Shop Promise

โดย Shop Promise ช่วยปรับปรุงอัตราคอนเวอร์ชันด้วยการแสดงวันที่จัดส่งที่คาดไว้ซึ่งกำหนดขึ้นจากช่วงเวลาที่ลูกค้าของคุณทำการสั่งซื้อและตำแหน่งที่ตั้งในการจัดส่งคำสั่งซื้อโดยเฉพาะ Shopify ใช้ประวัติการจัดการคำสั่งซื้อและการประมาณระยะเวลาการขนส่งที่เชื่อถือได้ เพื่อกำหนดวันที่คาดว่าจะจัดส่ง Shop Promise จะช่วยสื่อสารความน่าเชื่อถือและความอุ่นใจให้กับลูกค้าของคุณ

เครื่องหมาย Shop Promise จะแสดงด้านข้างวันที่จัดส่งของการจัดส่งที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ซึ่งคาดว่าได้รับการจัดส่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในเวลาไม่เกิน 5 วันตามปฏิทิน หากคำสั่งซื้อนั้นที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ เครื่องหมาย Shop Promise จะแสดงบนหน้าสินค้าและตลอดประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้า รวมถึงแอป Shop นอกจากนี้ Shop Promise ยังช่วยเน้นให้เห็นถึงสิ่งจูงใจต่างๆ ในร้านค้าของคุณ เช่น การจัดส่งฟรี (หากมี)

ในบางกรณี วันที่จัดส่งที่แสดงให้ลูกค้าเห็นอาจนานกว่าเวลาจริงที่ใช้เพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • ต้องขนส่งคำสั่งซื้อจากระยะไกล
  • คำสั่งซื้อถูกสร้างในช่วงเวลาที่คุณไม่มีแนวโน้มจะจัดการคำสั่งซื้อ

Shop Promise มุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับทั้งคุณและลูกค้าของคุณผ่านการแสดงวันที่จัดส่งที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Shop Promise อาจแสดงน้อยลงในช่วงที่มีความผันผวน เช่น การขยายเวลาการขนสินค้าของผู้ให้บริการขนส่ง หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Shopify มาตรการเหล่านี้มีไว้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะพึงพอใจ สำหรับคำสั่งซื้อที่ Shopify มีข้อมูลไม่เพียงพอในการคาดคะเนวันที่จัดส่งที่แน่นอน ระบบจะไม่ระบุวันที่จัดส่งที่คาดการณ์ไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน แม้ว่าคำสั่งซื้อเหล่านี้จะถูกจัดส่งถึงปลายทางเร็วกว่าที่คาดไว้ก็ตาม โดย Shopify ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งมั่นตอบรับต่อความคาดหวังในการจัดส่งที่เที่ยงตรงยิ่งขึ้น หากคุณคิดว่าวันที่จัดส่งที่คาดไว้ที่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นนั้นนานผิดปกติ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี