การใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถดำเนินการหลายรายการพร้อมกันในครั้งเดียวได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดการหลายคำสั่งซื้อ ลบหลายไฟล์ หรือเผยแพร่หลายสินค้าได้ในครั้งเดียว

คุณสามารถใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวของบนหน้าต่างๆ ของส่วนผู้ดูแล Shopify รวมถึงคำสั่งซื้อ สินค้า ลูกค้า และส่วนลดได้

เลือกรายการเพื่อแก้ไขหลายรายการ

คุณสามารถเลือกสินค้าทีละรายการเพื่อดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวในคำสั่งซื้อ ลูกค้า และสินค้าของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวในส่วนลดได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

เลือกการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

รายการการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว สามารถใช้ได้บนหน้าต่อไปนี้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณซึ่งแต่ละหน้ามีชุดการดำเนินการที่พร้อมให้ใช้งาน:

การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวที่มีอยู่ใน Shopify
หน้าผู้ดูแลระบบ การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับเดสก์ท็อป การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับมือถือ
คำสั่งซื้อ
 • สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง (ต้องมี Shopify Shipping)
 • จัดการคำสั่งซื้อ
 • จัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
 • พิมพ์คำสั่งซื้อ
 • พิมพ์บันทึกการจัดส่ง
 • เก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • ยกเลิกการเก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
คำสั่งซื้อ / ร่าง
 • ลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
คำสั่งซื้อ / ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
 • เก็บข้อมูลการชำระเงินถาวร
 • ยกเลิกการเก็บข้อมูลการชำระเงินถาวร
สินค้า
 • ตั้งค่าสินค้าเป็นพร้อมเผยแพร่
 • ตั้งค่าสินค้าเป็นไม่พร้อมจำหน่าย
 • ลบสินค้าที่เลือก
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
 • เพิ่มไปยังคอลเลกชัน
 • ลบออกจากคอลเลกชัน
 • ฟังก์ชันของแอป (ขึ้นอยู่กับแอปที่ติดตั้ง)
 • ใช้งานขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ (ต้องใช้ Shopify Flow)
 • ตั้งค่าสินค้าเป็นพร้อมเผยแพร่
 • ตั้งค่าสินค้าเป็นไม่พร้อมจำหน่าย
 • ลบสินค้าที่เลือก
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
 • เพิ่มไปยังคอลเลกชัน
 • ลบออกจากคอลเลกชัน
สินค้า / ข้อมูลการเติมสินค้า
 • เก็บการถ่ายโอนถาวร
 • ยกเลิกการเก็บการถ่ายโอนถาวร
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
สินค้า / สินค้าคงคลัง
 • ขายต่อไปแม้สินค้าจะหมด
 • หยุดขายเมื่อสินค้าหมด
 • สร้างการถ่ายโอน
 • อัปเดตจำนวน
สินค้า / คอลเลกชัน
 • ตั้งค่าคอลเลกชันเป็นเผยแพร่แล้ว
 • ตั้งค่าคอลเลกชันเป็นไม่เผยแพร่
 • ลบคอลเลกชันที่เลือก
สินค้า / บัตรของขวัญ
 • ปิดใช้งานบัตรของขวัญที่เลือก
ลูกค้า
 • ลบลูกค้าที่เลือก
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
 • ใช้งานขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ (ต้องใช้ Shopify Flow)
 • ลบลูกค้าที่เลือก
 • เพิ่มแท็ก
 • ลบแท็ก
ส่วนลด
 • ใช้งานส่วนลด
 • ปิดใช้งานส่วนลด
 • ลบส่วนลด
เนื้อหา / ไฟล์
 • ลบไฟล์ที่เลือก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี