โปรไฟล์การจัดส่ง

โปรไฟล์การจัดส่งช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่ถูกต้องผ่านกฎการจัดส่งตามสินค้า คุณสามารถใช้โปรไฟล์การจัดส่งในการกำหนดอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าเฉพาะรายการและเรียกเก็บเงินในจำนวนที่แตกต่างกันไปตามต้นทางและปลายทางการจัดส่งสินค้า คุณสามารถเพิ่มสินค้าที่ควรใช้อัตราค่าจัดส่งเหมือนโปรไฟล์การจัดส่ง จากนั้นตั้งค่าเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้จัดการสินค้าเหล่านั้น

เมื่อมีการใช้โปรไฟล์การจัดส่ง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ร้านค้า Shopify แต่ละร้านจะสร้างขึ้นด้วยโปรไฟล์การจัดส่งหนึ่งรายการที่ประกอบด้วยอัตราค่าจัดส่งทั่วไป สำหรับธุรกิจที่มีการตั้งค่าการจัดส่งอย่างง่าย การกำหนดอัตราค่าจัดส่งทั่วไปมักจะเพียงพอแล้ว สำหรับธุรกิจที่จัดการสินค้าและตำแหน่งที่ตั้งที่มีค่าจัดส่งที่แตกต่างกันและความพร้อมจำหน่ายตามภูมิภาค โปรไฟล์การจัดส่งเพิ่มเติมจะช่วยรักษาค่าจัดส่งให้ถูกต้องแม่นยำและจัดการได้ง่าย

ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้าที่ใช้โปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเองสำหรับสินค้าสองรายการ และใช้โปรไฟล์การจัดส่งทั่วไปสำหรับสินค้าอื่นๆ ที่เหลือ แต่ละโปรไฟล์การจัดส่งมีเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้ง

ไดอะแกรมที่แสดงการตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งแบบธรรมดาด้วยโปรไฟล์ทั่วไปและโปรไฟล์แบบกำหนดเองหนึ่งรายการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าบางรายการที่แตกหักง่ายและต้องการใช้ตัวเลือกการจัดส่งที่มีราคาแพง คุณสามารถสร้างโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับสินค้าเหล่านี้และเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่ต่างจากสินค้าอื่นๆ หรือหากคุณต้องการจัดส่งคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้ลูกค้าของคุณที่สุด คุณก็สามารถระบุประเทศที่คุณต้องการจัดการสินค้าได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่จัดส่งไปยังลูกค้าของคุณจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้เคียงที่สุด

ก่อนที่คุณจะใช้โปรไฟล์การจัดส่ง

 • ดูวิธีการสร้างเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่ง - แต่ละตำแหน่งที่ตั้งในแต่ละโปรไฟล์สามารถมีเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งของตนเอง ก่อนที่คุณจะสร้างโปรไฟล์การจัดส่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของเขตการจัดส่ง อัตราค่าจัดส่ง รวมถึงวิธีใช้งานที่ดีที่สุด

 • ลองพิจารณาแอปที่ส่งผลต่อการจัดส่ง - หากคุณใช้แอปที่มีผลต่อการตั้งค่าการจัดส่งของคุณ โปรไฟล์การจัดส่งของคุณอาจไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ดังนั้นก่อนที่คุณจะใช้โปรไฟล์การจัดส่ง ให้ติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่คุณใช้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานกับโปรไฟล์การจัดส่ง

 • พิจารณาวิธีการรวมอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน - หากคำสั่งซื้อมีสินค้าที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน อัตราค่าจัดส่งของแต่ละรายการก็จะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างอัตรารวมในขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าของคุณต้องจ่ายค่าจัดส่งสูงขึ้นในขั้นตอนการชำระเงินหากคุณไม่ได้พิจารณาคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่เมื่อตอนที่สร้างอัตราค่าจัดส่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่อัตราค่าจัดส่งที่รวมในขั้นตอนการชำระเงิน

โปรไฟล์ทั่วไป

คุณสามารถใช้โปรไฟล์ทั่วไปของคุณเพื่อสร้างการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการจัดส่งของคุณ หากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าไม่ได้อยู่ในโปรไฟล์แบบกำหนดเอง ระบบจะใช้อัตราค่าจัดส่งทั่วไปในโปรไฟล์ทั่วไปของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ทั่วไปของคุณได้โดยการสร้างเขตการจัดส่งและเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรไฟล์ทั่วไปของคุณ ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งรวมในขั้นตอนการชำระเงินและวิธีการตั้งชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณ

สร้างโปรไฟล์การจัดส่ง

ก่อนจะสร้างโปรไฟล์การจัดส่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการสร้างเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งแล้ว

สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าหนึ่งชิ้นสามารถอยู่ในโปรไฟล์การจัดส่งเพียงโปรไฟล์เดียวเท่านั้น หากคุณเพิ่มสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าไปยังโปรไฟล์การจัดส่งที่สอง สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกจากโปรไฟล์แรก

นอกเหนือจากโปรไฟล์ทั่วไปแล้วคุณยังสามารถสร้างโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเองได้อีก 99 โปรไฟล์ รวมเป็น 100 โปรไฟล์

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนอัตราค่าจัดส่งแบบกำหนดเองสำหรับสินค้า ให้คลิกที่ “สร้างโปรไฟล์ใหม่

 3. ป้อนชื่อโปรไฟล์

 4. ในส่วนสินค้า ให้ใช้แถบค้นหาเพื่อเพิ่มสินค้าไปยังโปรไฟล์การจัดส่ง

 5. จัดการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณสามารถอ่านการจัดการตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 6. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้กับแต่ละเขตการจัดส่งที่คุณต้องการใช้ในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ:

  1. ในจัดส่งไปยัง ให้คลิกที่สร้างเขตการจัดส่ง
  2. ตั้งชื่อเขตการจัดส่ง
  3. เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตนั้น จากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น
  4. หากต้องการกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการใช้ในเขตการจัดส่ง ให้คลิกที่เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง แล้วเลือกรายละเอียดของอัตราค่าจัดส่ง จากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น
 7. คลิกที่บันทึก

จัดการตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์การจัดส่งใหม่ตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ได้ทั้งหมดของคุณจะถูกเพิ่มไปยังโปรไฟล์ในกลุ่มเดียวกัน ตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ได้จะกลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อที่เป็นไปได้สำหรับสินค้าในโปรไฟล์ของคุณ และตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดจะใช้อัตราค่าจัดส่งและเขตเดียวกัน ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่จัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จะไม่ปรากฏในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ

ระบบจะเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่ปิดใช้งานไปยังโปรไฟล์การจัดส่งด้วยใบจ่าหน้า Inactive คุณสามารถเพิ่มเขตและอัตราค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ในขั้นตอนการชำระเงินจนกว่าจะมีการเปิดใช้งาน หากต้องการจัดการตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอยู่ โปรดดูที่ปิดใช้งานและเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งใหม่

คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันตามตำแหน่งที่ตั้งที่จัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยการย้ายตำแหน่งที่ตั้งไปไว้ในกลุ่ม ซึ่งจะทำให้กลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันมีเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่สร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

คุณสามารถลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากกลุ่มเพื่อไม่ให้มีอัตราค่าจัดส่งที่ใช้กับตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มการจัดส่งจะอยู่ในส่วนไม่มีการจัดส่งจาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ลบตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่หลังจากที่สร้างโปรไฟล์การจัดส่งแล้ว ระบบจะเพิ่มไปยังโปรไฟล์การจัดส่งทั้งหมดในส่วน ไม่มีการจัดส่งจาก โดยอัตโนมัติ หากต้องการจัดการสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งใหม่ คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้เขตและอัตราค่าจัดส่งของแต่ละแห่ง หรือสร้างชุดเขตและอัตราค่าจัดส่งใหม่

สร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

การสร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณช่วยให้คุณสามารถระบุเขตและอัตราค่าจัดส่งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในกลุ่มนั้นได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสองแห่งที่จัดส่งสินค้าของคุณทั่วโลก และหนึ่งที่จัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเท่านั้น คุณสามารถย้ายตำแหน่งที่ตั้งที่จัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาไปยังกลุ่มใหม่และสร้างเขตและอัตราค่าจัดส่งที่ใช้ได้เฉพาะกับตำแหน่งที่ตั้งนั้น

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก "จัดการ" ซึ่งอยู่ด้านข้างโปรไฟล์การจัดส่ง

 3. ย้ายตำแหน่งที่ตั้งไปยังกลุ่มใหม่:

  • หากตำแหน่งที่ตั้งมีอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งอยู่แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่แสดงรายละเอียด
   2. ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่จัดการ
   3. เลือกตัวเลือกเพื่อสร้างอัตราใหม่ จากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น

- หากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในส่วนไม่มีการจัดส่งจากให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 1. ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง 2. เลือกตัวเลือกสร้างอัตราค่าจัดส่งใหม่ จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

 1. เพิ่มเขตและอัตราค่าจัดส่งแล้วคลิกที่บันทึก

ลบตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณลบตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดออกจากกลุ่มเขตการจัดส่ง เขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนั้นก็จะถูกลบ

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในการจัดส่ง ให้คลิก "จัดการ" ซึ่งอยู่ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการอัปเดต

 3. ในส่วนจัดส่งจาก ให้คลิกที่แสดงรายละเอียด

 4. สำหรับแต่ละตำแหน่งที่คุณต้องการลบ ให้คลิกที่จัดการ เลือกตัวเลือกลบอัตราค่าจัดส่ง จากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น

 5. คลิกที่บันทึก

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่แล้ว

หากคุณสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่หรือต้องการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่และอัตราค่าจัดส่งของตำแหน่งที่ตั้งนั้น คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งนั้นลงในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่แล้วได้เพื่อให้ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวใช้เขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับคอลเลกชันเสื้อยืดที่ได้รับการจัดการจากคลังสินค้าใน Los Angeles และคุณเพิ่งขยายธุรกิจของคุณไปยังคลังสินค้าในซานฟรานซิสโก คุณจึงเพิ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ตั้งในส่วน Shopify admin ของคุณ หากคุณต้องการเสนอตัวเลือกการจัดส่งเดียวกันกับคลังสินค้าใน Los Angeles คุณก็สามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งของคุณในซานฟรานซิสโกไปยังกลุ่มเดียวกับคลังสินค้าใน Los Angeles ได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก "จัดการ" ซึ่งอยู่ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการอัปเดต

 3. ถัดจากโปรไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

  • หากตำแหน่งที่ตั้งมีเขตและอัตราค่าจัดส่งแล้ว ให้คลิกที่จัดการ
  • หากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในส่วนไม่มีการจัดส่งจาก ให้คลิกที่เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง
 4. ในส่วนใช้อัตราค่าจัดส่งเดียวกันกับให้เลือกกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น

จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของคุณจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้เคียงที่สุด

เมื่อคุณสร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกัน คุณสามารถระบุว่าประเทศใดบ้างที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้โดยการสร้างเขตการจัดส่ง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีสินค้าที่มีสินค้าคงคลังในคลังสินค้าสามแห่ง ได้แก่ เยอรมนีสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับสินค้าของคุณ คุณจะสามารถสร้างตำแหน่งที่ตั้งได้สามกลุ่มโดยแต่ละรายการจะมีเขตการจัดส่งของตนเอง:

 • สำหรับคลังสินค้าในเยอรมนี คุณสามารถเพิ่มยุโรปและแอฟริกาไปยังเขตการจัดส่งของคุณได้
 • สำหรับคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเพิ่มอเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้ไปยังเขตการจัดส่งของคุณได้
 • สำหรับคลังสินค้าในประเทศไทย คุณสามารถเพิ่มเอเชียและโอเชียเนียไปยังเขตการจัดส่งของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าเขตการจัดส่ง

อัตรารวมในขั้นตอนการชำระเงิน

หากคุณตัดสินใจสร้างโปรไฟล์การจัดส่งหลายรายการหรือใช้ตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งภายในโปรไฟล์ คำสั่งซื้อบางรายการอาจมีสินค้าจากโปรไฟล์หรือตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ อัตราค่าจัดส่งแยกต่างหากสำหรับสินค้าแต่ละรายการจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าใช้อัตราค่าจัดส่งเพียงอัตราเดียวในขั้นตอนการชำระเงิน

อัตราค่าจัดส่งตามราคาและอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักได้รับการรวมแตกต่างกัน อัตราค่าจัดส่งตามราคาจะมีผลกับราคารวมของตะกร้าสินค้า อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักจะรวมน้ำหนักของแต่ละสินค้าในตะกร้าสินค้า โดยที่น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นถูกเพิ่มไปยังน้ำหนักสินค้าแต่ละชิ้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นหนัก 1 ปอนด์ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าสองรายการที่ต้องรวมอัตราค่าจัดส่งตามน้ําหนัก สินค้ารายการแรกมีน้ำหนัก 3 ปอนด์ และสินค้ารายการที่สองมีหนัก 5 ปอนด์ น้ําหนักที่ใช้ในการระบุอัตราค่าจัดส่งตามน้ําหนักของสินค้าแต่ละรายการคือน้ําหนักของสินค้าบวกกับน้ําหนักของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น ดังนั้น สำหรับสินค้ารายการแรก ระบบจะใช้อัตราค่าจัดส่งใดๆ ก็ตามที่มีผลใช้กับการจัดส่งสินค้าน้ำหนัก 4 ปอนด์ (3 ปอนด์ + 1 ปอนด์) สำหรับสินค้ารายการที่สอง ระบบจะใช้อัตราค่าจัดส่งใดๆ ก็ตามที่มีผลใช้กับการจัดส่งสินค้าน้ำหนัก 6 ปอนด์ (5 ปอนด์ + 1 ปอนด์) จากนั้น ระบบจะรวมอัตราทั้งสองจากสินค้าทั้งสองรายการเพื่อให้อัตราค่าจัดส่งที่ลูกค้าเลือกในขั้นตอนการชำระเงิน

หากต้องการตัวอย่างโดยละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งรวม โปรดดูที่สถานการณ์ด้านล่าง:

อัตราค่าจัดส่งรวมสำหรับสินค้าในโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับเตียงแมวที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง $3 ทั่วโลกและโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับอาหารแมวที่เรียกเก็บค่าจัดส่ง $5 ทั่วโลก หากลูกค้าสั่งซื้อทั้งเตียงแมวและอาหารแมวลูกค้าก็จะเห็นอัตราค่าจัดส่ง $8 ในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าจากโปรไฟล์ที่แตกต่างกันแต่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม
$3 ทั่วโลก จัดส่งจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ $5 ทั่วโลก จัดส่งจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ $3 (เตียงแมว)
+
$5 (อาหารแมว)
=
การจัดส่งทั้งหมด $8

อัตราค่าจัดส่งรวมเมื่อตำแหน่งที่ตั้งเดียวสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

อัตราค่าจัดส่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันก็ต่อเมื่อไม่มีตัวเลือกให้ใช้อัตราค่าจัดส่งเดียวจากโปรไฟล์หรือตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งหนึ่งแห่ง หากสินค้าทั้งหมดสามารถมาจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวได้ แต่ว่ามีตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่งที่มีสินค้าดังกล่าว ตำแหน่งที่ตั้งที่ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกเลือกตามลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งของสินค้าจากโปรไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันได้
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • ค่าจัดส่ง $3 ทั่วโลก

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $5 ทั่วโลก

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1 ไม่มีสินค้าคงคลัง)

 • ค่าจัดส่ง $5 ทั่วโลก

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $8 ทั่วโลก
$5 (เตียงแมว)
+
$8 (อาหารแมว)
=
การจัดส่งทั้งหมด $13

ในตัวอย่างสุดท้าย ลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งของแคนาดาเพื่อจัดการสินค้าทั้งสองรายการเนื่องจากมีสินค้าพร้อมจำหน่ายทั้งสองอย่าง การทำเช่นนี้จะทำให้มีอัตราค่าจัดส่งรวม $13 ในขั้นตอนการชำระเงิน หากมีอาหารแมวในตำแหน่งที่ตั้งของสหรัฐอเมริกา อัตราค่าจัดส่งที่รวมกันจะเป็น $8

อัตราค่าจัดส่งรวมภายในโปรไฟล์การจัดส่งเดียว

หากตำแหน่งที่ตั้งเดียวไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งของสินค้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน แม้ว่าสินค้าจะอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันภายในโปรไฟล์ก็ตาม

ในตารางด้านล่าง สมมติว่าเตียงแมวราคา $30

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าในโปรไฟล์เดียวกันแต่อยู่ต่างตำแหน่งที่ตั้งด้วยอัตราค่าจัดส่งตามราคา
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1, มีสินค้า 1 ชิ้นในสต็อก)

 • ค่าจัดส่ง $3 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่า $49
 • ค่าจัดส่ง $5 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าสูงกว่า $50

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $5 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $49
 • ค่าจัดส่ง $8 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $50

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • ค่าจัดส่ง $4 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $49
 • ค่าจัดส่ง $7 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $50

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $10 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $49
 • ค่าจัดส่ง $13 สำหรับคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า $50
$5 (เตียงแมวจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ)
+
$8 (เตียงแมวจากคลังสินค้าในแคนาดา)
=
ค่าจัดส่งรวม $13

คำสั่งซื้อเตียงแมวสองชิ้นมีราคาอยู่ที่ $60 และเนื่องจากอัตราค่าจัดส่งอิงตามราคา ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งที่ใช้กับคำสั่งซื้อมูลค่า $60 จากแต่ละโปรไฟล์เข้าด้วยกัน

แต่ถ้าหากพิจารณากรณีที่เลือกรวมอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก สมมุติว่าเตียงแมวมีน้ำหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.)

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งของสินค้าจากโปรไฟล์เดียวกันและตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันได้ด้วยอัตราตามน้ำหนัก
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1, มีสินค้า 1 ชิ้นในสต็อก)

 • ค่าจัดส่ง $3 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง $5 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $5 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง $8 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • ค่าจัดส่ง $4 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง $7 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง $10 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง $13 สำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)
$3 (ที่นอนสำหรับแมวจากคลังสินค้าสหรัฐฯ)
+
$5 (ที่นอนสำหรับแมวจากคลังสินค้าแคนาดา)
=
รวมเป็นค่าจัดส่งทั้งหมด $8

เนื่องจากอัตราค่าจัดส่งจะอิงตามน้ำหนัก ระบบจะนำน้ำหนักสินค้าแต่ละชิ้นในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งมากำหนดว่าอัตราค่าจัดส่งใดบ้างที่ควรนำมารวมเข้าด้วยกัน เช่น เตียงแมวแต่ละชิ้นหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.) ดังนั้นอัตราค่าจัดส่งที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.) จะถูกนำมารวมเข้าด้วยกัน

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดส่ง

หากตำแหน่งที่ตั้งใดได้รับการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้แล้ว และสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งคำสั่งซื้อได้ ระบบจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งนั้นให้จัดการคำสั่งซื้อ หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดที่ได้รับการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้ หรือไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ทั้งคำสั่งซื้อ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะดำเนินการขายสินค้าเกินจำนวน ระบบจะบล็อกการขายสินค้าเกินจำนวนก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อทุกแห่งของคุณขายสินค้าคงคลังหมดแล้วเท่านั้น

หากสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อภายในแห่งเดียวได้ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว หากไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำหนดให้เป็นอันดับแรกตามลำดับความสำคัญได้ ระบบจะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เพื่อหาสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย

หากคุณจัดการการจัดส่งจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ระบบอาจแยกคำสั่งซื้อออกเป็นหลายตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดการสินค้า การแยกการจัดส่งจะเกิดขึ้นหากไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายชิ้นในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดการคำสั่งซื้อที่เดียวได้ ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าจัดส่งในตะกร้าสินค้าสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

ตัวอย่างเช่น สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้า A และสินค้า B ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดการคำสั่งซื้อของคุณในปารีสสามารถจัดการได้เฉพาะสินค้า A และตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดการคำสั่งซื้อในลียงสามารถจัดการได้เฉพาะสินค้า B สินค้า A ก็จะใช้เส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งในปารีส แล้วสินค้า B จะใช้เส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งในลียง

การตั้งชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณ

อัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเพิ่มไว้ด้วยกันและแสดงให้กับลูกค้าของคุณในหน้าการชำระเงิน แม้จะอยู่ในโปรไฟล์การจัดส่งที่ต่างกัน หากอัตราทั้งหมดของคุณมีชื่อที่ต่างกัน ตัวเลือกที่ถูกที่สุดจะถูกเพิ่มไว้ด้วยกันและแสดงให้ลูกค้าเห็นในหน้าการชำระเงินโดยใช้ชื่อ Shipping

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งสองโปรไฟล์ โปรไฟล์หนึ่งสำหรับเตียงแมวและอีกโปรไฟล์หนึ่งสำหรับอาหารแมว สินค้าดังกล่าวเสนอบริการจัดส่แบบมาตรฐานและบริการจัดส่งแบบเร่งด่วน หากบริการอีเมลแบบมาตรฐานและแบบเร่งด่วนมีชื่อเดียวกันทั้งในโปรไฟล์การจัดส่ง ลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารแมวและเตียงแมวก็จะเห็นตัวเลือกการจัดส่งทั้งคู่ในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย่างชื่ออัตราการจัดส่งรวมเมื่อมีการรวมอัตราการจัดส่งที่มีชื่อเดียวกันเข้าด้วยกัน
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวมในขั้นตอนการชำระเงิน
อัตราค่าจัดส่ง
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - $3
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - $9
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - $2
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - $6
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - $5
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - $15

หากอัตราค่าจัดส่งทั้งในทั้งสองโปรไฟล์ไม่ได้ตั้งชื่อไว้เหมือนกัน อัตราที่ถูกที่สุดเท่านั้นที่จะถูกรวมเข้าด้วยกันและแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงินในชื่อ Shipping.

ตัวอย่างของชื่ออัตราค่าจัดส่งรวมเมื่ออัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อแตกต่างกันถูกรวมเข้าด้วยกัน
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวมในขั้นตอนการชำระเงิน
อัตราค่าจัดส่ง
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - $3
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - $9
 • การจัดส่งพื้นฐาน - $2
 • การจัดส่งที่รวดเร็วมาก - $6
 • การจัดส่ง - $5

ตัวอย่างการตั้งค่าการจัดส่งขั้นสูง

โปรไฟล์การจัดส่งช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎการจัดส่งแบบละเอียดสำหรับสินค้าแต่ละรายการของคุณได้ คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละตำแหน่งที่มีการจัดส่งสินค้าใดๆ ในร้านค้าของคุณ

ไดอะแกรมที่แสดงว่าโปรไฟล์การจัดส่งมีกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่แต่ละแห่งมีเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งของตนเอง

หากคุณเข้าใจว่าเมื่อไรอัตราค่าจัดส่งของคุณจะได้รับการรวมเข้าด้วยกันภายในการตั้งค่าการจัดส่งที่ซับซ้อน คุณจะสามารถสร้างกฎการจัดส่งได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

สมมติว่าคุณมีการตั้งค่าที่แสดงด้านล่าง:

การตั้งค่าการจัดส่งขั้นสูงโดยใช้โปรไฟล์การจัดส่ง
โปรไฟล์การจัดส่งทั่วไป โปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเอง A โปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเอง B
รายละเอียดสินค้า

เตียงแมว

 • ราคาสินค้า: $25
 • น้ำหนักสินค้า: 0.5 ปอนด์ (0.2 กก.)

อาหารแมว

 • ราคาสินค้า: $15
 • น้ำหนักสินค้า: 4 ปอนด์ (1.8 กก.)

ชามอาหารแมวและจานใส่น้ำ

 • ราคาสินค้า: $5
 • น้ำหนักสินค้า: 1 ปอนด์ (0.4 กก.)
ตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าคงคลัง

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • เตียงแมว 5 อัน

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • เตียงแมว 10 อัน

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • อาหารแมว 20 ถุง

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • อาหารแมว 20 ถุง

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • ชามอาหาร 2 ชาม
 • จานใส่น้ำ 1 ใบ

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ชามอาหาร 1 ชาม
 • จานใส่น้ำ 10 ใบ
อัตราค่าจัดส่งต่อกลุ่มของตำแหน่งที่ตั้ง

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ความสำคัญลำดับ 1) และคลังสินค้าในแคนาดา (ความสำคัญลำดับ 2)

 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักเบาแบบมาตรฐาน - $3 สำหรับพัสดุ 0.5 ปอนด์ (0.2 กก.)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $5 สำหรับพัสดุ 1 ปอนด์ (0.4)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • การจัดส่งขนาดเบาแบบมาตรฐาน - $5 สำหรับ 0-8 ปอนด์ (0-3.6 กก.)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $13 สำหรับพัสดุ 9-12 ปอนด์ (4-5.4 กก.)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักเบาแบบมาตรฐาน - $7 สำหรับพัสดุ 0-8 ปอนด์ (0-3.6)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $18 สำหรับพัสดุ 9-12 ปอนด์ (4-5.4 กก.)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $3 สำหรับพัสดุ 1 ปอนด์ (0.4 กก.)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $5 สำหรับพัสดุ 2-5 ปอนด์ (0.9-2.2 กก.)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $4 สำหรับพัสดุ 1 ปอนด์ (0.4 กก.)
 • การจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน - $6 สำหรับพัสดุ 2-5 ปอนด์ (1.1 กก.)
 • การจัดส่งฟรี - $0 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า $50

อัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันจะรวมกันเพื่อให้ลูกค้ามีค่าจัดส่งที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

ตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งที่แสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงินโดยอิงจากคำสั่งซื้อและการตั้งค่าการจัดส่งในแผนภูมิด้านบน
รายละเอียดตะกร้าสินค้า อัตราค่าจัดส่งที่รวมเข้ากันแล้ว อัตราค่าจัดส่งสุดท้าย
คำสั่งซื้อ A เตียงแมว 2 ใบและอาหารแมว 1 ถุง ราคารวมของสินค้าในตะกร้าเกิน $50 ดังนั้นจึงใช้อัตราค่าจัดส่งฟรี Free Shipping - $0
คำสั่งซื้อ B เตียงแมว 1 อัน อาหารแมว 1 ถุง และชามอาหาร 2 ชาม
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักเบาแบบมาตรฐาน $3 สำหรับเตียงแมว 1 อัน
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักเบาแบบมาตรฐาน $5 สำหรับอาหารแมว 1 ถุง
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน $5 สำหรับชามอาหาร 2 ชาม
เนื่องจากชื่อการจัดส่งไม่เหมือนกัน ลูกค้าจึงจะได้รับค่าจัดส่ง $13
คำสั่งซื้อ C อาหารแมว 1 ถุง และจานใส่น้ำ 2 จาน เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของแคนาดาสามารถจัดการสินค้าทั้งสองรายการ สินค้าทั้งสองรายการจึงจะใช้อัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้:
 • $7 การจัดส่งแบบมาตรฐานสำหรับอาหารแมว 1 ถุง
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน $6 จานใส่น้ำ 2 ใบ
เนื่องจากชื่อการจัดส่งไม่เหมือนกัน ลูกค้าจึงจะได้รับค่าจัดส่ง $13
คำสั่งซื้อ D ชามอาหาร 2 ชาม และจานใส่น้ำ 2 จาน เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวไม่สามารถจัดการสินค้าทั้งสองรายการได้อัตราค่าจัดส่งจะถูกรวมแม้ว่าจะอยู่ในโปรไฟล์เดียวกัน:
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน $5 สำหรับชามอาหาร 2 ชาม
 • ค่าจัดส่งพัสดุน้ำหนักมากแบบมาตรฐาน $6 จานใส่น้ำ 2 ใบ
เนื่องจากชื่อการจัดส่งจะเหมือนกันลูกค้าได้รับ การจัดส่งขนาดหนักแบบทั่วไป ในราคา $11

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี