การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน

เมื่อผู้ให้บริการขนส่งขนส่งสินค้าระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง การขนส่งนี้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ การจัดส่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญธุรกิจส่วนใหญ่ แต่การปล่อยคาร์บอนจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อโลกและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ

คุณสามารถลดหรือลบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรจุภัณฑ์ที่คุณจัดส่งได้หลายวิธี:

  • โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้
  • โดยใช้ตัวเลือกการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน
  • ด้วยการสนับสนุนโครงการริเริ่มที่มีส่วนช่วยชดเชยหรือขจัดคาร์บอน

การชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพื่อให้ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในที่อื่นๆ มีผลกระทบสุทธิเป็น 0 ตัวอย่างเช่น รถบรรทุกอาจปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ 1 กิโลกรัมในหนึ่งไมล์ ขณะที่ความพยายามในการรักษาป่าไม้จะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 1 กิโลกรัมนั้นออกจากชั้นบรรยากาศ หากคุณซื้อการชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้สำหรับระยะทางแต่ละไมล์ที่รถบรรทุกเดินทาง ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศก็จะยังคงเท่าเดิม

กระบวนการลบคาร์บอนเป็นการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกจากชั้นบรรยากาศจากนั้นจึงจัดเก็บเอาไว้ ตัวอย่างเช่น หากรถบรรทุกหรือเครื่องบินที่จัดส่งพัสดุของคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 กก. (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ และคุณได้สมัครร่วมใช้แอป Planet เอาไว้ Shopify จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊าซ CO2 นั้นถูกดูดออกจากชั้นบรรยากาศและได้รับการจัดเก็บไว้โดยโซลูชันและเทคโนโลยีในกองทุนเพื่อความยั่งยืนของ Shopify

ลำดับขั้นต่อไปนี้จะใช้เพื่อพิจารณาว่าบริการใดที่มีส่วนช่วยชดเชยหรือกำจัดคาร์บอน:

ลำดับขั้นการชดชเย
วิธีการชดเชยหรือลบ คำอธิบาย การแบกรับค่าใช้จ่าย
1. โปรโมชัน Shopify ใดๆ โปรโมชันเช่น การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน ในช่วง BFCM จะได้รับการจัดอันดับให้อยู่เหนือบริการอื่นๆ โดย Shopify จะเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่าย
3. แอป Planet แอป Planet จะคํานวณการปล่อยคาร์บอนของการจัดส่งแต่ละครั้งของคุณ จากนั้นจึงดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณนั้นออกจากชั้นบรรยากาศ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษจะถูกเรียกเก็บจากคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี