การจัดการลูกค้า

เมื่อลูกค้ารายใหม่ทำการสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณแล้วชื่อและข้อมูลของพวกเขาจะถูกเพิ่มไปยังรายการลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถส่งอีเมลถึงลูกค้าจากส่วนผู้ดูแลระบบโดยใช้ข้อมูลโปรไฟล์ของพวกเขาและคุณสามารถเพิ่มแก้ไขหรือลบโปรไฟล์ลูกค้าได้ด้วยตนเองโดยขึ้นอยู่กับกรณี หากคุณต้องการส่งส่วนลดหรืออีเมลไปยังกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มคุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้

เพิ่มลูกค้า

ขั้นตอน:

ส่งอีเมลถึงลูกค้า

ขั้นตอน:

แก้ไขลูกค้า

แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายการในครั้งเดียว

จากส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถใช้การแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อลบลูกค้า เพิ่มแท็กลูกค้า และลบแท็กโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับลูกค้าหลายรายได้ในครั้งเดียว คุณจะสามารถลบลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาไม่มีประวัติคำสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. เลือกโปรไฟล์ลูกค้าต่างๆ ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 4. คลิกการดำเนินการที่คุณเลือก

 5. คุณอาจต้องยืนยันการเลือกของคุณ ขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่คุณเลือก

ลบลูกค้า

คุณสามารถลบโปรไฟล์ลูกค้าจาก Shopify ได้หากลูกค้าไม่มีประวัติคำสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณ ไม่สามารถลบลูกค้าที่มีประวัติคำสั่งซื้อออกจากบันทึกของร้านค้าของคุณได้ หากลูกค้าที่ถูกลบออกจากร้านค้าของคุณมีการสั่งซื้อจากร้านของคุณในอนาคตจะมีการสร้างระเบียนใหม่สำหรับพวกเขา

ขั้นตอน:

จัดเรียงรายชื่อลูกค้า

คุณสามารถดูรายชื่อโปรไฟล์ลูกค้าของคุณได้ในหน้าลูกค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ ใช้เมนูจัดเรียงตามเพื่อจัดเรียงรายการโปรไฟล์ลูกค้าของคุณตาม:

 • อัปเดตครั้งล่าสุด
 • จำนวนเงินที่ใช้ไป
 • จำนวนคำสั่งซื้อ
 • วันที่เพิ่มเป็นลูกค้า

ค้นหาลูกค้า

กรองรายชื่อลูกค้า

แม้ว่าการค้นหาจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาโปรไฟล์ลูกค้ารายเดียวการกรองช่วยให้คุณสามารถดูลูกค้าทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ จากส่วน Shopify admin ของคุณคุณสามารถกรองโปรไฟล์ลูกค้าได้ตาม:

 • ลูกค้ายอมรับการตลาดผ่านอีเมลหรือไม่
 • แท็ก
 • สถานะบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า (เช่น ใช้งานอยู่หรือปิดใช้งาน)
 • จำนวนเงินที่ใช้จ่ายในร้านค้าของคุณ
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่ดำเนินการสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อครั้งล่าสุด
 • วันที่เพิ่มเป็นลูกค้า
 • วันที่มีขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
 • ตำแหน่งที่ตั้งตามประเทศ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม

 3. เลือกตัวกรองและเงื่อนไขที่คุณต้องการ รวมถึงค่า

 4. ตัวเลือกเสริม: ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเพิ่มฟิลเตอร์หลายตัว

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการลบตัวกรองออก ให้คลิกที่ล้างใต้ตัวกรองที่กำหนด หรือคลิกที่ล้างตัวกรองทั้งหมด

 6. คลิกที่เสร็จสิ้น

รายชื่อโปรไฟล์ลูกค้าจะแสดงลูกค้าที่ตรงกับตัวกรองของคุณ คุณสามารถย้ายไปมาระหว่างหน้าได้หากมีผลลัพธ์หลายหน้า

ป้ายอธิบายจะสรุปตัวกรองทั้งหมดที่คุณได้เลือกใช้ในรายการโปรไฟล์ลูกค้าของคุณ คลิกxเพื่อลบตัวกรอง

สร้างกลุ่มลูกค้า

หลังจากที่ดำเนินการค้นหาหรือใช้ฟิลเตอร์ คุณสามารถบันทึกรายการผลลัพธ์ในส่วน Shopify admin ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างแท็บฟิลเตอร์ใหม่ที่ด้านบนของรายชื่อลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้แท็บฟิลเตอร์ดังกล่าวเพื่อจัดเรียงลูกค้าเป็นกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผลการค้นหาที่บันทึกไว้ก็จะแสดงในแอป Shopify เมื่อคุณแตะที่ปุ่มค้นหาด้วยเช่นกัน

คุณสามารถใช้กลุ่มลูกค้ารวมกับส่วนลดเพื่อเสนอโปรโมชันให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง

นอกจากนี้กลุ่มลูกค้ายังช่วยให้คุณกำหนดผู้สมัครใช้งานเฉพาะรายเป็นเป้าหมายเมื่อส่งอีเมลการตลาดด้วย Shopify Email

กลุ่มลูกค้าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ดังนั้นลูกค้าจะถูกเพิ่มและลบออกจากกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการค้นหาหรือคำที่ใช้กรองในการสร้างกลุ่มลูกค้าดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ดำเนินการค้นหาหรือกรองรายชื่อลูกค้าของคุณ

 2. คลิกบันทึกตัวกรองหลังจากที่คุณใช้ตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือดำเนินการค้นหาโปรไฟล์ลูกค้าแล้ว

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ให้ป้อนชื่อสำหรับตัวกรองหรือผลลัพธ์การค้นหา

 4. คลิกที่บันทึกตัวกรองเพื่อบันทึกการค้นหาและสร้างแท็บที่ด้านบนของรายชื่อลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี