การสมัครรับข้อมูล

เมื่อเพิ่มการสมัครใช้งานเป็นตัวเลือกการซื้อ คุณจะสามารถขายสินค้าได้ต่อเนื่องเป็นประจำ ลูกค้าของคุณสามารถเลือกที่จะชำระค่าสินค้าของคุณในราคาที่ตกลงกันไว้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกการสมัครใช้งานที่คุณเสนอให้บริการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเสนอการสมัครใช้งานเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวันก็ได้

หากคุณมีแอปการสมัครใช้งานของผู้ให้บริการภายนอกจาก Shopify App Store ที่ติดตั้งไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณจะสามารถจัดการการสมัครใช้งานของคุณได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify เมื่อลูกค้าซื้อการสมัครใช้งานจากคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและความถี่ของการสมัครใช้งานจะพร้อมใช้งานในส่วนผู้ดูแลของคุณ หากต้องการตั้งค่าการสมัครใช้งาน คุณจำเป็นต้องดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นในแอปที่คุณติดตั้ง

ข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยโดย Shopify คุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตแบบเต็มของลูกค้าได้หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว

คุณจะสามารถติดตามข้อมูลการสมัครใช้งานได้ในรายงานบางส่วน หากต้องการดูข้อมูลดังกล่าว คุณจำเป็นต้องเพิ่มตัวกรองหรือคอลัมน์ตัวเลือกการซื้อ ทั้งนี้ข้อมูลการสมัครใช้งานจะมีอยู่ในรายงานยอดขายทั้งหมด

หากคุณถอนการติดตั้งแอปการสมัครใช้งานของผู้ให้บริการภายนอก ข้อมูลการสมัครใช้งานใดๆ ก็ตาม ซึ่งไม่รวมสัญญาการสมัครใช้งานและข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า ที่คุณได้สร้างขึ้นในแอปจะถูกลบหลังจากนั้น 48 ชั่วโมง หากแอปดังกล่าวมีกลไกการสำรองข้อมูลให้ คุณก็สามารถกู้คืนข้อมูลนี้ได้ในภายหลัง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี