การจัดเก็บการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต ระบบจะจัดเก็บการชำระเงินแล้วส่งไปยังธนาคารของลูกค้าเพื่อประมวลผล คุณสามารถจัดเก็บการชำระเงินได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ หากคุณได้ตั้งค่าเป็นการจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง คุณจะต้องจัดเก็บยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการจากส่วนคำสั่งซื้อของ Shopify หากคุณได้ตั้งค่าเป็นการจัดเก็บการชำระเงินอัตโนมัติ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับจำนวนเงินจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้ว

จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง

หากคุณได้กำหนดค่าการตั้งค่าของคุณให้จัดเก็บยอดเงินเงินด้วยตนเอง คุณจะไม่ได้รับเงินจากคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับเงินด้วยการจัดเก็บการชำระเงินโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับอนุมัติ

เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินจากคำสั่งซื้อเดี่ยวด้วยตนเอง คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วน คุณอาจต้องการจัดเก็บการชำระเงินคำสั่งซื้อเพียงส่วนเดียว หาก:

  • คำสั่งซื้อบางส่วนหมดและลูกค้าไม่ต้องการรอให้มีการเติมสินค้านั้น
  • ลูกค้าได้เปลี่ยนใจหรือทำผิดพลาด และต้องการสินค้าที่ได้สั่งซื้อไปเพียงบางส่วน

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อหนึ่งรายการได้เพียงครั้งเดียว และการชำระเงินนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนเงินที่อนุมัติในคำสั่งซื้อนั้น ซึ่งหมายความว่าลูกค้าของคุณไม่สามารถเพิ่มคำสั่งซื้อที่มีอยู่ได้ แต่หากพวกเขาต้องการเพิ่มสินค้ามากขึ้นหลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว พวกเขาจำเป็นต้องทำการสั่งซื้อใหม่

ขั้นตอน:

คุณสามารถดูบันทึกการจัดเก็บยอดเงินที่สำเร็จได้ในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ

ทำการจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองหลายรายการในครั้งเดียว

หากต้องการจัดเก็บยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อหลายรายการที่ชำระด้วยบัตรเครดิต คุณสามารถดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับคำสั่งซื้อของคุณเพื่อจัดเก็บการชำระเงินได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี