โปรไฟล์การจัดส่ง

โปรไฟล์การจัดส่งช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่ถูกต้องผ่านกฎการจัดส่งตามสินค้า คุณสามารถใช้โปรไฟล์การจัดส่งในการกำหนดอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าเฉพาะรายการและเรียกเก็บเงินในจำนวนที่แตกต่างกันไปตามต้นทางและปลายทางการจัดส่งสินค้า คุณสามารถเพิ่มสินค้าที่ควรใช้อัตราค่าจัดส่งเหมือนโปรไฟล์การจัดส่ง จากนั้นตั้งค่าเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้จัดการสินค้าเหล่านั้น

เมื่อมีการใช้โปรไฟล์การจัดส่ง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ร้านค้า Shopify แต่ละร้านจะสร้างขึ้นด้วยโปรไฟล์การจัดส่งหนึ่งรายการที่ประกอบด้วยอัตราค่าจัดส่งทั่วไป สำหรับธุรกิจที่มีการตั้งค่าการจัดส่งอย่างง่าย การกำหนดอัตราค่าจัดส่งทั่วไปมักจะเพียงพอแล้ว สำหรับธุรกิจที่จัดการสินค้าและตำแหน่งที่ตั้งที่มีค่าจัดส่งที่แตกต่างกันและความพร้อมจำหน่ายตามภูมิภาค โปรไฟล์การจัดส่งเพิ่มเติมจะช่วยรักษาค่าจัดส่งให้ถูกต้องแม่นยำและจัดการได้ง่าย

ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้าที่ใช้โปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเองสำหรับสินค้าสองรายการ และใช้โปรไฟล์การจัดส่งทั่วไปสำหรับสินค้าอื่นๆ ที่เหลือ แต่ละโปรไฟล์การจัดส่งมีเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้ง

ไดอะแกรมที่แสดงการตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งแบบธรรมดาด้วยโปรไฟล์ทั่วไปและโปรไฟล์แบบกำหนดเองหนึ่งรายการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าบางรายการที่แตกหักง่ายและต้องการใช้ตัวเลือกการจัดส่งที่มีราคาแพง คุณสามารถสร้างโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับสินค้าเหล่านี้และเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่ต่างจากสินค้าอื่นๆ หรือหากคุณต้องการจัดส่งคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้ลูกค้าของคุณที่สุด คุณก็สามารถระบุประเทศที่คุณต้องการจัดการสินค้าได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่จัดส่งไปยังลูกค้าของคุณจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้เคียงที่สุด

ก่อนที่คุณจะใช้โปรไฟล์การจัดส่ง

 • ดูวิธีการสร้างเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่ง - แต่ละตำแหน่งที่ตั้งในแต่ละโปรไฟล์สามารถมีเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งของตนเอง ก่อนที่คุณจะสร้างโปรไฟล์การจัดส่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของเขตการจัดส่ง อัตราค่าจัดส่ง รวมถึงวิธีใช้งานที่ดีที่สุด

 • ลองพิจารณาแอปที่ส่งผลต่อการจัดส่ง - หากคุณใช้แอปที่มีผลต่อการตั้งค่าการจัดส่งของคุณ โปรไฟล์การจัดส่งของคุณอาจไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ดังนั้นก่อนที่คุณจะใช้โปรไฟล์การจัดส่ง ให้ติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่คุณใช้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานกับโปรไฟล์การจัดส่ง

 • พิจารณาวิธีการรวมอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน - หากคำสั่งซื้อมีสินค้าที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน อัตราค่าจัดส่งของแต่ละรายการก็จะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างอัตรารวมในขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าของคุณต้องจ่ายค่าจัดส่งสูงขึ้นในขั้นตอนการชำระเงินหากคุณไม่ได้พิจารณาคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่เมื่อตอนที่สร้างอัตราค่าจัดส่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่อัตราค่าจัดส่งที่รวมในขั้นตอนการชำระเงิน

โปรไฟล์ทั่วไป

คุณสามารถใช้โปรไฟล์ทั่วไปของคุณเพื่อสร้างการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการจัดส่งของคุณ หากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าไม่ได้อยู่ในโปรไฟล์แบบกำหนดเอง ระบบจะใช้อัตราค่าจัดส่งทั่วไปในโปรไฟล์ทั่วไปของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ทั่วไปของคุณได้โดยการสร้างเขตการจัดส่งและเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรไฟล์ทั่วไปของคุณ ให้ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งรวมในขั้นตอนการชำระเงินและวิธีการตั้งชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณ

สร้างโปรไฟล์การจัดส่ง

ก่อนจะสร้างโปรไฟล์การจัดส่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการสร้างเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งแล้ว

สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าหนึ่งชิ้นสามารถอยู่ในโปรไฟล์การจัดส่งเพียงโปรไฟล์เดียวเท่านั้น หากคุณเพิ่มสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าไปยังโปรไฟล์การจัดส่งที่สอง สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกจากโปรไฟล์แรก

นอกเหนือจากโปรไฟล์ทั่วไปแล้วคุณยังสามารถสร้างโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเองได้อีก 99 โปรไฟล์ รวมเป็น 100 โปรไฟล์

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
  1. ในส่วน อัตราค่าจัดส่งแบบกำหนดเองสำหรับสินค้า ให้คลิกที่ สร้างโปรไฟล์ใหม่ 3. ป้อนชื่อสำหรับโปรไฟล์ 4. ในส่วน สินค้า ให้ใช้แถบค้นหาเพื่อเพิ่มสินค้าไปยังโปรไฟล์การจัดส่ง 5. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณจำเป็นต้องทำในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ดู จัดการตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 6. สำหรับแต่ละเขตการจัดส่งที่คุณต้องการในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้: 1. ในส่วน การจัดส่งไปยัง ให้คลิกที่ สร้างเขตการจัดส่ง 2. ตั้งชื่อเขตการจัดส่ง 3. เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นส่วนหนึ่งของเขต จากนั้นคลิกที่ เสร็จสิ้น 4. สำหรับอัตราค่าจัดส่งแต่ละรายการที่คุณต้องการในเขตนั้น ให้คลิกที่ เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง เลือกรายละเอียดของอัตราค่าจัดส่ง จากนั้นคลิกที่ เสร็จสิ้น 7. คลิกที่ บันทึก

จัดการตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์การจัดส่งใหม่ตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ได้ทั้งหมดของคุณจะถูกเพิ่มไปยังโปรไฟล์ในกลุ่มเดียวกัน ตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ได้จะกลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อที่เป็นไปได้สำหรับสินค้าในโปรไฟล์ของคุณ และตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดจะใช้อัตราค่าจัดส่งและเขตเดียวกัน ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่จัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จะไม่ปรากฏในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ

ระบบจะเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่ปิดใช้งานไปยังโปรไฟล์การจัดส่งด้วยใบจ่าหน้า Inactive คุณสามารถเพิ่มเขตและอัตราค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ในขั้นตอนการชำระเงินจนกว่าจะมีการเปิดใช้งาน หากต้องการจัดการตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอยู่ โปรดดูที่ปิดใช้งานและเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งใหม่

คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันตามตำแหน่งที่ตั้งที่จัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยการย้ายตำแหน่งที่ตั้งไปไว้ในกลุ่ม ซึ่งจะทำให้กลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันมีเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่สร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

คุณสามารถลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากกลุ่มเพื่อไม่ให้มีอัตราค่าจัดส่งที่ใช้กับตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มการจัดส่งจะอยู่ในส่วนไม่มีการจัดส่งจาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ลบตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่หลังจากที่สร้างโปรไฟล์การจัดส่งแล้ว ระบบจะเพิ่มไปยังโปรไฟล์การจัดส่งทั้งหมดในส่วน ไม่มีการจัดส่งจาก โดยอัตโนมัติ หากต้องการจัดการสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งใหม่ คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้เขตและอัตราค่าจัดส่งของแต่ละแห่ง หรือสร้างชุดเขตและอัตราค่าจัดส่งใหม่

สร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

การสร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณช่วยให้คุณสามารถระบุเขตและอัตราค่าจัดส่งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในกลุ่มนั้นได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสองแห่งที่จัดส่งสินค้าของคุณทั่วโลก และหนึ่งที่จัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเท่านั้น คุณสามารถย้ายตำแหน่งที่ตั้งที่จัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาไปยังกลุ่มใหม่และสร้างเขตและอัตราค่าจัดส่งที่ใช้ได้เฉพาะกับตำแหน่งที่ตั้งนั้น

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
  1. ในวิธีการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน ให้คลิกที่ "จัดการอัตราค่าจัดส่ง" ตรงด้านข้างโปรไฟล์การจัดส่ง 3. ย้ายตำแหน่งที่ตั้งไปยังกลุ่มใหม่ * หากตำแหน่งที่ตั้งนั้นอยู่ในกลุ่มของตำแหน่งที่ตั้งอยู่แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ในกลุ่มของตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ "แสดงรายละเอียด" 2. ให้คลิกที่ "จัดการ" ที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง 3. เลือกตัวเลือกเพื่อสร้างอัตราค่าจัดส่งใหม่ จากนั้นคลิกที่ "เสร็จสิ้น" * หากตำแหน่งที่ตั้งนั้นอยู่ในส่วนไม่มีการจัดส่งจาก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ให้คลิกที่ "เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง" ที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง 2. เลือกตัวเลือก "สร้างอัตราค่าจัดส่งใหม่" จากนั้นคลิกที่ "เสร็จสิ้น" 4. เพิ่มเขตและอัตราค่าจัดส่ง จากนั้นคลิกที่ "บันทึก"

ลบตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณลบตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดออกจากกลุ่มเขตการจัดส่ง เขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนั้นก็จะถูกลบ

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
 2. ในวิธีการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน ให้คลิกที่จัดการอัตราค่าจัดส่งตรงด้านข้างของโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการจะอัปเดต 3. ในส่วนการจัดส่งจาก ให้คลิกที่แสดงรายละเอียด 4. สำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจะลบออก ให้คลิกที่จัดการ จากนั้นเลือกตัวเลือกลบอัตราค่าจัดส่ง แล้วคลิกที่เสร็จสิ้น 5. คลิกที่บันทึก

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่แล้ว

หากคุณสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่หรือต้องการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่และอัตราค่าจัดส่งของตำแหน่งที่ตั้งนั้น คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งนั้นลงในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่แล้วได้เพื่อให้ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวใช้เขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับคอลเลกชันเสื้อยืดที่ได้รับการจัดการจากคลังสินค้าใน Los Angeles และคุณเพิ่งขยายธุรกิจของคุณไปยังคลังสินค้าในซานฟรานซิสโก คุณจึงเพิ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ตั้งในส่วน Shopify admin ของคุณ หากคุณต้องการเสนอตัวเลือกการจัดส่งเดียวกันกับคลังสินค้าใน Los Angeles คุณก็สามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งของคุณในซานฟรานซิสโกไปยังกลุ่มเดียวกับคลังสินค้าใน Los Angeles ได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
 2. ในวิธีการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน ให้คลิกที่จัดการอัตราค่าจัดส่งตรงด้านข้างของโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการจะอัปเดต 3. ถัดจากโปรไฟล์ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่หนึ่งในรายการต่อไปนี้ * หากตำแหน่งที่ตั้งนั้นมีเขตและอัตราค่าจัดส่งอยู่แล้ว ให้คลิกที่จัดการ * หากตำแหน่งที่ตั้งนั้นอยู่ในส่วนไม่มีการจัดส่งจาก ให้คลิกที่เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง 4. ในส่วนใช้อัตราค่าจัดส่งเดียวกันกับ ให้เลือกกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น

จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของคุณจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้เคียงที่สุด

เมื่อคุณสร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกัน คุณสามารถระบุว่าประเทศใดบ้างที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้โดยการสร้างเขตการจัดส่ง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีสินค้าที่มีสินค้าคงคลังในคลังสินค้าสามแห่ง ได้แก่ เยอรมนีสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับสินค้าของคุณ คุณจะสามารถสร้างตำแหน่งที่ตั้งได้สามกลุ่มโดยแต่ละรายการจะมีเขตการจัดส่งของตนเอง:

 • สำหรับคลังสินค้าในเยอรมนี คุณสามารถเพิ่มยุโรปและแอฟริกาไปยังเขตการจัดส่งของคุณได้
 • สำหรับคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเพิ่มอเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้ไปยังเขตการจัดส่งของคุณได้
 • สำหรับคลังสินค้าในประเทศไทย คุณสามารถเพิ่มเอเชียและโอเชียเนียไปยังเขตการจัดส่งของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าเขตการจัดส่ง

อัตรารวมในขั้นตอนการชำระเงิน

หากคุณตัดสินใจสร้างโปรไฟล์การจัดส่งหลายรายการหรือใช้ตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งภายในโปรไฟล์ คำสั่งซื้อบางรายการอาจมีสินค้าจากโปรไฟล์หรือตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ อัตราค่าจัดส่งแยกต่างหากสำหรับสินค้าแต่ละรายการจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าใช้อัตราค่าจัดส่งเพียงอัตราเดียวในขั้นตอนการชำระเงิน

ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งตามราคาและอัตราค่าจัดส่งตามน้ําหนักด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เมื่อรวมอัตราค่าจัดส่งตามราคา Shopify จะรวมอัตราที่มีผลใช้กับราคารวมของสินค้าในตะกร้า เมื่อรวมอัตราค่าจัดส่งตามน้ําหนัก Shopify จะรวมอัตราที่มีผลใช้กับน้ําหนักของสินค้าแต่ละรายการ โดยระบบจะเพิ่มน้ําหนักของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณให้กับน้ําหนักสินค้าแต่ละชิ้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นหนัก 1 ปอนด์ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าสองรายการที่ต้องรวมอัตราค่าจัดส่งตามน้ําหนัก สินค้ารายการแรกมีน้ำหนัก 3 ปอนด์ และสินค้ารายการที่สองมีหนัก 5 ปอนด์ น้ําหนักที่ใช้ในการระบุอัตราค่าจัดส่งตามน้ําหนักของสินค้าแต่ละรายการคือน้ําหนักของสินค้าบวกกับน้ําหนักของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น ดังนั้น สำหรับสินค้ารายการแรก ระบบจะใช้อัตราค่าจัดส่งใดๆ ก็ตามที่มีผลใช้กับการจัดส่งสินค้าน้ำหนัก 4 ปอนด์ (3 ปอนด์ + 1 ปอนด์) สำหรับสินค้ารายการที่สอง ระบบจะใช้อัตราค่าจัดส่งใดๆ ก็ตามที่มีผลใช้กับการจัดส่งสินค้าน้ำหนัก 6 ปอนด์ (5 ปอนด์ + 1 ปอนด์) จากนั้น ระบบจะรวมอัตราทั้งสองจากสินค้าทั้งสองรายการเพื่อให้อัตราค่าจัดส่งที่ลูกค้าเลือกในขั้นตอนการชำระเงิน

หากต้องการตัวอย่างโดยละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งรวม โปรดดูที่สถานการณ์ด้านล่าง:

อัตราค่าจัดส่งรวมสำหรับสินค้าในโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับเตียงแมวที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง $3 ทั่วโลกและโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับอาหารแมวที่เรียกเก็บค่าจัดส่ง $5 ทั่วโลก หากลูกค้าสั่งซื้อทั้งเตียงแมวและอาหารแมวลูกค้าก็จะเห็นอัตราค่าจัดส่ง $8 ในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าจากโปรไฟล์ที่แตกต่างกันแต่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม
$3 ทั่วโลก จัดส่งจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ $5 ทั่วโลก จัดส่งจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ $3 (เตียงแมว)
+
$5 (อาหารแมว)
=
การจัดส่งทั้งหมด $8

อัตราค่าจัดส่งรวมเมื่อตำแหน่งที่ตั้งเดียวสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

อัตราค่าจัดส่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันก็ต่อเมื่อไม่มีตัวเลือกให้ใช้อัตราค่าจัดส่งเดียวจากโปรไฟล์หรือตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งหนึ่งแห่ง หากสินค้าทั้งหมดสามารถมาจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวได้ แต่ว่ามีตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่งที่มีสินค้าดังกล่าว ตำแหน่งที่ตั้งที่ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกเลือกตามลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งของสินค้าจากโปรไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันได้
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • ค่าจัดส่ง $3 ทั่วโลก

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $5 ทั่วโลก

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1 ไม่มีสินค้าคงคลัง)

 • ค่าจัดส่ง $5 ทั่วโลก

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $8 ทั่วโลก
$5 (เตียงแมว)
+
$8 (อาหารแมว)
=
การจัดส่งทั้งหมด $13

ในตัวอย่างสุดท้าย ลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งของแคนาดาเพื่อจัดการสินค้าทั้งสองรายการเนื่องจากมีสินค้าพร้อมจำหน่ายทั้งสองอย่าง การทำเช่นนี้จะทำให้มีอัตราค่าจัดส่งรวม $13 ในขั้นตอนการชำระเงิน หากมีอาหารแมวในตำแหน่งที่ตั้งของสหรัฐอเมริกา อัตราค่าจัดส่งที่รวมกันจะเป็น $8

อัตราค่าจัดส่งรวมภายในโปรไฟล์การจัดส่งเดียว

หากตำแหน่งที่ตั้งเดียวไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งของสินค้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน แม้ว่าสินค้าจะอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันภายในโปรไฟล์ก็ตาม

ในตารางด้านล่าง สมมติว่าเตียงแมวราคา $30

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าในโปรไฟล์เดียวกันแต่อยู่ต่างตำแหน่งที่ตั้งด้วยอัตราค่าจัดส่งตามราคา
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1, มีสินค้า 1 ชิ้นในสต็อก)

 • ค่าจัดส่ง $3 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่า $49
 • ค่าจัดส่ง $5 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าสูงกว่า $50

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $5 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $49
 • ค่าจัดส่ง $8 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $50

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • ค่าจัดส่ง $4 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $49
 • ค่าจัดส่ง $7 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $50

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $10 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $49
 • ค่าจัดส่ง $13 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $50
$5 (เตียงแมวจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ)
+
$8 (เตียงแมวจากคลังสินค้าในแคนาดา)
=
ค่าจัดส่งรวม $13

คำสั่งซื้อเตียงแมวสองชิ้นมีราคาอยู่ที่ $60 และเนื่องจากอัตราค่าจัดส่งอิงตามราคา ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งที่ใช้กับคำสั่งซื้อมูลค่า $60 จากแต่ละโปรไฟล์เข้าด้วยกัน

แต่ถ้าหากพิจารณากรณีที่เลือกรวมอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก สมมุติว่าเตียงแมวมีน้ำหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.)

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งของสินค้าจากโปรไฟล์เดียวกันและตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันได้ด้วยอัตราตามน้ำหนัก
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1, มีสินค้า 1 ชิ้นในสต็อก)

 • ค่าจัดส่ง $3 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง $5 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $5 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง $8 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • ค่าจัดส่ง $4 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง $7 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $10 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง $13 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)
$3 (ที่นอนสำหรับแมวจากคลังสินค้าสหรัฐฯ)
+
$5 (ที่นอนสำหรับแมวจากคลังสินค้าแคนาดา)
=
รวมเป็นค่าจัดส่งทั้งหมด $8

เนื่องจากอัตราค่าจัดส่งจะอิงตามน้ำหนัก ระบบจะนำน้ำหนักสินค้าแต่ละชิ้นในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งมากำหนดว่าอัตราค่าจัดส่งใดบ้างที่ควรนำมารวมเข้าด้วยกัน เช่น เตียงแมวแต่ละชิ้นหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.) ดังนั้นอัตราค่าจัดส่งที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.) จะถูกนำมารวมเข้าด้วยกัน

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดส่ง

หากตำแหน่งที่ตั้งมีการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้แล้ว และตำแหน่งที่ตั้งนั้นสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อ หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดที่ได้รับการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้ หรือไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะดำเนินการขายสินค้าเกินจำนวน ระบบจะบล็อกการขายสินค้าเกินจำนวนก็ต่อเมื่อสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณขายหมดแล้วเท่านั้น

หากสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อภายในแห่งเดียวได้ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว หากไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำหนดให้เป็นอันดับแรกตามลำดับความสำคัญได้ ระบบจะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เพื่อหาสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย

หากจำเป็นต้องใช้สินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อหลายแห่งในการจัดการคำสั่งซื้อเดียว ระบบจะแยกคำสั่งซื้อดังกล่าวและเรียกเก็บค่าจัดส่งสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อไม่มีศูนย์จัดการคำสั่งซื้อใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ และ SFN เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่ต้องการตั้งแต่ต้น ระบบจะระงับคำสั่งซื้อนั้นไว้ชั่วคราวในแอป SFN เนื่องจากมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ

เมื่อคุณจัดการการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อหลายแห่ง ระบบอาจแยกคำสั่งซื้อและกำหนดเส้นทางสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อในตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง โดยจะมีการแยกคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการทั้งหมดภายในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อเพียงแห่งเดียว ตัวอย่างเช่น คำสั่งหนึ่งที่ซื้อสินค้า A และสินค้า B เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) สามารถจัดการได้เพียงสินค้า A เท่านั้น และตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณอีกแห่งหนึ่งสามารถจัดการได้เฉพาะสินค้า B เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ระบบจะกำหนดเส้นทางของสินค้า A ไปยัง SFN และกำหนดเส้นทางของสินค้า B ไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้ออื่นของคุณที่พร้อมใช้งาน

การตั้งชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณ

ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อเดียวกันเข้าด้วยกันและแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน รวมถึงในอัตราค่าจัดส่งที่มีโปรไฟล์การจัดส่งแตกต่างกันด้วย หากอัตราค่าจัดส่งของคุณมีชื่อแตกต่างกัน ระบบจะรวมตัวเลือกที่ถูกที่สุดเข้าด้วยกันและแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงินด้วยชื่อ Shipping

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งสองโปรไฟล์ โปรไฟล์หนึ่งสำหรับเตียงแมวและอีกโปรไฟล์หนึ่งสำหรับอาหารแมว สินค้าดังกล่าวเสนอบริการจัดส่แบบมาตรฐานและบริการจัดส่งแบบเร่งด่วน หากบริการอีเมลแบบมาตรฐานและแบบเร่งด่วนมีชื่อเดียวกันทั้งในโปรไฟล์การจัดส่ง ลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารแมวและเตียงแมวก็จะเห็นตัวเลือกการจัดส่งทั้งคู่ในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย่างชื่ออัตราการจัดส่งรวมเมื่อมีการรวมอัตราการจัดส่งที่มีชื่อเดียวกันเข้าด้วยกัน
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวมในขั้นตอนการชำระเงิน
อัตราค่าจัดส่ง
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - $3
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - $9
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - $2
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - $6
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - $5
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - $15

หากอัตราค่าจัดส่งทั้งในทั้งสองโปรไฟล์ไม่ได้ตั้งชื่อไว้เหมือนกัน อัตราที่ถูกที่สุดเท่านั้นที่จะถูกรวมเข้าด้วยกันและแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงินในชื่อ Shipping.

ตัวอย่างของชื่ออัตราค่าจัดส่งรวมเมื่ออัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อแตกต่างกันถูกรวมเข้าด้วยกัน
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวมในขั้นตอนการชำระเงิน
อัตราค่าจัดส่ง
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - $3
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - $9
 • การจัดส่งพื้นฐาน - $2
 • การจัดส่งที่รวดเร็วมาก - $6
 • การจัดส่ง - $5

ตัวอย่างการตั้งค่าการจัดส่งขั้นสูง

โปรไฟล์การจัดส่งช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎการจัดส่งแบบละเอียดสำหรับสินค้าแต่ละรายการของคุณได้ คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละตำแหน่งที่มีการจัดส่งสินค้าใดๆ ในร้านค้าของคุณ

ไดอะแกรมที่แสดงว่าโปรไฟล์การจัดส่งมีกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่แต่ละแห่งมีเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งของตนเอง

หากคุณเข้าใจว่าเมื่อไรอัตราค่าจัดส่งของคุณจะได้รับการรวมเข้าด้วยกันภายในการตั้งค่าการจัดส่งที่ซับซ้อน คุณจะสามารถสร้างกฎการจัดส่งได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

สมมติว่าคุณมีการตั้งค่าที่แสดงด้านล่าง:

การตั้งค่าการจัดส่งขั้นสูงโดยใช้โปรไฟล์การจัดส่ง
โปรไฟล์การจัดส่งทั่วไป โปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเอง A โปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเอง B
รายละเอียดสินค้า

เตียงแมว

 • ราคาสินค้า: $25
 • น้ำหนักสินค้า: 0.5 ปอนด์ (0.2 กก.)

อาหารแมว

 • ราคาสินค้า: $15
 • น้ำหนักสินค้า: 4 ปอนด์ (1.8 กก.)

ชามอาหารแมวและจานใส่น้ำ

 • ราคาสินค้า: $5
 • น้ำหนักสินค้า: 1 ปอนด์ (0.4 กก.)
ตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าคงคลัง

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • เตียงแมว 5 อัน

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • เตียงแมว 10 อัน

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • อาหารแมว 20 ถุง

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • อาหารแมว 20 ถุง

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • ชามอาหาร 2 ชาม
 • จานใส่น้ำ 1 ใบ

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ชามอาหาร 1 ชาม
 • จานใส่น้ำ 10 ใบ
อัตราค่าจัดส่งต่อกลุ่มของตำแหน่งที่ตั้ง

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ความสำคัญลำดับ 1) และคลังสินค้าในแคนาดา (ความสำคัญลำดับ 2)

 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักเบาแบบมาตรฐาน - $3 สำหรับพัสดุ 0.5 ปอนด์ (0.2 กก.)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $5 สำหรับพัสดุ 1 ปอนด์ (0.4)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • การจัดส่งขนาดเบาแบบมาตรฐาน - $5 สำหรับ 0-8 ปอนด์ (0-3.6 กก.)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $13 สำหรับพัสดุ 9-12 ปอนด์ (4-5.4 กก.)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักเบาแบบมาตรฐาน - $7 สำหรับพัสดุ 0-8 ปอนด์ (0-3.6)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $18 สำหรับพัสดุ 9-12 ปอนด์ (4-5.4 กก.)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $3 สำหรับพัสดุ 1 ปอนด์ (0.4 กก.)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $5 สำหรับพัสดุ 2-5 ปอนด์ (0.9-2.2 กก.)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $4 สำหรับพัสดุ 1 ปอนด์ (0.4 กก.)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $6 สำหรับพัสดุ 2-5 ปอนด์ (1.1 กก.)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

อัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันจะรวมกันเพื่อให้ลูกค้ามีค่าจัดส่งที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

ตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งที่แสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงินโดยอิงจากคำสั่งซื้อและการตั้งค่าการจัดส่งในแผนภูมิด้านบน
รายละเอียดตะกร้าสินค้า อัตราค่าจัดส่งที่รวมเข้ากันแล้ว อัตราค่าจัดส่งสุดท้าย
คำสั่งซื้อ A เตียงแมว 2 ใบและอาหารแมว 1 ถุง ราคารวมของสินค้าในตะกร้าเกิน $50 ดังนั้นจึงใช้อัตราค่าจัดส่งฟรี Free Shipping - $0
คำสั่งซื้อ B เตียงแมว 1 อัน อาหารแมว 1 ถุง และชามอาหาร 2 ชาม
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักเบาแบบมาตรฐาน $3 สำหรับเตียงแมว 1 อัน
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักเบาแบบมาตรฐาน $5 สำหรับอาหารแมว 1 ถุง
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน $5 สำหรับชามอาหาร 2 ชาม
เนื่องจากชื่อการจัดส่งไม่เหมือนกัน ลูกค้าจึงจะได้รับค่าจัดส่ง $13
คำสั่งซื้อ C อาหารแมว 1 ถุง และจานใส่น้ำ 2 จาน เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของแคนาดาสามารถจัดการสินค้าทั้งสองรายการ สินค้าทั้งสองรายการจึงจะใช้อัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้:
 • $7 การจัดส่งแบบมาตรฐานสำหรับอาหารแมว 1 ถุง
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน $6 จานใส่น้ำ 2 ใบ
เนื่องจากชื่อการจัดส่งไม่เหมือนกัน ลูกค้าจึงจะได้รับค่าจัดส่ง $13
คำสั่งซื้อ D ชามอาหาร 2 ชาม และจานใส่น้ำ 2 จาน เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวไม่สามารถจัดการสินค้าทั้งสองรายการได้อัตราค่าจัดส่งจะถูกรวมแม้ว่าจะอยู่ในโปรไฟล์เดียวกัน:
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน $5 สำหรับชามอาหาร 2 ชาม
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน $6 จานใส่น้ำ 2 ใบ
เนื่องจากชื่อการจัดส่งจะเหมือนกันลูกค้าได้รับ การจัดส่งขนาดหนักแบบทั่วไป ในราคา $11

หมายเหตุ: สำหรับคำสั่งซื้อ A อัตราค่าจัดส่งตามราคาจะคำนึงถึงยอดรวมของตะกร้าสินค้าเมื่อกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่จะรวมโดยไม่ใช่ราคาสินค้าแต่ละรายการ หากอัตราค่าจัดส่งอิงตามน้ำหนักของสินค้าอัตราค่าจัดส่งที่ตรงกับน้ำหนักแต่ละประเภทของเตียงแมวและอาหารแมวจะถูกรวมเข้าด้วยกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่สร้างอัตราค่าจัดส่งตายตัว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี