Ta emot betalningar

När en kund betalar med ett kreditkort måste betalningsinformationen hämtas in och skickas till kundens bank för bearbetning. Du kan ta emot betalningar manuellt eller automatiskt. Du måste ta emot pengar för varje order från avsnittet Order i Shopify om du konfigurerar manuell mottagning. Du måste se till att du tar emot pengar från kreditkortsbetalningarna om du konfigurerar automatisk mottagning.

Varning! Om du tar emot betalningar manuellt kommer du att behöva ta emot en betalning för varje order innan auktoriseringsperioden för den ordern upphör. Du kommer inte att kunna ta emot några pengar för en order efter att auktoriseringsperioden upphör.

Ta emot betalningar manuellt

Obs! Om du säljer i flera valutor kan valutakursen ändras mellan tiden för godkännandet och den tidpunkt då du tar emot pengarna manuellt.

Du får inte en betalning för en order automatiskt om du har konfigurerat dina inställningar till att ta emot betalningar manuellt. Se till att du får betalt genom att ta emot varje betalning så snart som möjligt efter att den auktoriseras.

Godkännandeperioden för hämtning av betalning varierar beroende på din kreditkortsbetalningsleverantör. Shopify Payments tillhandahåller t.ex. en auktoriseringsperiod på 7 dagar. Du måste hämta betalningen inom godkännandeperioden för att ta betalt för din order.

Du kan välja om du vill ta betalt för hela ordern eller en del av den när du tar emot betalning för en enskild order manuellt: Det kan vara bra att endast ta emot en del av en order om:

  • vissa artiklar i ordern är slut i lager och kunden inte vill vänta tills produkten finns tillgänglig igen
  • kunden har ändrat sig eller gjort ett fel och endast vill ha en del av ordern.

För att hämta det fördröjda beloppet av en delbetalning kan du skicka en faktura till din kund med en länk till kassasidan, eller så kan du acceptera betalning för ordern.

Steg:

Du kan se historik för det lyckade mottagandet i orderns tidslinje.

Ta emot flera betalningar manuellt, samtidigt

Om du vill ta emot betalningar för flera order som har betalats med kreditkort kan du vidta en massåtgärd för dina order för att ta emot betalningen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis