การนำเข้าและส่งออกรายชื่อลูกค้า

หากคุณมีรายชื่อลูกค้าที่คุณต้องการใช้ใน Shopify คุณสามารถป้อนลงข้อมูลนั้นลงในไฟล์ CSV ของลูกค้าแล้วนำเข้าไฟล์ดังกล่าวได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เทมเพลต CSV ของลูกค้าเพื่อสร้างรายชื่อลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย

ไฟล์ CSV

CSV คือค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ (.csv) สำหรับสเปรดชีต คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่อนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ลูกค้า สินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ (เฉพาะส่งออก) และส่วนลด (เฉพาะนำเข้า) ได้

ไฟล์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อคุณกำลังเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นมาใช้งาน Shopify หรือจำเป็นต้องนำเข้ารายชื่อบัญชีผู้ใช้ลูกค้า รวมทั้งต้องการอัปโหลดสินค้าโดยใช้งานสเปรดชีต

ไฟล์ CSV อาจดูแปลกตาในช่วงแรก แต่หลังจากที่คุณเข้าใจรูปแบบและวิธีการทำงานของไฟล์แล้ว คุณอาจจะเลือกใช้ไฟล์ดังกล่าวกับหลายๆ งาน

ไฟล์ CSV ของคุณต้องมีการเข้ารหัส UTF-8

ในไฟล์ CSV แต่ละรายการจะแทนเซลล์ในสเปรดชีต แต่ละบรรทัดจะแทนแถวใหม่ และแต่ละจุลภาคจะแสดงตำแหน่งที่รายการหนึ่งสิ้นสุดลงแล้วเริ่มต้นอีกหนึ่งรายการ

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในไฟล์ CSV ของลูกค้านี้:

ในโปรแกรมสเปรดชีตจะมีลักษณะเช่นนี้:

หมายเหตุ: Shopify แนะนำให้คุณใช้ Google ชีต เพื่อทำงานร่วมกับไฟล์ CSV ของคุณ หากต้องการใช้งาน Google ชีต คุณต้องนำเข้าไฟล์ CSV มาในโปรแกรม หลังจากที่คุณแก้ไขสิ่งต่างๆ แล้ว ให้ส่งออกไฟล์ CSV ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอักษรพิเศษอาจทำงานไม่ถูกต้องในไฟล์ CSV ที่ถูกส่งออก แล้วนำไปแก้ไขด้วยโปรแกรมสเปรดชีตอื่น และนำกลับเข้าสู่ Shopify อีกครั้ง

การนำเข้าไฟล์ CSV ไปยัง Google ชีต

เมื่อคุณส่งออกไฟล์ CSV จาก Shopify admin ไฟล์จะเป็น .csv ในเครื่องมือแก้ไขข้อความแรกเริ่มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความแสดงแทนได้ แต่ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV แทน

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตตัวอย่าง CSV ของ Shopify สำหรับสินค้าและลูกค้าได้

วิธีการ:

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ

 2. ในหน้า Google ชีต ให้คลิก ว่าง ในส่วน เริ่มสเปรดชีตใหม่:

 3. ในหน้าสเปรดชีตที่ไม่มีชื่อ ให้ไปที่ไฟล์ > นำเข้า...

 4. ระบุและเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการแก้ไข

 5. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใต้ส่วนนำเข้าการดำเนินการ เครื่องมือแยกตัวอักษร และเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขและวันที่

 6. คลิก นำเข้า:

CSV ของคุณจะมีลักษณะดังนี้หลังจากที่คุณอัปโหลดไฟล์:

ต่อไปคุณจะสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณได้แล้ว เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถส่งออกไฟล์ดังกล่าวจาก Google ชีต เป็นไฟล์ .csv ได้

ส่งออกไฟล์ CSV โดยใช้ Google ชีต

เมื่อดูหรือแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณเสร็จสิ้นแล้วใน Google ชีต คุณสามารถส่งออกไฟล์เป็น .csv ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

วิธีการ:

 • จากหน้าสเปรดชีต CSV ของคุณ ไปที่ ไฟล์ > ดาวน์โหลดเป็น > ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv ชีตปัจจุบัน):

  ไฟล์ CSV ของคุณจะปรากฏในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ

เทมเพลต CSV ของลูกค้า

หากคุณนำเข้าเทมเพลต CSV ของลูกค้าแบบเปล่าโดยไม่เพิ่มลูกค้าใหม่ลงไป ตัวไฟล์จะสร้างบันทึกลูกค้าเริ่มต้นสองรายการในร้านค้าของคุณ:

 • Jane Doe เป็นตัวอย่างของลูกค้าที่มีเพียงอีเมล
 • John Doe เป็นตัวอย่างของลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลและที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

ไฟล์เทมเพลต CSV ของลูกค้าจะมีลักษณะดังนี้:

นำเข้าลูกค้าที่มีอยู่โดยใช้ CSV ของลูกค้า

Shopify มีไฟล์เทมเพลตที่คุณสามารถใช้เป็นคู่มือในการสร้างรายชื่อลูกค้าเพื่อนำเข้าไปยังร้านค้าของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดและดูเทมเพลต CSV ลูกค้าของเราได้

Shopify ไม่สามารถรองรับการนำเข้าบัญชีลูกค้าขากแพลตฟอร์มอื่นได้อย่างเต็มที่ หากคุณกำลังพยายามนำเข้ารายการอีเมลสำหรับลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นมายัง Shopify ให้ดูที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: การนำเข้าไฟล์ CSV จะสร้างลูกค้าในร้านค้าของคุณสำหรับที่อยู่อีเมลทั้งหมดในไฟล์ ลูกค้าใดๆ ที่มีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำจะถูกข้ามไปในระหว่างการนำเข้า—เฉพาะระเบียนสุดท้ายที่มีที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ซ้ำกันเท่านั้นที่จะถูกนำเข้าไปยังรายชื่อลูกค้าใน Shopify admin ของคุณ หากคุณจำเป็นต้องนำเข้าไฟล์ที่มีที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ซ้ำกันวิธีที่ดีที่สุดคือการลบที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดออกจากไฟล์ CSV ก่อนที่จะนำเข้า

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ Shopify admin แล้วคลิกลูกค้า

 2. คลิกนำเข้าลูกค้า:

 3. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าลูกค้าด้วย CSVให้คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์ CSV ลูกค้าของคุณ:

 4. หากคุณต้องการอัปเดตลูกค้าที่มีอยู่แล้วให้คลิกแก้ไขลูกค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งมีอีเมลเหมือนกัน

 5. คลิกนำเข้าลูกค้า:

หมายเหตุ: หรือคุณจะใช้ Shopify Import เพื่อนำเข้าไฟล์ CSV ของคุณก็ได้เช่นกัน

ประวัติลูกค้าที่คุณได้บันทึกไว้ในไฟล์ CSV จะปรากฏในหน้าลูกค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ

ส่งออกลูกค้าที่มีอยู่ไปยังไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV ที่มีรายละเอียดของลูกค้าในร้านทั้งหมดหรือรายการที่กรองแล้วแล้วของลูกค้าและรายละเอียดของพวกเขาได้

ไฟล์ CSV ที่ส่งออกสามารถเปิดได้ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตได้เช่น Excel Numbers หรือ Google ชีตหรือใช้เพื่อเชื่อมต่อร้านค้า Shopify ของคุณกับระบบ CRMจากภายนอก

ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจะจำกัดขนาดอยู่ที่ 1 MB

หากคุณส่งออกข้อมูลลูกค้าไม่เกินหนึ่งหน้า (ลูกค้าสูงสุด 50 ราย) ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ดังกล่าวโดยเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณส่งออกข้อมูลลูกค้ามากกว่าหนึ่งหน้า (ลูกค้า 51 คนหรือมากกว่า) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวผ่านทางอีเมลให้แก่คุณ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้าไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอีเมลของเจ้าของร้านค้าเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิกส่งออก:

 3. คลิกที่ตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

- หน้าปัจจุบัน เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่แสดงอยู่บนส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ - ลูกค้าทุกรายเพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของร้านค้าของคุณ - ลูกค้าที่เลือก เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่คุณได้เลือก - ผลการค้นหาปัจจุบันเพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่กรองแล้ว

 1. เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการส่งออก:

- เลือก ไฟล์ CSV สำหรับ Excel, Numbers และโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ หากคุณต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตกับไฟล์ CSV สำหรับลูกค้าของคุณ - เลือกไฟล์ CSV ธรรมดาหากคุณต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดากับไฟล์ CSV สำหรับลูกค้าของคุณ

 1. คลิกส่งออกลูกค้า:

จัดรูปแบบไฟล์ CSV ลูกค้าของคุณ

บรรทัดแรกของ CSV ลูกค้าของคุณต้องมีส่วนหัวทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการต่อไปนี้ซึ่งรวมอยู่ในเทมเพลต CSV ของลูกค้า

First Name ชื่อจริงของลูกค้า
Last Name นามสกุลของลูกค้า
Email ที่อยู่อีเมลของลูกค้า
Company ชื่อบริษัทที่ลูกค้าใช้หากมี
Address1 บรรทัดแรกของที่อยู่ของลูกค้า
Address2 บรรทัดที่สองของที่อยู่ของลูกค้าหากจำเป็น
City เมืองที่ลูกค้าอาศัยอยู่
Province จังหวัดหรือรัฐที่ลูกค้าอาศัยอยู่ นอกจากนี้คุณต้องป้อนรหัสจังหวัดหากช่องนี้มีการกรอกข้อมูล
Province Code รหัส ISOของจังหวัดหรือรัฐ Shopify ใช้รหัส ISO alpha 2
Country ประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่
Country Code รหัส ISOของประเทศ Shopify ใช้รหัส ISO alpha 2
Zip รหัสไปรษณีย์สำหรับที่อยู่ของลูกค้า
Phone หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Accepts Marketing กำหนดว่าลูกค้ายินยอมที่จะสมัครรับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลเช่นจดหมายข่าวหรือไม่ รูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องคือ ใช่ หรือ ไม่
Total Spent จำนวนเงินทั้งหมดของลูกค้าที่ใช้จ่าย รูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องต้องไม่มีสัญลักษณ์สกุลเงินรวมอยู่ด้วย ช่องนี้จะไม่ถูกนำเข้าพร้อมรายละเอียดของลูกค้า
Total Orders จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า ช่องนี้จะไม่ถูกนำเข้าพร้อมรายละเอียดของลูกค้า
Tags รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ใช้เพื่อแท็กลูกค้า (ตัวอย่างเช่น tag1,tag2,tag3 )
Note ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า
Tax Exempt บ่งชี้ว่าลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

เมื่อนำเข้าข้อมูลลูกค้า ไฟล์ CSV ของคุณต้องอยู่ในรูปแบบ UTF 8 แอปพลิเคชันสเปรดชีตส่วนใหญ่สามารถบันทึกไฟล์ CSV ในรูปแบบ UTF-8 ได้ด้วยคำสั่งบันทึกเป็น...หรือส่งออกโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม

ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV customer ของคุณ

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณยังสามารถใช้งานโปรแกรมอย่าง Atom หรือ Sublime Text เพื่อแก้ไขหรือลบจุดบกพร่องในไฟล์ CSV ของคุณได้

หมายเหตุ: ไฟล์ CSV ที่มีการเข้ารหัส UTF-8 เป็นรูปแบบไฟล์ชนิดเดียวที่สามารถใช้งานเพื่อนำเข้าหรือส่งออกจาก Shopify ได้

วิธีสร้างไฟล์ CSV ของคุณด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความ:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี