การนำเข้าและส่งออกรายชื่อลูกค้า

หากมีรายชื่อลูกค้าที่ต้องการใช้ใน Shopify คุณสามารถป้อนข้อมูลนั้นลงในไฟล์ CSV ของลูกค้าแล้วนำเข้าไฟล์ดังกล่าวมาในส่วน Shopify admin นอกจากนี้คุณยังใช้เทมเพลต CSV ของลูกค้าเพื่อสร้างรายชื่อลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย

ดูวิธีเปิดและแก้ไขไฟล์ CSV

หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายที่มีอยู่ในรายชื่อลูกค้า คุณอาจพบว่าการใช้การแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวแทนนั้นสะดวกกว่า

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ข้อมูลลูกค้าที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB ได้ หากต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถใช้ CSV หลายไฟล์เพื่อนำเข้าโปรไฟล์ลูกค้าของคุณได้

เทมเพลต CSV ของลูกค้า

Shopify จะให้ไฟล์เทมเพลตที่คุณใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายชื่อลูกค้าเพื่อนำเข้าไปยังร้านค้าของคุณได้ คุณสามารถดาวน์โหลดและดูเทมเพลต CSV ลูกค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำอธิบายสำหรับไฟล์ CSV ของลูกค้า

หากคุณนำเข้าเทมเพลต CSV ของลูกค้าโดยไม่เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ระบบจะเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าเริ่มต้นสองรายการในร้านค้าของคุณ

 • Jane Doe คือตัวอย่างลูกค้าที่มีอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
 • John Doe เป็นตัวอย่างของลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลและที่อยู่ที่จัดส่ง

นำเข้าโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่โดยใช้ CSV ของลูกค้า

คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าลงในเทมเพลต CSV ของลูกค้า หรือสร้างไฟล์ CSV ของตนเอง จากนั้นจึงนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยังส่วน Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ข้อมูลลูกค้าที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB ได้ หากต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถใช้ CSV หลายไฟล์เพื่อนำเข้าโปรไฟล์ลูกค้าของคุณได้

เมื่อคุณใช้ไฟล์ CSV เพื่อนำเข้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์อื่น คุณจำเป็นต้องเชิญให้ลูกค้าของคุณสร้างรหัสผ่านใหม่ มิฉะนั้นลูกค้าในรายการจะไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ผ่านอีเมลเหล่านี้ได้ เนื่องจากรหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้แล้ว คุณไม่สามารถย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์อื่นได้ ร้านค้าออนไลน์ที่เขียนทับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่มีอยู่ด้วยการนำเข้าไฟล์ CSV ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้เหล่านั้นอีกครั้ง

คุณสามารถใช้แอปเพื่อส่งคำเชิญให้สร้ารหัสผ่านใหม่จำนวนมากให้แก่ลูกค้าได้ ค้นหาแอปใน Shopify app store

ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลของลูกค้าบางรายของคุณระหว่างแพลตฟอร์มได้ Shopify จะติดตามเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าสั่งซื้อและใช้จ่ายบนร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น โดยไม่สามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการและเงินที่ใช้จ่ายไปในร้านค้าหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นได้ คุณไม่สามารถแก้ไขคอลัมน์รายจ่ายรวมและคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลการใช้จ่ายและคำสั่งซื้อที่ลูกค้าดำเนินการบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ CSV ในเวอร์ชันที่จัดรูปแบบแล้วได้ โดยนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยัง Google ชีต

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิกที่นำเข้า

 3. คลิก “เพิ่มไฟล์” จากนั้นเลือกไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ

 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการอัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ ให้เลือก “เขียนทับลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลหรือโทรศัพท์เหมือนกันที่มีอยู่แล้ว

 5. คลิกนำเข้าลูกค้า

ส่งออกโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ไปยังไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าของร้านค้าคุณและรายละเอียดของพวกเขาได้

ไฟล์ CSV ที่ส่งออกสามารถเปิดได้ในแอปพลิเคชันสเปรดชีต เช่น Excel, Numbers หรือ Google ชีต หรือใช้เพื่อเชื่อมต่อร้านค้า Shopify ของคุณกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จากภายนอกได้

ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจะจำกัดขนาดอยู่ที่ 1 MB

หากคุณส่งออกข้อมูลลูกค้าไม่เกิน 50 ราย เบราว์เซอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ดังกล่าว แต่หากคุณส่งออกข้อมูลลูกค้ามากกว่า 50 ราย ระบบจะส่งไฟล์ CSV ให้คุณทางอีเมล หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้า ไฟล์ดังกล่าวก็จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของร้านด้วยเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิกที่ส่งออก

 3. เลือกตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  • หน้าปัจจุบัน เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่แสดงอยู่บนส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ
  • ลูกค้าทุกราย เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของร้านค้าของคุณ
  • ลูกค้าที่เลือก เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่คุณได้เลือก
  • จำนวนลูกค้าที่ตรงกับตัวกรองของคุณเพื่อส่งออกกลุ่มลูกค้า
 4. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “CSV สำหรับ Excel, Numbers และโปรแกรมเสปรดชีตอื่นๆ
  • หากต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดาเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “ไฟล์ CSV ธรรมดา
 5. คลิกส่งออกลูกค้า

คำอธิบายสำหรับไฟล์ CSV ของลูกค้า

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV ของลูกค้าดังต่อไปนี้:

 • CSV ของลูกค้าคุณบรรทัดแรกต้องมีส่วนหัวคอลัมน์ คุณสามารถใช้เทมเพลต CSV ของลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณสร้างไฟล์ CSV ได้
 • ต้องมีคอลัมน์ Email และต้องเป็นปัจจุบัน แต่ค่าดังกล่าวสามารถเว้นว่างไว้ได้ หากคอลัมน์นี้หายไป คุณจะพบข้อผิดพลาดเมื่อคุณนําเข้าไฟล์ CSV ของคุณ
 • ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนส่วนหัวของไฟล์ CSV โดยตัวพิมพ์ใหญ่จะต้องตรงกับตัวอย่างที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
 • คอลัมน์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดและคำสั่งซื้อทั้งหมดจะไม่ถูกนําเข้าพร้อมรายละเอียดลูกค้า
คอลัมน์ต่างๆ ในไฟล์ CSV ของลูกค้าและคำอธิบาย
คอลัมน์ คำอธิบาย
First Name ชื่อจริงของลูกค้า
Last Name นามสกุลของลูกค้า
Email ที่อยู่อีเมลของลูกค้า ต้องมีคอลัมน์นี้ แต่ค่าดังกล่าวสามารถเว้นว่างไว้ได้
Company ชื่อบริษัทที่ลูกค้าใช้ หากมี
Address1 บรรทัดแรกของที่อยู่ของลูกค้า
Address2 บรรทัดที่สองของที่อยู่ของลูกค้าหากจำเป็น
City เมืองที่ลูกค้าอาศัยอยู่
Province จังหวัดหรือรัฐที่ลูกค้าอาศัยอยู่ หากคุณป้อนข้อมูลลงในคอลัมน์นี้ คุณต้องป้อนข้อมูล Province Code ด้วย
Province Code รหัส ISO ของจังหวัดหรือรัฐ
Country ประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่
Country Code รหัส ISO ของประเทศ
Zip รหัสไปรษณีย์สำหรับที่อยู่ของลูกค้า
Phone หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Accepts Email Marketing กำหนดว่าลูกค้ายินยอมที่จะสมัครรับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลเช่นจดหมายข่าวหรือไม่ รูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องคือ yes หรือ no
Accepts SMS Marketing กำหนดว่าลูกค้ายอมรับการสมัครรับข้อมูลการตลาดผ่าน SMS เช่น ข้อเสนอส่วนลดหรือไม่ การป้อนข้อมูลที่ถูกต้องคือ yes หรือ no
Total Spent จำนวนเงินทั้งหมดของลูกค้าที่ใช้จ่าย รูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องจะต้องไม่มีสัญลักษณ์สกุลเงินรวมอยู่ด้วย คอลัมน์นี้จะไม่ถูกนำเข้าพร้อมรายละเอียดของลูกค้า
Total Orders จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า คอลัมน์นี้จะไม่ถูกนำเข้าพร้อมรายละเอียดของลูกค้า
Tags รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ใช้เพื่อแท็กลูกค้า (ตัวอย่างเช่น tag1,tag2,tag3 ) ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก
Note ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า
Tax Exempt บ่งชี้ว่าลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ รายการที่ถูกต้องคือ yes หรือ no

เมื่อคุณนำเข้าโปรไฟล์ลูกค้า ไฟล์ CSV ของคุณต้องอยู่ในรูปแบบ UTF-8 แอปพลิเคชันสเปรดชีตส่วนใหญ่สามารถบันทึกไฟล์ CSV ในรูปแบบ UTF-8 ด้วยคำสั่งบันทึกเป็นหรือส่งออกได้ โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม

ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV customer ของคุณ

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถใช้โปรแกรม เช่น Visual Studio Code หรือ Sublime Text ในการตัดต่อและแก้ไขข้อบกพร่องของไฟล์ CSV ของคุณได้

เมื่อคุณจัดรูปแบบไฟล์ CSV ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้คำนึกถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

การนําเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจาก Gmail

คุณสามารถส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail ของคุณเป็นไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าเป็นรายชื่อลูกค้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณได้ ก่อนที่คุณจะส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail ให้ตรวจสอบและลบผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการนําเข้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ ลองลบที่อยู่อีเมลตามบทบาทออก เช่น อีเมลที่ขึ้นต้นด้วย admin@, support@ หรือ info@ และตรวจสอบการสะกดคำผิดที่อาจขัดขวางไม่ให้ระบบส่งข้อความอีเมลได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี