การจัดการลูกค้า

เมื่อลูกค้ารายใหม่ทำการสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณ ชื่อและข้อมูลของพวกเขาจะถูกเพิ่มไปยังรายการลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถส่งอีเมลถึงลูกค้าจากส่วน Shopify admin โดยใช้ข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบโปรไฟล์ลูกค้าได้ด้วยตนเองโดยขึ้นอยู่กับกรณี หากคุณต้องการส่งส่วนลดหรืออีเมลไปยังกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม คุณก็สามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้

ระบบจะสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเมื่อลูกค้าโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อลูกค้าดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมรายชื่ออีเมลหรือบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าของคุณ
 • ทำการสั่งซื้อ
 • เริ่มคำสั่งซื้อแต่ละทิ้งขั้นตอนการชำระเงิน
 • ถูกเพิ่มไปยังรายการลูกค้าของคุณด้วยตนเอง

เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้า

ขั้นตอน:

ส่งอีเมลไปยังลูกค้า

คุณสามารถส่งข้อความอีเมลไปยังลูกค้าได้โดยตรงจากส่วน Shopify admin ของคุณหรือจากแอป Shopify

ขั้นตอน:

แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า

หากมีโปรไฟล์ลูกค้าอยู่แล้วใน Shopify คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้จากหน้า ลูกค้า

ก่อนที่คุณจะอัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าให้ตรวจสอบยืนยันว่ามีพนักงานคนอื่นที่แก้ไขโปรไฟล์เดียวกันอยู่หรือไม่เพื่อที่การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่ขัดแย้งกัน

คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุไปยังโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อติดตามข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับลูกค้าได้ เฉพาะพนักงานในร้านค้าของคุณเท่านั้นที่สามารถดูหมายเหตุเหล่านี้ได้ลูกค้าจะไม่เห็นหมายเหตุเหล่านี้

การใช้แท็กสามารถช่วยคุณจัดระเบียบรายการโปรไฟล์ลูกค้าของคุณได้ คุณสามารถใช้แท็กเพื่อติดป้ายลูกค้าของคุณโดยใช้ข้อความที่อธิบายรายละเอียดหรือจัดเรียงตามหมวดหมู่ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลูกค้าขายส่ง คุณก็สามารถแท็กลูกค้าเหล่านั้นว่าเป็น B2B ได้ เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาและกรองรายการโปรไฟล์ลูกค้าของคุณโดยใช้แท็กได้

ขั้นตอน:

แก้ไขข้อมูลการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานของลูกค้า

หากคุณขายสินค้าแบบสมัครใช้งานและต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเนื่องจากการชำระเงินล้มเหลว คุณจะสามารถอัปเดตโปรไฟล์ของลูกค้าได้ใน Shopify admin

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิกที่ชื่อลูกค้า

 3. ในส่วนวิธีการรับเงินให้คลิก "การดำเนินการเพิ่มเติม"

 4. หากคุณต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการธนาคารของตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. คลิกที่ "ส่งลิงก์เพื่ออัปเดตวิธีการรับเงิน"
  2. เลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้ส่งอีเมล
  3. คลิก "ส่งอีเมล"
 5. หากต้องการอัปเดตวิธีการรับเงินของลูกค้าด้วยตนเอง ในส่วนของวิธีการชำระเงินให้ใช้วิธีการต่อไปนี้:

  1. คลิก"เปลี่ยนวิธีการรับเงิน"
  2. กรอกแบบฟอร์มวิธีเปลี่ยนวิธีการรับเงินให้เสร็จสิ้น
  3. คลิกยืนยัน
 6. หากคุณต้องการลบวิธีการชำระเงินของลูกค้า ให้คลิกที่ "ลบวิธีการชำระเงิน"

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอการสมัครใช้งาน ให้ดูที่การสมัครใช้งาน

แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายการในครั้งเดียว

จากส่วน Shopify admin คุณสามารถใช้การแก้ไขหลายรายการในคราวเดียวเพื่อแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายการในเวลาเดียวกันได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. เลือกโปรไฟล์ลูกค้าต่างๆ ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. หากคุณต้องการเพียงเพิ่มแท็กหรือลบแท็กออกจากโปรไฟล์ลูกค้าบางราย ให้ทำตามดังนี้:

  1. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม
  2. คลิก "เพิ่มแท็ก" หรือ "ลบแท็ก"
  3. เพิ่มหรือลบแท็กออก
  4. คลิกที่ "บันทึก"
 4. หากต้องการลบโปรไฟล์ลูกค้าที่เลือกให้คลิก"การดำเนินการเพิ่มเติม" จากนั้นคลิก "ลบลูกค้าที่เลือกไว้" คุณสามารถลบโปรไฟล์ลูกค้าที่ไม่มีประวัติการสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณเท่านั้น การลบโปรไฟล์ลูกค้าไม่สามารถเลิกทําได้

 5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลหลายชิ้นในคราวเดียว ให้คลิก "แก้ไขลูกค้า"

 6. คลิก"เพิ่มช่อง" จากนั้นเลือกข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข

 7. คลิกที่ "บันทึก"

ลบโปรไฟล์ลูกค้า

คุณสามารถลบโปรไฟล์ลูกค้าได้หากลูกค้าไม่มีประวัติการสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณ ไม่สามารถลบลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อจากบันทึกร้านค้าของคุณได้ หากลบโปรไฟล์ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้ารายนั้นซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณในอนาคต ระบบจะสร้างโปรไฟล์ลูกค้าขึ้นมาใหม่

ขั้นตอน:

ค้นหาลูกค้า

สร้างกลุ่มลูกค้า

หลังจากคุณค้นหาหรือใช้ตัวกรองแล้ว คุณสามารถบันทึกรายการผลลัพธ์ใน Shopify admin ได้ การทำเช่นนี้จะสร้างแท็บตัวกรองใหม่ที่ด้านบนสุดของรายชื่อลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้แท็บตัวกรองในการจัดเรียงลูกค้าของคุณเป็นกลุ่มได้ การค้นหาที่บันทึกไว้ของคุณยังสามารถใช้งานได้ในแอป Shopify ในหน้าจอ ลูกค้าด้วย

คุณสามารถใช้กลุ่มลูกค้ารวมกับส่วนลดเพื่อเสนอโปรโมชันให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง

กลุ่มลูกค้ายังช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายผู้สมัครใช้งานเฉพาะรายได้เมื่อคุณส่งอีเมลการตลาดผ่าน Shopify Emailหรือข้อความการตลาดผ่าน SMS

ระบบจะอัปเดตกลุ่มลูกค้าโดยอัตโนมัติ ดังนั้นลูกค้าจะถูกเพิ่มและลบออกจากกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับคำที่ใช้ค้นหาหรือกรองซึ่งถูกนำมาใช้ในการสร้างกลุ่มลูกค้าดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ดำเนินการค้นหาหรือกรองรายชื่อลูกค้าของคุณ

 2. คลิก "บันทึกตัวกรอง"

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้ป้อนชื่อกลุ่มลูกค้า

 4. คลิก "บันทึกตัวกรอง"

แท็บที่มีชื่อที่คุณป้อนจะถูกเพิ่มที่ด้านบนของรายชื่อลูกค้าของคุณ

ที่อยู่ที่จัดส่งทางการทหารของสหรัฐฯ

ที่อยู่อีเมลสำหรับทหารในสหรัฐอเมริกามีรูปแบบที่พิเศษ ซึ่งต้องป้อนด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจง หากป้อนที่อยู่ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อดังกล่าวอาจส่งไม่ถึงผู้รับที่กำหนด ที่อยู่ของทหารในสหรัฐอเมริกามีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

 • ที่ทำการไปรษณีย์กองทัพบก/อากาศ (APO)
 • ที่ทำการไปรษณีย์กองทัพเรือ (FPO)
 • ที่ทำการไปรษณีย์ทางการทูต (DPO)

หากคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีที่อยู่ที่จัดส่งทางการทหารของสหรัฐฯ ให้ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุที่อยู่อย่างถูกต้องก่อนจัดส่งตามคำสั่งซื้อ หากลูกค้าระบุที่อยู่ที่จัดส่งไม่ถูกต้อง ให้คุณแก้ไขที่อยู่ของลูกค้าโดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้:

 • ป้อนชื่อผู้รับลงในช่อง "ชื่อ" โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยศ
 • ส่วนที่อยู่ APO ทั้งหมายเลข PSC และ BOX จะต้องอยู่ใน กล่องที่อยู่
 • ส่วนที่อยู่ FPO และ DPO ทั้งหมายเลข UNIT และ BOX จะต้องอยู่ในกล่องที่อยู่
 • สำหรับช่อง "เมือง" ให้กรอกแค่ APO FPO หรือ DPO เท่านั้น โดยไม่ต้องกรอกชื่อเมือง
 • ต้องเลือก "สหรัฐอเมริกา" ในช่อง "ประเทศ/ภูมิภาค"
 • ต้องเลือก "กองกำลังทหารอเมริกา" "กองกำลังทหารยุโรป" หรือ "กองกำลังทหารแปซิฟิก" ในช่อง "รัฐ" ลูกค้าของคุณอาจป้อนตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ในรูปอักษรย่อเป็น AA (กองกำลังทหารอเมริกา), AE (กองกำลังทหารยุโรป) หรือ AP (กองกำลังทหารแปซิฟิก)

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่บางส่วน ให้ติดต่อลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี