เปิดหรือแก้ไขไฟล์ CSV

ส่วนนี้จะให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานไฟล์ CSV แก่คุณ หากคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ไฟล์ CSV กับสินค้า ให้ดูที่การนำเข้าและการส่งออกสินค้า หากคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ไฟล์ CSV กับสินค้าคงคลัง ให้ดูที่การส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV

ไฟล์ CSV

CSV คือค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ (.csv) สำหรับสเปรดชีต คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่อนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ลูกค้า สินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ (เฉพาะส่งออก) และส่วนลด (เฉพาะนำเข้า) ได้

ไฟล์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อคุณกำลังเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นมาใช้งาน Shopify หรือจำเป็นต้องนำเข้ารายชื่อบัญชีผู้ใช้ลูกค้า รวมทั้งต้องการอัปโหลดสินค้าโดยใช้งานสเปรดชีต

ไฟล์ CSV อาจดูแปลกตาในช่วงแรก แต่หลังจากที่คุณเข้าใจรูปแบบและวิธีการทำงานของไฟล์แล้ว คุณอาจจะเลือกใช้ไฟล์ดังกล่าวกับหลายๆ งาน

ไฟล์ CSV ของคุณต้องมีการเข้ารหัส UTF-8

หมายเหตุ: เมื่อนำเข้าเนื้อหาโดยใช้ไฟล์ .csv จะมีการจำกัดขนาดไฟล์สูงสุด 15MB ต่อไฟล์สำหรับสินค้าและสินค้าคงคลัง และไม่เกิน 1MB ต่อไฟล์สำหรับข้อมูลลูกค้า หากไฟล์ csv ของคุณมีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดดังกล่าว คุณต้องนำเข้าข้อมูลในรูปแบบชุดงาน

ในไฟล์ CSV แต่ละรายการจะแทนเซลล์ในสเปรดชีต แต่ละบรรทัดจะแทนแถวใหม่ และแต่ละจุลภาคจะแสดงตำแหน่งที่รายการหนึ่งสิ้นสุดลงแล้วเริ่มต้นอีกหนึ่งรายการ

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในไฟล์ CSV ของลูกค้านี้:

ในโปรแกรมสเปรดชีตจะมีลักษณะเช่นนี้:

หมายเหตุ: Shopify แนะนำให้คุณใช้ Google ชีต เพื่อทำงานร่วมกับไฟล์ CSV ของคุณ หากต้องการใช้งาน Google ชีต คุณต้องนำเข้าไฟล์ CSV มาในโปรแกรม หลังจากที่คุณแก้ไขสิ่งต่างๆ แล้ว ให้ส่งออกไฟล์ CSV ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอักษรพิเศษอาจทำงานไม่ถูกต้องในไฟล์ CSV ที่ถูกส่งออก แล้วนำไปแก้ไขด้วยโปรแกรมสเปรดชีตอื่น และนำกลับเข้าสู่ Shopify อีกครั้ง

การนำเข้าไฟล์ CSV ไปยัง Google ชีต

เมื่อคุณส่งออกไฟล์ CSV จาก Shopify admin ไฟล์จะเป็น .csv ในเครื่องมือแก้ไขข้อความแรกเริ่มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความแสดงแทนได้ แต่ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV แทน

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตตัวอย่าง CSV ของ Shopify สำหรับสินค้าและลูกค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ

 2. ในหน้า Google Sheets ให้คลิก “ว่างเปล่า” ในส่วนเริ่มสเปรดชีตใหม่

 3. ในหน้าสเปรดชีตที่ไม่มีชื่อ ให้ไปที่ไฟล์ > นำเข้า...

 4. ระบุและเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการแก้ไข

 5. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใต้ส่วนนำเข้าการดำเนินการ เครื่องมือแยกตัวอักษร และเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขและวันที่

 6. คลิกที่นำเข้า

ต่อไปคุณจะสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณได้แล้ว เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถส่งออกไฟล์ดังกล่าวจาก Google ชีต เป็นไฟล์ .csv ได้

ส่งออกไฟล์ CSV โดยใช้ Google ชีต

เมื่อดูหรือแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณเสร็จสิ้นแล้วใน Google ชีต คุณสามารถส่งออกไฟล์เป็น .csv ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าสเปรดชีต CSV ของคุณ ให้ไปที่ ไฟล์ > ดาวน์โหลด > ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv ชีตปัจจุบัน)

ระบบส่งออกไฟล์ CSV ของคุณไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้ว

ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณ

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถใช้โปรแกรม เช่น Visual Studio Code หรือ Sublime Text ในการตัดต่อและแก้ไขข้อบกพร่องของไฟล์ CSV ของคุณได้

เมื่อคุณจัดรูปแบบไฟล์ CSV ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้คำนึกถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

การใช้งานขั้นสูง: การนำเข้าสินค้า CSV ที่ต้องจัดส่งและตัวเลือกสินค้าที่ต้องเสียภาษี

หากคุณต้องการแก้ไขการตั้งค่าของสินค้าหลายรายการ คุณอาจต้องการอัปเดตเป็นจำนวนมาก ในการทำเช่นนี้ ให้ส่งออกสินค้าที่จำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเป็นไฟล์ .csv แล้วแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงในตารางดังนี้

คอลัมน์ CSV สินค้าที่จะแก้ไข
ตัวเลือกสินค้าที่ต้องจัดส่ง ตั้งเป็นถูกต้อง หากตัวเลือกสินค้าเป็นสินค้าที่สามารถจับต้องได้ หรือตั้งเป็นไม่ถูกต้อง หรือเว้นว่าง
ตัวเลือสินค้าที่ต้องเสียภาษี ตั้งเป็นถูกต้อง หากตัวเลือกสินค้านั้นต้องเสียภาษี หรือตั้งเป็นไม่ถูกต้อง หรือเว้นว่าง
ตัวเลือกสินค้าที่มีหน่วยเป็นกรัม

ป้อนข้อมูลที่ไม่ใช่ศูนย์ หากตัวเลือกสินค้าที่ต้องจัดส่งตั้งค่าเป็นถูกต้อง

เว้นว่างหรือตั้งค่าเป็นศูนย์ หากตัวเลือกสินค้าที่ต้องจัดส่งตั้งค่าเป็นไม่ถูกต้องหรือถูกเว้นว่างไว้

เมื่อคุณแก้ไขไฟล์ .csv จนเสร็จสิ้นแล้วให้นำเข้าไฟล์ไปยังร้านค้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกแทนที่สินค้าปัจจุบันที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี