การจัดการการสมัครใช้งาน

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งแอปการสมัครใช้งานและตั้งค่าในร้านค้าของคุณแล้ว คุณอาจต้องค้นหาคำสั่งซื้อหรือลูกค้าของคุณเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึงหรือข้อมูลการชำระเงิน

คุณสามารถใช้ตัวกรองสถานะการสมัครใช้งานเพื่อจัดเรียงสถานะการสมัครใช้งานของลูกค้าให้เป็นยังใช้งานอยู่ หยุดชั่วคราว ยกเลิก และหมดอายุ คุณยังสามารถใช้ตัวกรองสถานะการสมัครใช้งานเพื่อค้นหาและอัปเดตข้อมูลการชำระเงินที่ลูกค้าบันทึกไว้ได้ด้วย สำหรับในกรณีที่วิธีการชำระเงินของลูกค้าหมดอายุหรือลูกค้าต้องการเพิ่มวิธีใหม่

การเสนอสินค้าแบบสมัครใช้งานหมายความว่าลูกค้าของคุณมีคำสั่งซื้อที่ซื้อซ้ำเป็นประจำต่อเนื่อง คุณสามารถจัดเรียงและจัดการคำสั่งซื้อของคุณ อัปเดตข้อมูลการสมัครใช้งานของลูกค้า และจัดการตามที่กำหนดเวลาไว้ในส่วน Shopify admin

การจัดการลูกค้า

เมื่อคุณเสนอการสมัครรับข้อมูลให้แก่ลูกค้า คุณอาจต้องค้นหา จัดเรียง และแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองลูกค้าของคุณตามการชำระเงินที่ล้มเหลวเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ารายใดต้องการอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเพื่อดำเนินการสมัครใช้งานต่อ

สถานะการสมัครใช้งาน

 • การซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่เปิดใช้อยู่
 • การซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่หยุดชั่วคราว
 • การซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่ยกเลิกแล้ว
 • การซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่หมดอายุแล้ว
 • ไม่เคยสมัครใช้งาน
 • การชำระเงินที่ไม่สำเร็จ

การกรองรายชื่อลูกค้า

คุณสามารถจัดเรียงรายชื่อลูกค้าได้ตามสถานะการสมัครใช้งาน

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ Shopify admin แล้วคลิกลูกค้า

 2. ในส่วนการกรองให้คลิกที่ “ตัวกรองเพิ่มเติม” > “การซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้า

 3. เลือกสถานะการสมัครใช้งานที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองลูกค้าของคุณ

 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการล้างการเลือกตัวกรองของคุณ ให้คลิกที่ “ล้าง

ดูการสมัครใช้งานของลูกค้าของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ขายสินค้าแบบสมัครใช้งานเป็นหลัก ส่วน *สมัครใช้งานที่ดำเนินการอยู่ จะไม่ปรากฏในโปรไฟล์ลูกค้าของคุณ

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งาน ข้อมูลการสมัครใช้งานจะแสดงอยู่ในโปรไฟล์ลูกค้าของตน คุณสามารถดูสินค้าที่ลูกค้าสมัครใช้งานและดูว่าคำสั่งซื้อครั้งถัดไปที่กำหนดเวลาไว้คือเมื่อไหร่ได้ในส่วนการสมัครใช้งานที่ดำเนินการอยู่

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ Shopify admin แล้วคลิกลูกค้า

 2. คลิกที่ลูกค้าที่คุณต้องการดูข้อมูลการสมัครใช้งาน

 3. ในส่วนการซื้อสินค้าแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่เปิดใช้อยู่ ให้คลิกที่ข้อมูลที่คุณต้องการดู:

การจัดการวิธีการชำระเงินของลูกค้า

หากคุณขายสินค้าแบบสมัครใช้งานและต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเนื่องจากการชำระเงินล้มเหลว คุณจะสามารถอัปเดตโปรไฟล์ของลูกค้าได้ใน Shopify admin

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิกที่ชื่อลูกค้า

 3. ในส่วนวิธีการรับเงินให้คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม

 4. หากคุณต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการธนาคารของตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้:

 5. หากต้องการอัปเดตวิธีการรับเงินของลูกค้าด้วยตนเอง ในส่วนของวิธีการชำระเงินให้ใช้วิธีการต่อไปนี้:

 6. หากคุณต้องการลบวิธีการชำระเงินของลูกค้าคุณ ให้คลิกที่ “ลบบัตร

ระบบอาจขอให้ลูกค้ายืนยันวิธีการชำระเงินของตนเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม และธนาคารของลูกค้าของคุณอาจลองเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าลูกค้าของคุณต้องยืนยันการซื้อและวิธีชำระเงินด้วยตนเอง

หากลูกค้าต้องการยืนยันวิธีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตน Shopify จะส่งอีเมลไปให้ลูกค้า ซึ่งจะมีลิงก์ไปยังร้านค้าของคุณเพื่อให้ยืนยันการชำระเงิน

การจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางและคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ

คำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางจะมีสินค้าแบบสมัครใช้งานได้เพียงหนึ่งรายการต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น แอปการสมัครใช้งานของคุณจะสร้างคำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางแบบใหม่ขึ้นและจะปรากฏในรายการคำสั่งซื้อของคุณเป็นระยะๆ คำสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางจะได้รับการจัดการและจัดส่งแบบเดียวกันกับคำสั่งซื้อที่ไม่มีการสมัครใช้งาน

คำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะต้องชำระเงินล่วงหน้า แต่มีการกำหนดเวลาจัดส่งสินค้าในช่วงเวลาหนึ่ง คำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะมีสถานะเป็น “กำหนดเวลาไว้” จนกว่าจะถึงวันที่จัดส่งสินค้า เมื่อถึงวันที่จัดส่งสินค้าแล้วระบบจะอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเป็น “ยังไม่จัดการ” จากนั้นคุณจะสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ สถานะของคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนกลับเป็น “กำหนดเวลาไว้” จนถึงวันที่จัดส่งสินค้าครั้งถัดไปและรอบการทำงานจะเริ่มใหม่ เมื่อคำสั่งซื้อมีสถานะเป็น “กำหนดเวลาไว้” คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ในหน้า “คำสั่งซื้อ” ของคุณแต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ในส่วนคำสั่งซื้อ คุณสามารถตรวจสอบสินค้าทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าซึ่งจัดเรียงรายการการจัดการคำสั่งซื้อเป็นจัดการแล้ว ยังไม่จัดการ และกำหนดเวลาไว้ การจัดการสินค้าครั้งถัดไปที่กำหนดเวลาไว้สำหรับคำสั่งซื้อจะปรากฏในรายการการจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเวลาไว้ ให้คลิกที่ “ดูการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมด” เพื่อแสดงการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมด

การกรองและการจัดเรียงคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

คุณสามารถกรองหน้าคำสั่งซื้อของคุณตามสถานะการจัดส่งแบบกำหนดเวลาไว้ เพื่อแสดงการจัดส่งสินค้าที่กำลังจะมาถึงซึ่งไม่ต้องดำเนินการในทันที

หากต้องการแสดงคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าที่พร้อมให้จัดการแล้ว ให้กรองหน้าคำสั่งซื้อของคุณตามสถานะยังไม่จัดการ หน้าคำสั่งซื้อจะเรียงตามวันที่เป็นค่าเริ่มต้น หมายความว่าคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าที่พร้อมให้จัดการแล้วอาจอยู่ที่ด้านล่างสุดของรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ หากต้องการแสดงคำสั่งซื้อเหล่านี้ คุณสามารถจัดเรียงหน้าคำสั่งซื้อของคุณได้ตามวันที่เก่าที่สุด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่ “สถานะการจัดส่งสินค้า” แล้วเลือก “ยังไม่จัดการ

 3. คลิก จัดเรียง

 4. เลือก “วันที่ (เรียงจากเก่าสุดก่อน)

การแก้ไขคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้า

คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อที่มีรายการการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเพิ่มและลบรายการที่ไม่ได้กำหนดเวลาไว้ได้ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขรายการที่กำหนดเวลาไว้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งซื้อมีสินค้าแบบสมัครใช้งานและสินค้าที่ไม่ต้องสมัครใช้ งาน คุณสามารถแก้ไขสินค้าที่ไม่ต้องสมัครใช้งานได้ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขสินค้าแบบสมัครใช้งานได้

คุณไม่สามารถทำซ้ำคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าได้

การยกเลิกและการคืนเงินของคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้า

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ยังไม่จัดการได้ หากจัดการสินค้าที่กำหนดเวลาไว้แล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่คุณสามารถดำเนินการคืนเงินแบบเต็มและบางส่วนสำหรับสินค้าที่จัดการแล้วและกำหนดเวลาไว้ได้

หากลูกค้าของคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณอาจยังต้องคืนเงินคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ข้อความจะปรากฏบนคำสั่งซื้อเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อจากหน้าคำสั่งซื้อ คุณอาจต้องยกเลิกคำสั่งซื้อในแอปการสมัครใช้งานของคุณเช่นกัน

การจองสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของแต่ละรอบการสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะถูกจองไว้เมื่อถึงวันจัดส่ง คำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานทั้งหมดจะไม่ถูกจองเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ หากต้องการจองสินค้าคงคลังสำหรับการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้ก่อนวันจัดส่งสินค้า คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าได้

การจัดการคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้า

เมื่อคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้ถึงวันจัดส่ง สถานะของคำสั่งซื้อจะอัปเดตเป็นยังไม่จัดการและคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

การจัดการการสมัครใช้งานคำสั่งซื้อที่ชำระเงินล่วงหน้าก่อนเวลา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนตารางเวลาการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเวลาไว้แล้วได้ใหม่ แต่คุณสามารถเลือกที่จะจัดการคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจะจัดการล่วงหน้า

 3. ให้คลิกที่ “จัดการก่อนเวลา” ในส่วนที่กำหนดเวลาไว้

 4. ตรวจสอบข้อมูลการจัดการคำสั่งซื้อแล้วคลิกที่ “ทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการ” สถานะคำสั่งซื้อจะได้รับการอัปเดตเป็นยังไม่จัดการและคุณสามารถจัดการสินค้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี