การจัดการการสมัครใช้งาน

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งแอปการสมัครใช้งานของผู้ให้บริการภายนอกและตั้งค่าในร้านค้าของคุณแล้ว คุณอาจต้องค้นหาคำสั่งซื้อหรือลูกค้าของคุณเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึงหรือข้อมูลการชำระเงิน

คุณสามารถใช้ตัวกรองสถานะการสมัครใช้งานเพื่อจัดเรียงสถานะการสมัครใช้งานของลูกค้าให้เป็นยังใช้งานอยู่ หยุดชั่วคราว ยกเลิก และหมดอายุ คุณยังสามารถใช้ตัวกรองสถานะการสมัครใช้งานเพื่อค้นหาและอัปเดตข้อมูลการชำระเงินที่ลูกค้าบันทึกไว้ได้ด้วย สำหรับในกรณีที่วิธีการชำระเงินของลูกค้าหมดอายุหรือลูกค้าต้องการเพิ่มวิธีใหม่

การเสนอสินค้าแบบสมัครใช้งานหมายความว่าลูกค้าของคุณมีคำสั่งซื้อที่ซื้อซ้ำเป็นประจำต่อเนื่อง คุณสามารถจัดเรียงและจัดการคำสั่งซื้อของคุณ อัปเดตข้อมูลการสมัครใช้งานของลูกค้า และจัดการตามที่กำหนดเวลาไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

การจัดการลูกค้า

เมื่อคุณเสนอการสมัครใช้งานแก่ลูกค้า คุณอาจต้องค้นหา จัดเรียง และแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ารายใดต้องการอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเพื่อสมัครใช้งานต่อ คุณจะสามารถกรองลูกค้าตามการชำระเงินที่ล้มเหลวเพื่อตรวจสอบได้

สถานะการสมัครใช้งาน

 • การซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่เปิดใช้อยู่
 • การซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่หยุดชั่วคราว
 • การซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่ยกเลิกแล้ว
 • การซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่หมดอายุแล้ว
 • ไม่เคยสมัครใช้งาน
 • การชำระเงินที่ไม่สำเร็จ

การกรองรายชื่อลูกค้า

คุณสามารถจัดเรียงรายชื่อลูกค้าตามสถานะการสมัครใช้งานโดยใช้กลุ่มลูกค้า

ตัวอย่างเช่น การกรองลูกค้าของคุณเพื่อแสดงเฉพาะลูกค้าที่มีการสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่จะใช้ตัวกรอง product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วคลิกลูกค้า
 2. คลิกที่ “ตัวกรอง” จากนั้นคลิก “สถานะการสมัครใช้งานสินค้า
 3. คลิก “เครื่องมือแก้ไขกลุ่มลูกค้า” แล้วเพิ่ม Is equal to
 4. เลือกสถานะการสมัครใช้งานที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองลูกค้าของคุณ
 5. คลิกที่ “ใช้ตัวกรอง
 6. ตัวเลือกเสริม: คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้:
  • หากคุณต้องการบันทึกตัวกรองเป็นกลุ่มลูกค้า ให้คลิก “บันทึกกลุ่ม
  • หากคุณต้องการล้างการเลือกตัวกรองของคุณ ให้คลิก “ละทิ้ง

ดูการสมัครใช้งานของลูกค้าของคุณ

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งาน ข้อมูลการสมัครใช้งานจะแสดงอยู่ในโปรไฟล์ลูกค้าของตน คุณสามารถดูสินค้าที่ลูกค้าสมัครใช้งานและดูว่าคำสั่งซื้อครั้งถัดไปที่กำหนดเวลาไว้คือเมื่อไรได้ในส่วนการสมัครใช้งานสินค้าที่เปิดใช้งานอยู่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “ลูกค้า
 2. คลิกที่ลูกค้าที่คุณต้องการดูข้อมูลการสมัครใช้งาน
 3. ในส่วนการซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่เปิดใช้อยู่ ให้คลิกที่ข้อมูลที่คุณต้องการดู:
  • หากต้องการไปยังคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานที่ลูกค้าสั่งไว้ ให้คลิกที่ “ดูคำสั่งซื้อ
  • หากต้องการไปยังข้อมูลการสมัครใช้งานในแอปการสมัครใช้งานของคุณ ให้คลิกที่ “ดูการสมัครใช้งาน

การจัดการวิธีการชำระเงินของลูกค้า

หากคุณขายสินค้าแบบสมัครใช้งานและต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเนื่องจากการชำระเงินล้มเหลว คุณจะสามารถอัปเดตโปรไฟล์ของลูกค้าได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
 2. คลิกที่ลูกค้าที่คุณต้องการดูข้อมูลการชำระเงิน
 3. ในส่วนวิธีการรับเงินให้คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม
 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. คลิกที่ “ส่งลิงก์เพื่ออัปเดตบัตร
  2. เลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้ส่งอีเมล
  3. คลิก “ส่งอีเมล
 5. ตัวเลือกเสริม: สำหรับวิธีการชำระเงินบางส่วน หากคุณต้องการอัปเดตวิธีการชำระเงินของลูกค้าด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. คลิกเปลี่ยนบัตร
  2. กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนบัตรเครดิตให้เสร็จสิ้น
  3. คลิกยืนยัน
 6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการลบวิธีการชำระเงินของลูกค้าคุณ ให้คลิกที่ “ลบบัตร

ระบบอาจขอให้ลูกค้ายืนยันวิธีการชำระเงินของตนเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม และธนาคารของลูกค้าของคุณอาจลองเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าลูกค้าของคุณต้องยืนยันการซื้อและวิธีชำระเงินด้วยตนเอง

หากลูกค้าต้องยืนยันวิธีการชำระเงินของตนสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify จะส่งอีเมลที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ถึงลูกค้าของคุณ:

 • หัวเรื่อง “ยืนยันการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ”
 • ลิงก์ที่เชื่อมไปยังร้านค้าของคุณเพื่อยืนยันข้อมูลการชำระเงิน
 • ข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อสำหรับการซื้อแบบสมัครใช้งาน

อีเมลดังกล่าวจะมี โลโก้และสีที่เน้นแต่ไม่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้

การจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางและคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางจะมีสินค้าแบบสมัครใช้งานได้เพียงหนึ่งรายการต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น แอปการสมัครใช้งานของคุณจะสร้างคำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางรายการใหม่ขึ้นและจะไม่ปรากฏในรายการคำสั่งซื้อของคุณเป็นระยะ คำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางจะได้รับการจัดการและจัดส่งแบบเดียวกันกับคำสั่งซื้อที่ไม่มีการสมัครใช้งาน

คำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะต้องชำระล่วงหน้าด้วยเงินก้อน แต่มีการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาแล้วหลายรายการในช่วงเวลาหนึ่ง คำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะแสดงเป็นรายการคำสั่งซื้อเดียวที่มีสถานะเป็น “กำหนดเวลาไว้” จนกว่าจะถึงวันที่จัดการคำสั่งซื้อ เมื่อถึงวันที่จัดการคำสั่งซื้อแล้ว สถานะคำสั่งซื้อจะอัปเดตเป็น “ยังไม่จัดการ” และคุณจะสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ จากนั้นสถานะคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนกลับไปเป็น “กำหนดเวลาไว้” จนกว่าจะถึงวันจัดการคำสั่งซื้อถัดไป และเริ่มรอบการเรียกเก็บเงินอีกครั้ง เมื่อคำสั่งซื้อมีสถานะเป็น “กำหนดเวลาไว้” คุณจะสามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ แต่ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

ในส่วนคำสั่งซื้อ คุณสามารถตรวจสอบสินค้าทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าซึ่งจัดเรียงรายการการจัดการคำสั่งซื้อเป็นจัดการแล้ว ยังไม่จัดการ และกำหนดเวลาไว้ การจัดการสินค้าครั้งถัดไปที่กำหนดเวลาไว้สำหรับคำสั่งซื้อจะปรากฏในรายการการจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเวลาไว้ ให้คลิกที่ “ดูการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมด” เพื่อแสดงการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมด

การกรองและการจัดเรียงคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

คุณสามารถกรองหน้าคำสั่งซื้อของคุณตามสถานะการจัดส่งแบบกำหนดเวลาไว้ เพื่อแสดงการจัดส่งสินค้าที่กำลังจะมาถึงซึ่งไม่ต้องดำเนินการในทันที

หากต้องการแสดงคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าที่พร้อมให้จัดการแล้ว ให้กรองหน้าคำสั่งซื้อของคุณตามสถานะยังไม่จัดการ หน้าคำสั่งซื้อจะเรียงตามวันที่เป็นค่าเริ่มต้น หมายความว่าคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าที่พร้อมให้จัดการแล้วอาจอยู่ที่ด้านล่างสุดของรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ หากต้องการแสดงคำสั่งซื้อเหล่านี้ คุณสามารถจัดเรียงหน้าคำสั่งซื้อของคุณได้ตามวันที่เก่าที่สุด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก คำสั่งซื้อ
 2. เปิดใช้งานการค้นหาและตัวกรองโดยคลิกที่ปุ่มที่มีไอคอนแว่นขยายและรูป Trigram
 3. คลิกที่ “เพิ่มตัวกรอง +
 4. คลิกที่ “สถานะการจัดส่งสินค้า” แล้วเลือก “ยังไม่จัดการ
 5. คลิก เพื่อเปิดเมนูจัดเรียง
 6. เลือกวันที่และ ↑ เก่าสุดไปใหม่สุด
 7. ตัวเลือกเสริม: คลิก “บันทึกเป็น” เพื่อตั้งชื่อและบันทึกมุมมองรายการคำสั่งซื้อนี้

การแก้ไขคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้า

คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อที่มีรายการการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเพิ่มและลบรายการที่ไม่ได้กำหนดเวลาไว้ได้ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขรายการที่กำหนดเวลาไว้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งซื้อมีสินค้าแบบสมัครใช้งานและสินค้าที่ไม่ต้องสมัครใช้ งาน คุณสามารถแก้ไขสินค้าที่ไม่ต้องสมัครใช้งานได้ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขสินค้าแบบสมัครใช้งานได้

คุณไม่สามารถทำซ้ำคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าได้

การยกเลิกและการคืนเงินของคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้า

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ยังไม่จัดการได้ หากจัดการสินค้าที่กำหนดเวลาไว้แล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่คุณสามารถดำเนินการคืนเงินแบบเต็มและบางส่วนสำหรับสินค้าที่จัดการแล้วและกำหนดเวลาไว้ได้

หากลูกค้าของคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณยังยังคงต้องคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ข้อความจะปรากฏขึ้นในคำสั่งซื้อเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อจากหน้าคำสั่งซื้อ คุณอาจต้องยกเลิกคำสั่งซื้อในแอปการสมัครใช้งานของคุณเช่นกัน

การจองสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของแต่ละรอบการสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะถูกสำรองไว้เมื่อถึงวันที่จัดการคำสั่งซื้อ สินค้าคงคลังสำหรับคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานทั้งหมดจะไม่ถูกสำรองไว้เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ หากต้องการสำรองสินค้าคงคลังสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้ก่อนวันจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาเอาไว้ล่วงหน้าได้

การจัดการเลขคำสั่งซื้อแบบสมัครใช้งาน

คุณสามารถแยกการจัดการเลขคำสั่งซื้อตามการสั่งซื้อแบบสมัครใช้งานเป็นรายการเดียวได้ตามสถานที่จัดการคำสั่งซื้อหรือ โปรไฟล์การจัดส่ง

การจัดการคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้า

เมื่อคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้ถึงวันจัดส่ง สถานะของคำสั่งซื้อจะอัปเดตเป็นยังไม่จัดการและคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

การจัดการคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนเวลา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนตารางเวลาการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้แล้วได้ใหม่ แต่คุณสามารถเลือกที่จะจัดการคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก คำสั่งซื้อ
 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจะจัดการล่วงหน้า
 3. ให้คลิกที่ “จัดการก่อนเวลา” ในส่วนที่กำหนดเวลาไว้
 4. ตรวจสอบข้อมูลการจัดการคำสั่งซื้อแล้วคลิกที่ “ทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการ” สถานะคำสั่งซื้อจะได้รับการอัปเดตเป็นยังไม่จัดการและคุณสามารถจัดการสินค้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี