การจัดเก็บการชำระเงิน

ระบบจะจัดเก็บการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการชำระเงินด้วยวิธีการอื่นโดยอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้น หากร้านค้าของคุณได้รับการตั้งค่าให้จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง คุณจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีกหนึ่งขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเงิน

หากคุณไม่แน่ใจว่าร้านค้าของคุณได้รับการตั้งค่าให้จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินและการตั้งค่า โปรดดูที่การอนุมัติและการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน

เมื่อเปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเองแล้ว คำสั่งซื้อที่พร้อมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินจะมีสถานะ “อนุมัติแล้ว”จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินจากแต่ละคำสั่งซื้อที่มีสถานะ “อนุมัติแล้ว”สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ให้จัดเก็บข้อมูลการชําระเงินภายในช่วงเวลารออนุมัติ

การจัดเก็บข้อมูลการชําระเงินจะเปลี่ยนสถานะการชําระเงินของคำสั่งซื้อจาก “อนุมัติแล้ว” เป็น “ชําระเงินแล้ว

จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง

หากร้านค้าของคุณมีการกําหนดค่าให้จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับเงินด้วยการจัดเก็บการชําระเงินทุกรายการที่มีสถานะ “อนุมัติแล้ว” โดยเร็วที่สุด

ช่วงเวลารออนุมัติบัตรเครดิตในการจัดเก็บการชำระเงินจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ ตัวอย่างเช่น Shopify Payments มีช่วงเวลารออนุมัติ 7 วันสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต คุณต้องจัดเก็บการชำระเงินภายในช่วงเวลารออนุมัติ เนื่องจากคุณจะไม่สามารถเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อได้หลังสิ้นสุดช่วงเวลารออนุมัติ

คุณไม่สามารถเก็บเงินได้เกินกว่ามูลค่าที่ลูกค้าได้อนุญาตในขั้นต้น หากลูกค้าต้องการเพิ่มสินค้าอื่นในตะกร้าสินค้าของตน คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับส่วนต่าง หรือลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อรายการใหม่ได้ด้วยตนเอง

จัดเก็บการชำระเงินบางส่วน

เมื่อคุณจัดเก็บคำสั่งซื้อเดียวด้วยตนเอง คุณสามารถเลือกจัดเก็บการชำระเงินเต็มจำนวนหรือการชำระเงินบางส่วนได้คุณอาจต้องการจัดเก็บการชำระเงินบางส่วนหาก:

  • สินค้าที่สั่งซื้อบางรายการหมดสต็อก และลูกค้าไม่ต้องการรอให้สินค้าคืนกลับสต็อกนั้น
  • ลูกค้าได้เปลี่ยนใจหรือทำผิดพลาด และต้องการสินค้าที่ได้สั่งซื้อไปเพียงบางส่วน
  • รายการสินค้าในคำสั่งซื้อจะได้รับการจัดการแยกกัน

จัดเก็บการชำระเงินบางส่วนหลายรายการ

หากผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณรองรับการจัดเก็บการชำระเงินหลายรายการ คุณสามารถจัดเก็บการชำระเงินหลายรายการได้จนถึงจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตภายในส่วนผู้ดูแล Shopifyค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมีผลกับการจัดเก็บแต่ละครั้ง

ผู้ให้บริการชำระเงินบางรายไม่รองรับการจัดเก็บการชำระเงินหลายรายการหากผู้ให้บริการชำระเงินของคุณไม่รองรับการ๗ัดเก็บการชำระเงินหลายรายการ คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ จากนั้นทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว

ขั้นตอน:

ไทม์ไลน์คำสั่งซื้อจะแสดงบันทึกการจัดเก็บที่สำเร็จ

จัดเก็บการชำระเงินล่วงหน้า

หากคุณเปิดใช้งานการจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อจัดการสินค้า และต้องการเก็บเงินล่วงหน้า คุณสามารถจัดเก็บการชำระเงินได้ด้วยตนเองแทน

ขั้นตอน:

ทำการจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองหลายรายการในครั้งเดียว

หากต้องการจัดเก็บยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อหลายรายการที่ชำระด้วยบัตรเครดิต คุณสามารถดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับคำสั่งซื้อของคุณเพื่อจัดเก็บการชำระเงินได้

การจัดเก็บการชำระเงินทีละหลายรายการจะจัดเก็บยอดรวมการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่เลือกทั้งหมด หากคุณต้องการจัดเก็บการชำระเงินบางส่วน คุณจะต้องจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี