Ta emot betalningar

Som standard sker betalningsmottagande för kontokortsbetalningar och betalningar som görs med hjälp av ytterligare betalningsmetoder automatiskt. Men om din butik är inställd för att ta emot betalningar manuellt har du en extra uppgift att utföra för att försäkra dig om att du får betalt.

Om du är osäker på om din butik är inställd för att ta emot betalningar automatiskt eller manuellt, kontrollera dina betalningsinställningar.

Om du vill ha information om val av betalningsmottagande och inställningar, se Betalningsauktorisering och betalningsmottagande.

När manuell betalning tas emot har ordrar som är redo för betalningsmottagande statusen auktoriserad. Ta emot betalning för varje order som har statusen auktoriserad. Ta emot betalning inom auktoriseringsperioden för ordrar som betalas med kontokort.

Om du tar emot betalning ändras betalningsstatusen för en order från Auktoriserad till Betald.

Du kan hitta ordrar med betalningar att ta emot genom att filtrera dina ordrar med filtret Betalningsstatus: Auktoriserat. Spara vyn för att påskynda uppgifterna för betalningsmottagande.

Ta emot betalningar manuellt

Om din butik är konfigurerad för att ta emot betalning manuellt ska du se till att du får betalt genom att ta emot varje betalning som har statusen Auktoriserad så snart som möjligt.

Auktoriseringsperioden för kontokort för att ta emot betalning varierar beroende på din betalningsleverantör. Shopify Payments tillhandahåller till exempel en auktoriseringsperiod på sju dagar för kontokortsbetalningar. Ta emot betalning inom auktoriseringsperioden. När auktoriseringsperioden har avslutats kan det hända att du inte kan ta emot några pengar för ordern.

Du kan välja om du vill ta betalt för hela ordern eller en del av den när du tar emot betalning för en enskild order manuellt: Det kan vara bra att endast ta emot en del av en order om:

  • vissa artiklar i ordern är slut i lager och kunden inte vill vänta tills produkten finns tillgänglig igen
  • kunden har ändrat sig eller gjort ett fel och endast vill ha en del av ordern.

För att hämta det fördröjda beloppet av en delbetalning kan du skicka en faktura till din kund med en länk till betalningssidan, eller så kan du acceptera betalning för ordern.

Steg:

Du kan se historik för det lyckade mottagandet i orderns tidslinje.

Ta emot flera betalningar manuellt, samtidigt

Om du vill ta emot betalningar för flera order som har betalats med kreditkort kan du vidta en massåtgärd för dina order för att ta emot betalningen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis