การนำเข้าและส่งออกรายชื่อลูกค้า

หากมีรายชื่อลูกค้าที่ต้องการใช้ใน Shopify คุณสามารถป้อนข้อมูลนั้นลงในไฟล์ CSV ของลูกค้าแล้วนำเข้าไฟล์ดังกล่าวมาในส่วน Shopify admin นอกจากนี้คุณยังใช้เทมเพลต CSV ของลูกค้าเพื่อสร้างรายชื่อลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: การนำเข้าลูกค้าไปยัง Shopify จะไม่นำเข้ารหัสผ่านของลูกค้าที่มีอยู่ เนื่องจากรหัสผ่านดังกล่าวมีการเข้ารหัสที่อยู่นอก Shopify ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องได้รับเชิญให้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของตนโดยใช้อีเมลที่คุณได้นำเข้า

ดูวิธีเปิดและแก้ไขไฟล์ CSV

หากต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้าหลายรายที่มีอยู่ในรายชื่อลูกค้า คุณอาจพบว่าการใช้การแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวแทนนั้นสะดวกกว่า

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ข้อมูลลูกค้าที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB ได้ หากต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถใช้ CSV หลายไฟล์เพื่อนำเข้าข้อมูลลูกค้าของคุณได้

เทมเพลต CSV ของลูกค้า

Shopify จะให้ไฟล์เทมเพลตที่คุณใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายชื่อลูกค้าเพื่อนำเข้าไปยังร้านค้าของคุณได้ คุณสามารถดาวน์โหลดและดูเทมเพลต CSV ลูกค้า หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่จัดรูปแบบไฟล์ csv ของลูกค้าของคุณก็ได้

หากคุณนำเข้าเทมเพลต CSV ของลูกค้าโดยไม่เพิ่มระเบียนลูกค้าใหม่ ระบบจะเพิ่มระเบียนลูกค้าเริ่มต้นสองรายการในร้านค้าของคุณ:

 • Jane Doe เป็นตัวอย่างของลูกค้าที่มีเพียงอีเมล
 • John Doe เป็นตัวอย่างของลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลและที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

นำเข้าบันทึกลูกค้าที่มีอยู่โดยใช้ CSV ของลูกค้า

คุณสามารถเพิ่มระเบียนลูกค้าลงในเทมเพลต CSV ลูกค้า หรือสร้างไฟล์ CSV ของตนเอง จากนั้นอัปโหลดลงในในส่วน Shopify admin ก็ได้

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ข้อมูลลูกค้าที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB ได้ หากต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถใช้ CSV หลายไฟล์เพื่อนำเข้าข้อมูลลูกค้าของคุณได้

เมื่อคุณใช้ไฟล์ CSV เพื่อนำเข้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์อื่น คุณจำเป็นต้องเชิญให้ลูกค้าของคุณสร้างรหัสผ่านใหม่ มิฉะนั้นลูกค้าในรายการจะไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ผ่านอีเมลเหล่านี้ได้ เนื่องจากรหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้แล้ว คุณไม่สามารถย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์อื่นได้ ร้านค้าออนไลน์ที่เขียนทับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่มีอยู่ด้วยการนำเข้าไฟล์ CSV ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้เหล่านั้นอีกครั้ง

คุณสามารถใช้แอปเพื่อส่งคำเชิญให้สร้ารหัสผ่านใหม่จำนวนมากให้แก่ลูกค้าได้ ค้นหาแอปใน Shopify app store

นอกเหนือจากนั้นร้านค้า Shopify Plus ยังสามารถใช้แอป Bulk Account Inviter เพื่อส่งคำเชิญเรื่องบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าไปยังลูกค้าได้เป็นจำนวนมากในครั้งเดียวอีกด้วย ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Plus เพื่อติดตั้งแอปนี้เนื่องจากแอปดังกล่าวไม่มีให้บริการใน Shopify App Store

ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลของลูกค้าบางรายของคุณระหว่างแพลตฟอร์มได้ Shopify จะติดตามเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าสั่งซื้อและใช้จ่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยไม่สามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการและเงินที่ใช้จ่ายไปในร้านค้าหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นได้ คุณไม่สามารถแก้ไขคอลัมน์รายจ่ายรวมและคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลการใช้จ่ายและคำสั่งซื้อที่ลูกค้าดำเนินการบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ Shopify admin แล้วคลิกลูกค้า

 2. คลิกนำเข้าลูกค้า

 3. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าลูกค้าด้วย CSV ให้คลิกเลือกไฟล์แล้วเลือกไฟล์ CSV ลูกค้า:

 4. หากคุณต้องการอัปเดตลูกค้าที่มีอยู่แล้วให้คลิกแก้ไขลูกค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งมีอีเมลเหมือนกัน

 5. คลิกนำเข้าลูกค้า

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกใช้แอปสำหรับการนำเข้าร้านค้าเพื่อนำเข้าไฟล์ CSV ของคุณ

ประวัติลูกค้าที่คุณได้บันทึกไว้ในไฟล์ CSV จะปรากฏในหน้าลูกค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ

ส่งออกระเบียนลูกค้าที่มีอยู่เป็นไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV ที่มีรายละเอียดของลูกค้าในร้านทั้งหมดหรือรายการที่กรองแล้วแล้วของลูกค้าและรายละเอียดของพวกเขาได้

ไฟล์ CSV ที่ส่งออกสามารถเปิดได้ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตได้เช่น Excel Numbers หรือ Google ชีตหรือใช้เพื่อเชื่อมต่อร้านค้า Shopify ของคุณกับระบบ CRMจากภายนอก

ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจะจำกัดขนาดอยู่ที่ 1 MB

หากคุณส่งออกข้อมูลลูกค้าไม่เกินหนึ่งหน้า (ลูกค้าสูงสุด 50 ราย) ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ดังกล่าวโดยเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณส่งออกข้อมูลลูกค้ามากกว่าหนึ่งหน้า (ลูกค้า 51 คนหรือมากกว่า) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวผ่านทางอีเมลให้แก่คุณ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้าไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอีเมลของเจ้าของร้านค้าเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิกที่ส่งออก

 3. คลิกที่ตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

- หน้าปัจจุบัน เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่แสดงอยู่บนส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ - ลูกค้าทุกรายเพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของร้านค้าของคุณ - ลูกค้าที่เลือก เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่คุณได้เลือก - ผลการค้นหาปัจจุบันเพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่กรองแล้ว

 1. เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการส่งออก:

- เลือก ไฟล์ CSV สำหรับ Excel, Numbers และโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ หากคุณต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตกับไฟล์ CSV สำหรับลูกค้าของคุณ - เลือกไฟล์ CSV ธรรมดาหากคุณต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดากับไฟล์ CSV สำหรับลูกค้าของคุณ

 1. คลิกส่งออกลูกค้า

จัดรูปแบบไฟล์ CSV ลูกค้าของคุณ

บรรทัดแรกของ CSV ลูกค้าของคุณต้องมีส่วนหัวทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการต่อไปนี้ซึ่งรวมอยู่ในเทมเพลต CSV ของลูกค้า

First Name ชื่อจริงของลูกค้า
Last Name นามสกุลของลูกค้า
Email ที่อยู่อีเมลของลูกค้า
Company ชื่อบริษัทที่ลูกค้าใช้หากมี
Address1 บรรทัดแรกของที่อยู่ของลูกค้า
Address2 บรรทัดที่สองของที่อยู่ของลูกค้าหากจำเป็น
City เมืองที่ลูกค้าอาศัยอยู่
Province จังหวัดหรือรัฐที่ลูกค้าอาศัยอยู่ นอกจากนี้คุณต้องป้อนรหัสจังหวัดหากช่องนี้มีการกรอกข้อมูล
Province Code รหัส ISO ของจังหวัดหรือรัฐ
Country ประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่
Country Code รหัส ISO ของประเทศ
Zip รหัสไปรษณีย์สำหรับที่อยู่ของลูกค้า
Phone หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Accepts Marketing

กำหนดว่าลูกค้ายินยอมที่จะสมัครรับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลเช่นจดหมายข่าวหรือไม่ รูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องคือ ใช่ หรือ ไม่

Total Spent จำนวนเงินทั้งหมดของลูกค้าที่ใช้จ่าย รูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องต้องไม่มีสัญลักษณ์สกุลเงินรวมอยู่ด้วย ช่องนี้จะไม่ถูกนำเข้าพร้อมรายละเอียดของลูกค้า
Total Orders จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า ช่องนี้จะไม่ถูกนำเข้าพร้อมรายละเอียดของลูกค้า
Tags รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ใช้เพื่อแท็กลูกค้า (ตัวอย่างเช่น tag1,tag2,tag3 )
Note ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า
Tax Exempt บ่งชี้ว่าลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

เมื่อนำเข้าข้อมูลลูกค้า ไฟล์ CSV ของคุณต้องอยู่ในรูปแบบ UTF 8 แอปพลิเคชันสเปรดชีตส่วนใหญ่สามารถบันทึกไฟล์ CSV ในรูปแบบ UTF-8 ได้ด้วยคำสั่งบันทึกเป็น...หรือส่งออกโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม

ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV customer ของคุณ

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณยังสามารถใช้งานโปรแกรมอย่าง Atom หรือ Sublime Text เพื่อแก้ไขหรือลบจุดบกพร่องในไฟล์ CSV ของคุณได้

หมายเหตุ: ไฟล์ CSV ที่มีการเข้ารหัส UTF-8 เป็นรูปแบบไฟล์ชนิดเดียวที่สามารถใช้งานเพื่อนำเข้าหรือส่งออกจาก Shopify ได้

วิธีสร้างไฟล์ CSV ของคุณด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความ:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

การนำเข้าระเบียนลูกค้าจาก Mailchimp

คุณสามารถใช้แอป Store Importer เพื่อนำเข้าลูกค้าของคุณจาก MailChimp ได้ ก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณไปยัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจาก MailChimp ก่อน ค้นหากลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการส่งออกจาก MailChimp จากนั้นเลือกและจัดระเบียบช่องที่คุณต้องการส่งออก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่คู่มือของเราในการนำเข้าลูกค้าจาก Mailchimp

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี