การกําหนดค่าสินค้าคงคลังที่จัดการได้

สินค้าคงคลังที่จัดการได้ช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้การตั้งค่าการจัดส่งมีผลต่อความพร้อมจำหน่ายของสินค้าคงคลังสำหรับลูกค้าคุณอย่างไร โดยอิงตามตลาดและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดส่งของลูกค้า สินค้าคงคลังที่จัดส่งได้จะส่งผลต่อสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่จะแสดงในสต็อกหรือหมดสต็อกในหน้าสินค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้สินค้าคงคลังของคุณพร้อมจำหน่ายเฉพาะในตำแหน่งที่ตั้งที่จัดส่งไปยังเขตการจัดส่งของลูกค้าเท่านั้น การทำเช่นนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้คุณขายสินค้าเกินจำนวนในตลาดต่างๆ และนอกเขตการจัดส่ง

ข้อกำหนดในการใช้สินค้าคงคลังที่จัดการได้

คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดต่อไปนี้จึงจะกําหนดค่าสินค้าคงคลังที่จัดการได้

 • ร้านค้าของคุณต้องมีโปรไฟล์การจัดส่งอย่างน้อยหนึ่งรายการที่มีกลุ่มเขตการจัดส่งสองอย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีต้นทางการจัดส่งที่แตกต่างกัน หรือมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการรับสินค้าที่ร้านอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ตัวอย่างเช่น คลังสินค้า A และ B คือต้นทางการจัดส่งในแคนาดา และคลังสินค้า C คือต้นทางการจัดส่งในสหรัฐอเมริกา
 • ร้านค้าของคุณต้องมีขั้นตอนการชำระเงินเวอร์ชันล่าสุดหรือเปิดใช้งาน ความสามารถในการปรับขนาดการชำระเงิน
  • หากคุณใช้แผน Shopify Plus คุณจะต้องโอนย้าย ความสามารถในการปรับขนาดการชำระเงิน
  • หากคุณไม่ได้ใช้แผน Shopify Plus คุณจะต้องมีการชำระเงินเวอร์ชันล่าสุดในร้านค้าของคุณ ร้านค้าส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนการชำระเงินเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้ว

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สินค้าคงคลังที่จัดการได้

ก่อนที่คุณจะกําหนดค่าสินค้าคงคลังที่จัดการได้ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • สินค้าคงคลังที่สามารถจัดการได้จะแสดงเฉพาะในคำสั่งซื้อที่ผ่านขั้นตอนการชำระเงินเท่านั้น คำสั่งซื้อแบบร่าง การนำเข้าคำสั่งซื้อ และ Shopify POS ใช้มูลค่าสินค้าคงคลังทั่วโลก แม้ว่าจะเปิดใช้งานการตั้งค่าสินค้าคงคลังที่จัดการได้ก็ตาม
 • ระบบจะไม่แสดงสินค้าคงคลังที่จัดการได้ในแอป Shop ทั้งนี้ แอป Shop จะแสดงจำนวนที่พร้อมจำหน่ายที่สต็อกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดต่อไป
 • สินค้าคงคลังที่จัดการได้จะไม่แสดงในแอป Shopify POS แอป Shopify POS จะยังคงแสดงปริมาณที่พร้อมจำหน่ายซึ่งมีสต็อกอยู่ในทุกตำแหน่งที่ตั้ง
 • สินค้าคงคลังที่จัดการได้จะไม่ถูกนำไปนับรวมในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือการแก้ไขการสั่งซื้อ คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือแก้ไขคำสั่งซื้อ รวมถึงเพิ่มสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ก็ได้

การเลือกการตั้งค่าสินค้าคงคลังที่จัดการได้สำหรับธุรกิจของคุณ

การตั้งค่าสินค้าคงคลังที่จัดการได้จะมีอยู่ 2 แบบให้เลือก โดยคุณสามารถเลือกได้ที่หน้าการจัดส่งและการนำส่ง ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้

คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าสินค้าคงคลังที่จัดการได้
การตั้งค่า คำอธิบาย ความเข้ากันได้
ขายสินค้าจากทุกที่ตั้งไปยังทุกเขตการจัดส่ง ลูกค้าในเขตการจัดส่งใดๆ สามารถซื้อสินค้าที่มีสต็อกไว้ได้จากทุกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตัวเลือกนี้จะช่วยให้สามารถขายสินค้าเกินจำนวนในตลาดและเขตการจัดส่งต่างๆ ได้ รวมถึงออกแบบมาเพื่อให้ระบบบันทึกการขายที่อาจขายได้ทุกรายการ เหมาะที่สุดกับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ตลาดเดียวหรือมีข้อกำหนดในการจัดส่งที่ไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ ยังเหมาะกับธุรกิจที่มีหลายตลาดซึ่งต้องการให้สามารถจัดส่งสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ไปยังทุกเขตการจัดส่งได้
ขายสินค้าเฉพาะในเขตการจัดส่งที่กําหนดค่าไว้เท่านั้น ลูกค้าจะสามารถซื้อได้เฉพาะสินค้าที่มีในสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งที่จัดส่งไปยังเขตการจัดส่งของตนเท่านั้น ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้มีการขายสินค้าเกินจำนวนในเขตการจัดส่งต่างๆ การตั้งค่านี้เหมาะที่สุดกับธุรกิจที่มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 • ดําเนินกิจการในตลาดหลายแห่ง
 • มีการกำหนดค่าต้นทางและเขตพื้นที่หลายแห่งภายในโปรไฟล์การจัดส่ง
 • มีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดส่งไปยังตลาดหรือเขตการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น
 • ตัวอย่าง: ขายสินค้าจากทุกตำแหน่งที่ตั้งไปยังทุกเขตการจัดส่ง

  ธุรกิจ Sally’s Soaps มีตำแหน่งที่ตั้ง 2 แห่งที่มีการติดตามสินค้าคงคลัง โดยมีหนึ่งตำแหน่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และอีกตำแหน่งหนึ่งอยู่ในแคนาดา แบรนด์ดังกล่าวสต็อกสินค้าแบบเดียวกันไว้ในทั้งสองตำแหน่ง โดยทั่วไปแล้ว แบรนด์จะไม่อยากจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่จะจัดส่งบ้างในบางโอกาสเพื่อทำยอด

  ในสต็อกสินค้าที่สหรัฐอเมริกามีสบู่มะพร้าวซึ่งเป็นสินค้าซิกเนเจอร์ของแบรนด์ Sally's อยู่ 2 ก้อน แต่สต็อกสินค้าในแคนาดาไม่เหลือแล้ว ในกรณีนี้ลูกค้าในแคนาดาจะเห็นว่าสบู่ดังกล่าวมีสถานะเป็น “มีในสต็อก” และจะสามารถซื้อสบู่ที่เหลือ 2 ก้อนนั้นได้ โดยกำลังสั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งในแคนาดา และสินค้าคงคลังจะมีจำนวนลดลงเป็น -2 หลังจากที่ลูกค้าทำการซื้อ ในตัวอย่างนี้ Sally’s Soaps ได้ให้ความสำคัญกับการซื้อแต่ละรายการมากกว่าที่จะปฏิบัติตามการกำหนดค่าเขตการจัดส่งอย่างเคร่งครัด

  ตัวอย่าง: ขายสินค้าเฉพาะภายในเขตการจัดส่งที่กําหนดค่าไว้เท่านั้น

  ธุรกิจ Sally’s Soaps มีตำแหน่งที่ตั้ง 2 แห่งที่มีการติดตามสินค้าคงคลัง โดยมีหนึ่งตำแหน่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และอีกตำแหน่งหนึ่งอยู่ในแคนาดา แบรนด์ดังกล่าวสต็อกสินค้าแบบเดียวกันไว้ในทั้งสองตำแหน่ง โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่ต้องการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  ในสต็อกสินค้าที่สหรัฐอเมริกามีสบู่มะพร้าวซึ่งเป็นสินค้าซิกเนเจอร์ของแบรนด์ Sally's อยู่ 2 ก้อน แต่สต็อกสินค้าในแคนาดาไม่เหลือแล้ว ในกรณีนี้ เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่จะซื้อสบู่ที่เหลืออีก 2 ก้อนได้ ส่วนลูกค้าในแคนาดาจะเห็นว่าสินค้าดังกล่าวมีสถานะเป็น “หมดสต็อก” ในหน้าสินค้าและจะไม่สามารถซื้อสินค้ารายการดังกล่าวได้ ในตัวอย่างนี้ Sally’s Soaps ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามการกําหนดค่าเขตการจัดส่งเป็นหลักแทนที่จะเป็นการขายสินค้าให้ได้มากที่สุด

  กําหนดค่าสินค้าคงคลังที่จัดการได้ของคุณ

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

  2. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิกที่สินค้าคงคลังที่จัดการได้

  3. เลือกวิธีกำหนดความพร้อมจำหน่ายของสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งของคุณ

   • หากต้องการทำให้สินค้าคงคลังพร้อมจำหน่ายจากทุกตำแหน่งที่ตั้งไปยังเขตการจัดส่งใดๆ ให้เลือกขายสินค้าจากทุกตำแหน่งที่ตั้งไปยังทุกเขตการจัดส่ง
   • หากต้องการทำให้สินค้าคงคลังพร้อมจำหน่ายจากตำแหน่งที่ตั้งซึ่งจัดส่งไปยังเขตการจัดส่งของตำแหน่งนั้นๆ ให้เลือกขายสินค้าเฉพาะภายในเขตการจัดส่งที่กําหนดค่าไว้เท่านั้น
  4. คลิกที่ “บันทึก

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี