Återbetalning av ordrar

Du kan återbetala en hel order eller bara en del av en order i Shopify-administratören. När du återbetalar en order skickar du tillbaka betalningen till kunden. Du kan återbetala en order utan att skapa en retur, men du kan inte skapa en retur efter att återbetalningen har utfärdats. I vissa fall kan du avbryta en order och sedan utfärda en återbetalning.

Som en del av återbetalningsprocessen har du möjligheten skicka tillbaka artiklarna till lagret och skicka ett e-postmeddelande till kunden. Om det inte finns någon betalning att återbetala kan du skicka tillbaka artiklarna från ordern till lagret.

För att återbetala ordrar måste du vara butiksägare eller anställd med behörigheten Ordrar > Återbetalning. Mer information om personalbehörigheter.

En återbetalning kan endast skickas till den ursprungliga betalningsmetoden. Om en kund inte längre har tillgång till den betalningsmetoden måste kunden kontakta banken eller agenten som tillhandahöll den ursprungliga betalningsmetoden för att kunna begära pengar efter att återbetalningen skickas.

Om du är en kund som vill ha en återbetalning för en order som du lagt på en Shopify-butik måste du kontakta butiken direkt.

Återbetalningar och Shopify Payments

Se Shopify Payments-återbetalning för mer information.

Återbetala hela orderbeloppet

Du kan utfärda en full återbetalning för alla artiklar i en order. När du återbetalar en order kan du redigera återbetalningssumman manuellt för att debitera kunden en påfyllningsavgift. Du kan även lägga till en återbetalning för eventuella fraktkostnader.

Steg:

Återbetala en del av en order

Du kan utfärda en delvis återbetalning för vissa artiklar i en order. Du kan sedan utfärda ytterligare återbetalningar tills du har nått det belopp som är möjligt att återbetala, d.v.s. orderns ursprungliga värde. När du har utfärdat en partiell återbetalning så ändras orderstatusen till Delvis återbetald.

Om en kund har gjort ett köp med ett presentkort och en annan betalningsmetod så tillämpas återbetalningen först på presentkortet när du gör en delvis återbetalning. Detta sker tills presentkortet når hela det belopp som är tillgängligt för återbetalning. Resten av återbetalningen tillämpas på de andra betalningsmetoderna. Du kan justera återbetalningsbeloppen manuellt för varje betalningsmetod, upp till det belopp som är tillgängligt för varje betalningsmetod. Om ett partiellt återbetalningsbelopp på 50 USD till exempel tillämpas på presentkortet, men du kan tillämpa upp till 20 USD på ett kreditkort, så kan du dela upp återbetalningen genom att tillämpa 30 USD på presentkortet och 20 USD på kreditkortet.

Steg:

Fyll på lager

Om det inte finns någon betalning att återbetala för en order kan du skicka tillbaka artiklarna till lagret utan att skapa en retur eller återbetalning.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

  2. Klicka på ordern som du vill skicka tillbaka till lager.

  3. Klicka på Skicka tillbaka till lager.

  4. Ange antalet artiklar i ordern som ska skickas tillbaka till lager.

  5. Klicka på Skicka tillbaka artiklar till lager.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis