. När du återbetalar en order skickar du betalningen tillbaka till kunden. Du kan återbetala en order utan att skapa en retur, men du kan inte skapa en retur efter att återbetalningen har utfärdats. I vissa fall kan du avbryta en order och sedan utfärda en återbetalning.

Som en del av återbetalningsprocessen har du möjligheten skicka tillbaka artiklarna till lagret och skicka ett e-postmeddelande till kunden. Om det inte finns någon betalning att återbetala kan du skicka tillbaka artiklarna från ordern till lagret.

Du måste vara butiksägare eller ha behörigheten Återbetala ordrar för att kunna återbetala ordrar. Mer information om Personalbehörigheter.

Återbetalningar och Shopify Payments

Om du använder Shopify Payments och du utfärdar en återbetalning så dras beloppet från din nästa tillgängliga utbetalning. I de flesta fall är återbetalningen märkt som väntande i upp till två arbetsdagar, och det kan ta upp till 10 arbetsdagar för din kund att få det återbetalade beloppet.

Du kan hitta Acquirer Reference Number (ARN) i orderns tidslinje under återbetalningsinformationen. ARNs är tillgängliga för alla återbetalningar via Shopify Payments som skickas till ett Visa- eller Mastercard-kort.

ARN kan användas av banker och kreditkortsleverantörer för att skapa en transaktion. Om en kund gör anspråk på att de inte har erhållit sin återbetalning, förse kunden med ARN råder dem att kontakta sin kreditkortsleverantör för att undersöka detta.

Om du använder Shopify Payments och din utbetalning inte har tillräckligt med medel för en retur, finns det olika lösningar beroende på var din butik är belägen:

 • I USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Österrike, Belgien, Danmark, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Schweiz debiteras saldot från ditt bankkonto. Debiteringen sker på en dag som ligger utanför din vanliga utbetalningsplan.

 • Om debiteringen misslyckas kommer ett nytt försök göras igen om tre arbetsdagar. Om inte heller det andra utbetalningsförsöket kan genomföras måste du antingen ändra ditt bankkonto för Shopify Payments eller återbetala det negativa saldot manuellt.

 • I alla andra länder dras resten av återbetalningen från nästa utbetalning tills det återbetalade beloppet täcks.

Om ditt Shopify Payments-konto har ett negativt saldo och återbetalningsstatusen i beställningens tidslinje har varit Väntande i mer än 2 arbetsdagar beror utfallet på var din butik är baserad:

 • I Frankrike, Rumänien, Singapore, Hongkong och Japan balanseras ditt negativa saldo vid framtida försäljning.
 • Om du befinner dig i Europa och använder ett bankkonto med annan valuta än Euro så kommer ditt negativa saldo balanseras vid framtida försäljning.
 • I alla andra länder och valutor kommer ditt bankkonto debiteras det negativa saldot.

Beroende på saldot, och hur länge det har varit väntande, kan Shopifys återställningsteam ta kontakt direkt med butiksägaren för att åtgärda det negativa saldot och för att hålla ditt Shopify Payments-konto i gott skick.

Kontakta Shopify-support om du har frågor om ditt negativa saldo.

Återbetala en hel order

Du kan utfärda en full återbetalning för alla artiklar i en order. När du återbetalar en order kan du redigera återbetalningssumman manuellt för att debitera kunden en påfyllningsavgift. Du kan även lägga till en återbetalning för eventuella fraktkostnader.

Steg:

Återbetala en del av en order

Du kan utfärda en delvis återbetalning för vissa artiklar i en order. Du kan sedan utfärda ytterligare återbetalningar tills du har nått det belopp som är möjligt att återbetala, d.v.s. orderns ursprungliga värde. När du har utfärdat en partiell återbetalning så ändras orderstatusen till Delvis återbetald.

Om en kund har gjort ett köp med ett presentkort och en annan betalningsmetod så tillämpas återbetalningen först på presentkortet när du gör en delvis återbetalning. Detta sker tills presentkortet når hela det belopp som är tillgängligt för återbetalning. Resten av återbetalningen tillämpas på de andra betalningsmetoderna. Du kan justera återbetalningsbeloppen manuellt för varje betalningsmetod, upp till det belopp som är tillgängligt för varje betalningsmetod. Om ett partiellt återbetalningsbelopp på 50 USD till exempel tillämpas på presentkortet, men du kan tillämpa upp till 20 USD på ett kreditkort, så kan du dela upp återbetalningen genom att tillämpa 30 USD på presentkortet och 20 USD på kreditkortet.

Steg:

Fyll på lager

Om det inte finns någon betalning att återbetala för en order kan du skicka tillbaka artiklarna till lagret utan att skapa en retur eller återbetalning.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill skicka tillbaka till lager.

 3. Klicka på Skicka tillbaka till lager.

 4. Ange antalet artiklar i ordern som ska skickas tillbaka till lager.

 5. Klicka på Skicka tillbaka artiklar till lager.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis