เปิดหรือแก้ไขไฟล์ CSV

ส่วนนี้จะให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานไฟล์ CSV แก่คุณ หากคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ไฟล์ CSV กับสินค้า ให้ดูที่การนำเข้าและการส่งออกสินค้า หากคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ไฟล์ CSV กับสินค้าคงคลัง ให้ดูที่การส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV

ไฟล์ CSV

CSV คือค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ (.csv) สำหรับสเปรดชีต คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่อนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ลูกค้า สินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ (เฉพาะส่งออก) และส่วนลด (เฉพาะนำเข้า) ได้

ไฟล์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อคุณกำลังเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นมาใช้งาน Shopify หรือจำเป็นต้องนำเข้ารายชื่อบัญชีผู้ใช้ลูกค้า รวมทั้งต้องการอัปโหลดสินค้าโดยใช้งานสเปรดชีต

ไฟล์ CSV อาจดูแปลกตาในช่วงแรก แต่หลังจากที่คุณเข้าใจรูปแบบและวิธีการทำงานของไฟล์แล้ว คุณอาจจะเลือกใช้ไฟล์ดังกล่าวกับหลายๆ งาน

ไฟล์ CSV ของคุณต้องมีการเข้ารหัส UTF-8

ในไฟล์ CSV แต่ละรายการจะแทนเซลล์ในสเปรดชีต แต่ละบรรทัดจะแทนแถวใหม่ และแต่ละจุลภาคจะแสดงตำแหน่งที่รายการหนึ่งสิ้นสุดลงแล้วเริ่มต้นอีกหนึ่งรายการ

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในไฟล์ CSV ของลูกค้านี้:

ในโปรแกรมสเปรดชีตจะมีลักษณะเช่นนี้:

การนำเข้าไฟล์ CSV ไปยัง Google ชีต

เมื่อคุณส่งออกไฟล์ CSV จากส่วนผู้ดูแล Shopify ไฟล์จะเป็น .csv ในเครื่องมือแก้ไขข้อความแรกเริ่มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความแสดงแทนได้ แต่ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV แทน

ขั้นตอน:

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ

 2. ในหน้า Google Sheets ให้คลิก “ว่างเปล่า” ในส่วนเริ่มสเปรดชีตใหม่

 3. ในหน้าสเปรดชีตที่ไม่มีชื่อ ให้ไปที่ไฟล์ > นำเข้า...

 4. ระบุและเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการแก้ไข

 5. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใต้ส่วนนำเข้าการดำเนินการ เครื่องมือแยกตัวอักษร และเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขและวันที่

 6. คลิกที่นำเข้า

ต่อไปคุณจะสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณได้แล้ว เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถส่งออกไฟล์ดังกล่าวจาก Google ชีต เป็นไฟล์ .csv ได้

ส่งออกไฟล์ CSV โดยใช้ Google ชีต

เมื่อดูหรือแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณเสร็จสิ้นแล้วใน Google ชีต คุณสามารถส่งออกไฟล์เป็น .csv ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าสเปรดชีต CSV ของคุณ ให้ไปที่ ไฟล์ > ดาวน์โหลด > ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv ชีตปัจจุบัน)

ระบบส่งออกไฟล์ CSV ของคุณไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้ว

ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถใช้โปรแกรม เช่น Visual Studio Code หรือ Sublime Text ในการตัดต่อและแก้ไขข้อบกพร่องของไฟล์ CSV ของคุณได้

เมื่อคุณจัดรูปแบบไฟล์ CSV ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้คำนึกถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

การใช้งานขั้นสูง: การนำเข้าสินค้า CSV ที่ต้องจัดส่งและตัวเลือกสินค้าที่ต้องเสียภาษี

หากคุณต้องการแก้ไขการตั้งค่าของสินค้าหลายรายการ คุณอาจต้องการอัปเดตเป็นจำนวนมาก ในการทำเช่นนี้ ให้ส่งออกสินค้าที่จำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเป็นไฟล์ .csv แล้วแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงในตารางดังนี้

คอลัมน์ CSV สินค้าที่จะแก้ไข
ตัวเลือกสินค้าที่ต้องจัดส่ง ตั้งเป็นถูกต้อง หากตัวเลือกสินค้าเป็นสินค้าที่สามารถจับต้องได้ หรือตั้งเป็นไม่ถูกต้อง หรือเว้นว่าง
ตัวเลือสินค้าที่ต้องเสียภาษี ตั้งเป็นถูกต้อง หากตัวเลือกสินค้านั้นต้องเสียภาษี หรือตั้งเป็นไม่ถูกต้อง หรือเว้นว่าง
ตัวเลือกสินค้าที่มีหน่วยเป็นกรัม

ป้อนข้อมูลที่ไม่ใช่ศูนย์ หากตัวเลือกสินค้าที่ต้องจัดส่งตั้งค่าเป็นถูกต้อง

เว้นว่างหรือตั้งค่าเป็นศูนย์ หากตัวเลือกสินค้าที่ต้องจัดส่งตั้งค่าเป็นไม่ถูกต้องหรือถูกเว้นว่างไว้

เมื่อคุณแก้ไขไฟล์ .csv จนเสร็จสิ้นแล้วให้นำเข้าไฟล์ไปยังร้านค้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกแทนที่สินค้าปัจจุบันที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี