การใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวใน Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถดำเนินการหลายรายการพร้อมกันในครั้งเดียวได้ใน Shopify Admin ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อหลายรายการ ลบหลายไฟล์ หรือเผยแพร่สินค้าหลายรายการได้ในครั้งเดียว

คุณสามารถใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวบนหน้าต่างๆ ของ Shopify admin รวมถึง คำสั่งซื้อ ลูกค้า และ สินค้า

เลือกรายการเพื่อแก้ไขหลายรายการ

ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกรายการสินค้าสำหรับการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว:

เลือกสินค้าทีละรายการ

หากต้องการเลือกสินค้าทีละรายการ ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากสินค้าที่คุณต้องการเลือก

คลิกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการ

เลือกสินค้าทีละรายการบนอุปกรณ์มือถือ

บนอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 25 รายการ

ขั้นตอน:

เลือกช่วงของสินค้า

คลิกเพื่อเลือกรายการหนึ่ง จากนั้นกดคีย์ค้างไว้ shift แล้วเลือกอีกรายการหนึ่ง การดำเนินการนี้จะเลือกรายการทั้งหมดตั้งแต่รายการแรกและรายการสุดท้ายที่คุณคลิก

เลือกรายการสินค้าทั้งหมดที่อยู่บนหน้า

มีช่องทำเครื่องหมายแบบมาสเตอร์ที่ด้านบนของรายการสินค้าส่วนใหญ่ คุณสามารถคลิกช่องเครื่องหมายแบบมาสเตอร์เพื่อเลือกทุกรายการสินค้าบนหน้า

เลือกรายการทั้งหมด

เลือกรายการสินค้าทั้งหมด (50+)

มีช่องทำเครื่องหมายแบบมาสเตอร์ที่ด้านบนของรายการสินค้าส่วนใหญ่ คุณสามารถคลิกช่องทำเครื่องหมายแบบมาสเตอร์เพื่อเลือกทุกรายการสินค้าบนหน้า คุณสามารถเลือกได้มากกว่า 50 รายการสำหรับการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

 1. คลิกช่องทำเครื่องหมายแบบมาสเตอร์

 2. คลิกเลือกรายการทั้งหมดมากกว่า 50 รายการจากร้านค้าของคุณ

เลือกการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวใน Shopify admin ของคุณ

รายการการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวใน Shopify admin ของคุณ

การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว สามารถใช้ได้บนหน้าต่อไปนี้ใน Shopify admin ของคุณซึ่งแต่ละหน้ามีชุดการดำเนินการที่พร้อมให้ใช้งาน:

การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวที่มีอยู่ใน Shopify
หน้าผู้ดูแลระบบ การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับเดสก์ท็อป การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับมือถือ
คำสั่งซื้อ
 • สร้างและแก้ไขใบจ่าหน้าการจัดส่ง (ต้องมีShopify Shipping)
 • จัดการคำสั่งซื้อ
 • จัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
 • พิมพ์บันทึกการจัดส่ง
 • เก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • ยกเลิกการเก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
 • ฟังก์ชันของแอป (ขึ้นอยู่กับแอปที่ติดตั้ง)
 • ใช้งานขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ (ต้องใช้ Shopify Flow)
 • สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง (ต้องมี Shopify Shipping)
 • จัดการคำสั่งซื้อ
 • จัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
 • พิมพ์คำสั่งซื้อ
 • พิมพ์บันทึกการจัดส่ง
 • เก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • ยกเลิกการเก็บคำสั่งซื้อถาวร
คำสั่งซื้อ / ร่าง
 • ลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
คำสั่งซื้อ / ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
 • เก็บข้อมูลการชำระเงินถาวร
 • ยกเลิกการเก็บข้อมูลการชำระเงินถาวร
สินค้า
 • ตั้งค่าสินค้าเป็นพร้อมเผยแพร่
 • ตั้งค่าสินค้าเป็นไม่พร้อมจำหน่าย
 • ลบสินค้าที่เลือก
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
 • เพิ่มไปยังคอลเลกชัน
 • ลบออกจากคอลเลกชัน
 • ฟังก์ชันของแอป (ขึ้นอยู่กับแอปที่ติดตั้ง)
 • ใช้งานขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ (ต้องใช้ Shopify Flow)
สินค้า / ข้อมูลการเติมสินค้า
 • เก็บการถ่ายโอนถาวร
 • ยกเลิกการเก็บการถ่ายโอนถาวร
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
สินค้า / สินค้าคงคลัง
 • ขายต่อไปแม้สินค้าจะหมด
 • หยุดขายเมื่อสินค้าหมด
 • สร้างการถ่ายโอน
 • อัปเดตจำนวน
สินค้า / คอลเลกชัน
 • ตั้งค่าคอลเลกชันเป็นเผยแพร่แล้ว
 • ตั้งค่าคอลเลกชันเป็นไม่เผยแพร่
 • ลบคอลเลกชันที่เลือก
สินค้า / บัตรของขวัญ
 • ปิดใช้งานบัตรของขวัญที่เลือก
ลูกค้า
 • ลบลูกค้าที่เลือก
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
 • ใช้งานขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ (ต้องใช้ Shopify Flow)
ส่วนลด
 • ใช้งานส่วนลด
 • ปิดใช้งานส่วนลด
 • ลบส่วนลด
การตั้งค่า / ไฟล์
 • ลบไฟล์ที่เลือก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี